Author Archives: admin

Přihlášky přibývají

Přihlášky přibývají

Přihlášky přibývají, kvalifikační kola se postupně naplňují.

Jako první se na hranici kapacity jednoho soutěžního dne naplnila Ostrava (součet A a B na jeden den). Přihlašování do Ostravy se od 09.07. pozastavuje.

Pokud by kapacita benešovské a chotěbořské kvalifikace nestačila, otevře se znovu Ostrava, ta může být dvoudenní (v sobotu třída A a v neděli třída B).

Ze tří čtvrtin je plná Zruč nad Sázavou.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek je pro obě výkonnostní třídy A a B soutěží otevřenou.

Kroky pro přihlášení jsou popsány na http://majoretsport.cz/mcr/prihlasky/

Číst více

Odpovědi a dotazy

Odpovědi a dotazy

Zdravím všechny přátelé mažoretkového sportu,
jen v krátkosti pár provozních informací:

Semifinálová kola Ivančice a Pardubice, termíny víkendy 03.a 04.10., nebo 10.a 11.10, čeká se na rozlosování basketbalu (v průběhu tohoto měsíce), pak budou zveřejněná přesná data konání.

Nové přihlašování do kvalifikačních kol je v běhu, kola se plní…
Kluby, které se přihlásily do konce června, zkontrolujte stav ve QScore.
Pokud přihlášené formace nenajdete, je nutné zadat znovu, děkujeme!

Kola, která budou kapacitně naplněna,vyhlásí stop stav.

Pořadí startů A/B bude stanoveno dle počtů formací a místních podmínek pořadatele.

Distribuce ročenek je připravena do kvalifikačních kol.

Pohodové a ničím nerušené prázdninové dny
přeje Marta Pavelková

Číst více

Aktualizace sezóny 2020

Aktualizace sezóny 2020

Slunce se otočilo na obratníku Raka a už zase směřuje ke Kozorohovi, a my zatím stojíme na začátku soutěžní sezóny.

Snad se druhý pokus povede ke spokojenosti všech. Zásluhou členů koordinační rady můžeme spustit přihlášky do kvalifikačních kol pro MČR, i když skromněji, než tomu bylo v březnu. Přihlašují se malé formace (sólo, duo-trio, mini) a zadávají se dle současného stavu v klubech, bez ohledu na přihlášky zadané na začátku roku.

Ani skupinám není start v letošní sezóně odepřen, ale je tomu jinak. Výjimečně se mohou přihlásit rovnou až do Prahy, přihlašování bude spuštěno po zasedání výboru IFMS.

Přes všechny komplikace je dána možnost všem zúčastnit se letošního ročníku, jehož první soutěže odstartují v září. Počet kol byl určen kvalifikovaným odhadem z počtu původních přihlášek a ze zpětné vazby klubů o jejich možnostech.

Kvalifikační kola jsou čtyři, dvě v Čechách a dvě na Moravě, a to jak pro třídu A, tak pro třídu B
· soutěž může být rozšířena o další den, na neděli 13.09. je připravena Ostrava-Poruba
· obě třídy budou startovat vždy na stejném místě
· do třídy B se s náčiním POM (třásně) mohou hlásit i dua-tria ve věkové kategorii kad, jun, sen (pokud se splní počet pěti, budou startovat ve finále, jinak budou formace sloučeny obvyklým způsobem)

Semifinálová kola ještě hledají volnou kapacitu sportovních hal, princip Čechy Morava bude zachován
· semifinále je připraveno pro obě výkonnostní třídy, pro disciplíny a věkové kategorie s vyšším počtem formací
· soutěžit budou rovněž obě třídy ve stejný den na stejném místě
· pro semifinále jsou rozhodující počty v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích, případně výkonnostní úroveň

Finálová kola také zachovávají model Čechy Morava:
· upustilo se od samostatného finále třídy B, finalisté budou startovat dle druhu náčiní ve stejných dnech jako třída A
· Radotín (Praha) pro všechna náčiní mimo bat, tzn. pom, mix, flag, show
· Hradec nad Moravicí pro bat a 2bat

Memoriál Jiřího Necida
· soutěž je zařazena do Stochova
· přihlásit se mohou formace, které v ČFMS běžně nestartují, chtějí předvést svoji úroveň a nebojí se konkurence
· do soutěže se mohou hlásit i skupiny, dle uvážení klubu
· nejlepší malé formace mohou ještě získat postup až do Prahy

Přihlašování —> QScore

Registrační poplatky slouží k celoroční činnosti organizace, mandatorní výdaje zatěžují rozpočet v průběhu celého roku bez ohledu na počet nebo velikost soutěží a jiných aktivit vyhlašovaných nebo pořádaných v daném roce. Pravidla připouští uhrazené registrace nevracet, jsou však ojedinělé dotazy, na případné „přeplatky“. Vyčkejme, stejně jako dosud, kdy se rozhodovalo o znovu otevření soutěže. Ze skutečného stavu se pak mohou udělat další kroky, jednou z možností je i vystavení voucherů a jejich kompenzace v příštím roce. Ukvapenými kroky by se mohla organizace přivést do platební neschopnosti, což pak může ovlivnit její důvěryhodnost do příštích let.

Do soutěžního řádu se připravuje aktualizace výše registračních poplatků od příštího roku 2021, kdy by se mohl změnit princip ročních registrací (po letošní zkušenosti) na paušální částku, kde by byla zachována rovnost dle klubů, případně v odstupňovaných výších, bez ohledu na to, kolik formací bude z daného klubu startovat.

K obnovené sezóně přejeme všem odhodlání, radost z pohybu, nové zážitky a sportovní úspěchy

Marta Pavelková

Číst více

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu bude letos skromnější

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu bude letos skromnější

V sobotu  20. června 2020, den před letním slunovratem, zasedali v Chotěboři členové koordinační rady místních pořadatelů, rady instruktorů a rady rozhodčích.

Program jednání byl obsáhlý, konání letošního Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek 2020 v náhradních termínech nebo vůbec, bylo bodem nejdůležitějším.

Hostitelem pro jednání se stal Dům dětí a mládeže Junior s nově rekonstruovanými prostorami; jednací sál byl pro jednání pohodlný, příjemný a mohl pozitivně ovlivnit náročnost jednání.

K posouzení bylo připraveno variantní řešení, jedna z variant byla MČR letos nekonat.
Po živé diskuzi padlo rozhodnutí, že soutěžní sezóna 2020 realizována bude, i když v omezenějším rozsahu, než byla připravena na počátku roku. Po plodné diskuzi a zvážení možností, s ohledem na zpětnou vazbu o stavu v klubech a na současný stav zvolňování vládních opatření, přítomni podpořili konání MČR a přiklonili se k variantě, kterou vystihuje následující model:

kvalifikační kola → semifinálová kola → finálová kola (dle druhu náčiní) pouze pro malé formace (sóla, dua-tria, mini) → otevřená mezinárodní soutěž v Praze

Do soutěžní sezóny se dále zařazuje Memoriál Jiřího Necida (MJN), zde je možná účast skupin.

Skupinám je dána navíc výjimečná možnost hlásit se přímo do mezinárodní soutěže v Praze, ve dnech 19. -22.11.2020, ve sportovní hale „Královka“. O jakou mezinárodní soutěž se bude jednat, vás ještě budeme informovat.

Kvalifikace pro malé formace odstartují až o zářijových víkendech, vyšší soutěže (semifinále, finále) v říjnu, konání MJN se předpokládá na první listopadový víkend.

Tímto se dává možnost všem. Klubům, které se již připravují nebo s přípravou začínají.
Mnoho mohou dohnat i kluby, kterým byl přístup do tréninkových prostor omezen nebo ke stagnaci měly jiné důvody.

Do zahájení mezinárodní soutěže zbývá plných pět měsíců a to mažoretky, při své flexibilitě, dovedou ještě ledacos zvládnout.

Letošní, v pořadí 27. sezóna, po sobotním zasedání je zahájena obnovenými přípravami.
Soutěžní kalendář bude zveřejněn po ověření volných kapacit hal, předpokládá se do konce měsíce června. Předběžně se setkáme v Dolním Benešově, Hradci nad Moravicí, Hranicích, Chotěboři, Moravské Nové Vsi, Ostravě-Porubě, Pardubicích, Praze-Radotín, Stochově nebo ve Zruči nad Sázavou.

Číst více

Pracovní porada pro sezónu 2020

Pracovní porada pro sezónu 2020

Vážení a milí,

ve věci soutěžní sezóny 2020 je svolána pracovní porada (místní pořadatelé, členové rady instruktorů, členové rady rozhodčích, výbor IFMS …) na 20. června 2020.

Na programu bude nejen MČR 2020, ale i mezinárodní soutěže, školení a semináře, technické záležitosti, informace z jednání ČUS (Česká unie sportu).

Jednání bude celkově vážné.
Sportovní hala Královka nabídla po jednáních konečný termín rezervace 19.-22.11.2020, ovšem s podmínkou uzavření smlouvy do konce května. Smlouva pravděpodobně uzavřena bude s tím, že pokud by nevyšla sezóna v původním rozsahu, pak by se v Praze mohla konat (pokud to okolnosti dovolí) alespoň otevřená, mezinárodní, pohárová soutěž většího rozsahu…
Město Nitra náhradní termín nezvládne, ale nabízí konání ME v roce 2021…

O závěrech z porady vás budeme informovat.

Číst více

Ročenka 2019

Ročenka 2019

Více jak dva měsíce čeká na distribuci 200 publikací, které dokládají poslední soutěžní sezónu 2019 a zároveň už tvoří součást historie vývoje mažoretkového sportu.

První výtisky by se mohly dostat ke svým klubům na červnové společné schůzi ve věci soutěžní sezóny 2020, poté pak do všech klubů a k fyzickým osobám, kterých se minulá soutěžní sezóna týkala.

Číst více

Od 11. května by se mohlo začít s tréninky, avšak s podmínkami.

Od 11. května by se mohlo začít s tréninky, avšak s podmínkami.

Postupné uvolňování vládních opatření umožňuje začít od 11. května 2020 s tréninky.


Kliknutím na obrázek harmonogram zvětšíte.

Byť sportující nemusí používat roušku, je potřeba dodržovat podmínky, např.
– max. 100 osob
– 2m rozestupy mezi sportovci
– přísná hygiena atd.


Kliknutím na obrázek otevřete celé znění usnesení vlády, včetně podmínek.

Dále doporučujeme pročíst tento článek:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#omezeni_pohybu_od_11_kvetna

Po 25. květnu 2020 (po otevření veřejných prostor) se uskuteční pracovní porada místních pořadatelů, aby se mohlo rozhodnout o sezóně 2020.
Předpokládáme, že na podzim by se mohly konat akce nad 100 osob.

Číst více

Úvaha k 27. soutěžní sezóně

Úvaha k 27. soutěžní sezóně

Stejně jako ostatní sledujeme vývoj situace a očekáváme výsledky jednání vlády ve věci opatření „Covid 19“.

Vláda sice postupně uvolňuje některá opatření, o jiných jedná, ale zatím jsou pro zahájení MČR ještě nedostatečná. Rčení, že nemoc přichvátá na koni a odchází pěšky, je v našem případě více jak pravdivé.

Sestavení náhradního soutěžního kalendáře je naším zbožným přáním, uvádění konkrétních termínů je v současné době jen spekulativní. Vše závisí na tom, zda budou/nebudou povoleny akce s vyšším počtem soutěžících za přítomnosti diváků a zda budou/nebudou otevřeny hranice pro turismus.

Primátor hl. m. Prahy podpořil mažoretkový sport udělením záštity nad 8. ročníkem MS v podzimním termínu, město Nitra o konání ME velice stojí (další jednání je dohodnuto na květen), paní Holmanová, prezidentka svazu mažoretek ke společné soutěži BTH napsala: „Myslím si, že letos více než kdy jindy má tato soutěž potenciál a smysl a bylo by dobré, aby naše dvě organizace byly TOGETHER a udělaly společnou soutěž“. Nakloněna náhradním termínům jsou i pořadatelská města, ale…

Pokud by se vládní opatření, která by dovolila 27. ročník MČR realizovat, uvolnila v dohledné době (červen/červenec), bylo by ještě možné letošní ročník uspořádat. Jednou z variant je i konání dvou kvalifikací v jednom termínu v různých městech, tím by se „dohnal“ čas, který by se klubům musel dát pro natrénování sestav po tak dlouhé době. V opačném případě (tj. trvání omezení pro takové podniky, kterým MČR je) by se letošní ročník, včetně mezinárodních soutěží, přesunul na příští rok.

Všem přejeme zdraví a trpělivost a spolu s vámi věříme, že hrozba virového onemocnění již brzy pomine.

Číst více

V Bělotíně po osmnácté

V Bělotíně po osmnácté

Bělotínský pohár zaštítila obec společně se Základní a mateřskou školou Bělotín. Zatímco se v tělocvičně soutěžilo, na protilehlém hřišti se konala obecní zabijačka a dobroty z vepřových hodů měli možnost ochutnat účastníci pohárové soutěže; se vším všudy, nechyběla ani štamprle slivovice nebo domácí zákusek.

Své výkony přijeli porovnat soutěžící z následujících klubů:
All Stars mažoretky Trutnov, paní Michaela Kopková. Turnov leží až v Libereckém kraji a a zastupoval jej pouze jeden soutěží, ale o to zajímavější, protože to byl hoch a ti jsou v soutěži k vidění jen vzácně.

Dům dětí a mládeže Bella Junior Chotěboř, klub tentokrát představil Jan Ondráček. DDM Bella Junior je v letošním roce pořadatelem kvalifikačního kola pro MČR, výkonností třídu A, takže se v Chotěboři uvidíme 22.03.2020

Cheeky Cheerky Hradec Králové, paní Aneta Brindová. Cheeky Cheerky letos pořádají finále pro náčiní třásně a kombinaci náčiní třásně s hůlkou. Jako závodnice jsou již zkušené a jaké budou pořadatelky se dozvíme ve dnech 01.-02.05.2020. Kdo se z dnešní soutěže probojuje až do finále, to uvidíme právě Hradci Králové.

Daisy Ostrava, klub představila Petra Přívarová, dovezly třetí největší výpravu. Vloni klub Daisy pořádal finále s hůlkou v Trojhalí Karolina v Ostravě, což byla organizačně zdařile zvládnutá akce a výkonnostně bylo ve finále co vidět.

Dům dětí a mládeže Stonožka Nová Paka, zastoupila Veronika Urbanová a Aneta Gottvaldová. Stonožka je letošním pořadatelem kvalifikačního kola MČR pro výkonnostní třídu B. Vloni se Nová Paka zařadila do soutěžního kalendáře vůbec poprvé a letos si v sobotu 04.04.2020 organizaci kvalifikačního kola zopakují.

Grace Brno, paní Marie Rotreklová. Grace Brno patří k těm malým klubům, startují v MČR, jen s malými formacemi. Pod názvem Grace startují letos poprvé, třeba někdy příště budou soutěžit i se skupinou; minimální počet osm členů zase není až tak mnoho.

Lassies Brno, paní Lea Roganská, dovezla z Brna dnes úplně největší výpravu v počtu 43 soutěžících, „generálku“ před starty v MČR berou „od podlahy“.

Lexy Kroměříž, paní Lenka Bachovcová, dovezla mažoretky z „Hanáckých Athén“. Jsou si vědomi, že děti potřebují před starty v MČR přípravu s obecenstvem a k tomu jsou pohárové soutěže určeny, sami také pohárovou soutěž organizují.

Bailar Praha-TJ Sokol Petrovice, paní Ivana Stříbrská, „proč z Prahy až do Bělotína“, zazněl ráno dotaz od pana starosty. Odpověď je snadná, paní vedoucí je rodákem ze Záhoří, z Býškovic, a tak může soutěž v Bělotíně skloubit s návštěvou „doma“.

Mažoretky Sunny Kopřivnice, paní Tereza Kuchyňková, dovezla i pětiměsíčního Tobiáška. Mažoretky zde startují po druhé, loňský odrazový můstek se jim v Bělotíně povedl, stejně jako následná soutěžní sezóna.

Neonky Moravská Nová Ves, paní Lenka Kostovčíková, ze slováckého Podluží, známé vinařské oblasti. Klub Neonky byl po deset let pořadatelem některého z kol MČR, letos se připravuje v Moravské Nové Vsi semifinálové kolo pro malé formace, v sobotu 11.04.2020

VerSário Hlučín, paní Kateřina Zemanová. Hlučínské mažoretky patří k tradičním účastnicím v Bělotíně, ale klub VerSário startoval v Bělotíně poprvé. Stejně jako All Stars, Bella a Neonky dovezly sestavu s hochem. Čtyři kluci v jedné soutěži, to nebývá často. Tanec, kostýmy, líčení účesy, to jsou přece jen oblíbenější záležitosti děvčat.

Letos se při soutěži spouštěla nahraná hudba z aplikace QScore, zároveň se odzkoušelo, jak inovace funguje v praxi. „Je to výborné, i když CD nahradily flešky, stejně si musely vedoucí přijít ukázat, kterou skladbu máme spustit. Dnes to běželo podle startovních čísel, určitě to pozitivně přispělo k průběhu soutěže, už žádný stres, zda je správně spuštěna hudba, u stanoviště zvukaře nebyl žádný provoz. Za nás, za ozvučení, je to prostě bezvadné“, řekl dlouholetý zvukař Pavel Humplík

Stránka soutěžeStránka soutěže

Číst více