Author Archives: admin

Mažoretky se předvedly na Bělotínském poháru

Mažoretky se předvedly na Bělotínském poháru

Blyštivý kostým, baton, pompon nebo prapor. To vše je nezbytnou výbavou mažoretek. V sobotu 4. března od 10 hodin se v tělocvičně základní školy v Bělotíně na Hranicku uskutečnil patnáctý ročník soutěže Bělotínský pohár. Celkem se zde představilo osm mažoretkových klubů z celé republiky.

Mažoretky se předvedly na Bělotínském poháru„Pro mažoretky ze severní i střední Moravy je obec Bělotín zavedené soutěžní místo. Konala se zde kvalifikační a semifinálová kola, v roce 2014 se Bělotín stal vůbec prvním místem, kde se konalo finále výkonnostní třídy „B“. Sjely se sem finalistky z celé republiky a obec zvládla zajistit i ubytování. I když nemáme vlastní mažoretky, nejsme, jak se říká, s tímto sportem na okraji. Naše děvčata jsou mistryněmi České republiky v aerobiku,“ prozradil starosta obce Eduard Kavala.

Semifinálová kola již neexistují, proto se datum konání Bělotínského poháru přesunulo na začátek března. „Aby absence semifinále nebyla na újmu výkonnostního růstu, dostávají se do programu pohárové soutěže. Jejich výhodou je, že mohou být konány ve městech a obcích, které nesplňují podmínku trasy pro pochodové defilé,“ prozradila předsedkyně České federace mažoretkového sportu Marta Pavelková, a dodala, že zde proběhl vůbec poprvé v historii mažoretkového sportu komentovaný program, který natáčela i televize.

Zástupci klubů, kteří získají nejvíce medailí, obdrží pohár. V rámci této akce běží také soutěž Šance talentům. „Družstva i jednotlivci, kteří teprve začínají, mají možnost v předkolech národního mistrovství ukázat, co dovedou. Porota je ohodnotí a poté se mohou přihlásit na Mistrovství České republiky, pro ně jsou ještě přihlášky otevřené,“ podotkla Marta Pavelková. V programu se tak ukazují diametrální rozdíly mažoretek, některé si zde jen trénují připravenou formaci na „nároďák“. Pro diváky je však program o to pestřejší. Například děvčata z Benešova si do Bělotína přijela vyzkoušet nové prvky pro sezonu 2017. Mažoretky z Havířova na soutěž dorazily již po desáté. Mažoretkový klub ze Studénky se soutěže zúčastnil vůbec poprvé.

Největší hlasové podpory se dočkaly mažoretky z Havířova. „Chodíme dvakrát až třikrát týdně na dvouhodinový trénink. Mažoretky jsem viděla v televizi a chtěla jsem to zkusit také. Teď už je to osm let, co se tomu věnuji,“ uvedla dvanáctiletá Kateřina Kochlová z Havířova.
„Máme dokonce příznivce až z Chile. Vedoucí, která tam zakládá klub mažoretek, se dokonce přijela podívat do Prahy na Mistrovství světa,“ uzavřela Marta Pavelková, která je od září loňského roku držitelkou Řádu Elišky Přemyslovny. „Nominace mě samotnou velice překvapila, je to morální ocenění, které mě žene dopředu. Mám ještě vize, které chci uvést do praxe, ale chce to čas,“ uzavřela.

Autor: Jana Obšnajdrová, hranicky.denik.cz

Oficiální stránka článku  Článek 2017

Oficiální stránka soutěže  Článek 2017

Číst více

Bělotínský pohár získal klub „Mažoretky Excelent“, Dolní Benešov

Bělotínský pohár získal klub „Mažoretky Excelent“, Dolní Benešov

Obec Bělotín spolu se základní a mateřskou školou, TJ Sokolem a místním hasičským spolkem, hostovali již po 15. mažoretkové klání. Do Bělotína se sjely mažoretky nejen z měst kraje Moravskoslezského, Havířova, Studénky, Dolního Benešova, Opavy, ale také z Ústí nad Orlicí, Chotěboře a Prahy. Tělocvična základní školy se naplnila diváky, kteří vytvářeli příjemnou atmosféru. Svátku mažoretek přálo i slunečné počasí za okny tělocvičny.

V úvodu mile překvapila nastoupené mažoretky a obecenstvo zpívaná hymna, v podání pana starosty Mgr. Eduarda Kavaly a ředitele školy, Mgr. Tomáše Navrátila. Pan místostarosta, Mgr. Ivan Fibich potvrdil, že obec mažoretky podporuje ráda, i když zatím vlastní klub nemá, ale kdo ví…

Soutěž Bělotínský pohár byla dobrou příležitostí nejen pro mažoretky k předvedení svých připravených sestav do nadcházejícího mistrovství, ale také pro komentovaný přenos. Mažoretkový sport do zavedení živého vysílání mohl komentátora postrádat, ale přenosy si komentátora již vyžadují. Tak, jak se postupně vysílání zavádí, tak se bude postupně zavádět i komentář. Jaké budou první reakce na komentovanou pohárovou soutěž se dozvíme z ohlasů. Komentování si spolu Richardem Wasnerem vyzkoušela Eva Šmudlová, mažoretky Petra Studénka a Michaela Kristová, Maoretky Excelent Dolní Benešov.

Na podporu začínajících mažoretek byl do soutěže zařazen projekt Šance talentům, odtud může porota podle předvedených výkonů a bodového ohodnocení nominovat soutěží do některého z kvalifikačních kol MČR v mažoretkovém sportu. Mažoretky, které tuto šanci využiji, jsou zvýhodněny nižším registračním poplatkem a nižším startovným v kvalifikaci.

Oficiální stránka soutěže  Článek 2017

Číst více

Město ocenilo své nejlepší a nejzáslužnější

Město ocenilo své nejlepší a nejzáslužnější

Ocenění mažoretek na akci Sportovec roku statutárního města Havířova bylo uděleno ocenění mažoretkám Kala MKS Havířov za příkladnou reprezentaci města

Ve velkém sále KD Leoše Janáčka byly ve čtvrtek 23.2.2017 vyhlášeny osobnosti města Havířova v sociální, kulturní a sportovní oblasti.

Ocenění se dotyčným dostalo za dlouhodobou, často celoživotní záslužnou činnost, nebo za významné úspěchy dosažené v loňském roce.

Tyto oceněné doplnily úspěšné sportovkyně souboru mažoretek KALA při MKS Havířov za úspěšnou reprezentaci v mažoretkovém sportu mezinárodní federace IFMS.

Hudebním hostem slavnostního večera, kterým provázeli moderátoři Kateřina Steinerová a Petr Vondráček, bylo uskupení MelodyMakers s Ondřejem Havelkou.

Kamila Charvátová, vedoucí mažoretek KALA Havířov

FB KALA Havířov  Článek 2017

Číst více

Seminář rozhodčích a přísedících rozhodčích 2017

Seminář rozhodčích a přísedících rozhodčích 2017

se konal ve dnech 25.-26. února 2017 v Olomouci

Účastníci byli proškolení v oblasti nácviku tanečních, gymnastických, baletních a dalších prvků lektory z UP Palackého v Olomouci, katedry FTK, museli se podrobit napsání znalostních testů z pravidel, absolvovali výklad pravidel, v praktické části hodnotili sestavy ze záznamů on-line vysílání a v závěru byl sestaven registr porot na MČR v mažoretkovém sportu 2017.

Současný vývoj mažoretkového sportu vykazuje častější zařazování náročnějších prvků, větší rozmanitost ve výběru prvků v oblasti práce s náčiním, zařazování nových disciplín i věkových kategorií. Takový vývoj klade vyšší nároky na hodnotitelé a zároveň na úroveň jejich proškolování. Účast a absolvování teoretické a praktické části včetně znalostní zkoušky je u rozhodčích, kteří hodnotí, nutností.

Semináře se účastnily i kolegyně z Polska.Absolventům semináře, kteří splnili předpoklady pro získání osvědčení (licence) rozhodčího, bude udělena licence a předána veřejně, před zahájením soutěží.

Číst více

Golden Majorette pokračuje – ČFMS

Golden Majorette pokračuje – ČFMS

Kvalifikační kola mažoretkového sportu

Zajímavou podívanou je volba Golden Mažoretky. Zúčastnit se mohou aktivní soutěžící MČR, od 14 let (2003). V případě vyššího počtu přihlášených mají přednost mažoretky, které soutěží ve skupině nebo které se přihlásily dříve.

Golden Majorette_smallDisciplíny:
1. verbální komunikace (vlastní představení a představení klubu, města), v délce do 15-20 sekund
2. předvedení pochodového kroku na doprovodnou hudbu organizátora v čase do půl minuty, povinné vybavení: kozačky a čepička (doprovodnou hudbu zařídí organizátor)
3. pódivá sestava dle vlastního výběru a vlastní doprovodné hudby v délce max. 2 minuty


Číst více

Daisy cup 2017

Daisy cup 2017

1.nepostupová soutěž mažoretek v Ostravě – Porubě

Dne 28. 1. 2017 se konalo v Ostravě – Porubě (TJ Sokol Poruba) 1. ročník nepostupové soutěže mažoretek Daisy cup, kde soutěžilo 260 mažoretek z různých měst (Ostrava, Opava, Karviná, Kroměříž, Mošnov, Slatina, Ústí nad Orlicí,…) a všechny vystoupení shlédlo 250 diváků.

Daisy cup 2017Medaile a diplomy předal starosta města Poruby Ing. Petr Mihálik Všem mažoretkám gratulujeme a přejeme v nové sezóně mnoho úspěchů.
Ohlasy vedoucích klubu a porotců byli velmi potěšující a na všechny se těšíme v druhém ročníku
Sportovní výkony na soutěži Daisy cup byly na dobré úrovni a ze zkušenosti vím, že pokud budou děvčata na sobě i nadále pracovat, budou se jejich výkony každou další soutěží zlepšovat. Myslím, že nás čeká další skvělá sezóna, ve které se můžeme těšit na zajímavé choreografie.

Bc. Michaela Poláková – porotce Daisy cup, trenérka MICHELLE KARVINÁ

Soutěž byla skvěle zorganizovaná od rychlé registrace, přes prostorné šatny až po odbornou porotu. Chtěly bychom za náš tým všem organizátorům Daisy cup poděkovat za kvalitní soutěž a popřát jim mnoho dalších ročníků se stejně příjemnou soutěžní atmosférou, jako byl ten první.

Mgr. Kateřina Doležalová – vedoucí klubu MiKaDo Karviná

Číst více

Cena za přínos mažoretkovému sportu na sportovním plese

Cena za přínos mažoretkovému sportu na sportovním plese

Ocenění za přínos mažoretkovému sportu převzal v sobotu 28. ledna pan Jaroslav Žák na Sportovním plese v Rosicích

Ocenění, které bylo uděleno Stanislavě a Jaroslavu Žákovým, si jmenovaní na celostátním podzimním summitu v Praze pro časovou indispozici nepřevzali, proto bylo přikročeno k předání v náhradním termínu.

Předání zprostředkoval starosta města, pan Jaroslav Světlík a bylo zařazeno do programu Sportovního plesu. Ocenění, které předávali společně paní Marta Pavelková, za českou federaci a pan ing. Josef Doležel za mezinárodní federaci mažoretkového sportu, byli přítomni představitelé města v čele s panem starostou, osobnosti a legendy sportovního života. Společně se k poděkování manželům za 25 let vedení klubu mažoretek Anife Rosice připojili.

Pan Jaroslav Žák u této příležitosti předal hůlku (baton), která je symbolem mažoretek, následnici, paní Zuzaně Kousalíkové, která od letošní sezóny mažoretky Anife Rosice povede.

Aby se Žákovi v „mažoretkovém důchodu“ nenudili, bylo paní Žákové nabídnuto místo ve sboru rozhodčích.

Číst více

ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu

ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
Vážení příznivci mažoretkového sportu,

před pár dny skončil rok 2016 a s ním také po 20 let vžitý název vyhlašovatele MČR v mažoretkovém sportu, Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, založeného 1996. Výmaz názvu je důsledkem změny legislativy. Nový název byl zvolen s ohledem na skutečnost, že sdružení neslo již řadu let svazovou povahu.
Od letošního roku 2017 je zapsán nový název spolku, a to Česká federace mažoretkového sportu, z.s., se sídlem U Výstavby 492/5, 109 00 Praha 10 (používaná zkratka ČFMS), IČO zůstalo stejné.
Přejeme všem, aby pod novým názvem se všem pracovalo nejméně tak dobře, jak v předešlých letech a ještě lépe. Máme toho před sebou hodně, ale snad se nám společně podaří udržet i nadále u vašich svěřenců zájem, radost z dosahovaných výsledků, úsměv, jásot a nadšení, a to i z výsledků svých kamarádů a také, že budete i nadále šířit v podvědomí veřejnosti dobré jméno svých měst a obcí.

Dále pak u příležitosti zavedení nového názvu vyhlašujeme „amnestii“ pro registrační poplatky po termínu. Poplatky zůstávají až do zahájení prvních startů ve stejné výši.

Příští rok (2018) bychom měli společně oslavit 25. výročí konání nepřetržité řady soutěží, které se postupně propracovaly až k dnešní podobě. K této příležitosti shromažďujeme dokumentaci (texty i fota) k jednotlivým ročníkům a jak jsme se již přesvědčili, není to snadné. Pokud máte některé věci ve svých archivech a můžete je poskytnout, učiňte tak, historie jednotlivých let bude plněji zdokumentovaná.

Pro další vývoj mažoretkového sportu je mimo jiné důležitou změnou možnost zřízení pobočných spolků. Kluby, které se hlásí k mažoretkovému sportu se mohou zapsat jako pobočný spolek ČFMS, žádost o zápis k soudu podává hlavní spolek. Pobočný spolek má postavení samostatné právnické osoby, která vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost, má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost, může nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu se stanovami hlavního spolku a právními předpisy. Tuto možnost je třeba zvážit, o podrobnější informace pište na e-meil: majoretsport@centrum.cz, nebo na tel.: 731440909

Dle stanov se také zřizují následující odborné orgány – rady:
• Rada sboru rozhodčích
• Rada trenérů
• Koordinační rada spolupořadatelů
Pro obsazení rad se můžete přihlásit sami nebo doporučit osoby, které byste rádi v těchto orgánech viděli nebo se kterými byste rádi pracovali. Pokud bude vyšší počet přihlášek, bude proveden užší výběr, a to po konzultaci s nominovanými. Hlásit se můžete volnou formou, s uvedením celého jména, bydliště a klubu, případně můžete připojit další informace a zaslat na e-meil: majoretsport@centrum.cz, odeslání přihlášky neodkládejte.

Pokud zvažujete rozšíření sboru rozhodčích a zvažujete přihlášku, tak tuto věc také neodkládejte, podmínky pro nové rozhodčí jsou zveřejněny na www.majoretspor.cz, odkaz: http://majoretsport.cz/mcr/, přihlaste se obratem, abychom vám mohli zaslat program, schůze rozhodčích se bude konat ve dnech 25. a 26.02.2017, tradičně v Olomouci, pronájem učebny v ZUŠ je sjednaný.

Žádost na udělení licence „Instruktor mažoretek III. třídy“ podalo téměř 50 zájemců. Ještě před zahájením soutěží je možné zvládnout seminář, který připravujeme na 18. březen, tentokrát ve sportovní hale UP v Olomouci. Seminář bude pro první polovinu uchazečů, bude obsahovat důležité prvky pro práci s náčiním a pokud možno ještě přednášku ze zdravovědy nebo sportovního práva. Po sjednání lektorů vás budeme informovat jednotlivě podle zaslaných žádostí. Pro druhou polovinu a pro případné další žadatelé bude seminář v podzimním termínu. Pořadí je seřazeno podle délek praxí, tzn., že žadatelé s delší praxi budou vyzváni v březnovém termínu, pro žadatele s kratší praxí v podzimním termínu.

Číst více

Brno je asi zakleté

Brno je asi zakleté

Nebudete tomu věřit, ale dosud se nikdo nenabídl k vedení tréninků našich mažoretek. O trénování zatím není zájem, tak si začínám říkat, že je Brno asi zakleté. Ještě než jsem požádala o vyvěšení inzerátu na www.majoretsport.cz, tak jsem obepisovala některé skupiny a drtivá většina mi napsala, že nikdo od nich ze skupiny v Brně nestuduje.

mazoretky-lili-brnoOzvala se mi jen jedna slečna z Hořic, která je v Brně už 4 roky, takže za tu jsme vděčni, ani nevíte jak, ale nemění to nic na tom, že bychom další schopnou trenérku potřebovali. Doufáme, že se někdo objeví, alespoň od září 2017.

Najde se někdo, kdo prolomí zakletí? Naše tréninkové prostory jsou pěkné, více na www.mazoretky-lili.com
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na novou kolegyni.
Jana Honová
tel.: 775 374 161
info@mazoretky-lili. com

Náš web 2016
Příspěvek z 31.10.2016 2016

Číst více