Author Archives: admin

Charlie se pyšní titulem mistryně a druhé vicemistryně SVĚTA pro rok 2017

Charlie se pyšní titulem mistryně a druhé vicemistryně SVĚTA pro rok 2017

Mažoretky Charlie, i v letošním roce, reprezentovaly město Hradec nad Moravicí na MISTROVSTVÍ SVĚTA v mažoretkovém sportu. Mistrovství proběhlo poslední prázdninový týden ve sportovní hale Královka v Praze. Hala hostila ve dnech 23. – 26. srpna 2017 mažoretky z celého světa. Soutěžilo 560 formací a vystřídalo se zde na 4000 mažoretek. A bylo se opravduna co koukat, excelentní sportovní výkony předvedly mažoretky z 12 zemí.

Naše mažoretky Charlie obsadily se svými sestavami přední místa a jsme pyšní na to, že patříme již pátým rokem k první desítce nejlepších mažoretek SVĚTA. Můžeme se pyšnit skvělým umístěním a hned dvěma tituly – MISTRYNĚ SVĚTA, které získalo seniorské duo Sylvie Kociánová a Sabina Lukšíčková a titulem DRUHÉ VICEMISTRYNĚ SVĚTA,jenž vybojovaly seniorky pochodovým defilé. S dalšími sestavami se mažoretky umístily 2x na sedmém a 1x na devátém místě.

Naši reprezentaci města ocenil také pan starosta Josef Vícha se slovy: „Zdravím všechny mistryně světa a vicemistryně a vyslovuji velkou radost a samozřejmě také pýchu na ně, na vás, na rodiče, na trenéry, na doprovod a vše, co s tím souvisí!!! Viděl jsem soutěž jenom první den a výkony byly opravdu na světové úrovní a být mistryněmi světa, to už musí být fakt dobré, a to vaše svěřenkyně a naše reprezentantky JSOU!!!! Moc děkuji všem a přeji hezký den a vše dobré v něm a další úspěchy v soutěžích i mimo ně“. Panu starostovi děkujeme nejen za přání, ale také za velkou podporu, které se nám dostává.

Mistrovstvím světa jsme uzavřeli skvělou sportovní sezónu 2017, děvčatům děkujeme za jejich perfektní výkony a bojovného ducha. Trenérkám Marcele Tesařové, Sylvii Kociánové, asistentkám Lucii Bernhauerové a Barboře Jahnové děkujeme za skvělou přípravu našich mažoretek. Těšíme se na sezónu 2018 a doufáme, že se k nám přidají další slečny, které rozšíří naše řady.

Všem příznivcům mažoretkové sportu děkujeme za podporu, úspěchy mažoretek Charlie můžete sledovat na našich internetových stránkách v sekci úspěchyhttp://www.mazoretky-charlie.cz/, přímý přenos daných kol MČR http://www.vysilamezive.cz/

Vedení spolku mažoretek Charlie

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

Práce s náčiním, školení 30.09.

Práce s náčiním, školení 30.09.

Tělocvična Univerzity Palackého FTK patřila v sobotu, 30.9.2017, mažoretkovému sportu.

Posluchačky si prakticky vyzkoušely práci s míčem, stuhou a kužely, pod odborným vedením lektorky Elišky Roubalové, za doprovodu korepetitora Milana Ludvíka. Jak bude školení účinné se necháme překvapit v nadcházející soutěžní sezóně, I když v této jsme již některé nové prvky, z jarního termínu školení, už mohli zaznamenat.

Stránka školení 

Číst více

Seminář v Crikvenici

Seminář v Crikvenici

Do vzdělávacího kalendáře pro členské země IFMS bylo zařazeno školení pro rozhodčí se zaměřením na způsob hodnocení technických rozhodčích a seminář pohybové průpravy v Chorvatsku. Na seminář byla delegována paní Monika Bergerová, hlavní rozhodčí a jako lektorka pro pohybovou průpravu Anna Bergerová. Obě akce se konaly dne 16.9.2017. Problém, se kterým se musely lektorky hned zpočátku vypořádat, spočíval v tom, že se školení pro trenéry a školení pro rozhodčí časově plně časově překrývalo a také se konalo na různých místech. Zatímco školení rozhodčích mělo omezený počet účastníků, ve sportovní hale v Crikvenici čekalo kolem 100 děvčat různého věku a s různou pohybovou vyspělosti.

Pořádání takovýchto seminářů je pro lektory velice náročné, a to nejenom na čas a přípravu, ale potom i na samotné předvedení. Nejen že všechna děvčata nerozuměla anglicky, ale překřičet halu bez ozvučení, při takovém počtu dětí je pro lektora namáhavé a vyložené úsilí pak ztrácí efekt.

Pro příští organizaci seminářů je nutná účast hlavně trenérů a jen několika děvčat (např. 3 děvčata na trenéra). Účelem jsou ukázky toho, jak mají trenéři a asistenti s dětmi pracovat a jakých se mají vyvarovat chyb. Účastníci musí dobře vidět převáděné prvky a rozumět výkladu, potom budou takové semináře přínosné a jejich efekt tak rychleji přispěje k rozvoji mažoretkového sportu.

Školení rozhodčích bylo zaměřeno na práci technického rozhodčího, který počítá prvky V. levlu. Účastníci také psali zkušební test k ověření znalosti pravidel. Diskuze byla zamřena na uplynulý 5. ročník WCH. Nejvíce se hovořilo o dalším vzdělávání rozhodčích cestou společného hodnocení s českými rozhodčími, nejlépe na některých soutěžích kalendáře 2018. Dále patřila diskuze disciplíně klasická mažoretka, byly připomínky k výběru hudby i kostýmům.

Monika Bergerová

Číst více

Mažoretky ze Štěnovic byly součástí oslav v Olešné u Hořovic

Mažoretky ze Štěnovic byly součástí oslav v Olešné u Hořovic

Místní dobrovolní hasiči slavili 120 let od založení sboru a jejich přáním bylo obohatit oslavy o vystoupení mažoretek. Zatímco místní mažoretky se rekreovaly, Koloseum Dance Team přání pořadatelů splnilo.

Počasí přálo a tak mažoretky zpestřily oslavy, pobavily oslavence, hostitele, přítomnou veřejnost a také samy sebe; vystoupení bez přísných rozhodčích, v uvolněné atmosféře, bylo pro všechny príma.

Trenérky – Koloseum Dance Team Štěnovice

Číst více

Doslov president WCH 2017

Doslov president WCH 2017

Sportovní hala Královka, která po 4 dny hostila mažoretky, osiřela a vrátila se ke každodenní činnosti. 5. ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a první komentované mistrovství světa, je již za námi a mohu s radostí konstatovat, že úspěšně.

Děkuji všem vedoucím, asistentům, trenérům a choreografům za zodpovědnou přípravu svých svěřenců; jejich zásluhou tak bylo na soutěži ohodnoceno 562 formací (na startu se vystřídalo takřka 4 tisíce soutěžících), uděleno stejné množství diplomů, rozdáno 57 sad medailí (1700 ks), 170 pohárů a 400 sportovních trofejí.
Rád bych vyjádřil kompliment zahraničním výpravám, které vážily do Prahy dalekou cestu: Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko. Je mi osobně líto těch zahraničních výprav, které se na soutěž těšily a nemohly se z různých důvodů zúčastnit: Madagaskar, Nigérie, Chile, Švýcarsko; moc jim přeji, aby se jejich sen, být součástí tak velké soutěže, splnil.

Děkuji za hladký průběh a dodržování plynulosti soutěže dle programu a časového harmonogramu všem organizátorům, štábům a místnímu pořadateli České federaci mažoretkového sportu, v čele s paní Martou Pavelkovou, která byla „pilířem“ všeho soutěžního dění. Zvláštní poděkování patří všem rodičům a donátorům; vysoká úroveň soutěže je i jejich zásluha a mají na ni svůj velký podíl.

Děkuji VIP hostům, kteří svou účastí přispěli k prestiži soutěže, zvláště pak zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, panu ing. Pavlu Kaňkovi, řediteli odboru sportu.

Poděkování právem patří všem přítomným platícím divákům, kteří podpořili a vytvořili jedinečnou sportovní atmosféru. Tisícům unikátních diváků, kteří přenos sledovali, bych přál, aby se mohli soutěže zúčastnit osobně a podílet se na vytvoření tak jedinečné atmosféry a vidět předvedené výkony přímo v hale.
Bylo mi ctí osobně se zúčastnit a spolupodílet se na této nádherné akci plné radosti z pohybu, elegance a soutěžního zapálení. Celou soutěž lze ještě sledovat ze záznamů, které jsou zveřejněny na www.ifms-majorettes.com.

Již teď se těším na příští, 6. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se bude konat ve dnech 21.-26. srpna 2018 na stejném místě, ve sportovní hale Královka a na které Vás srdečně zvu.

President IFMS Ing.Josef Doležel

Číst více

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Bylo zajímavé vrátit se do prostředí, které bylo po dlouhé roky mým životem, a to doslova. Nikdy jsem si nedokázala představit, že někdy budu muset skončit tancovat. Nikdy. Samozřejmě, čas každého přijde. Mažoretkový sport mě nepřestal zajímat, a proto jsem využila možnosti vrátit se k mažoretkám z jiné pozice, a to komentátorky. Měla jsem určité představy nebo očekávání, co se týče výkonnosti soutěžících, soutěžní atmosféry či celkové atmosféry v hale, apod., ale musím říci, že ta očekávání byla absolutně předčena, u sportovních výkonů v soutěžních sestavách jsem žasla. Nejvíce jsem asi žasla nad obrovským krokem kupředu, a to i u týmů, u kterých bych to až tolik nečekala. O to víc bych chtěla všem zúčastněným vzdát hold, a smeknout klobouk, a to i kadetkám, které už v tak brzkém věku dokáží s dvěma hůlkami taková kouzla. Stejně tak za zmínku určitě stojí disciplína pom-pom, která by nezůstala vůbec pozadu při srovnání s tak ceněnou disciplínou, jakou je např. gymnastika na různých mezinárodních soutěžích či olympiádách, a stejně tak samotná disciplína baton, která se díky možnosti gymnastických prvků posunula o několik levlů výše, a to v mnoha uměleckých pohledech.

Bylo pro mě potěšením pracovat v novém kolektivu komentátorů mažoretkového sportu. Doufám, že není daleko doba, kdy se mažoretkový sport dočká takové pozornosti médií i veřejnosti, jaké si doopravdy zaslouží a že pryč je doba, „směšných“ vojáků v dívčím provedení, kteří jen pochodují s hůlkou v ruce.

Udržovat mažoretkový sport v nastolené kvalitě bude i nadále pro všechny zainteresované náročné a bude mi velkým zadostiučiněním, že jako členka týmu komentátorů mažoretkového sportu mohu přispívat k věhlasu tohoto nového sportu a být v centru mažoretkového dění..

Eva Steppanová

Fotografie použita z FB vysilamezive.cz 

Číst více

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Mažoretkový sport, který se po léta vyvíjel za zdmi sportovních hal, se dostává do povědomí odborné i divácké veřejnosti . Vývoj, který jde dopředu, nabírá postupně atributy „stoletých“ sportů, jedním z nich je i komentování živého vysílání. Komentátorem se ovšem nikdo nenarodil a ke kvalitnímu okomentování je náročná cesta. Přesto, že po dlouhé roky může být adept na komentátora členem i trenérem některého z klubů se zaměřením na mažoretkový sport, s komentováním se dosud prakticky nesetkal. Možnost, být v týmu komentátorů je výzva, obnáší však nejen praktické zkušenosti, ale také znalosti, ať už se jedná o orientaci v pravidlech, v pohybové průpravě, zásadách choreografie či ve způsobu hodnocení; v neposlední řadě musí být komentátor osoba komunikativní. Představy o týmu komentátorů mohou být různé, ale obor sportovního komentátora je nový a vyvíjí se. Do týmu jsou vítáni všichni, kteří mažoretkový sport podporují a chtějí přispět k jeho propagaci, rozvoji a do vývoje nového oboru se zapojit. Prvním krokem je kontaktovat se prostřednictvím e-mailu: info@majoretsport.cz

Číst více

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

5. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita, šminky, tužidla, pestré kostýmy – to byly mažoretky v Praze, tedy již na 5. mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Mažoretky již dávnou nejsou o pochodování a točení hůlkou a svědčí o tom nejen účast 560 formací, kdy se na startu vystřídalo necelých 4000 soutěžících z celého světa , ale i excelentní výkony, které řadí mažoretky do oblasti sportu.

WCH MajorettesSport_IFMS_201729Sportovní hala Královka patřila koncem srpna mažoretkám – účastnicím 5. World Championship Majorettes Sport. Soutěžící rozvířily své soutěžní sestavy v pestrých kostýmech v termínu 23. – 26.8.2017. Silné startovní pole zaplnily týmy z Česka, Slovenska, Ruska, Polska, Kazachstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska…… Mistrovství zaštítila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěžilo se ve čtyřech základních kategoriích: kadet, junior, senior a grandsenior a to buď ve skupinách (teams) nebo v malých formacích: sólo, duo- trio a mini. Soutěžní disciplíny byly pro všechny kategorie stejné: baton (hůlka), pom-pom (třásně), flag (prapor), mix (kombinace náčiní), show majorettes a v nově zavedené disciplíně „classic“.
Nejsilnější zastoupení měly české týmy, jak také jinak, vždyť Česká republika je kolébkou mažoretkového sportu. Není se tedy čemu divit, že na medailových pozicích české týmy kralovaly.

Bylo rozdáno 59 zlatých , 56 stříbrných a 54 bronzových medailí, většina zůstala domácím klubům, dobře si vedly také skupiny z Polska a Ruska.
Česká reprezentace udivuje mažoretkový svět nejen svým počtem, ale hlavně výkony. Původní pochodový krok je v choreografii nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je také baletní průprava. Vše je ztíženo o práci s náčiním, nejčastěji hůlkou a třásněmi, přibývají také kombinace náčiní a prapory, eliminuje se show majorettes. Z 99 % se jedná o sport pro ženské pohlaví, ale už i muži si našli cestu do mažoretkových skupin. Na mistrovství byli zastoupeni převážně v týmech věkové kategorie grandsenior (nad 27 let), kde předvedli spolu se ženami dokonalou choreografii s nápadem. To vše spolu s líbivým zjevem dodává mažoretkovým disciplínám ten správný šmrnc, jež přitahuje diváky všech věkových kategorií.

Víceprezidentka mažoretkové federace, Marta Pavelková , zhodnotila letošní mistrovství následně:
„Pokud se bude mažoretkový sport rozvíjet dosavadním tempem, pak bude nutné rozšířit světový šampionát o další den (pro srovnání: letošních pátý ročník 560 formací, první ročník 277 formací) a více jak třetina formací (36 %) byla ze zahraničí. Téměř obsazené tribuny, vydané akreditace, živé vysílání (on-line stream), vysílání záznamu na ČT Sport, to jsou důkazy zájmu o nový, moderní, mažoretkový sport. I nadále budeme připravovat jak soutěže, tak pravidla k podpoře rozvoje životního stylu a pocitů mladé generace, jejich hudebních, tanečních i kostýmových zálib, podporovat přirozenou kreativitu choreografů, trenérů a mažoretek. Je to úkol náročný, ale odměnou je zvyšující se zájem o mažoretkový sport jak u dětí a mládeže, tak u pořadatelských měst, divácké veřejnosti a v neposlední řadě i médií“.
Ing. Jana Poskerová, publicista

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Sportovní hala Královka, nad Královskou oborou, Praha – Bubeneč, bude ve dnech 23.-26.8.2017 patřit mažoretkovému sportu. Začátek každého soutěžního dne je vždy v 09:00 h. Soutěž je určena především děvčatům do 26 let, ale shlédneme i 14 skupin věkové kategorie od 27 let. Na startu se vystřídá více než 3 tisíce mažoretek ve dvaceti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích. Mažoretkovému sportu, který vznikl v České republice v r. 2001, předcházelo několik let vývoje. V r. 1994 se konala v Hranicích (na Moravě) soutěžní přehlídka mažoretkových skupin a dala základ tvorbě prvních soutěžních pravidel v této oblasti. Zájem mažoretek o účast v soutěži v průběhu tří let dosáhl takového rozmachu, že se do Hranic WCH2017_IFMS_World Championship Majorettes Sport_web4hlásily skupiny i ze zahraničí a v Česku byly zavedeny kvalifikační kola. Hranice si ponechaly finále. Mažoretkové hnutí, nejvíce rozšířené ve Střední Evropě, dlouho balancovalo mezi kulturou a sportem. Postupně však dovedlo mažoretky do sportovních hal. Pro zvyšující se výkony stouply nároky na soutěžní prostory. Mažoretkám pro předvedení stále náročnějších soutěžních sestav už nestačily venkovní prostory s různými povrchy, často nerovnými, závislost na počasí nebo provizória včetně nedokonalého ozvučení. Dle slov pana Aleše Svobody, který vývoj sleduje několik let (v Hořicích se soutěže konají 16 let) je mažoretkový sport sportem gradujícím, nejen v České republice. Česká reprezentace v Praze je nejvíce zastoupená a výkony svěřenců udivují mažoretkový svět nejen svoji kvalitou, ale také svou kvantitou. Tento prim je nepochybně výsledkem vedení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které vychovává elitu mažoretek v Česku. Zavedením dvou výkonnostních tříd A a B, postupovými soutěžemi, kde mají talenty stále otevřenou cestu do vyšších a mezinárodních soutěží, tak motivuje schopné reprezentantky. Původní pochodový krok je nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je baletní průprava, dobře sestavená choreografie a vše je ztíženo o práci s náčiním, nejvíce se používá hůlka a třásně, nyní přibývají prapory a oblibu si získává kombinace náčiní. Dalšími atributy mažoretek jsou pestré kostýmy, účesy, líčení. Vše si přijedou do Prahy porovnat s ostatními mažoretkové kluby z Polska, Slovenska, Ruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Madagaskaru a ještě z dalších států, pokud si včas vyřídí visa, finance a další nezbytnosti pro účast v tak vysoké soutěži.

Všechny čtyři soutěžní dny bude možné sledovat prostřednictvím internetu tzv. živým vysíláním (on-line stream), dostupným na www.ifms-majorettes.com a také v záznamu vysílaném na ČT , dne 30.08.2017, v událostech v regionu Mistrovství se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy, který soutěž finančně podpořil.

Oficiální stránky WCH 2017 

Praha.eu Official article

Číst více

Dodatečné postupy MS 2017

Dodatečné postupy MS 2017

Skupiny:

POM CAD
· Severovýchod Zábřeh
· Šuměnky Šumná

POM JUN
· TK Dancong Roses Opava

BAT CAD
· Neonky Moravská Nová Ves
· Klub mažoretek Valtice
· Elité Kokino Ostrava

Formace:

duo-trio POM CAD
· Cheeky Ceerky HK – Prokopová D., Zbořilová A.
· DDM Hořice – Valentová N., Kadečková N.
· Gina Brodek – Blažková T., Zatloukalová N.

mini POM CAD
· MiKaDo Karviná
· Michelle Karviná

duo-trio POM JUN
· Cheeky Cheerky – Mlezivová ….
· Elité Ostrava – Lasková …
· Šuměnky Šumná – Mahrová

mini POM JUN
· Cheeky Cheerky HK – Petriáková ….
· Severovýcho Zábřeh

duo-trio BAT CAD
· Tan. klub JOY Orlová – Josefi…

mini BAT CAD
· Dračice Bystřice – Tozsková…
· Tan. klub JOY – Oborná …

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více