Author Archives: admin

Osmé kvalifikační kolo

Osmé kvalifikační kolo

Osmé a zároveň poslední kvalifikační kolo soutěžní sezóny 2018 se konalo tentokrát v Ivančicích u Brna, rodném to městě nezapomenutelného Vladimíra Menšíka. Soutěž v mažoretkovém sportu zde měla svoji premiéru a s tím vždy souvisí obavy z neznámého, než se v praxi odzkouší načerpaná teorie včetně předávaných zkušeností z koordinační rady místních pořadatelů. Bylo to jedno z nejdiskutovanějších kol už od samého začátku. Nejprve termín, který byl z důvodu obsazenosti haly posunut až na 21. dubna, pouhý týden před finálovým kolem výkonnostní třídy B a ještě kolidoval s prvním mistrovstvím Asie. Poté překvapil počet přihlášených formací. Předpokládaná účast se pohybovala v počtu předešlých let v Moravské Nové Vsi, ale zvyšující se počet přihlášených klubů a poslední možný termín se kvalifikovat, přilákal do Ivančic počet soutěžících na 2 dny. Stop stav přihlášek a výzva k přehlášení se do méně obsazených měst, ustálil počet formací na startovních listinách na 196, což bylo stejné číslo, jako v Hradci nad Moravicí. Rozdíl byl jen v tom, že Charlie Hradec jsou zkušení pořadatelé, soutěž tam byla po sedmnácté, zatímco v Ivančicích byla soutěž poprvé a pro pořádající Klub mažoretek Zakřany byla hala v sousedním městě. Tímto děkujeme klubům, které na výzvu reagovaly a kvalifikovaly se v jiných městech (Ruda nad Moravou, Valtice, Paprsky Hlučín a další).

V 8. kvalifikačním kole startovaly tyto kluby: Lassies Brno s Leou Roganskou, LILI Brno s Janou Hobovou, Gina Brodek u Přerova s Klárou Mazalovou a Janou Hebelkovou, MK Ballerisimo Hlučín s Karin Wronovou, LEXY Kroměříž s Janou Pavlíčkovou, Neonky Moravská Nová Ves s Radkem Doležalem, TK Dancing Roses Opava s Jindřiškou Tyranovou, Hvězdičky Prostějov s Monikou Pechovou, Fantasy Přerov s Kateřinou Krmelovou, Mažoretky Anife Rosice se Zuzanou Kousalíkovou, Mažoretky Hvězdičky Rosice s Kristýnou Steinochovou, Pusinky Říčany u Brna s Martinou Ondrovičovou, Šuměnky Šumná s Denisou Vybíralovou, Zuzanky Týnec se Zuzanou Psotovou, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou s Alenou Heroutovou, Angels Ždánice s Kláro Odříčkovou a Veronikou Vlasákovou a domácí Klub mažoretek Zakřany s Kateřinou Jaškovou.

Na zahajovacím ceremoniálu byli přítomni starostové, pan Milan Buček z Ivančic, který se ujal slova a oficiálně prohlásil soutěž za zahájenou a pan Milan Veverka ze Zakřan, který byl po celou dobu přítomen se svou chotí a dcerou Alicí, společně na vyhlášení výsledků předávali ocenění. Ve své zdravici poděkoval mažoretkám za šíření dobrého jména Zakřan, poděkoval zakládajícím a současným vedoucím mažoretkového klubu a pochválil jejich úspěchy. Paní Hana Přibylová, ředitelka kvalifikace mimo jiné vzpomněla 18. výročí od založení Klubu mažoretek Zakřany a organizaci soutěže přijali jako poctu možoretkovému sportu k jejich výročí. V zahajovacím ceremoniálu při nástupu vedoucích tentokrát v eleganci určitě vedla paní Jana Honová, LILI Brno a Zuzana Kousalíková, Anife Rosice. Soutěže se již nekonají na venkovních plochách, hřištích a stadionech a oblečení zástupců soutěžních klubů nemusí být jen sportovní. Zpívaná hymna, v podání Jany Svobodové, žákyní ZUŠ Alfonse Muchy a poděkování mažoretek, které přednesla Jana Planková, přispěly ke slavnostní atmosféře zahájení.

V soutěži byla dobře obsazena věková kategorie little kadetky (do 7 let), což je potěšující, protože ty nejmenší, které se teprve s mažoretkovým sportem seznamují, jsou jeho budoucnosti. Věková kategorie grand seniorů potvrdila, že mažoretkový sport je pro všechny, bez věkové hranice. „Grandi“ jsou velkou motivací pro soutěžící děti. Celá kvalifikace probíhala standardně, jen jednou se vyskytlo nedokončení sestavy s opuštěním soutěžního prostoru. V pravidlech je uvedeno, že pokud jednotlivé soutěžící ze skupiny nebo malé formace přeruší vystoupení a opustí soutěžní prostor před koncem sestavy, je hodnocení anulováno. Taková skupina nebo malá formace nemá nárok na opakování sestavy. Případy nedokončení sestavy a opuštění prostoru nejsou časté, stávají se jen zřídka nebo vůbec. Pokud by ovšem startující prostor neopustila, zůstala do konce sestavy a možná se pokusila o improvizaci, pak by porota mohla opakování sestavy v kvalifikaci povolit. V průběhu soutěže se do obecenstva dostavila paní ředitelka Střediska volného času Ivančice, v nedaleké základní škole bylo zázemí pro soutěžící a obědy v DDM.

Místní pořadatelé a vyhlašovatelé soutěže potvrdili odpovědný přístup, využili své zkušenosti a Klub mažoretek Zakřany může být na oslavu svého výročí pyšný. Soutěž byla oficiálně ukončena ředitelkou soutěže dle časového harmonogramu s předstihem, což potěšilo nejvíce ty, kteří byli zdaleka. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zdárný průběh a celou přípravu soutěže zasloužili, soutěžícím přejeme dobré starty v dalších kolech a mezinárodních soutěžích.

Ing. Bc. Irena Vrbová

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Porubské noviny PRIO

Porubské noviny PRIO

Co: 5. Silesia Grand Prix Majorettes Sport
Kdy: 26. května od 9 hodin
Kde: RT Torax Arena
Na porubském zimním stadionu, RT Torax Areně, se bude 26 května konat mezinárodní soutěž mažoretek – 5. Silesia Grand Prix Majorettes Sport. Pořádá ji klub Daisy Ostrava, který působí pod porubským Sokolem. Od 9 hodin se představí mažoretky všech věkových kategorií: od nejmladších littlekadetek přes kadetky, juniorky, seniorky po granseniorky, a to jak ve velkých, tak menších formacích. „Návštěvníci také mohou vidět práci s hůlkou, pom-pomy, disciplínu 2baton a další,“ zve trenérka týmu Daisy

Ostrava Denisa Gelnarová

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Finále výkonnostní třídy B může slavit, bylo po páté

Finále výkonnostní třídy B může slavit, bylo po páté

„Nejdříve mi prosím dovolte, jménem týmu Crazy mažoretky DDM Trend Roudnice nad Labem, poděkovat za úžasně dokonalý průběh soutěže v Kladně. Opravdu klobouk dolů před Vámi všemi, co se na chodu soutěží podílíte. Vždy se k Vám moc těšíme a to nejen z důvodu organizačních. Pohodová atmosféra a zázemí jak pro soutěžící, tak rodiče a fandy je vždy samozřejmostí. Můžete na sebe být právem pyšní, jak vše zvládáte. Ještě jednou moc děkujeme, že u toho můžeme být s Vámi“, napsala Eva Husáková z týmu Crazy. Mažoretkám Crazy a Evě Husákové děkujeme za kompliment. Příprava soutěží je pro nás stále náročnější a záležitosti celoroční. Samotná realizace je práce širokého počtu zainteresovaných osob. Když vše klapne, je to radost, když ne, je to starost…

Už po páté měla výkonnostní třída B své finále. Rozdělení soutěžících do dvou výkonnostních tříd nebylo náhodné. Předcházela tomu sice bohatá diskuze, ale jen málo praktických zkušeností. Pro rozvoj mažoretkového sportu byl tento krok nezbytný, protože bylo nutností dát možnost nově vznikajícím klubům nebo těm, kteří v MČR ještě nesoutěžili, zařadit se do mažoretkového sportu, soutěž si oťukat, rozhlédnout se, rozvíjet své pohybové dovednosti s postupným zvyšováním náročnosti a ve finále si pak poměřit předvedené výkony v celorepublikovém srovnání. Důležitým aspektem je udržet motivaci soutěžících, což lze jen maximální čistotou zařazování do této výkonnostní třídy, jinak se ztrácí její význam. Spolu s výkonnostní třídou B byl zaveden i projekt Šance talentům, jako pobídka pro zájemce o tento sport byla zvolena pro vybrané talenty finanční úleva.

Dle slov hlavní rozhodčí byly výkony předvedených formací na dobré úrovni, byla zaznamenána jejich vzrůstající tendence, což napovídá o pozitivním rozvoji mažoretkového sportu v naší republice. Bylo udělováno málo technických srážek ve srovnání s předchozími koly a ročníky, bylo zřetelné, že si vedoucí a trenéři pohlídali tuto oblast a srážky se minimalizovaly. Pozitivně překvapili noví soutěžící, dobře se zařadili do soutěže a získali i postupy. Kontrolovaly se i počty startujících na ploše. Nová aplikace uvádí přímo na startovacích listinách jména členů skupin, což je pohotovější, než tomu bylo dosud. Je nutné upozornit, že start soutěžící, která/ý není na soupisce, nedodržení počtu startujících, překročení povolených limitů, lze považovat za neoprávněný start. Neoprávněný start se postihuje diskvalifikací a anulováním výsledků.

Na každém brífinku jsou vedoucí upozorňováni na kvalitu a grafické zpracování transparentů, kterými se mohou prezentovat svěřenci při nástupech. Je nutné dbát na tuto oblast a nepodceňovat ji, z každé soutěže je živé vysílání a mažoretkový sport je sportem estetickým. Jaké transparenty jsou v hledišti, to je věcí diváků, ale na ploše, pokud budou neestetické transparenty shledány, pořadatelé je nedovolí. Taktéž je nutné respektovat vyhrazené prostory pro soutěžící a pro veřejnost. Pokud je v hale zóna určena pro sponzory a služby, tak se v nich nemohou rozcvičovat soutěžící, manipulací s náčiním, přemety a jinými „nápady“ ohrožují bezpečnost jak svoji, tak přítomné veřejnosti.

Soutěžícím, kterým se podařilo získat dostatečný počet bodů k postupu do výkonnostní třídy A přejeme, aby úspěšně odstartovali. Soutěžícím, kteří ještě přestupovat nebudou přejeme vytrvalost, úspěch se pak dostaví. Pracujte na zdokonalování svých výkonů, nepolevujte. Dveře do vyšších soutěží jsou stále otevřené, a to jak prostřednictvím soutěže Silesia Grand Prix, Memoriál Jiřího Necida, Grand Prix Bulharsko, tak v neposlední řadě úplně nová, společná soutěž, sice v prázdninovém termínu, ale pro další rozvoj důležitá, s názvem Back Together, kterou vyhlašuje Česká federace mažoretkového sportu zastřešená IFMS a Svaz mažoretek a twirlingu zastřešený NBTA.

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Crazy poděkování

Crazy poděkování

Dovolte mi, jménem týmu Crazy mažoretky DDM Trend Roudnice nad Labem, poděkovat za úžasně dokonalý průběh soutěže v Kladně. Opravdu klobouk dolů před Vámi všemi, co se na chodu soutěží podílíte. Vždy se k Vám moc těšíme, a to nejen z důvodu organizačních. Pohodová atmosféra a zázemí jak pro soutěžící, tak rodiče a fandy je vždy samozřejmostí. Můžete na sebe být právem pyšní, jak vše zvládáte. Ještě jednou moc děkujeme, že u toho můžeme být s Vámi.

S pozdravem a přáním hezkého dne Eva Husáková, Crazy mažoretky Roudnice nad Labem

Číst více

MČR v mažoretkovém sportu – jmenné seznamy; startovní listiny Karviná a Náchod

MČR v mažoretkovém sportu – jmenné seznamy; startovní listiny Karviná a Náchod

Aktivací nové databáze pro správu soutěže včetně zpracování výsledků se otevírají nové možnosti:

1) Pojmenování soutěžní sestavy dále jen „team“ je dobrovolné, ale doporučené. Některý team svůj název již má. Teamy, které nejsou pojmenovány, jsou uvedeny pod zkratkami BCDT, BCM, PJS, aj. Příklad jmenných seznamů a startovních listin vypadá následovně:


Jak a kdy změnit název teamu?
Po zveřejnění startovních listin (nikoli jmenných seznamů pro kontrolu) zašlete e-mail na info@majoretsport.cz ve tvaru:
datum soutěže, startovní číslo, nový název teamu.
Příklad: 13.05.2018, 132, Srdíčka

2) U některých sestav je napsáno Exhibice. Jedná se o sestavy, kterých je nízký počet, nedosáhly minimálního počtu 5.
Formace se na startovní listinu nezařazují, ale mohou být předvedeny v exhibici, dobrovolně, nehradí startovné a nepřináleží jim tituly a medaile. Zda budou/nebudou ve finále vystupovat, zašle vedoucí klubu na e-mail: info@majoretsport.cz
Nominace do národní reprezentace na vyšší soutěže (ECH, WCH) jsou možné, ale i zde platí podmínka účastí minimálního počtu 5 soutěžních sestav.
Příklad: pom grandsenior mini, klasik senior mini.

3) U některých sestav je napsáno Exhibice/možné sloučení s. Jedná se o sestavy shodně jako v bodě 2), ale je možné sloučení s vyšší věkovou kategorií ve stejné disciplíně. Návrh na sloučení podá vedoucí/trenér dotčeného klubu na e-mail: info@majoretsport.cz Sloučené soutěžní sestavy se při hodnocení bonifikují. Pro nominování do národní reprezentace na vyšší soutěže (ECH, WCH) rozhoduje počet udělených bodů a v případě, že se zúčastní minimální počet formací, pak mohou startovat v příslušné věkové kategorii, v opačném případě ve sloučené.
Příklad: flag jun duo-trio do flag sen duo-trio, 2bat junior mini do 2bat senior mini

Jmenné seznamy ke kontrole KarvináOfficial article

Jmenné seznamy ke kontrole NáchodOfficial article

Číst více

Postřehy z Biškeku

Postřehy z Biškeku

Vážení a milí příznivci mažoretkového sportu, dovolte mi, abych vám sdělil několik postřehů z cesty do Kyrgyzstánu, hlavního města této středoasijské republiky, Biškeku. Dříve narození si určitě ještě pamatují, že hlavní město se jmenovalo Frunze, po revolucionáři a sovětském politikovi. Původní název byl městu vrácen v r. 1991. Je to město poměrně mladé, lemované horami, bylo založeno v r. 1825. Je vystavěno ve slohu socialistického realismu, najdeme zde místní variaci na Big Ben, na náměstí před muzeem je umístěna socha svobody, pod obří vlajkou se střídá stráž, je zde i Americkou universita pro střední Asii. Název města znamená v překladu “místo pod horami” a má asi 1 milion obyvatel, úřední jazyky jsou dva, hovoří se zde kyrgyzsky a rusky.

První den po příletu, v pátek, se konal v tělocvičně školy seminář – „masterklas“. Při rozhovoru s paní ředitelkou jsem zjistil, že škola má 2 400 žáků, do školy chodí 6 dnů v týdnu, je to však vyváženo letními prázdninami v délce 3 měsíců. Na masterklas bylo nahlášeno 80 uchazečů, ve skutečnosti do haly přišlo více jak stovka zájemců. Vést takový počet je pro lektora vyčerpávající, i když nechybělo ozvučení včetně mikrofonu. Čas školení se protáhl na přání dětí o nácvik společné skladby „Hooray majorettes“. Tuto skladbu předvedli soutěžící v neděli po skončení soutěže, poprvé v Asii. Pro nás byl nezvyklý počet chlapců, a to jak na školení, tak v soutěži, tvoří celé skupiny.

Sobotní summit nových sportů, který se konal v kongresovém sále hotelu Imperial, byl založen na prezentaci zástupců jednotlivých sportů a států. Sál měl kongresové uspořádání sedadel, promítací plochu a kvalitní ozvučení, mluvilo se převážně rusky.

Samotná soutěž se konala v moderní sportovní hale Gazprom. Místním pořadatelem byla Oksana Polianichko, prezidentka Federation of sport majorettes and baton twirling. Výkony soutěžících byly rozdílné, tradice mažoretkového sportu není v Asii zdaleka tak rozšířena jako v Evropě. Za úspěch lze považovat skutečnost, že se šampionát konal, že je o mažoretkový sport zájem a že spojuje děti různých zemí i kontinentů s rozdílnými kulturami a náboženstvím.

Cesta do středu asijského kontinentu není pro nás zrovna levnou záležitostí, ale podpora a šíření mažoretkového sportu praktickým předvedením a osobní účastí je pro další rozvoj nutná. Každá naše „mise“ je vkladem a investicí do budoucna. Pevně doufám, že naše cesta nebyla zbytečná, že pomůže při dalším nácviku a osvojování pravidel a že brzy uvidíme výsledky na cvičencích. „Misi“ do Asie jsme podnikli již před dvěma lety, tehdy do Kazachstánu, hlavního města Almaty. Na šampionátu v Biškeku jsme se však s účastníky tehdejšího semináře nesetkali.

Josef Doležel, president IFMS

Číst více

VI. GP MAJORETTES SPORT, Bulharsko – info

VI. GP MAJORETTES SPORT, Bulharsko – info

1. odjezd autobusu ve čtvrtek, 07.06.2018, v 11:00 h, z parkoviště u Kauflandu, Kraviná 8 – Hranice
Další zastávka je v Ostravě (Rudná, autobusová zastávka u shopping parku – zastávka Výškovická )
po trase Olomouc, Brno, Bratislava jsou možné zastávky pro nástup (výstup) – je nutno domluvit
2. příjezd do Parazdzhiku v pátek, 08.06.2048, cca v 10:00 h
2.1. oběd/hotel
2.2. 8.6. přesun do sportovní haly na 11:30 / platba startovného na místě v EUR
2.3. večeře/hotel
2.4. 9.6. snídaně/hotel
2.5. přesun do sportovní haly na 7:30
2.6. oběd/hala
2.7. večeře/hotel
2.8. 10.6. snídaně/hotel
2.9. oběd/hotel
2.10. večeře/autobus
2.11. odjezd z Parazdzhiku v neděli, 10.06.2018, cca v 18:00 h, příjezd na parkoviště Kaufland, Karviná 8 – Hranice, cca v 18:00 h
4. Ubytování 12 Eur/osoba/noc včetně snídaně ; Stravování 10 Eur/osoba/den
4.1. Platba v EUR na místě
5. Přihlášky a další informace naleznete na stránce soutěže viz. níže (odkaz)
6. Cena za autobus 2.000,- dospělý, 1.000,- mládež
7. Ubytování je zarezervované v FORUM Hotel, včetně výpravy ČFMS/IFMS
10. Přihlášky a ubytování zašlete v co nejkratším možném termínu. Po zaslání přihlášky vás budeme kontaktovat.

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Medaile pro finálová kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

Medaile pro finálová kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

Finálová kola 25. ročníku Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu se blíží

Jedním z důležitých atributů jsou medaile. Jejich výběr a konečná grafická úprava, aby korespondovala s danou událostí, nebývá zas až tak jednoduchá. O to víc je třeba brát zřetel na důležitost správného výběru, protože po udělení se stávají medaile důkazem historie. Mažoretkový sport, který vznikl v roce 2001 a předcházelo mu několik let vývoje od r. 1994, vstoupil letos v nepřetržité řadě do 25. sezóny. V porovnání k lidskému životu je 25 let téměř jedna jeho třetina. Taková událost si zaslouží větší pozornost a toho jsou si vědomi i organizátoři letošního ročníku. Na medailích si dali opravdu záležet a jejich konečná podoba oválného tvaru s číslem pětadvacet lemována ornamentem, není náhodná, představuje slunce a jeho paprsky pro rozveselení mysli a nálady. Pestrobarevnost medailových stuh je vyjádřením vlastností mažoretkového sportu, který je bezesporu dynamický, flexibilní a vyjadřuje rovnováhu mezi pohybovou průpravou, choreografií a práci s náčiním předváděných soutěžních formací. Další barvy stuhy jdou také s dobou a svou barevností kopírují módní trendy letošního léta.

 

 

Číst více

Půvabné mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu

Půvabné mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu

Kladno – Velkou přehlídku elitních mažoretek z celých Čech a Moravy hostila o víkendu Sportovní hala u Sletiště v Kladně. V sobotu a v neděli se zde uskutečnilo Mistrovství republiky mažoretek, vždy od 9 hodin. Spolupořadatelem soutěže byl i letos Sokol Kladno.

O tom, že bylo nač se dívat, se přesvědčil i fotograf Kladenského deníku. Přehlídka krásných dívek, slečen i dam v pestrobarevných kostýmech je dokladem toho, že v Čechách a na Moravě skutečně žijí ta nejkrásnější děvčata, která jsou zároveň velmi úspěšnými sportovkyněmi. Velká poklona proto patří všem trenérům a trenérkám, které se dokáží celoročně ve svém volném čase věnovat týmům rozdováděných dívek a vštípit do nich téměř vojenskou disciplínu, přičemž výsledek je naprosto úchvatný.

Kladenský deník vyzpovídal jednu z přítomných trenérek, Markétou Novotnou, šéfku týmu Mažoretky Hraběnky Kamenice z Prahy-Východ, která se věnuje celoročně děvčatům společně s dospělou dcerou Annou. „V Kladně se nám vždy líbí. Jsme zde po dvou letech zpět a velice úspěšné. Holky postoupily do výkonnostní třídy A a jedou na finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu do Karviné. Jsem na ně moc pyšná. Před devíti lety mi holky soutěžily v Kladně v jiné asociaci. Kladno je pro nás vždy příjemné. Paní Markéta Tůmová ze Sokola Kladno vždy vše dobře připraví a zorganizuje, takže se na soutěži holky i my trenérky cítíme dobře. Prostě super víkend!“ prohlásila trenérka Markéta Novotná.

Zdroj: Kladenský deník; Autor: Kateřina Nič HusárováOfficial article

Číst více

Summit

Summit

V kongresovém sále hotelu Imperiál, v hlavním městě Kyrgyzstánu, v Bishkeku, se konal v sobotu, 21.04.2018, první summit pro nové sporty v Asii:

Mažoretkový sport (sportovní mažoretky)
Baton twirling
Cheerleading
Skákání přes švihadlo

V programu summitu přítomní delegáti představili obsah a zaměření svých organizací, které nové sporty zastřešují.

Delegace International Federation Majorettes Sport (IFMS), Josef Doležel, president, Marta Pavelková, vice president a Monika Bergerová, členka výboru, v prezentaci představili záznam ČT Sport z 5. Mistrovství světa, sestřih vítězů Vysíláme živě a Pravidla IFMS s video ukázkami.

IFMS se také prezentovalo upomínkovými předměty, které byly s radostí přijaty a snad i přispějí k propagaci mažoretkového sportu

Summit organizovala a vedla Oksana Poljaničko, prezidentka Asijské federace sportovních mažoretek a baton twirlingu, děkujeme.

 

Číst více