Author Archives: admin

Tečka za sezónou 2016

Tečka za sezónou 2016

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé mažoretkového sportu,

ještě snad ani neoschla barva na přihláškách pro rok 2016 a soutěžní rok je už za námi. Nastává prostor pro hodnocení i diskuzi. Když byl na přelomu roku prováděn průzkum, tzv. předběžnými přihláškami, rýsovala se dobrá soutěžní sezóna. Počet skutečně podaných přihlášek dobrou sezónu potvrdil, protože skutečný počet přihlášek byl ještě cca o stovku formací vyšší, než byly výsledky průzkumu. Bylo zaregistrováno tisíc formací. Soutěž s tisíci starty v prvním kole je hodně dobrý. Tvrzení, že MČR v mažoretkovém sportu je největší soutěží v ČR, ale i v Evropě, je opodstatněné. Můžeme si přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Dobře naplněné soutěže jsou důležité k motivaci soutěžících. Při dvou výkonnostních třídách a cca 40 disciplínách a věkových kategoriích nelze naplnit každou soutěž v počtu startů na optimální množství, proto se přistoupilo ke slučování disciplín nebo věkových kategorií. Toto opatření, které potvrdilo vyhodnocení předběžných přihlášek, bylo sice na začátku sezóny předmětem kritiky, ovšem praxe ukázala, že tento trend je nezbytný pro zachování úrovně a jedinečnosti MČR.

Na webových stránkách www.majoretsport.cz se zveřejňují informace o konání pohárových soutěží. Před nedávnem vznikla myšlenka prostřednictvím těchto soutěží vyhledávat formace pro startování v MČR projektem Šance talentům. Přesto, že se tato myšlenka ujala,. pohárové soutěže postupně dostávají jinou náplň; dávají soutěžícím možnost generální zkoušky před ostrým startem v MČR. Nominace do MČR prostřednictvím Šance talentům jsou tak jen ojedinělé, ale zvyšování výkonnostní úrovně a potažmo růst úrovně soutěží a jejich motivační náplň, to je přece skvělé.

Rozdělení soutěžících do dvou výkonnostních tříd se stalo samozřejmostí, zavedením se logicky upustilo od semifinálových soutěží. Postupovým schématem, postupovým klíčem založeným na počtu získaných bodů a počtem soutěží bylo docíleno, že se neudělovaly dodatečné postupy do vyšších soutěží a přesto byly soutěže ze strany ČR dobře obsazené jak počtem formací, tak kvalitou výkonů. Pan Franceso Plazzi, Italia, nám napsal: „Vyjadřuji kompliment nad počtem českých soutěžících a to zejména nad kvalitou skupin, to bylo nad mé očekávání“. Pro udržení úrovně nezbývá, než v nastavených trendech pokračovat, ale má to svá úskalí, a to jak v počtu přihlašovaných formací, tak je nutné dále se vzdělávat, což platí nejen pro vedoucí, trenéry, choreografy, ale i mažoretky a samozřejmě pro rozhodčí.

Objektivní posuzování předvedených formací patří k prioritám. Složení poroty se ustálilo na čtyřech bodových rozhodčích, hlavním rozhodčím, 2 technických rozhodčích. K prioritám patří také bezpečnost a prevence před možným zraněním, tak i příprava soutěží na takové úrovni, aby soutěžící měli co nejlepší podmínky pro předvedení svých sestav. Zdravotní služba na soutěžích zaznamenává druh a počet poskytnutých ošetření, výsledky se dále vyhodnocují. Přednáška paní MUDr. Kamily Pečenkové na uvedené téma uvedla zjištění, že přesto, že se počet soutěžících zvyšuje, počet úrazů klesá, úrazy jsou ojedinělé. Přejeme sobě, pořadatelům a hlavně mažoretkám, aby tento trend trval i v příštích letech.

K jednotlivým soutěžím, jak domácím, tak zahraničním, je na webových stránkách věnovaná péče jak slovem, tak i fotografiemi, jsou zveřejňovány informace převzaty z médií. Ze startovních listin fotodokumentace, z příspěvků, článků a videí se tvoří archiv, důležitý pro zdokumentování soutěžních sezón. Tento model zachováme a pro publicitu mažoretkového sportu bude perfektní, když nám budete informace zasílat, rádi zveřejníme vaše články, těšíme se na vaše podněty, připomínky a dotazy. Budeme pokračovat i ve webových soutěžích, nyní běží téma „Poznejte se“ a pokud máte zajímavé dokumentární fota do této soutěže, můžete je nabídnout. Můžete zasílat fota i dokumenty ze soutěží do r. 2012 pro kompletaci historie nebo snímky, které na webu nejsou. Zašlete, zveřejníme. S počátečními rozpaky se setkalo živé vysílání, letos bylo jen z vyšších soutěží. Hodnotit přínos je v tuto chvíli předčasné, k tomu je ještě málo přenosů, ale čeho je hodně, tak to je počet lidí, kteří toto živé vysílání sledují. Ještě je nutné „utřepat“ názor pro přenosy z kvalifikačních kol; ostatně, nemůže být vše najednou, nebylo by co vylepšovat.

Vážení a milí, do další práce přeji nadšení, výdrž, trpělivost a spoustu dalších vlastností, které jsou nezbytné, včetně finančního zajištění. Co nás čeká nelze definovat, jen předpokládat, základním kamenem každého soutěžního ročníku je počet přihlášených formací a na nás záleží, čím ročník vylepšíme, čím nás vaši svěřenci překvapí v tom pozitivním smyslu a mám za to, že těch překvapení bude více. Ono přece jen se do činnosti promítají i legislativní změny, je to života běh.

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o přípravu soutěžících, o realizaci soutěží, školení, seminářů, propagace, administrativy, dokumentování, všem donátorům a fanouškům. Blahopřání patří všem soutěžícím, protože vyhráli již tím, že startovali v tak náročné soutěži, kterou MČR v mažoretkovém sportu se všemi postupovými soutěžemi, až na soutěž nejvyšší, World Championship majorettes Sport, je.

Číst více

Ocenění manželům Sudovým a vzpomínka na Bonbon Klatovy

Ocenění manželům Sudovým a vzpomínka na Bonbon Klatovy

Klub mažoretek Bonbon Klatovy startoval na tehdejší národní soutěžní přehlídce mažoretkových skupin  v Hranicích od r. 1996. Vedoucí a choreografkou byla paní Marie Sudová, manažerem, asistentem i fotografem pan ing. Jan Suda. Pan Suda byl také hlasatelem a ujal se hlášení nejen finále, ale i kvalifikačních kol.

Bonbon Klatovy přinesl do soutěže, pro kterou se upřesňovala pravidla, rozvíjel se celorepublikový zájem a zájem ze zahraničí, originalitu a potvrdil skutečnost, že bez pohybové průpravy nelze dosahovat nejlepších umístění. Pochodový krok byl stále více nahrazován tanečními prvky.  Byly to  spolu se zařazováním gymnastických prvků nové trendy, ze kterých vzešel mažoretkový sport.

Bonbon Klatovy také nesčetněkrát vystupoval na veřejných akcích a plnil tak původní poslání mažoretek, pobavit publikum. A že mažoretky baví publikum, ale i celebrity z kruhů umění, to dokládají fotografie.

Snem Bonbonu Klatovy bylo vystoupit v Americe, což si  také splnili a v roce 2003 se skupina zúčastnila prestižního Festivalu národů v Tennessee. Bonbon si za mořem  oslavil pětadvacáté narozeniny založení taneční skupiny.

Ovšem rčení, „doma nikdo prorokem“,  platilo i pro Bonbon, úspěch se mnohdy neuznává a intriky dovedly klub k útlumu a následně k úplnému ukončení činnosti. Ovšem na straně druhé, slovy pana Necida „dobrý nápad nezapadne“, má také svoje; některé mažoretky z Bonbonu jsou dnes zakladatelkami nových mažoretkových klubů a již i v MČR startují.

Přesto, že pamětníků, se kterými Bonbon soutěžil ubývá, pojem Bonbon Klatovy trvá. Na celorepublikovém semináři mažoretkového sportu v Praze, v listopadu 2016, byli manželé Sudovi ocenění za přínos mažoretkovému sportu.

 

Číst více

Pozdrav z Bystřice nad Olší

Pozdrav z Bystřice nad Olší

Po přijetí kandidatury na pořádání kvalifikačního kola v Bystřici nad Olší následovala obhlídka. Na obhlídce poslední den v říjnu byly
projednány bližší podmínky o celkové realizaci. Schůzka se konala za přítomnosti pana starosty, ředitele školy, ředitelky DDM, zástupců
mažoretkového klubu Dračice Bystřice a rodičů, tj. budoucích pořadatelů. Vstřícnost, ochota, zkušenosti z pořádání pohárových soutěží, sportovní hala a její zázemí, to jsou ideální atributy, které soutěž pro děti a mládež potřebuje. Mažoretky, máte se na co těšit, tak ať výkonnostně nezklamete!

Pokud přijedete na soutěž již v pátek, nezapomeňte si plavky, areál je vybaven i krytým bazénem.

Fotogalerie

Číst více

Školení v Hořicích

Školení v Hořicích

V sobotu 22.10.2016 se v Hořicích konal seminář baletní průpravy pod vedením lektorky Magdaleny Kettnerové v doprovodu korepetitora Milana Ludvíka

Školení bylo zaměřené na základy baletní průpravy a navázání následujících tanečních vazeb. Pohybovou průpravou s předvedením různých prvků a jejich správným nácvikem. Vyšel čas i na provedení jednotlivých skoků z moderní gymnastiky a nácvik těžších prvků z vyšších levelů.

V závěru byla předvedena praktická ukázka práce s náčiním a secvičena vazba s lanem. Před samotným skončením byla po předvedení taneční ukázky souborů diskutována zpětná vazba a nejčastější chyby v předvedení.
Seminář byl opět jistě značným přínosem.

Děkujeme.

Fotografie

Oficiální stránky školení 

Číst více

Řád Elišky Přemyslovny je ocenění za probdělé noci, říká Marta Pavelková

Řád Elišky Přemyslovny je ocenění za probdělé noci, říká Marta Pavelková

Olšovec – Je duší a hybatelkou dění v Olšovci. Marta Pavelková je čerstvou držitelkou Řádu Elišky Přemyslovny, který převzala v pátek v Poslanecké sněmovně jako jedna z jednadvaceti žen z celé republiky

Marta Pavelková je iniciátorkou a zakladatelkou společnosti Patriot, která připomíná historické události obce, ale především organizuje a podporuje současné akce, například Křeslo pro patrioty.

Podílela se na organizaci Dne kultury na zámku v Hranicích a založila soutěž o nejlepší koláče, salát a slivovici. Organizuje soutěže a zájezdy, včetně mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

„Byl to úžasný zážitek. Kolektiv oceněných tvořily pouze ženy, jeden velký příběh vedle druhého. Je to pro mě mimořádná záležitost,“ prozradila Marta Pavelková.

Spolu s dalšími oceněnými si mohla prohlédnout sochu Elišky Přemyslovny, která se zrovna loučí se sedmiletým Karlem – umělecké dílo bude veřejnosti oficiálně odhaleno prezidentem republiky až v listopadu.

Řád Elišky Přemyslovny vnímá Marta Pavelková jako nejvyšší ocenění, kterým byla kdy poctěna.

„Tak velké ocenění jsem ještě nikdy nedostala. V naší republice a obecně mezi lidmi platí, že když něco děláte dobře, tak to přeci děláte proto, aby to bylo dobré. Málokdo vás ale pochválí a všichni ví, co kritizovat. Na druhou stranu vás právě kritika žene dopředu,“ zmínila paní Pavelková.

Novým impulsem pro další organizování je teď právě významná cena. „Je to ocenění za bezesné noci a odpovědnost, kterou nesete za všechny aktivity, které děláte. Zároveň je to závazek k tomu, aby člověk v činnosti pokračovat,“ dodala žena, která ani na moment nezahálí.

V těchto dnech připravuje další nemalé akce – pátý ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a také další ročník Mistrovství České republiky v tomtéž odvětví.


Autor: Iva Najďonovová, www.hranicky.denik.cz

Oficiální stránky článku Oficiální stránky článku


Paní Marta Pavelková je duší a hybatelkou dění v obci Olšovec. Je iniciátorkou a zakladatelkou společnosti Patriot, která připomíná historické události obce, ale především organizuje a podporuje současné akce, například „Křeslo pro patrioty.“Ve městě Hranice se podílela na organizaci akce „Dny hranické kultury,“ založila soutěž o nejlepší koláče, salát a slivovici. Na akci se prezentovaly dobročinné organizace, například. „Mama help.“Od roku 94 se podílí na činnosti občanského sdružení mažoretky. Organizuje soutěže a zájezdy, především mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.Podílí se na vydávání historických publikací z Hranic a okolí, její osobní archiv je mnohým zdrojem informací.

Její činnost, podpora akcí, jako je soutěž v pečení dortů, otevření soukromé galerie, zahájení výstav, je pro mnohé okolní obce příkladná a inspirující. Především však je důvodem k setkávání lidí, předávání zkušeností a tím obohacující životy druhých.

Oficiální stránka řádu Oficiální stránk a řádu

Číst více

Mažoretky z Valtic bodovaly u moře

Mažoretky z Valtic bodovaly u moře

Ve dnech 17.-18.9.2016 se v chorvatské Crikvenici konal 3. ročník soutěže KUP MEDITERANA (Středozemský pohár). Mažoretky z Valtic využily možnost a podporu a vrátily se ještě jednou na krásná místa u Jadranského pobřeží. Jelikož se jednalo o mezinárodní soutěž,
nepřekvapila nás účast soutěžících nejen domácích z Chorvatska, ale také z Černé Hory, Itálie, Slovinska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny.

mazoretky-z-valtic-bodovaly-u-more-2Naše mažoretky bojovaly převážně v kategorii seniorky, a to sólo Kateřina Garčicová, Magdaléna Vařáková, sólo 2baton Denisa Poláková, duo-trio Kateřina Garčicová a Magdaléna Vařáková a v seniorské miniformaci. V kategorii juniorky 2baton nás zastupovala naše kadetka Linda Viktoria Bartáková. Děvčatům se dařilo a můžeme se pochlubit 5x zlatou a 1x stříbrnou medailí. Jelikož jsme tím získali v kategorii seniorek 5 nejvyšších známek, putoval i Pohár středozemního moře s námi do Valtic spolu s finanční částkou 100 Eur.

Bylo moc příjemné soutěžit již na známém místě (poprvé jsem zde byly na ME) a děkujeme za tuto příležitost Občanskému sdružení Mažoretky, Hranice a městu Valtice.Pokud bude další ročník soutěže, určitě se rádi zúčastníme.

Poláková Lenka

Číst více

Mažoretky Gina vezou zlato z mistrovství světa

Mažoretky Gina vezou zlato z mistrovství světa

Ve dnech 24. až 27. srpna se konal v Praze ve Sportovní hale Královka čtvrtý ročník Mistrovství světa mažoretkového sportu IFMS. Mažoretky Gina z Brodku u Přerova získaly několik cenných kovů

První soutěžní den patřil juniorské kategorii (12-14 let), kde zlaté medaile a titul mistryň světa získala miniformace ve složení: Michaela Bučková, Tereza Nesvadbová, Marie Rohanová, Aneta Sedlaříková, Martina Tomášková, Veronika Pospíšilová. Trenérkou vítězné miniformace je Klára Mazalová.

Skupina juniorek pak získala hned dvě bronzové medaile a titul II. vicemistryně světa v soutěžní choreografii „Jezerní královna“ a v pochodovém defilé. Juniorské trenérky jsou Klára Mazalová a Monika Gábová.

Seniorská kategorie získala stříbrné medaile a titul I. vicemistryně světa pod vedením trenérky Lady Kouřilové. Miniformace startovala ve složení Tereza Odstrčilová, Tereza Musilová, Anna Režná, Karolína Páníková, Nikol Výskalová, Alena Klimecká, Linda Kališová. Skupina obsadila ve světové konkurenci 5. mazoretky-gina-vezou-zlato-z-mistrovstvi-sveta-2místo se soutěžní choreografií „Čínský porcelán“ a 6. místo v pochodovém defilé pod vedením Jany Hebelkové. Soutěž zakončily v sobotu kadetky zlatými medailemi a titulem Mistryň světa v disciplíně MIX. Trenérkami mistryň světa jsou Marcela Štrbáňová, Petra Nakládalová.

Autor: www.prerov.nejlepsi-adresa.cz

Oficiální stránky IV. World Championship Majorettes Sport Článek 2016

Oficiální stránky článku 

Číst více

Vítěz Zlatého oříšku 2016

Vítěz Zlatého oříšku 2016

Pro letošní rok je dohlasováno! Sošku ptáčka držícího zlatý oříšek si díky vašim hlasům odnáší Klára Házová, která je několikanásobnou mistryní v mažoretkovém sportu

 Poslechněte si: 9.9.2016 Klárka převzala ocenění Zlatý oříšek Rádia junior
wch-hazova-klara-2016-1Mažoretkový sport propojuje prvky gymnastiky, baletu a tance. Vystupuje se v něm s třásněmi, kterým se říká pom pomy, a jak jsme se dozvěděli od Kláry a její trenérky Anety Brindové, konkurence je v tomto sportu opravdu veliká. Soutěží v něm už docela malé, tří, čtyřleté děti, stejně jako dospělí. Dokonce je to sport, ve kterém soutěží i kluci. Nakonec proč ne, když základem je řada akrobatických prvků. I Klára umí například hvězdu bez doteku rukou a nejrůznější přemety.


Hostem Klubu Rádia Junior byla ale i ředitelka Nadačního fondu Zlatý oříšek Iva Rašková, od které jsme se dozvěděli, že ještě celý měsíc (až do 10. října) můžete posílat přihlášky do nového ročníku soutěže. Udělat to můžete sami, nebo vás mohou přihlásit rodiče, kamarádi, učitelé, trenéři, prarodiče, prostě každý, kdo ve vás vidí talent. Důležité je, aby vám bylo od 6 do 15 let.


Autor: Šárka Fenyková, www.radiojunior.cz

Oficiální stránky článku Oficiální stránky článku

Oficiální stránky IV. World Championship Majorettes Sport Článek 2016

Číst více