Author Archives: admin

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

31.10.2015 od 10:00
Hotel JUNO
Štěchovická 2296, Praha 10, 100 00


Ze semináře….

Podzimní seminář se konal nejen jako tečka za uplynulou soutěžní sezónou, ale jako start do soutěžní sezóny 2016. Na semináři byly prezentovány změny a doplnění pravidel a předpisů. V kongresovém sále hotelu Juno vládla pohodová a tvůrčí atmosféra, plná nových podnětů vedoucích ke zkvalitnění a optimalizaci organizace soutěží a mažoretkového sportu vůbec. Program byl obsáhlý, účastníci i přednášející byli věcní a byl i prostor pro využití pauzy k občerstvení, ke kuloárním diskuzím a také ke nakouknutí do světa módy, tentokrát to byly klobouky. U prezence obdrželi účastníci Ročenku 2014, nepřítomným bude postupně zaslána poštou.

Dopoledním programem vládlo předávání ocenění a děkování:
IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (7)Ocenění za rozvoj mažoretkového sportu bylo uděleno paní ing. Markétě Tůmové, mažoretky TJ Sokol Kladno.
Paní Tůmová je pravidelným místním pořadatelem soutěží ve Stochově a ocenění obdržela za 10 let organizace soutěží. Paní Tůmová je důkazem toho, že lze organizovat soutěže i mimo dosah svého sídelního města.

Ocenění za podporu mažoretkového sportu bylo uděleno městu Stochovu,
které je hostitelem soutěže po 10. a ocenění získává k tomuto jubileu. Paní starostka Miloslava Becherová se ze setkání omluvila, poněvadž v tyto dny byla na rekonvalescenci Mariánských Lázních. I když město Stochov svůj mažoretkový klub nemá, přesto tomuto sportu je nakloněn a spolu s kulturním zařízením města mažoretkám fandí.

Poděkování bylo také vysloveno všem letošním spolupořadatelům 22. ročníku MČR v mažoretkovém sportu 2014:
• Hořice, Dům dětí a mládeže, Mgr. Jaroslava Toušová, ředitelka kvalifikačního kola
• Blatná, TJ Sokol, Prezioso, ředitelka kvalifikačního kola paní ing. Hana Novotná
• Hradec nad Moravicí , Charlie o. s., ředitel kvalifikace pan Tomáše Hoza
• Moravská Nová Ves, Občanské sdružení Neonky, ředitelka kvalifikace paní Bc. Lenka Kostovčíková
• Zruč nad Sázavou, TJ Jiskra , ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová
• Dolní Benešov, Mažoretky Excelent, ředitelka kvalifikace soutěže pani Mgr. Dagmar Kristová
• Hranice, Občanské sdružení Mažoretky, ředitel semifinálového kola Bc. David Serafin
• Opava, Občanské sdružení AMA , ředitelka semifinálového kola paní ing. Eva Mašíková
• Bělotín, obec Bělotin, semifinálové kolo, ředitel semifinálového kola pan Mgr. Eduard Kavala, starosta obce,
• Stochov, město Stochov, ředitelkou semifinálového kola paní ing. Markéta Tůmová
• Valtice, Mažoretky Valtice o.s., ředitelkou finále výkonnostní třídy B paní Lenka Poláková
• Náchod, Mona Náchod o. s., zástupkyně ředitele finále výkonnostní třídy A (třásně, show, mix, flag) paní Monika Bergerová
• Karviná, Michelle o.s. , ředitelka finále výkonnostní třídy A , (baton) paní Iva Poláková

Vysoká organizační úroveň a poskytování soutěžícím optimální podmínky pro předvedení jejich soutěžních sestav, to jsou priority, kterými se vyznačuje MČR v mažoretkovém sportu. Soutěže jsou vzorem a jiní je kopírují. Slova pana Necida, že „dobrý nápad nezapadne“ se potvrzují.
V letošním ročníku MČR startovali svěřenci z 84 různých klubů, z 66 měst a všech krajů ČR. Nejvíce byl zastoupený kraj Moravskoslezský, nejméně formací bylo z kraje Pardubického.

Největší výpravy v MČR co do počtu přihlášených formací:
• Mažoretky Elité Ostrava Poruba, přihlášeno 55 formací, kraj Moravskoslezský
• Mažoretky AMA Opava, přihlášeno 44 formací, kraj Moravskoslezský
• Juventus Karviná, přihlášeno 39 formací, kraj Moravskoslezský
• Michelle Karviná, přihlášeno 29 formací, kraj Moravskoslezský
• Fantasy Přerov, přihlášeno 29 formací, kraj Olomoucký
• DDM Hořice, přihlášeno 27 formací , kraj Královehradecký
• Petra Studénka,přihlášeno 26 formací, kraj Moravskoslezský
• Cheeky Cheerky Hradec Králové,přihlášeno 24 formací, kraj Královehradecký
• Mona Náchod,přihlášeno 23 formací, kraj Královehradecký
• DDM Bystřice nad Olší, přihlášeno 23 formací, kraj Moravskoslezský
Jako zajímavost bylo uvedeno, že DDM Bystřice startoval v MČR 2015 úplně poprvé a jedna formace se dostala až na Mistrovství světa do Prahy. Trenérka, paní Renata Holmeisterová potvrdila, že úspěch byl dosažen nesmírnou píli svěřenkyně a potvrdila, že trénovala každý den.

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (17)Na tomto shromáždění byl také předán pohár absolutnímu vítězi 3. ročníku Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014. Tento pohár se uděluje až v závěru soutěže, kdy jsou známy všechny výsledky. Pokud poslední den výherce nestartuje a na soutěž není přítomen, dozví se o svém vítězství až z on-line přenosu. Tak to bylo letos. Pohár absolutního vítěze byl udělen OS Mažoretky Písek, a to člence ze skupiny juniorek s náčiním baton Jolaně Blažkové, která za svoji soutěžní sestavu v disciplíně sólo získala 59,1 bodů z možných 60 bodů.

Poděkování za vystoupení v zahajovacím ceremoniálu Mistrovství světa dostali:
• skupina grandsenior Roses Opava, vedoucí Jindřiška Tyranová. Tato skupina vážila cestu z Opavy do Prahy, její vystoupení bylo exhibicí vítěze ve výkonnostní třídě B. V příštím roce budou úspěšné skupiny grandseniorů zařazeny do výkonnostní třídy A a mohou postoupit až na Mistrovství světa.
• Adéla a Aneta Tarabíková, Mažoretky Praha-Stochov, předvedly v zahajovacím ceremoniálu vystoupení v disciplíně duo-trio se dvěmi hůlkami. Tato disciplína se zvažuje k zařazení až na Mistrovství světa.

Závěry z valné hromady IFMS přednesl ing. Doležel

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (19)• členská základna se rozšířila o Kazachstán a Maďarsko
• Chorvatsko požádalo původně znovu o konání Grand Prix, které změnilo na Mistrovstí Evropy v termínu 09.-12.6.2016
• Rusko zvažuje konání Grand Prix, termín a další náležitosti jsou v jednání
• Mistrovství světa v termínu 24.08.-28.08.2016 v Praze

Změny a doplňky pravidel
Soutěžní sestavy s náčiním baton (hůlka) jsou předvedeny v obuvi s podpatkem (za obuv se nepovažuji „piškoty“):
kadetky minimálně 0,5 cm , maximálně 3 cm
juniorky minimálně 2,0 cm , maximálně 7 cm
seniorky minimálně 3,0 cm , maximálně 7 cm
S účinností od 01.01.2016

Počty členů ve formaci mini
Pokud má zaregistrovaná mini formace plný počet 7 členů a počet se změní na 6,5,4 (např. ze zdravotních důvodů), je nutné tuto skutečnost oznámit u registrace. Pokud věk soutěžících u formací mini neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách)

Některá upřesnění pravidel IFMS (pro optimalizaci hodnocení sestav)

5.3.1. Hodnocení práce s náčiním BAT
Rozhodující je převažující počet dokončených prvků z daného stupně (levelu)
Kadetky
Prvky I až III., levelu (výchozí známka 9,0)
3 a více prvků ze IV. levelu (vychozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu(výchozí známka 9,8)
3 a více prvků z V. levelu (vychozí známka 10)
Juniorky
4 a více prvků ze IV. levelu (výchozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu (výchozí známka 9,8)
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
Seniorky
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
5.3.2. Doporučené prvky v náčiní BAT se mění na Povinné prvky v náčiní BAT (KAD, JUN, SEN)
• nesplnění povinných prvků v náčiní BAT – srážka 0,4 – technický rozhodčí

7.3.1. Povinné prvky v náčiní pom-pom
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“,
• skoky a prvky flexibility
• zvedání je povoleno nízké – momentální
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Juniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• 1 kombinace 2 prvků v pohybu
• pyramida (zvedačka) 1x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Seniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• kombinace 3 prvků
• pyramida (zvedačka) 2x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Nesplnění povinných prvků v náčiní pom-pom – srážka 0,4 – technický rozhodčí

5.4.
Penalizuje se technickým rozhodčím
• pád náčiní -0,05
• pád soutěžící -0,4
• pád části kostýmu (lodička, apod.) – 0,05

8.2.2.
a) charakteristika
• V sestavě SHOW majorettes je povinna práce s náčiním, dle 9.3.
• Časová tolerance sestavy do 4 minut

10.2.
a) charakteristika
• Nemusí být zařazeny povinné prvky

10.3.2. Povinné prvky s náčiním MIX
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“
• vlna 1x, obrázek 1x, jednoduchý výhoz 1x, výměna náčiní 1x, užití 3 různých prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Juniorky
• 1x kombinace 2 prvků „floorexercise“ (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x vysoký výhoz bez otočky
• 1x vysoký výhoz se spinem, výměna náčiní
• užití 4 prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Seniorky
• 1x kombinace 3 prvků „floorexercise (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x zvedačka
• 1x vysoký výhoz se spinem 360 stupňů
• 1x výměna náčiní
• užití nejméně 4 prvků z V. levelu pro 2 druhy náčiní

3.Věkové kategorie
• grand seniorky – věk 27 a více let
• sloučení věkových kategorií např. kadetky + juniorky je možný u málo obsazených disciplín
Věk u malých formací
• pokud věk soutěžících u formací (sólo, duo-trio, mini) neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách

Pro MČR v mažoretkovém sportu 2016 platí tyto doplňky pravidel:

(citovaní doplňky po odzkoušení v praxi budou po schválení zakomponované do Pravidel IFMS)
2 baton – povinné prvky
Kadetky – 2 prvky z V. levelu v levé a 2 prvky v pravé ruce
2 x výhoz jednoduchý
Juniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
1x výhoz se spinem
Seniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
2x výhoz se spinem
Grand senior baton – povinné prvky
-2x výhoz jednoduchý
-3 prvky ze IV. levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

Grand senior pom-pom – povinné prvky
-1 vlna na skupinu
-1 obrázek z pom-pom
-1xzvedačka
-3 prvky ze IV. Levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

5.3.2.
juniorky
první odrážka, závorka se doplňuje o „toč na obou nohách“

5.4.
b)- nezvednutí náčiní do konce sestavy , pokud nejde o pád před koncem sestavy, penalizuje se 0,1

10.3.2.
d) povinné prvky
seniorky
doplňuje se 1x výhoz bez otočky

Poslední odrážka u všech třech věkových kategorií se upravuje, že není pro dva druhy náčiní, ale pouze pro baton a „výměna náčiní se doplňuje u „obou“

14.
b) audionosiče
– hudba se pouští CD, MP3 a dále dle pokynů v Propozicích a soutěžním řádu

Po dlouhé diskuzi se rozhodlo hlasováním, a to velice těsně, o jeden hlas, že pochodové defilé bude v sezóně 2016 samostatné, tzn., že si kluby mohou přihlásit jen pódio, nebo jen defilé nebo obě disciplíny. Startovné se v případě obou disciplín platí jen jednou a zůstává dle pravidel, že obě disciplíny budou provedeny stejnými soutěžícími.

Sbor rozhodčích pro 2016

Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří
Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2011 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila.
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů

Soutěžní řád a ústřední propozice 2016

Vývoj soutěží, podpora mezinárodního srovnávání výkonů a v neposlední řadě také rozdělení na výkonnostní třídu A a B vedou ke změně schématu soutěží. Pro sezónu 2016 se upouští od semifinálových kol, postupy budou z kvalifikace přímo do finále. Tato zásadní změna a další malé úpravy se implementují do Soutěžního řádu a ústředních propozic a po dokončení soutěžního kalendáře naleznete aktualizovaný předpis na www.majoretsport.cz v rozsahu, jak bylo předneseno na semináři.
Soutěžní sezóna 2016, kalendář soutěží – pracovní verze (důležitá je vhodnost objektů, pochodové defilé je již v kvalifikaci, je možné, že se ještě změní některá místa konání)

12.03. kvalifikace, Stochov
19.03. kvalifikace, Hradec nad Moravicí
27.03. Velikonoce, nesoutěžní se
02.04. kvalifikace, Dolní Benešov,
09.04. kvalifikace Moravská Nová Ves
10.04. kvalifikace Opava
16.04. kvalifikace Hořice
17.04. kvalifikace
23.04. PAUZA
30.04. finále „B“ Kladno
01.05.
07.05. Grand Prix Moskva ( v řešení,bude upřesněno)
08.05.
14.05. finále „A“ (třásně, show, flag, mix), Náchod
15.05.
21.05. finále „A“ (hůlka vč. 2BAT), Karviná
22.05.
28.05. Memoriál J. Necida Hranice

V diskuzi semináře byl kritizován stav u méně obsazených disciplín. Rušit vyhlášenou disciplínu po uzávěrce by bylo pro kluby, které mají rozjetou přípravu bezohledné. Z uvedeného důvodu se přítomní shodli na průzkumu, jehož výsledkem bude nahlášení „předběžných počtů formací „ . Předběžné počty pak budou podkladem pro další organizaci soutěžního ročníku.

Předběžné počty formací nahlaste do 30.11.2015, volnou formou, na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Další setkání

Schůzka rozhodčích se bude konat ještě před startem prvního kvalifikačního kola. Pokud by byly ještě jakékoliv zásadní věci k projednání, pak bychom svolali pracovní schůzku vedoucích. V opačném případě bychom „novinky“ probrali až na brífinku před soutěžemi.

Školení a kurzy

Školení pohybové průpravy po Trutnově pokračuje 7.11.2015 v Brně, pokud by se chtěl někdo přihlásit, dvě až tři místa jsou ještě k dispozici. Současně běží kurz pro pokročilé. Další kurzy je možné sjednat podle vašeho zájmu.

Instruktor mažoretek

Informace k získání licence „Instruktor mažoretek III. třídy“, kterou poprvé v historii mažoretkového sportu můžeme oficiálně udělovat, přihlášky k udělení licence a další náležitosti budou postupně zveřejněny na www.majoretsport.cz

Všem přítomným náleží poděkování za účast, zájem, podnětné dotazy a připomínky, zkrátka, byli jste skvělí.

Galerie

Fotografie Fotografie

Číst více

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Příprava na další soutěžní ročník v mažoretkovém sportu pokračuje kurzem pro pokročilé

Po čtyři měsíce se budou účastnice zabývat baletní a gymnastickiou průpravou. V době mezi jednotlivými nácviky nabyté zkušenosti budou zařazeny v trénicích jednotlivých klubů. Poznatky pak budou zpětně probírány a analyzovány v hodinách výuky. Je to první takto rozsáhlý kurs v historii vývoje mažoretkovégho sportu. Absolvované školení bude započteno žadatelům do celkového počtu hodin nutných pro ziskání licence instruktora mažoretek.

Fotografie z první lekce 25.10.2015

Stránky školení pro pokročilé Stránky školení pro pokročilé

Číst více

Medaile WCH Majorettes Sport 2015, IFMS

Medaile WCH Majorettes Sport 2015, IFMS

Hlavními znaky pro medaile 2015, významově velmi odlišnými, se staly Kazachstán a Doba. Symbolika inspirovaná Kazachstánem značí prvenství v reprezentaci na mezinárodním mistrovství pořádané IFMS. Doba znamená rozdíl mezi časy, který má na medailích symbolizovat historii WCH Majorettes Sport.

WCH 2015 Avers_IFMSKazachstan-logoAvers medaile je olemován ozdobou, která je částečně odvozena od vlajky Kazachstánu (mažoretky z Kazachstánu se poprvé zúčastnily WCH); vlajce Kazachstánu dominuje Slunce, pod kterým je Orel. Slunce je zdrojem života a energie, které má okolo sebe 32 paprsků (sluneční paprsky jako obilí). Na medailích je ve zjednodušené grafice 16 (polovina) opakujících se paprsků s upraveným tvarem a stejným počtem půlkruhů. V každém půlkruhu je vyobrazena silueta orla. Dětská silueta orla poukazuje na to, že složitá věc může být chápána i jako jednoduchá. Umístění vyjadřuje přání, aby komunikace a spolupráce se všemi přáteli mažoretkového sportu a členy IFMS byla jednoduchá a tvůrčí.

Vnitřní kruh je lemován malinkým opakujícím se nápisem www.ifms-majorettes.com. Tyto stránky přináší informace o vývoji a soutěžích sportu mažoretek. V horní polovině vnitřního kruhu dominuje logo WCH, pod ním je umístěna silueta zeměkoule s názvem soutěže, což symbolizuje, že svět patří mažoretkám a mažoretky světu.

WCH 2015 Revers_IFMSRevers medaile je ve znamení výrazu „Doba“. Doba vyjadřuje historii WCH. Inspirace Pražským Orlojem není nahodilá; orloj jako klenot historie, jako umělecká a technická památka neustále budí zájem domácích a zahraničních turistů a je nejnavštěvovanějším místem na Staroměstském náměstí v Praze (první listinná zmínka o Pražském Orloji je z roku 1410).

Dominantním, ale přesto mírně skrytým prvkem je číslovka 3, vystupuje z řádně naskládaných čísel na ciferníku. Znamená třetí ročník WCH Majorettes Sport v Praze. V grafice medailí je nezbytné datum a místo soutěže zajímavě umístěné na paprscích stroje času s logem
IFMS.

WCH Majorettes Sport logo_2Barva stuhy je vybrána z prvního písmene loga soutěže WM; právě první písmeno W je žluté (zlaté). Rozměr stuhy je 900x30mm a „vychytávkou“ je její přetočení. Při dekorování se medaile netočí na hranu, ale v celé své ploše zdobí prsa medailistů.


Oficiální stránky 3. World Championship Majorettes Sport Informace převzaty za stránek IFMS

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu, 30.10.2015, od 17:00 h, v hotelu JUNO, Štěchovická 2296, 100 00 Praha 10

V sobotu navazoval celorepublikový seminář 2015

Sbor rozhodčích pro 2016
Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří

Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2014 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
věk 25 let (tolerance 23 let, cca 2 roky trvá příprava)
praxe spočívající ve výkonu činnosti v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
ukončené středoškolské vzdělání
občanská a morální bezúhonnost
znalost pravidel IFMS, propozic a soutěžního řádu MČR v mažoretkovém sportu
znalost anglického jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
profesní životopis
doklad (potvrzení) o průběhu praxe
výpis z rejstříku trestů

Přihlášky:
volnou formou na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Číst více

Mediterranean Cup – další možnost měření výkonů v mažoretkovém sportu

Mediterranean Cup – další možnost měření výkonů v mažoretkovém sportu

Pro rozvoj mažoretkového sportu je důležitým aspektem mezinárodní srovnávání, a to jak předvedených momentálních výkonů soutěžícími, tak v jejich hodnocení rozhodčími či v organizaci soutěží místními pořadateli. IFMS přijalo opatření, kterým chce přispívat ke kvalitativnímu vývoji úrovně v těch zemích, které jsou v oblasti mažoretkového sportu začínající nebo nemají ještě osvojená pravidla a rozvoj mažoretkového sportu je prioritou v jejich asociaci, svazu nebo klubu.

Příležitostí aplikovat přijaté opatření IFMS do praxe byla soutěž Mediterranean Cup – SELCE-CRIKVENICA ve dnech 04.-06.09.2015 (Středozemský pohár). Výprava pracovala ve složení zástupců IFMS, lektorů a také soutěžících (registrace v disciplíně sólo třásně ve věkové kategorii kadetky a juniorky a v disciplíně sólo hůlka ve věkové kategorii seniorky).

Seminář se setkal s velkým zájmem; zúčastnilo se jej 87 členů jak z řad vedoucích, tak z řad mažoretek. Seminář vedla paní Monika Bergerová (v r. 2014 byla za přínos mažoretkovému sportu oceněna), asistentkou byla dcera Anna. Seminář přišli shlédnout i někteří účastníci z jiných zemí, což bylo milým překvapením.

Soutěžící Anetka, Adélka a Terezka, všechny členky MONA Náchod, předvedly ve svých soutěžních sestavách živou ukázku toho, co lze dosáhnout soustavnou prací a odborným vedením. Za své sestavy získaly zaslouženě zlaté medaile.

Zástupci IFMS, jako VIP hosté, měli ve výpravě nelehký úkol; dopravit soutěžící, kolegy, a zorganizovat výpravu tak, aby členové byli v daný čas na svých místech a v neposlední řadě reprezentovat IFMS.

Účast na soutěži Mediterranean Cup má svá pozitiva a pokud bude spolupráce pokračovat v nastavených trendech, pak je do budoucna možné zařadit tuto soutěž do kalendáře pro příští léta, třeba jako tečku za soutěžní sezónou.

Galerie

Fotografie

Foto: Rodina Vackovic 2015
Foto: David Jolić 2015

EMTA  (70)

Official FB page EMTA 2015

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Ohlednutí za WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Ohlednutí za WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Milí přátelé!

„Blahopřeji World Championship!
Soutěž byla velkolepá a opravdu na mezinárodní úrovni a jsem rád, že jsem mohl být její součástí!“
(Andrey Kokoulin prezident a viceprezident několika federací v oblasti taneční, tanečního sportu a sportu mažoretek)

Obdobných uznání a poděkování bylo doručeno z různých koutů více. Nejde o jejich výčet, ale všem, kteří je zaslali patří poděkování za morální podporu. Uznání svědčí o tom, že cesta, kterou IFMS kráčí, je dobře nastavená. Má to však i druhou stránku; zavazuje to organizátory k dalšímu zvyšování úrovně soutěží, k výběru soutěžících a ke spoluúčasti při výchově dalších adeptů. Již nyní lze konstatovat, že kdo se ze soutěžících dostal až na World Championship, patří ke světové elitě mažoretkového sportu.

Mažoretkový svět k této soutěži vzhlíží a učí se od ní. Soutěž nic neskrývá, je transparentní; zveřejněné povinné údaje, pravidla v textu i s video ukázkami, výsledkové listiny, dokumentační fotografie a živý přenos představují soutěž v maximální míře. Každý soutěžící je uveden v obraze i textu včetně jeho výkonu. Není se za co stydět.

IFMS je první federací mažoretkového sportu, která se dokázala zařadit do opravdového sportu se všemi jeho atributy. Svou práci potvrdila, že si soutěžících váží, váží si práce vedoucích, jejich asistentů, choreografů a práce všech, kteří za tak velkolepou soutěží stojí. V pozadí nezůstává ani publikum; může si odnést zážitky z předvedených sportovních výkonů a soutěžní atmosféry v hale.

IFMS ještě jednou děkuje všem za účast na 3. ročníku, blahopřeje soutěžícím k získání ocenění a komu se to nepodařilo, nevadí, za rok to může zkusit znovu na 4. ročníku. Důležité je vydržet, nepolevovat, poučit se chyb a úspěch se dostaví.


Oficiální stránky 3. World Championship Majorettes Sport Informace převzaty za stránek IFMS

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Nejsilnější momenty se blíží

Nejsilnější momenty se blíží

Čtyři soutěžní dny se rovná čtyřikrát Medal Cremony, kde hlavními hvězdami budou mažoretky z 11 zemí

Každá z vás, která bude stát na ploše u tohoto slavnostního vyhlašování výsledků, bude plná očekávání, zda uslyší hlasatele soutěže říkat své jméno. Hlasatel čte jména mažoretek a jména klubu vždy od posledního místa. Tam tvé jméno nezazní. Oddechneš si a budeš věřit, že ještě dlouho své jméno neuslyšíš. Desítky mažoretek okolo tebe prožívá podobný pocit. Hlasatel vyhlašuje 15. místo, ani teď nemáš to „štěstí“, „smůlu“ a své jméno neuslyšíš. Okolo tebe se ozve jásot a na tebe padá čím dál větší nervozita. Na chvíli se zamyslíš a představuješ si pocit stát se World Champion ve své kategorii. Kamarádka po tvém boku do tebe šťouchne a ty se objevíš znovu v realitě. Řekne ti, GRATULUJI! Chvíli nevíš k čemu, ale hlasatel vyhlásil již 8. místo a tvé jméno ještě nezaznělo.

Nemůžeš být horší než sedmá, to je na této velkolepé soutěži vynikající výkon. Mikrofon zašumí a hlasatel hlásí 7. místo. Soustředíš se, abys nepřeslechla své jméno, ale ani teď jsi ho nezaregistrovala. 6. místo, 5. místo – hlasatel zrychluje tempo a ty nevíš, zda se radovat a jásat, a nebo pozorně poslouchat a vnímat hlasatele, abys náhodou nepřeslechla své jméno. Hlasatel hlásí 4. místo, máš připravenou hůlku, se kterou se ohlásíš a zároveň vykročíš kupředu na místo vyhrazené pro čtvrtou nejlepší mažoretku v kategorii na světě. Jenomže ani teď jsi nebyla vyřčena. Máš jasnou medaili a světový titul za 3. místo.

Tisk

Podobné zážitky můžete sledovat i vy! Na stránkách IFMS bude po celou dobu soutěže online stream

Radostí se ti spustí slzy a zároveň i tvým kamarádkám, prožíváte to štěstí jako jedna velká rodina. 2. místo – hlasatel záměrně prodlužuje, aby navodil atmosféru. „Druhé místo a titul I. Vice World Champion získává ….“ Teď víš, že jsi nejhůře druhá a odneseš si s sebou cenný kov. Hlasatel pomalu čte získané body: „s počtem 85,25 bodů druhé místo získává…“ Teď okolo tebe propukne ta největší radost, kterou si kdy zažila. Uvědomíš si, že jsi WORLD CHAMPION, protože jsi předstihla svoji soupeřku, která zrovna dostává diplom, pohár a na krk ji věší stříbrnou medaili. Hlasatel soutěže s klidným hlasem oznamuje: „ mistryní světa s počtem bodů 85,30..“ se stáváš právě TY. V hale propukne jásot. Nadšení celého tvého týmu cítíš celou dlouhou cestu ke stupínku, který ti patří. Jsi nejlepší mažoretkou! Léta dřiny a tréninků se ti vyplatily. Nadšením si ani neuvědomíš, že ti podávají ruku, aby ti pogratulovali a předali diplom s pohárem, celá se klepeš, ale radost máš nepopsatelnou. Skloníš hlavu a jsi dekorována zlatou medailí, pod jejíž tíhou se prohneš. Ale hrdě se nerovnáš, zvedneš hlavu a poctivě posloucháš tu krásnou zaslouženou hymnu, která je hrána jen PRO TEBE.

„Gratulujeme a doufáme, že podobný článek napíšeš i ty!“


Oficiální stránky 3. World Championship Majorettes Sport Informace převzaty za stránek IFMS

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Ing. Andrej Babiš udělil záštitu WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Ing. Andrej Babiš udělil záštitu WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Světový šampionát v mažoretkovém sportu či souboj krásy, elegance a sportovních výkonů

To je 3. World Championship Majorettes Sport 2015. Mažoretky z různých koutů světa se již za pár dní utkají o titul Mistr světa v mažoretkovém sportu.

Babis-Andrej_IFMSTento jemný, řekněme neotřelý a přitom na pohled tak úchvatný mažoretkový sport, byť postupnými krůčky, konečně získává tradici a zasloužená uznání. O tom svědčí záštita udělena panem Ing. Andrejem Babišem a paní Hanou Novákovou, radní města Prahy.

Nejen, že podívanou můžeme označit za hbitou a svěží, ale nabízí také neobyčejný sportovní i kulturní zážitek a ujišťuje, že krása a elegance z povrchu Země ještě skutečně nezmizela. Právě vznešená matička Praha dostala tu čest hostit ty nejlepší mažoretkové skupiny. A právě ony dostaly tu možnost být její součástí a zapsat se tak do historie české metropole.

Pokud i Vy chcete být u toho a podpořit soutěžní atmosféru, budeme se na Vás těšit 26.8. – 29.8.2015 každý den od 9:00 v Arena Sparta – Podvinný mlýn, Praha 9.


Oficiální stránky 3. World Championship Majorettes Sport Informace převzaty za stránek IFMS

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Historie založení mažoretkového sportu

Historie založení mažoretkového sportu

Za zakladatele mažoretkového sportu v České republice, později i v Evropě, lze považovat Mgr. Jiřího Necida

V roce 1994 poprvé v Hranicích organizoval soutěž, na které využil zkušeností z festivalů dechových hudeb s mažoretkovým doprovodem a dal základ prvním pravidlům, které propracovával v návaznosti na vývoj mažoretkového hnutí v  České republice. Následný rozvoj mažoretkového hnutí byl způsoben i tím, že dokázal připravit soutěž tak, že zapadala do koncepce televizních pořadů a 6 let po sobě vysílala Česká televize Brno ze soutěží hodinový pořad z Hranic věnovaný mažoretkám. Inicioval založení Občanského sdružení Mažoretky, Hranice (1996), které se stalo každoročním vyhlašovatelem soutěže Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

Pro rozvoj mažoretkového hnutí v Evropě byl iniciátorem a spoluzakladatelem dvou asociací v zahraničí; v r. 1999 asociace EMA (Evropan Majorettes Association) se sídlem v Zagrebu, CRO a v r. 2004 IMA (International Majorettsport Association) se sídlem v Opole, PL. Rozhodujícím podnětem pro vznik IMA byla nespokojenost s konzervativním pojetím a organizaci soutěže v asociaci EMA, kde zrušili členství „de jure“ zástupci za Českou republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko (2003).   IMA převzala v plném rozsahu česká pravidla. Na náklady Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, byla přeložena do polštiny, maďarštiny a angličtiny a v r. 2004 se konalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v Opole, PL

Po pravidlech a soutěžním řádu vybudoval pro soutěž síť pořadatelských měst a obcí, přizval ke spolupráci, odborníky z oblasti taneční, hudební a pohybové výchovy,  i z řad vedoucích mažoretkových skupin a vytrénoval rozhodčí. Sestavil hodnotící počítačový program, který umožnil pružně zpracovávat výsledky a tisknout diplomy a výsledkové listiny ihned po soutěži.

Jeho zkušenosti a znalost využívali pořadatelé soutěží na mezinárodní úrovni a stal se tak hlavním garantem hladkého průběhu Evropského Grand Prix a Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu.

Mgr. Jiří Necid se zasloužil o každoroční rozvoj a zkvalitňování soutěží. Položil základ k rozšíření soutěžních disciplín, nejen podle druhů náčiní (hůlka, třásně, mix), ale obohatil mažoretkový sport o  sóloformace (sóla, dua-tria, miniformace) a dále pro diváky  o líbivou disciplínu SHOW Majorettes.

Kladl důraz na pečlivou přípravu všech detailů a stejný přístup požadoval také od svých spolupracovníků. Byl na první pohled přísný, velmi soustředěný na práci, ale také se rád usmíval a žertoval ve chvílích odpočinku. Chvíle, kdy spokojený hodnotil právě ukončenou soutěž, prožíval se svými kolegy zpravidla při zpáteční cestě domů, do Hranic.

Sportovní charakter soutěží postavený na principu fair play, vysokých výkonech, kráse a eleganci pohybu, na vysoké společenské úrovni a na nárocích na soutěžní prostředí, se stal základem pro moderní,  masový sport určený dívkám od 6 do 26 let.

Soutěže v mažoretkovém sportu reagují na hlavní trendy a vlivy:

  • přirozená kreativita choreografů, trenérů a mažoretek, kterým už nestačilo klasické pojetí mažoretek jako dekorace k dechovým orchestrům
  • životní styl a pocit mladé generace, její hudební, taneční i kostýmové zájmy a záliby
  • pochodová i pódiová vystoupení jsou stále více obohacovány prvky, tvary, choreografickým a hudebním ztvárněním zejména z tanečního sportu, moderní gymnastiky, aerobiku, akrobatického rokenrolu

České skupiny a sóloformace se staly elitou mažoretkového sportu v Evropě a Mistrovství české republiky v mažoretkovém sportu se stalo největší národní soutěží nejen v Evropě. V žádné jiné zemi netrvá národní soutěž téměř 20 dnů se stejným počtem pořadatelských měst a obcí.

V r. 2013 vstoupila soutěž do jubilejního 20. ročníku. K tomuto významnému jubileu založili příznivci mažoretkového sportu v zájmu jeho rozvoje, k přispění jeho mezinárodní integrace, k připojení ke sportovním zásadám, mezinárodní nevládní organizaci International Federation Majorettes Sport se sídlem v Praze.

Volně přeloženo
Informace převzaty za stránek IFMS Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Po dvouleté pauze opět Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu

Po dvouleté pauze opět Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu

Dva roky na sebe dalo čekat jubilejní, X. Mistrovství Evropy, které se konalo ve dnech 27.6. a 28.6.2015 v Kędzierzyn-Koźle, Polsko

Polsko bylo z desetileté historie hostitelem soutěže již po osmé:

2004 – 2009 Opole, POL
2010 Vyškov, CZE
2011 Poreč, CRO
2012 Opole, POL
2013 – 2014 IMA Mistrovství Evropy nevyhlásila, IFMS vyhlásilo Mistrovství světa
2015 Kędzierzyn-Koźle, POL

Moderní, prostorná hala s velkým parkovištěm je pro tento druh sportu vyhovující. Je umístěna v klidné zóně na předměstí, což bylo pro některé účastníky nezvyklé a trochu bloudili. Na start však všichni přijeli včas.
Po oba dny se soutěž konala v pohodové atmosféře, za přítomnosti prezidenta International Federtion Majorettes Sport (IFMS), pana ing. Josefa Doležela.

Poprvé byl aplikován nový model nominací z národních mistrovství, který spočívá v tom, že soutěžící s nejvyšším počtem bodů jsou z národních mistrovství nominováni přímo na mistrovství světa a další soutěžící tak dostávají možnost bojovat nejen o medaile, ale také o postupy na Mistrovství světa, které se koná ve dnech 26.-29.8.2015 v Praze, ve Sparta Aréně, Podvinný mlýn Článek 2015

1_European Championship Majorettes Sport (18)Ve druhém soutěžním dnu byly také předvedeny dua-tria 2BAT ve všech třech věkových kategoriích a disciplína „bulawa“ (velitelský palcát kozáckého hejtmana). Soutěžící z těchto disciplín zatím nepostupují na mistrovství světa , ani jim nebyly uděleny tituly. Pokud bude ještě do zasedání členské schůze IFMS předložen návrh na zařazení předvedených disciplín do pravidel, je možné, že se mažoretkový sport o tyto disciplíny rozšíří. Záleží to však na kvalitním zpracování návrhu znění pravidel včetně způsobu hodnocení.

Od r. 2012, kdy se konalo v Opole, Polsko, IX. Mistrovství Evropy se udály některé změny, a to jak v definici pravidel mažoretkového sportu, tak v samotné asociaci IMA (International Majoretsport Association). IMA je nadále po volbách v lednu 2013 registrovaná v Polsku a primárně se řídí polskými předpisy. Po vzniku mezinárodní federace IFMS se stala IMA jejím členem. Do této doby byla IMA nositelem práv a vyhlašovatel Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, což může doložit historii jednotlivých mistrovsví. Nikdy na žádnou jinou právnickou či fyzickou osobu nepřevedla IMA právo na užívání pořadí konaných mistrovství.

Tatabánya, Maďarsko, se v r. 2013 pyšnila X. Mistrovstvím Evropy v mažoretkovém sportu, konaného na parkovišti za hotelem. Z videozáznamů zveřejněných na webových stránkách bylo zřejmé, že pochodové defilé procházelo veřejnou komunikací bez označení trasy dle pravidel, mezi parkujícími auty. Paní Éva Gogolák v korespondenci opakovaně potvrdila, že IMA v Opole je jiná organizace než IMA v Tatabányi, která byla založena 12.6.2013. Tato nově založená organizace s prezidentkou Évou Gogolák používá bez skrupulí zkratku IMA, čerpá z dobrého jména a letité historie IMA v Opole a přivlastnila si pořadové číslo mistrovství X.:
Name: International Majorette-Sport Association
Registration number: 1914
Home/headquarter: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street, Hungary
Represent: Geisztné Gogolák Éva president of association ( address: 1045
Budapest, 2/b Pozsonyi street, Hungary;
postal address: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street , Hungary )
Number of Final Court decision: Pk.60009/2013/6; 12. June 2013,
Tribunal of Tatabánya, Hungary
Tax number: 18516218-1-11
Bank account: MKB Bank
Address: Tatabánya, Fő
tér 6. 2800 Hungary
IBAN: HU13-1030 0002 1060 9616 4902 0017
BIC: MKKB HU HB

V tomto klamání veřejnosti pokračuje organizace, která se prezentuje názvem Majorette-Sport World Federation, s presidentkou Mrs. Željka Banović, a to tím, že v roce 2014 uvádí v Poreči, Chorvatsko, XI. Mistrovství Evropy. O to více je zavádějící, že uvedená organizace s používanou zkratkou MWF, nemá zveřejněnou adresu sídla organizace a nikde neuvádí povinné údaje, kterými jsou identifikátory subjektu (IČ, jednací číslo, datum založení,apod.). Dalším „bludem“ je propagace XII. Mistrovství Evropy v Brně. pořadatel MAC se sídlem v Brně na svých stránkách tvrdí, že nejsou mažoretkový sport, ale ze svých soutěží nominuje na XII. Mistrovství Evropy Majorette-Sport Brno 2015. Pochybné je, že doporučené dopisy se z adresy sídla organizace vrací zpět jako nevyzvednuté…. Ví někdo, kde je v tomto případě předešlých XI. ročníků?

IFMS se sídlem v Praze, která je střešní organizaci mažoretkového sportu a členská organizace IMA se sídlem v Opole pracují společně na pořádaní mažoretkových soutěží a dalších společenských akcí, které slouží pro rozvoj mažoretkového sportu, jehož hlavními soutěžícími jsou děti a mládež, především děvčata. Společně se snaží zlepšovat soutěžní podmínky, propagovat tento nový, moderní sport široké veřejnosti, vytvářet sportovní historii mažoretek, usiluje o transparentnost zveřejňováním skutečných startovních listin a výsledkových listin bezprostředně po ukončení soutěží, odpověďmi na dotazy nejen k pravidlům a k organizaci soutěže, o její průhlednost. Zveřejněné dokumenty zůstávají v nezměněné podobě na webových stránkách.

1_European Championship Majorettes Sport (66)Poděkování patří všem zúčastněným týmům a formacím za reprezentaci, která byla na vysoké úrovni. Nový model potvrdil, že je v Evropě velký potencionál pro další rozvoj mažoretkového sportu.

V historii Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu patřil jubilejní, X. ročník 2015, s aplikací největšího počtu změn, k nejvíce profesionálně zvládnutým mistrovstvím, a to jak pořadatelskými štáby, tak samotnými mažoretkami, trenéry, rodiči a další diváckou veřejností; to vše tvořilo správnou soutěžní atmosféru.

IFMS i členská organizace IMA si nesmírně váží zájmu soutěžících a veřejnosti; zájem roste a rozšiřuje se do dalších zemí nejen v Evropě. Cílem je pro každý tým a jednotlivce vytvořit profesionální přístup, vzájemnou důvěru, spolehlivost, transparentnost, pohodu, radost z pohybu a dosažených výsledků a dokázat, že mažoretkový sport dává možnost dětem a mládeži v moderním, technicky vyspělém světě, k naplnění jejich zájmů.


Oficiální stránka 10. European Championship Majorettes Sport Článek 2015

Článek převzat ze stránek IFMS Článek 2015

Číst více