Author Archives: admin

Nabídka vhodná pro fanoušky sociálních sítí

Nabídka vhodná pro fanoušky sociálních sítí

Hledáme správce Facebooku, Twitteru, Youtube a Google +.
Dosavadní rozsah je cca 100 h/rok.
Přihlásit se můžete volnou formou, k přihlášce přiložte CV a odešlete e-mailem: info@majoretsport.cz nebo majoretsport@centrum.cz
Staňte se členem týmu v rozvoji mažoretkového sportu.

Číst více

26. ročník Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 1994-2019 (MČR 25 let)

26. ročník Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 1994-2019 (MČR 25 let)

Jen několik dnů zbývá ještě k podání přihlášek do některého z kvalifikačních kol pro Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu (MČR). Letos poprvé si své svěřence přihlašují kluby samy, jen ojediněle je používán dosavadní způsob. Jednotlivá kola se postupně naplňují, čtyři z celkového počtu devět mají již stop stav přihlášek, dvě jsou na hranici a ve 3 městech je ještě volná kapacita. Samotná města a obce se na soutěže těší, což potvrzují postupným zasíláním svých záštit nad konáním jednotlivých závodů a také nutné souhlasy k užití obecních symbolů do tiskovin, jakým je znak obce nebo chráněné logo.

Počet dosud zaevidovaných přihlášek dosáhl čísla 1164 a již v tuto chvíli překročil loňskou hodnotu, která byla dosud považována za rekordní.

Tradičně je největší zájem o disciplíny s náčiním hůlka, a to v obou výkonnostních třídách, počet je násobně vyšší než u jiného náčiní. Nejvíce přihlášek ve třídě A má sólo senior, a to 78 závodnic, ve třídě B vede rovněž sólo senior, ale pozor, spolu se sólo kadet, obě mají po 38 závodnicích. Letos mají sóla semifinálové kolo, postoupit až do finále bude náročnější, ale na straně druhé je to motivace pro soutěžící a pečlivější výběr pro hodnotitele.

Roste zájem o disciplínu se dvěma hůlkami; zatímco v roce 2012 pracovala se dvěma hůlkami jen jedna závodnice, Jana Petříková, TOM Krokodýl Ostrava, letos už je zaevidováno přesně 100 formací (sólo, duo-trio, mini). Možná je škoda, že TOM Krokodýl u toho není. Soutěžit se dvěma hůlkami svědčí o zájmu zvyšovat výkonnostní úroveň v hodnocené oblasti práce s náčiním, i když v náročné formaci mini je přihlášek jen 8 a na skupinu se ještě nikdo neodvážil, což lze pochopit, na světě by se asi nenašel soupeř.

Retro disciplínou pro skupiny s hůlkou je „classik“, počet dosud zaevidovaných skupin je 17, je to zajímavé číslo; v roce 2017 stály na startu jen 3 skupiny: Klapeto Vimperk, Michelle Karviná a Roses Opava.

Na druhé místo za hůlkou se v počtu zaevidovaných formací řadí třásně. Třásně se do soutěže zařadily až po roce 2000, kdy bylo mistrovství Evropy v Přerově a zahraniční účastníci s tímto náčiním přijeli. V třásních také vede zájem o sóla, skupin je zatím třicet, úplně vymizelo pochodové defilé.
Na třetí místo se řadí kombinace náčiní mix s počtem 70 formací. Mezi „průkopníky“ této disciplíny patří Berušky Zábřeh (dnes Severovýchd, s paní Koryčánkovou), která sestavila a nacvičila choreografii na podnět p. Necida a Kala Havířov. Zatím je přihlášeno 15 skupin. Mixy se staly zájmem mini formací, v disciplíně duo-trio jsou zavedeny teprve 2 roky.

Na čtvrtém místě je flag s počtem 40 formací. Flag byl do naší soutěže zařazen až v r. 2013 (do tohoto roku nebyly žádné uchazečky), prvními závodnicemi se stala děvčata z klubů TOM Krokodýl, ZUŠ Jirkov a Spolek Metoděj.

„Dožívající“ disciplínou se jeví kdysi poměrně slušně obsazená Show majorettes, zatím je přihlášena pouze jedna skupina.
Disciplína mace není zatím obsazena vůbec.

O budoucnosti dalšího rozvoje mažoretkového sportu může vypovídat počet přihlášených skupin ve věkové kategorii Little kadetky, už je jich 16 a to ještě dvě skupiny s náčiním třásně, úžasné. U nejstarší věkové kategorie je to s náčiním opačně; skupiny s hůlkou jen dvě, ale s třásněmi je skupin 12.

Uvedené počty přihlášených formací se však ještě do 17.2.2019 mohou zvýšit.
Vítáme každého uchazeče, který chce být součástí po léta největší národní soutěže, celorepublikově si porovnat své výsledky, zviditelnit se prostřednictvím živého vysílání a podpořit svou účastí rozvoj mažoretkového sportu nejen doma, ale účastí v mezinárodních soutěží i v zahraničí.

A co můžeme slíbit?

Pro začínající a méně zkušené, je zavedená výkonnostní třída B (i když mnozí nabírají zkušenosti starty v pohárových soutěžích), postupy budou i letos podle bodového ohodnocení (a tak se může stejně jako v jiných letech stát, že medailisté do vyššího kola nepostoupí), pro ty, kterým se starty nepovedou nebo chtějí ve srovnávání výkonů pokračovat, jsou připraveny další postupové soutěže, do poroty budou nasazováni členové sboru rozhodčích, kteří jsou proškolení a trénovaní k co největší objektivitě v hodnocení, dále můžeme nabídnout radost z pohybu, inspiraci a konkurenci v disciplínách a věkových kategoriích a ještě částečně volnou kapacitu v některých kvalifikačních kolech.

Marta Pavelková

Číst více

MČR 26. ročník, úvod

MČR 26. ročník, úvod

Milí kolegové, vážení příznivci mažoretkového sportu, rok zase utekl a 25. soutěžní sezóna se stala minulostí.

Přínosem hned v úvodu roku byla koordinační rada místních pořadatelů s dobrým zastoupením dotčených organizátorů. Že jsou pořadatelé jednotlivých kol dobrými posluchači bylo vidět již od prvních kvalifikačních kol. Pro kluby, které se staly pořadateli poprvé, byla koordinační porada zdrojem informací a praktických rad a místem pro vzájemné seznámení pořadatelů. Na pořadu byla i stránka ekonomická, zvýšily se finanční nároky: na ozvučení, nájemné, sjednocením podmínek pro soutěžící o instalaci plochy, živým vysíláním a dalšími výdaji. Počet skupin tvoří minoritní část (20 %) z celkového počtu formací zařazených do soutěže, převažují malé formace (80 %) s nižším startovným. Nezbytná je podpora z veřejných prostředků a příjem ze vstupného, ne vždy je tento příjem jistý. Pro udržení zájmu pořadatelů je nutné zabývat se výši startovného pro příští sezóny.

Vývoj a cesta k metám nejvyšším se neobejde bez soustavného a opakovaného vzdělávání. Semináře a školení, původně vedenými trenérkami z vlastních řad, se postupně nahradily lektory z universitních kateder pro tělesnou kulturu. V průběhu dvou let od zapsání odbornosti instruktor mažoretek ministerstvem, se dosáhlo na základní stupeň udělování této odbornosti trenérům, kteří vyhlášené semináře a školení absolvovali a splnili písemnou zkoušku formou testu. První turnus, ve kterém převažovali trenéři s víceletou praxí, byl časově náročný; semináře a školení se konaly v delších časových intervalech (v době po a před soutěžní sezónou). První absolventi obdrželi osvědčení (licence) instruktor mažoretek III. třídy v době konání mistrovství světa a tato událost byla poprvé zapsaná do historie vývoje mažoretkového sportu. Druhý, listopadový turnus, se již konal přímo v učebnách University Palackého v Olomouci, předepsané hodiny výuky byly vtěsnány do prodlouženého víkendu a počet licencovaných instruktorů vzrostl.

Uplatňování nabytého vzdělání se pozitivně odráží ve výkonnostní úrovni svěřenců. Jsou zřejmé pokroky v postupném vyrovnávání pohybové vyspělosti, kultury v choreografiích a rozmanitosti s práci s náčiním. Podíl na vyšší úrovni nese i zvyšující se počet soutěžních formací, zvyšuje se tak konkurence v porovnávání výkonů a komentované živé vysílání, které postupně definuje mažoretkový sport navenek.

Neopomenutelný podíl na průběhu a úrovni soutěže mělo pružné zpracování výsledků, zpestřené ohlašováním průběžných výsledků pro vybrané disciplíny skupin a sólových formací. Soutěže se svými standardy, účasti osobností veřejného života, rychlým zpracováním výsledků, komentovaným živým vysíláním, účasti turistického doprovodu a ostatních diváků, se dostává stále více do povědomí veřejnosti. Náročnost, jaká byla kladena na celou strukturu mažoretkového sportu, přinesla své ovoce, je co ukázat. V televizi byl odvysílán půlhodinový sestřih z finálových kol Karviné a Náchodu, na ČT sport. Stejný kanál, ČT sport, odvysílal v přímém přenosu část soutěže z mistrovství světa. Zpravodajsky byly záznamy v regionálních televizích.

Pochvala patří mažoretkám, které nás reprezentovaly na mezinárodních soutěžích v Bulharsku a Rusku. Jejich umístění na předních místech potvrdilo vyspělost ve vysoké úrovni mažoretkového sportu u nás.

Stěžejní úlohu zaujímají rozhodčí, pro kterou byli i v této sezóně opakovaně proškolováni, aby byli připraveni ohodnotit nové prvky, rozeznat úroveň a rozsah pohybové průpravy, trendy v choreografiích, eliminovat nežádoucí prvky, nevyváženost v jednotlivých hodnocených oblastech a formulovat podněty k případnému doplnění pravidel směřující k jejich shodnému výkladu a objektivitě hodnocení. Do sboru rozhodčích budou dosazováni přísedící rozhodčí, po nezbytném prokázání znalosti pravidel a praktického hodnocení, se stanou jeho členy. V přípravě je úprava výše honorářů pro rozhodčí. Dosavadní sazba se několik let neměnila, i když finanční nároky na porotu vzrostly; porota byla rozšířena o hlavního a technického rozhodčího.

Nadcházející soutěžní sezóna, s pořadovým číslem 26, bude zahájena školeními a semináři se zaměřením na různé oblasti. V únoru budou zasedat rady, největší je koordinační rada místních pořadatelů a dále se bude konat předsezónní seminář rozhodčích. Další turnus školení pro instruktory III. třídy je plánovaný na podzim a pomalu se pracuje na přípravě náročnějšího kurzu pro instruktory II. třídy, odkud je osvědčení dokladem pro získání živnostenského listu.

Do soutěžního kalendáře 26. ročníku je zařazeno semifinále pro sóla s hůlkou, rovněž byl zvýšen počet kvalifikačních kol. Kluby budou přihlašovat své soutěžní formace přímo do systému (aplikace) prostřednictvím přihlašovacího hesla. Proces je obdobný jako dosud, zpočátku vyžaduje trochu trpělivosti. Pro kluby, které PC nemají nebo si z jiných důvodů novým způsobem zadat přihlášku nemohou, zůstávají v platnosti přihlašovací formuláře jako doposud. Zařazování do výkonnostních tříd A, B, je uvedeno v soutěžním řádu, na případné nejasnosti slouží dotazovací formulář umístěný u pravidel.

Podle počtu přihlášek do základních kol se zváží možné slučování málo obsazených disciplín a věkových kategorií. Názor na slučování není jednotný, slučování se můžeme vyhnout modelem specializace, což v praxi znamená, že se základní kola budou konat vždy jen pro některé disciplíny nebo omezováním vyhlašovaných disciplín. Takové změny jsou zásadní, specializace zvyšuje nároky na dopravu. Vývoj je však na klubech, jaké formace a v jakém počtu je přihlásí.

Pro soutěžící ve výkonnostní třídě B se připravuje mistrovství Evropy i světa. Místo přestupů formací do výkonnostní třídy A budou uděleny postupy do vyšší soutěže. Pro tuto výkonnostní třídu je to výzva a motivace. Finále výkonnostní třídy B je zařazeno do Hranic, což je symbolické, protože letošní soutěžní sezóna bude zároveň i oslavou 25 let trvání mažoretkových soutěží (1994-2019), první byly právě v Hranicích (do r. 1999).

Pohárové soutěže, zveřejněné na webu, jsou „předjezdcem“ mistrovství v mažoretkovém sportu a také možností, jak objevit talenty. Možnost postupu až na soutěže nejvyšší možná zaujme kluby, které v MČR ještě nesoutěžily. Pohárová soutěž nabízí možnost porovnání výkonu a udělením nominace je start pro nové kluby v MČR jednodušší. V propozicích jednoho nejmenovaného pořadatele bylo uvedeno, že se nemohou přihlásit profesionální mažoretky. Pokud někdo ví, kde lze profesionální mažoretky najít, dejte vědět. Pokud tím bylo myšleno, že se nemohou přihlásit mažoretky, které něco umí, pak musí být z vyhlášení zřejmé, pro jakou úroveň je soutěž určena.

Nechť se mažoretky, které něco umí, přihlásí do MČR. Rádi je přivítáme, určitě zpestří mažoretkový sport. Sbor rozhodčích zpětnou vazbou poradí a pokud na sobě „zapracují“, je cesta otevřená až na mistrovství světa.

S pozdravem Sportu zdar a mažoretkovému obzvlášť,

Vaše Marta Pavelková

Číst více

Úvodník, Monika Bergerová

Úvodník, Monika Bergerová

V každém soutěžním roce, i v tom, který právě skončil, jsou zařazovány nové a nové prvky, postupně se zvyšuje výkonnostní úroveň předvedených sestav a jejich obtížnost, a to jak v oblasti pohybové průpravy, tak v oblasti choreografie a práce s náčiním. Každá soutěžní sestava si zaslouží plnou pozornost všech porotců a jejich spravedlivé posouzení momentálního výkonu. Proto se na tento vývoj reaguje přípravou rozhodčích prostřednictvím aktivů, seminářů a školení a písemným ověřováním znalostí soutěžních pravidel formou testů.
Důležitým aspektem je sestavení poroty, střídání rozhodčích tak, aby nehodnotili vlastní soutěžní formace a skupiny. Tyto trendy budou zachovány i v přicházejícím soutěžním roce.

Vývoj se modernizuje, hodnotí se nejen prostřednictvím záznamů na připravené formuláře, ale přichází nové technologie, známky se již odesílají přes tablety. Není daleko doba, kdy se budou udělené známky rozhodčích zveřejňovat na světelné tabuli. To vyžaduje rychlost, flexibilitu a výbornou odbornou přípravu.

Důležitou roli v hodnocení hraje i technický rozhodčí. Mezi nejčastější srážky, které technický porotce uděluje, patří srážky za nevhodné obutí (obuv nemá celou podrážku), za nedodržení výše podpatků, za chybějící pokrývku hlavy nebo její imitaci, objevuje se nedodržení časového limitu sestavy, spadané části oděvů, ale i nepřipravenost hudby. Tyto chyby se objevují opakovaně, každoročně a při vyrovnaných výkonech mnohdy posunují soutěžící až za medailová místa.

Do další soutěžní sezóny přeji dobrou přípravu, žádná zranění, nízkou nemocnost, elán, optimismus, správnou obuv, kompletní kostýmy a bezchybné výkony.

Monika Bergerová,
hlavní rozhodčí

Číst více

Úvodník, Josef Doležel

Úvodník, Josef Doležel

Přelom roku je obvykle spojován s hodnocením předcházejícího a plánováním roku přicházejícího.

Největší událostí bylo již po 6. mistrovství světa. Nárůst počtu nominovaných formací a zvyšující se kvalita předvedených výkonů je výsledkem usilovné práce od tréninků až po organizaci vrcholné soutěže a všichni, kdo se na tomto podílí mají můj obdiv a poděkování.
Důležitými prvky pro nominování jsou nejen národní mistrovství, ale také mezinárodní postupové soutěže v mažoretkovém sportu, Grand Prix Pazardzhik, Bulharsko, Grand Prix Silesia Ostrava, CZ, Memoriál Jiřího Necida Vimperk, CZ, mistrovství Evropy Crikvenica, Chorvatsko, Back Together Přerov, CZ, Grand Prix Moskva, Rusko, všem zúčastněným a pořadatelům děkuji.

Medializací se mažoretkový sport dostává do povědomí veřejnosti, úspěšné bylo živé vysílání, on-line stream, soutěže sledovaly tisíce diváků. Poprvé v historii vývoje mažoretkového sportu vysílala televize ČT sport přímým přenosem klání mažoretkových skupin s náčiním hůlka a třásně. Zvyšující je i návštěvnost webových stránek www.ifms-majorettes.com.

Novinkou pro rok 2019 je konání mistrovství světa pro výkonnostní třídu B. Tato výkonnostní třída je určená pro nově startující, kteří se se všemi aspekty mažoretkového sportu ještě seznamují. K jejich motivaci je nutné porovnání výsledků, ale s vyspělými výkony třídy A je porovnávání obtížné. Zavedení nižší výkonnostní třídy až na mistrovství světa plně podporuji, věřím, že dětem a mládeži přinese pozitivní výsledky z prvních setkání s mažoretkovým sportem na vybrané úrovni. Pokud se tato novinka „chytne“ a poroste počet účastníků, pak se může mistrovství výkonnostní třídy B konat v jiném termínu a na jiném místě, v některé členské zemi.

Všem obětavým trenérům, choreografům, rodičům, soutěžícím, sponzorům a příznivcům mažoretkového sporta přeji hodně síly, inspiraci a štěstí.

Josef Doležel,
president IFMS

Číst více

Přihlášky nově, moderně

Přihlášky nově, moderně

Nový způsob přímo do systému umožňuje pracovat s daty až do uzávěrky, ušetří vysvětlování prostřednictvím mailů nebo telefonu a nervozitu, zda oprava byla provedena a další patálie, které pracovitý „šotek“ mnohdy způsobil. Dosud zasílané přihlášky byly také elektronicky, ovšem úrovně jsou rozdílné. Ale nemusíte se obávat, pro ty, kteří nemají k dispozici PC nebo mají jinou překážku, mohou dosavadní způsob použít, bude i nadále umožněn. Cílem celé změny je zklidnit přípravu před zahájením sezóny, vyhnout se závalům mailů, opravám oprav prostřednictvím nové aplikace.

Přihlašovací formulář bude spuštěn 15.1.2019

Číst více

Poprvé do Moskvy

Poprvé do Moskvy

Naše cesta, ač jsme se všemožně připravovaly, začala malou komplikací, defektem na autě. Odstranění závady chvíli trvalo a my se obávaly, že nestihneme odlet. Na letiště jsme přijely těsně před uzavřením přepážky pro odbavení. Let byl v pohodě, v Moskvě po přistání už byla tma, letělo se proti času, rozdíl byl o dvě hodiny více, než právě bylo v Praze. Na letišti na nás čekalo auto a dovezlo nás přímo k hotelu, který nás již z dálky vítal svým zářivým osvětlením. Byly jsme nadšené i jeho interiérem.

Ráno byla prohlídka Moskvy, odpoledne jsme předváděly prvky na semináři Masterclass. Nejprve jsme my učily zahraniční mažoretky a pak jsme byly samy ,,školeny“, a to specialisty pro twirlingové prvky Jonathanem Orlovem z Kanady a Jeanem Michelem Ruellem z Francie.

Další den pokračoval seminář Masterclass v jiné sportovní hale, kde jsme také asistovaly naší trenérce, mezinárodní rozhodčí a lektorce paní Monice Bergerové. Na semináři byla děvčata z různých částí Ruska, některá to do Moskvy měla téměř tak daleko, jako my z Česka. V neděli nás čekala už ,,jen“soutěž. Tam byla zřejmá rodící se velká zahraniční konkurence. Holky jak z Ruska, tak i z ostatních zúčastněných států, jsou velmi šikovné.

Byly to velmi náročné dny, účast na dvou seminářích, kde jsme ruským mažoretkám pomáhaly s chorografiemi a učily je nové prvky jak s batonem, tak s pom poponem, konverzace o jednotlivých prvcích v cizím jazyce, to nebylo úplně jednoduché. Soutěž byla pro nás časově náročná, poslední starty jsme šly až v pozdních večerních hodinách a i přesto se nám ze všech startů podařilo přivézt cenné kovy. Zůstalo nám za to plno nových zážitků, kamarádství, zkušeností a dá se říct, že to byla cesta za poznáním. Jsme rády, že jsme se mohly Masterclasu, soutěže a celé cesty do Moskvy zúčastnit.

Za MONA Náchod členky výpravy: Černá Adéla, Alena Ouředníková, Hejčlová Monika, Kordíková Nora, Kordíková Valérie

Stránka soutěžeStránka soutěže

Stránka Master-classStránka Master-class

FB: Mona NáchodFB: Mona Náchod

Číst více

Poděkování – Mažoretky TS Airai Borek

Poděkování – Mažoretky TS Airai Borek

Ráda bych omluvila náš tým, že se nezúčastnil summitu v Olomouci, z důvodu vytíženosti a soustředění jsme to bohužel nezvládli, což nás
velmi mrzí.

Také bych Vám i celé federaci ráda poděkovala za sezónu 2018, která byla pro nás první za nový klub. Vždy, když jsme potřebovali, tak nám někdo pomohl, čehož si moc vážíme. Viděla jsem reportáž od vysilamezive.cz,kde bylo zmíněno i jméno našeho klubu, za což moc děkujeme. Již sentěšíme na soutěžní sezónu 2019, moc se nám líbí novinky, hlavně semifinále sól a Grand Prix na Slovensku, vynikající krok dopředu.

Přejeme Vám i celé České federaci mažoretkového sportu krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, radosti, trpělivosti a ať se Vámnsplní všechna přání.

Ještě jednou děkujeme nejen za sezónu 2018, ale hlavně za Vaši práci pro všechny mažoretky.

Za Mažoretky TS Airai Borek
Denisa Hollerová

FB: Mažoretky TS AiraiFB: Mažoretky TS Airai

Číst více