Author Archives: admin

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Od 23. do 26. srpna proběhne v Praze s finanční podporou hlavního města Prahy prestižní zápolení mažoretek z celého světa

Mnozí si je stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Přitom jsou dnes mažoretky zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Jde o vystoupení tanečnic, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou).

Mažoretkový sport prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, mažoretky většinou pochodují defilé na dechovou hudbu a sestavy na hudbu moderní.

Dvě základní kategorie

Mažoretkové sporty se dělí na klasické mažoretky, kde se klade důraz na techniku pochodu a držení těla. Pronikají sem však taneční prvky, kostýmy by měly vycházet z tradiční uniformy s kozačkami a lodičkou na hlavě. Klasická mažoretka tančí ve skupině.

Druhou kategorií je Twirling – Baton (hůlka), která je založena na pohybu hůlkou a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Hůlka je vyvážená tyč obvykle vyrobená z kovu, s gumovými či kovovými konci. Na soutěži se vyžaduje, aby twirler točil svisle nebo kolmo k zemi a vodorovně. Stejně tak se vyžaduje určitý počet chytnutí, puštění a prohození hůlky během sestavy.

Mistrovství světa bude v Praze

Na konci srpna v Praze proběhne mistrovství světa v tomto novém sportu. Účastníci jsou nominováni z národních mistrovství, mezinárodních soutěží a mistrovství či klubových soutěží.

Oficiální stránky WCH 2017 

Oficiální stránky článku 

Číst více

K dodatečným a mimořádným postupům na ECH, WCH a další události

K dodatečným a mimořádným postupům na ECH, WCH a další události

Dotazy na postupy do vyšších soutěží jsou stále živým tématem. Postupy z MČR jsou jasné, z výkonnostní třídy A se postupuje podle bodového ohodnocení a průměrné známky. Formace s nejvyššími bodyna startovních listinách mají přímý postup na WCH, další umístění za nimi mají postupy na ECH a podle výkonu pak dále ještě na Memoriál Jiřího Necida (MJN) nebo na Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP). Pokud se formace s přímým postupem na WCH zúčastní ECH a počet bodů by nedosáhl na postupové místo, platí nominace z MČR. Postupy z MJN a GP se udělují podle nastavené průměrné známky z MČR.

Dodatečné postupy se mohou udělit formacím, které jsou za postupovými místy s malým bodovým rozdílem a formace z postupových míst nehodlají svou nominaci využít. Tuto skutečnost o nevyužití nominace však musí sdělit včas; na poslední chvíli ji následující formace z důvodu časových, tréninkových nebo finančních pak využít ani nemůže. Ve výjimečných a odůvodněných případech se mohou udělit postupy mimořádné.

Návrh na mimořádný postup na ECH 2017 obdržel klub Bohemia ZUŠ Přeštice. Tento klub se zúčastnil otevřené pohárové mezinárodní soutěže v Moskvě. Jako úspěšní reprezentanti si postupy na ECH zasloužili, stejně jako jejich vedoucí, paní Věra Sudková, jubilantka roku 2017. Bohemia ZUŠ Přeštice nabídku nevyužila a o postup děvčata usilovala na Memoriálu Jiřího Necida. Druhým návrhem bylo udělit mimořádný postup na ECH seniorkám Květinky Kladno s náčiním baton. Květinky si vybojovaly postup na ECH v Náchodě s třásněmi.Skupin ve věkové kategorii seniorky ubývá a podle přihlášek hrozilo, že tato věková kategorie nebude na ECH obsazena. Květinky Kladno jsou letitým příznivcem a pořadatelem některého z kol MČR ve Stochově a Kladně, mají těchto soutěží na kontě již 16. Paní Tůmové bylo v r. 2015 uděleno ocenění za rozvoj mažoretkového sportu.Tento mimořádný postup byl i vstřícným krokem pro uznání mnohaleté práce pro MČR.

Dodatečné i mimořádné postupy jsou oblast, pro kterou by se měly připravit ve vnitřních předpisech přesné definice a podmínky, za kterých lze o mimořádný postup také požádat ze strany soutěžících a zda těmto postupům věnovat větší publicitu, stejně jako dodatečným postupům, pokud se udělí.

Na ECH 2017 byly podány 2 protesty. Oba protesty byly zamítnuty, protože nesplňovaly podmínky jejich podání (nebyly podány v časovém limitu, dále je nutná finanční kauce). Protest je neplatný i v případě, že je podán po vyhlášení výsledků. Důvodem podání obou protestů bylo nedodržení věku soutěžících ve věkové kategorii grandsenior. Je důležité si uvědomit, že pokud platí výjimky nebo tolerance v národní soutěži (MČR), neplatí totéž na ECH nebo WCH, zde jsou podmínky pro všechny stejné. Národní soutěže mají svá specifika, která jsou podkladem pro další vývoj a rozvoj, mohou se předvádět nové prvky, disciplíny a hledá se pak způsob k jejich hodnocení a sjednocení v pravidlech pro mezinárodní soutěže.

Idea zavedení věkové kategorie grandsenior spočívala v nabídce možnosti pokračovat v soutěžení mažoretkám a příznivcům mažoretkového sportu po překročení věkového limitu 26 let. Pro tuto věkovou kategorii platí stejná pravidla, jako pro všechny ostatní, povinné prvky jsou stanoveny s nižší náročností a procentický věkový přesah je obráceně než u kadetek, juniorek, tzn., že se limituje počet mladších. Stanovení výše věku mladších, 26 let, bylo ostatně odsouhlaseno na celorepublikovém semináři a zohlednění ještě na 25 let bylo do soutěžního řádu zavedeno z důvodu, že v tomto věku soutěží mažoretky už jen výjimečně.
Na WCH 2017 jsou poprvé přihlášeni ve věkové kategorii grandsenior soutěžící z Kazachstánu. Uvidíme, čím nás tato skupina z Asie překvapí. Zajímavé je jejich věkové složení, limit mladších nevyužili a věkový průměr je 44 let.

WCH 2017 se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hl. m. Prahy, který tuto akci finančně podpořil. Na podporu nemohla dosáhnout mezinárodní organizace, proto je místním pořadatelem Česká federace mažoretkového sportu. Za Magistrát hl. m. Prahy je delegován náměstek primátorky, Petr Dolínek.

Číst více

ECH v Crikvenici podruhé

ECH v Crikvenici podruhé

XII. European Championship Majorettes sport (ECH) se konal stejně jako v minulém roce na pobřeží Jadranu, v letovisku Crikvenice, v městské sportovní hale. Místním pořadatelem bylo Hrvatsko Udruženje Mažoret Timova (HUMT), Ičići.

Letošní ročník byl obohacen o starty v nově zařazené disciplíně classic majorett a také poprvé na ME startovaly skupiny ve věkové kategorii grandsenior. Hodnotit přínos nově zařazovaných disciplín nebo věkových kategorií pro další rozvoj je předčasné, ale rozšiřování nabídky dává možnost startovat více účastníkům. Klade však nároky na osvětu v aktualizaci pravidel a na organizaci soutěže.
Postupy na ECH se praktikují dle výsledků v národních soutěžích, ale také je možné o ně usilovat ještě v mezinárodních soutěžích Memoriál Jiřího Necida a Grand Prix v mažoretkovém sportu. International Open Cup nepotupovou soutěží není. Účastníci z nečlenských států se mohou přihlásit přímo, ECH je dosud otevřenou soutěži.

Medals graphics 2017Na ECH se také udělovaly zvláštní ceny. Jednu z nich získal za největší výpravu klub AMA Opava za 29 přítomných formací. Dalšími velkými výpravami byl klub Elité Ostrava, 21 formací, Michelle Karviná, stejně jako Miraž Wronki, po 20 formacích. Zvláštní cenu obdržel klub Victory Brest, který obohatil šampionát nápaditými prvky v oblasti pohybové průpravy a v práci s náčiním. Pokud klub udrží tento trend, bude to silná konkurence v boji o prvenství. Příkladná byla jejich disciplinovanost v chování soutěžících; pozorně sledovali z tribuny své soupeře po celou soutěžní dobu. Zvláštní cenu obdržel také klub Mažoretkinje grada Crikvenica, hostitelské město. Za nejvyšší počet bodů ve skupině s náčiním baton si odnesly zvláštní cenu kadetky z Michelle Karviná (53,55 bodů) a staly se zároveň i absolutním vítězem za nejvyšší součet bodů ve dvou disciplínách (stage + march).

Každý národ má svá specifika, rozdílné pojetí a výkonnostní úroveň. V českých skupinách a malých formacích je síla, a to jak ve kvantitě co do počtu soutěžících, tak v jejich kvalitě, co do výkonů. Tento trend trvá stejně, jako v předešlých ročnících a ne všichni zahraniční účastníci mohou české síle konkurovat. Přáním IFMS je, aby se konalo i mistrovství Asie, Ameriky nebo Afriky či Austrálie. Živé přenosy (on-line stream) sice šíří osvětu, podle sledovanosti i ve jmenovaných světadílech, ale ne všude se tento sport setkává s podporou a pochopením.“ Stoleté sporty“ zařazené v olympijských hrách jsou oproti mažoretkovému sportu ve výhodě.

Podívanou pro veřejnost bylo každodenní zakončení soutěžního dne společnou skladbou a pro obohacení nabídky turistického ruchu byl sobotní podvečerní průvod na pobřežní kolonádě doprovázený orchestrem. Po průvodu pak následovala ještě pódiová show.
Milou pozorností od místního pořadatele pro vedoucí, rozhodčí, asistenty a pořadatele byl podvečerní výlet lodí. Pohled z moře na pevninu při zapadajícím slunci a později na osvětlená letoviska byl pěkným zážitkem. Snad se ještě na pobřeží Jadranu zase sejdeme.

Oficiální stránky ECH 2017 

Číst více

III. Silesia Grand Prix (SGP)

III. Silesia Grand Prix (SGP)

Soutěž SGP byla do soutěžního kalendáře zařazena doslova na poslední chvíli, zařazení předcházel enormní zájem o účast v soutěži „Memoriál Jiřího Necida“. Zájem byl tak vysoký, že ještě před finálovými koly MČR v mažoretkovém sportu, byla soutěž kapacitně plná. Proto bylo rozhodnuto v souladu se soutěžním řádem, o rozšíření soutěže na dva dny. Sportovní hala Prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě však na neděli neměla volný termín k pronájmu a jiný termín konání MJN již z důvodů možných postupů na Mistrovství Evropy nepřipadal v úvahu. Proto se druhý den konala soutěž na jiném místě a byla soutěží samostatnou. Hostitelem se stal Hlučín, vzdálený od ostravské haly jen 12 km a místním pořadatelem MK Ballerisimo. SGP bude i pro příště soutěži otevřenou a mezinárodní. Bylo to řešení sice rychlé, ale počet účastníků potvrdil, že dobré. Šanci zabojovat nejen o medaile, ale i postupy na Mistrovství Evropy a světa, dostalo 154 formací (15 skupin a 129 malých formací) z těchto klubů: Mažoretky Rebelky Bílovec, Dračice Bystřice, STARS Talento Frýdek-Místek, KALA Havířov, Cheeky Cheerky Hradec Králové, Charlie Hradec nad Moravicí, ITS Junior Chotěboř, Juventus Karviná, MiKaDo Karviná, LEXY Kroměříž, Neonky Moravská Nová Ves, MONA Náchod, AMA Opava, TK Dancing Roses Opava, Daisy Ostrava, Elité Ostrava, Stars Ostrava, LV2 Sokol Písek, Mažoretky Petra Studénka, Mažoretky Severových Zábřeh, Klub mažoretek Zakřany, domácí MK Ballerisimo Hlučín a Paprsky Hlučín.

Tak rychlé řešení , kdy na celou přípravu včetně zpracování přihlášek, byl jen jeden měsíc, by se neobešlo bez podpory města a ochoty místního pořadatele. Soutěži přihlížela takřka po celou dobu paní Blanka Kotrlová, místostarostka města, která soutěži udělila záštitu, dále ředitelka školy, která poskytla školu jako zázemí (šatny, registrace) a také pan ing. Josef Doležel, president International Federation Majorettes Sport, který i tentokrát udělil pohár skupině s nejvyšším počtem bodů. Pohár obdržela skupina juniorek z Klubu mažoretek Zakřany, za 56,35 bodů. Skupina také získala postup na Mistrovství světa. Zakřany se staly jedním z mnoha modelových příkladů, jak se nevzdávat, pracovat na sobě a opakovanou účastí v soutěžích postoupit až do soutěže nejvyšší a zařadit se tak k elitě mažoretkového sportu. Zakřany jsou zároveň dokladem toho, že i v malých městech a obcích, lze dělat mažoretkový sport na vysoké úrovni.

SGP byla povedenou soutěží a motivovala soutěžící znovu zabojovat nejen o medaile, ale také o postupy do vyšších soutěží. SGP nemohly doslova zabránit ani hromy a blesky. Bouřka zapříčinila přerušení dodávky elektrické energie. Tento výpadek nebyl však dlouhý, časový předstih se čekáním sice vyčerpal, ukončení však bylo v předpokládaném čase, spontánní a bouřlivé. Vyhlášení výsledků bylo zvlášť po ukončení věkové kategorie little kadetek a kadetek a zvlášť pro všechny další disciplíny a věkové kategorie až na konci soutěže. S tím prvním si pořadatelé „pohráli“ a nechali mažoretky nastoupit bočním vchodem, což se povedlo. Dvě vyhlášení byly i praktickým nácvikem na ME. V Crikvenici, na pobřeží Jadranu, není třeba držet soutěžící v naplněné hale, moře je lákavé.

Ještě jednou přejeme všem krásný zážitek ze zpívané hymny v zahájení soutěže , kterou jsme slyšeli v podání paní Simony Mrázové, operní pěvkyně.

Ostatně, vše si můžete i tentokrát znovu prohlédnout na záznamu z živého vysílání, umístěného na Oficiální stránce SGP 2017.

Oficiální stránky SGP 2017 

Číst více

VI. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2017

VI. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2017

Šestý ročník této již prestižní soutěže se tentokrát konal v Ostravě, ve sportovní hale Prof. Zdeňka Matějčka, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. ing. Ivo Vondráka, CSc.

MJN je zařazen do mezinárodních soutěží a zahraniční kluby spolu s českými naplnily soutěž až na hranici kapacitních možností, ještě před ukončením mistrovství. Na MJN byly zastoupeny následující kluby:
Mažoretkinje Dubrovčan Veliko Trgovišće, Chorvatsko, Bratislavské mažoretky Bratislava, Sašetky Hlohovec, MK Flowers Prešov, EDIT Staškov, Merci Záhorská Ves, Panterky Dolní Beřkovice, TOP mažoretky Dixi Havířov, Cheeky Cheerky Hradec Králové, Minima Husinec, Hraběnky Kamenice, Juventus Karviná, Michell Karviná, MiKaDo Karviná, M Ladies Klimkovice, AMA Opava, Adrianky Ostrava, Donna Praha, TOP Mažoretky Praha, Fantasy Přerov, Bohemia ZUŠ Přeštice, Koloseum Dance Team Štěnovice, Sara Trutnov, Elité Ostrava, Mirabell Teplice, PV Team Teplice.

Volba Golden Majorett, která se konala podruhé, byla rozdělena podle jednotlivých částí mezi soutěžní bloky. Tentokrát bylo přihlášeno 25 mažoretek (vloni 10), a to i ze Slovenska a Chorvatska. České kandidátky byly představovány již v průběhu mistrovství, ostatní pak měly premiéru až na MJN. Jak je již běžnou praxí, na poslední chvíli se přihlášené kandidátky odhlašovaly a nepřihlášené zase přihlašovaly. Bylo to docela „zábavné“ stále měnit seznam; nejprve se zdálo, že připravená pořadová čísla nebudou stačit, poté zase, že je nebude komu připnout. Před startem se vše „utřepalo“ a na plochu nastoupilo 16 uchazeček. Volba Golden majorett je chápána jako společenská hra s cílem další pozitivní propagace klubů prostřednictvím jejich svěřenkyň. Děvčata se zhostila volby se vší parádou, slušelo to všem uchazečkám, odekorovaným pak obzvlášť. Golden majorett 2017 se stala Aneta Vacková, MONA Náchod, Silver majorett 2017 Tereza Torčíková, Elité Ostrava a Bronze majorett 2017 Sara Bogović, Mažoretkinje Dubrovčan Veliko Trgovišće.

MJN je soutěž postupová, a tak se o postupy bojovalo. Výsledkem byly v některých případech postupy až na Mistrovství světa, v jiných zase na Mistrovství Evropy. Jen těch medailových míst bylo na takovou účast zase málo, bohužel, stupně vítězů jsou jen tři.

V závěru soutěže byl také udělen pohár prezidentem International Fedeation Majorettes Sport. Pohár mohla získat skupina s náčiním baton (hůlka) za nejvyšší počet dosažených bodů. To se povedlo domácí skupině juniorek z Elité Ostrava, která získala 60,1 bodů. Všechny členky juniorské skupiny neskrývaly překvapení a radost z takového poháru.

Na startu se vystřídalo a bylo ohodnoceno celkem 212 formací (39 skupin a 173 malých formací). Soutěžící mažoretky ze Slovenska a Chorvatska soutěž zpestřily a obohatily. Pan Necid by měl z takové soutěže určitě radost, vyhlašování výsledků se podobalo ročníkům v devadesátých letech, která mažoretkovému sportu předcházela. Při vyhlašování se střídaly hymny, atmosféra v hale byla úžasná a přátelská, ovace gradovaly a nebraly konce. A tak to má být; všichni nemohou vyhrát, ale mohou brát soutěž jako přátelské setkání.

„Vážení přátelé mažoretkového sportu! Zdravím Vás u příležitosti 6. Memoriálu Jiřího Necida a velmi mne mrzí, že se nemohu s Vámi této akce z pracovních důvodů zúčastnit. Pan Necid vlastně asi netušil, jakým způsobem ovlivní náš život. Odvážně šel za svým cílem, vymyslel pravidla a celou organizaci soutěží. Zapojil do své myšlenky známé a přátele po celé naší vlasti. Bohužel nás opustil příliš brzy, ale naštěstí, našel následovníky, kteří převzali jeho myšlenky a mažoretkový sport se dále rozvíjí nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 5. ročník Mistrovství světa, které se pravidelně pořádá v Praze, bude toho v srpnu letošního roku opět zářným důkazem. A tady patří velký dík paní Martě Pavelkové a všem, kteří ji pomáhají, že mažoretkový sport získává stále více přiznivců a že odkaz práce pana Necida nadále zůstává platný pro další generace. Všem soutěžícím přeji dobrý pocit z poctivého sportovního výkonu a těším se na setkání v Praze. Váš Milan Ludvík“

Oficiální stránky MJN 2017 

Číst více

International Open Cup očima českých rozhodčích

International Open Cup očima českých rozhodčích

Letos byl součástí Světové taneční olympiády mládeže v Moskvě I. International Open Cup mažoretek, konal se ve dnech 5. a 6. května 2017, v Sokolnikách. Za Českou republiku byla do sboru rozhodčích nominována Iva Poláková a Bc. Michaela Poláková, za soutěžící přijaly nominaci mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice.

Hlavním organizátorem byla Federation of Sport Choreography of Russia Comittee of Sport Majorettes. Soutěže se zúčastnilo celkem 2 203 mažoretek, což překonalo počet na loňském Grand prix v Moskvě a tento počet byl zapsán do ruské knihy rekordů.

Po organizační stránce byla soutěž velice dobře připravena, od registrace, počet rozhodčích, zázemí pro diváky, až po bezpečnost všech zúčastněných soutěžících i diváků. Soutěž probíhala ve dvou sportovních halách, které byly dokonale klimatizovány.

Velice nás jako porotkyně a trenérky zároveň překvapilo, na jaké vysoké úrovni je pohybová průprava většiny ruských skupin. Pokud se zúčastní Mistrovství světa 2017 v Praze, budou rovnocennými soupeřkami ostatním soutěžícím a můžeme se těšit na krásnou podívanou.

Velmi se nám líbila disciplína s bubínky. S touto disciplínou jsme si jako porotkyně musely také poradit. Bodovalo se stejně jako ostatní disciplíny. Některé choreografie byly na velmi podařené a můžeme dokonce podotknout, že jsme žasly nad tímto sportovním uměním.

Hodnocení bylo všeobecně pro porotce náročné na soustředěnost a rychlost. Pro velký počet startujících měl průběh soutěžních sestav velmi rychlý spád a na bodové ohodnocení byl určen krátký časový úsek. Každý soutěžící byl hodnocen jednotlivě na jeden papír. Systém bodového hodnocení, byl stejný jako v České federaci, s tím rozdílem, že porotce si známky za choreografii, pohybovou průpravu i náčiní musel sečíst sám a neprodleně bodový formulář odevzdat sběrateli, který jej odevzdal do počítačového střediska, kde byly výsledky zpracovány. Jednotlivé známky porotců byly vyvěšeny po vyhlášení výsledků veřejně se jmény porotců, jak daný porotce hodnotil.

Mnoho času na prohlídku Moskvy sice nebylo, ale přece jenom jsme se snažili navštívit místa typická pro Moskvu, bez kterých by se snad ani nedalo odjet. S blížícím se „Dnem Pobědy“ všude na nás dýchala slavnostní atmosféra. Čistota města byla pro nás velkým překvapením, vstřícní milí lidé na každém rohu a některé okouzlující stanice metra zanechaly v nás úžasný zážitek.

Děkujeme touto cestou České federaci mažoretkového sportu (ČFMS) Martě Pavelkové a International Federation majorettes Sport (IFMS) Josefu Doleželovi, za důvěru a možnosti získat další zkušenosti porotce na Mezinárodním otevřeném poháru, který byl zařazen do Světové olympiády mládeže.

Velké poděkování za starost po celou dobu průběhu soutěže patří paní Olze Yurchenko.
Podpora sportu v Ruské federaci je neuvěřitelná.

Číst více

Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice soutěžily v Moskvě

Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice soutěžily v Moskvě

Do Moskvy jsme se dostaly s mažoretkami díky České federaci mažoretkového sportu, která nás delegovala na soutěž Open International Cup 2017. Soutěž se konala jako součást Olympiády tance, v Sokolnikách a byl ji věnován víkend 5. až 7.května 2017. Náš první dojem po příletu do Moskvy bychom asi charakterizovaly takto: město plné památek i moderní výstavby, plné zeleně a rozlehlých parků se stezkami pro kola, skateboardisty, jezdce na Segwey a in-line bruslí i vyznavače běhu, prostě pro všechny, kteří mají touhu se smysluplně pohybovat.

Naše mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice byly velmi úspěšné. Soutěžily v juniorské kategorii s osmi choreografiemi a děvčata vybojovala 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili , dále jedno „bramborové“ místo (4.) a jedno 5. místo. Byl to emotivně silný okamžik, když svěřenkyním hrála na šampionátu při vyhlašování česká hymna.

V době pobytu v Moskvě nám přálo i počasí a tak jsme všechen volný čas věnovaly prohlídkám města. Navštívily jsme Treťjakovskou galerii, představení baletu „Modern choreografy Night“ ve Velkém divadle, Rudé náměstí s pohledem na Kreml a chrám Vasila Blaženého. Rudé náměstí bylo plné příprav na přehlídku k oslavě konce druhé světové války, což sice omezovalo turismus, ale za to jsme na vlastní oči viděly velkolepé přípravy. Prošly jsme podél Kremelské zdi a viděly památníky měst ozdobené velkým množstvím čerstvých květin. Projely jsme se lodí po řece Moskvě a viděly město zase z jiného pohledu. Navštívily jsme Arbat i Izmajlovské trhy plné Matrjožek. Obchodní dům Gum s butiky všech světoznámých značek. Radost nám udělal i McDonald’s i KFC psaných azbukou. Nelze ani všechno vyjmenovat, kde všude jsme byly, projezdily metrem a prochodily, v nohou jsme měly až 10 km denně. Byly pro nás nezvyklé všudypřítomné bezpečnostní rámy, ale pak jsme si řekly, že je to v dnešní době vlastně dobře. Měly jsme výborné zázemí ve 4 hvězdičkovém hotelu Holidey Inn. Poslední den pobytu byl deštivý, tak jsme čas před odletem strávily v hotelovém bazénu.

A co na to mažoretky?

Anežka
Soutěž dopadla skvěle. Škoda, že nebylo zveřejněno bodové hodnocení jako u nás. Také jsme navštívily co nejvíce památek a v budoucnu bych se tam ráda vrátila
Bára
Soutěž i pobyt se mě moc líbil a chtěla bych se tam znovu podívat
Dáša
Moskva byla super a nezapomenutelný zážitek
Kačka
Moskvu hodnotím jako velice poučný a zajímavý zájezd. Líbilo se mi tam
Lucka K.
Vše OK
Lucka L.
Strašně se mi vše líbilo! Památky, velké město. Soutěž dobrá, příjemné prostředí, místo na
trénování, což u nás v některých soutěžích chybí
Majda
Celou soutěž i pobyt jsem si užila, škoda, že jsme tam nebyly déle.

Ještě jednou děkujeme jmenovitě paní Martě Pavelkové, předsedkyni České federace mažoretkového sportu za delegování a Bc. Davidu Serafinovi za pomoc při realizaci této nezapomenutelné akce.

Věra Sudková,
vedoucí mažoretek ZUŠ Bohemia Přeštice

Číst více

Na finálovém kole v Náchodě se nešetřilo překvapeními

Na finálovém kole v Náchodě se nešetřilo překvapeními

Finálové kolo 24. ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu dosáhlo svého vrcholu. Náchod se stal hostitelem finále s náčiním poms, flag, mix a show, již po páté. Do dvou soutěžních dnů bylo nominováno a na startovní listiny zařazeno 57 skupin a 207 malých formací z následujících klubů:
1.Prezioso Sokol Blatná, 2. Ještěrky Branka u Opavy, 3. Lassies Brno, 4. Lili Brno, 5. Gina Brodek u Přerova, 6. Dračice Bystřice, 7. Excelent Dolní Benešov, 8. ANGELES Dance Group Dvůr Králové nad Labem, 9. KALA – MKS Havířov, 10. MK Ballerisimo Hlučín, 11. Paprsky Hlučín, 12. DDM Hořice, 13. Cheeky Cheerky Hradec Králové, 14. Charlie Hradec nad Moravicí, 15. FO Hradec Králové, 16. Charlie Hradec nad Moravicí, 17. Minima Husinec, 18. ZUŠ Jirkov, 19. Michelle Karviná, 20. MiKaDo Karviná, 21. FO Karviná, 22. Dance club Spirit Kladno, 23. Květinky TJ Sokol Kladno, 24. Neonky Moravská Nová Ves, 25. AMA Opava, 26. Roses Opava, 27. Taneční klub JOY Orlová, 28. Andria z.s. Ostrava, 29. Daisy Ostrava, 30. Elité Ostrava, 31. Stars Ostrava, 32. LV2 Sokol Písek, 33. TOP mažoretky Praha, 34. Postřelmovské mažoretky Postřelmov, 35. Fantasy Přerov, 36. Bohemia ZUŠ Přeštice, 37. Kaspi ZUŠ Přeštice, 38. SevenSport Příbram, 39. Koloseum Dance Team Štěnovice, 40. SK Nephilim Štětí, 41. ZŠ a MŠ Šuměnky Šumná, 42. Mirabell ZŠ Teplice, 43. Klub mažoretek Valtice, 44. Klapeto ZŠ TGM Vimperk, 45. Mažoretky Severovýchod Zábřeh, 46. Mažoretky Zábřeh, 47. Klub mažoretek Zakřany, 48. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 49. Angels Ždánice a 50. domácí Mona Náchod

Na finálovém kole v Náchodě se hned od sobotního dopoledního programu nešetřilo překvapeními. Hned v zahajovacím ceremoniálu zazněla hymna v podání Terezie Bernardové, mažoretky z Mony Náchod, bylo vzpomenuto významné životní jubileum paní Věry Sudkové, zakladatelky mažoretkového klubu Bohemia a soutěží mažoretek v Přešticích. Paní Sudková významně přispěla k rozvoji mažoretkového sportu České federace mažoretkového sportu, poděkoval ji a popřál i samotný pan starosta města Náchoda, Jan Birke; z jeho rukou obdržela paní Sudková květiny. Paní Lenka Valentová zase obdržela cenu získanou v soutěži Poznej se. Společná skladba, která roztančila všechny nastoupené mažoretky, byla věnovaná nejen paní Sudkové, ale také všem divákům a fanouškům mažoretkového sportu nejen na tribunách, ale i u živého vysílání. Slibem hlavní rozhodčí, Moniky Bergerové, byl pak odstartován dopolední program. Po polední přestávce byla na chvíli soutěž přerušena, protože se orosila podlaha na startovní ploše. Následně pak bylo pozměněno startovní pořadí, skupiny věkové kategorie grandseniorů startovaly před formacemi. Mezitím ustal venku déšť, snížila se vlhkost vzduchu, podlaha oschla a soutěž se dokončila v ideálním čase. Vyhlášením výsledků, ve kterém se udělovala i mimořádná ocenění, byl ukončen první náročný soutěžní den. Zvláštní cenu 2017 v kategorii grandseniorů obdrželi tři nejstarší členové skupin: Václav Těžký a Jindřiška Těžká, TK Dancing Roses Opava a Zdeňka Veselá, Květinky TJ Sokol Kladno.

Druhý den začal stejně slavnostně, jako den první; roztomilé bylo nesoutěžní vystoupení těch nejmenších little kadetek, které se teprve seznamují s prostředím mažoretkového sportu. Soutěž podpořila svou účastí paní ing. Pavla Maršíková, místostarostka, která po oba dnydekorovala vítěze medailemi. Terezie Bernardová i tentokrát zazpívala hymnu, soutěžní den zahájil pan místostarosta ing. Jan Čtvrtečka, komplimenty nešetřil. Byl představen i zástupce firmy Saar Gummi, pan Martin Kuchař s partnerkou; firma se finančně podílí na sportovních aktivitách města. Společná skladba, které se mažoretky zhostily s elánem, byla věnována maminkám, vždyť také byl Svátek matek. Byl to ale krásný dárek a milá pozornost, děkujeme.

I druhý soutěžní den se rozhodčí střídali, tempo soutěže bylo zvolené tak, aby hodnotitelé měli čas na posouzení předvedených sestav. Na dvoudenní finále nasadila hlavní rozhodčí porotu ve složení: ing. Eva Dudová z Opavy, Kamila Charvátová z Havířova, ing. Hana Novotná z Blatné, dr. Kamila Pečenková z Plzně, Iva Poláková z Karviné, Michaela Strachanová z Ostravy, Bc. Michaela Poláková z Karviné a Jiří Duda z Opavy. Výsledky jako pokaždé zpracovával komisař Bc. David Serafin, nástupy řídil Zdeněk Pecold, ozvučení zajistil Michal Kops, živé vysílání tým Vysíláme živě se sportovními komentátory Bc. Annou Bergerovou, Bc. Veronikou Pecoldovou a Richardem Wágnerem.

Pěkný hlasatelský výkon podal pan Jan Dian, mažoretkový fanda; mezi startujícímu byla jeho dcera Karolína. Tatínků a maminek v pořadatelském štábu byla většina, stejně jako ve všech pořadatelských městech. Manželé Jana a Roman Blechovi však v ochotě pomáhat klubu Mona Náchod, která byla i tentokrát místním pořadatelem, vedou prim; podílí se na organizaci takřka 20 let, i když jejich dcera, bývalá mažoretka, už je mimo Náchod a jde si vlastní cestou. Soutěž také osobně navštívil pan Josef Prát, kdysi aktivní sportovec, dnes ještě provozovatel rekreačního zařízení Bedřichovka. Tam po 15 let jezdí pravidelně svěřenci Mona Náchod na soustředění a pan Prát vstřícně a trpělivě poskytuje zázemí neposedným účastnicím. Úrovni mažoretkového sportu byl nadšený i dojatý. Škoda, že pro zdravotní indispozici (operace hlasivek), nemohl mažoretkám sdělit, co měl na srdci.

Byly to pěkné dva dny, plné soutěžního zápolení i zvažování, zda soutěž s ohledem na zvlhlou podlahu ukončit nebo pokud není stav tak vážný, zda v soutěži pokračovat. Mohli jsme se přesvědčit o tom, že i nejlépe připravenou soutěž může ohrozit viz maior. Ale vše dopadlo dobře a vedoucí i mažoretky potvrdily, že jsou flexibilní, vytrvalé a mažoretkový sport jim není lhostejný, ba naopak, je i jejich srdeční záležitosti.

Oficiální stránky finále A v Náchodě 

Číst více

Ročenka 2016 ČFMS – MIaMI

Ročenka 2016 ČFMS – MIaMI

Dnes nás potěšila poštovní zásilka, kterou připravila Česká federace mažoretkového sportu (ČFMS). Obálka obsahovala ročenku, nad níž jsme velmi rádi zavzpomínali na unikátní loňské zážitky z MČR, a dopis s pozváním k účasti v příští soutěžní sezóně MČR 2018, nebo ještě i v letošních otevřených mezinárodních postupových soutěžích – Memoriál Jiřího Necida a Grand Prix Silesia 2017. Jejich účastníci mají dokonce další příležitost vybojovat si postupy na ME a ti nejlepší i na MS.

Letos jsme se kvůli velkému studijnímu a pracovnímu vytížení nemohli seriálu MČR zúčastnit, ale plánovali jsme možnost, že si třeba zasoutěžíme na některé z letošních otevřených mezinárodních postupových soutěží. Po pečlivém zvážení však vidíme možnost stihnout dokončení příprav na vystoupení jako nereálné, což nás velmi mrzí. Přesto mnohokrát za vše děkujeme a letošní soutěže samozřejmě se zájmem sledujeme na stránkách www.majoretsport.cz. Velice se nám líbí sportovní komentátorství ze soutěží, které je letošní novinkou, a které přispívá k popularitě mažoretkového sportu.

Oficiální stránka článku 

Vážení,

mnohokrát vám děkujeme za zaslání ročenky 2016, velmi rády jsme nad ní zavzpomínaly na unikátní loňské zážitky. Letos jsme se nemohly z důvodu velkého studijního a pracovního vytížení seriálu MČR zúčastnit, což nás velmi mrzí. Přenosy z letošních soutěží však sledujeme na vašich stránkách a velmi se nám líbí letošní novinka – sportovní komentátorství. Rády bychom vám, jako bývalé členky Bonbonu Klatovy, též poděkovaly za udělení ocenění manželům Sudovým, které obdrželi za přínos mažoretkovému sportu. Velice nás to potěšilo.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Bc. Michaela Tahavská
MIaMI Sokol Brandýs nad Labem

Číst více