Author Archives: admin

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Višňovém

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Višňovém

V sobotu 20. dubna se uskutečnil jeden z patnácti dílů kvalifikace Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

Za spolupráce partnera, kterým byla Skupina ČEZ, se stala hostitelským místem právě sportovní hala ve Višňovém. Pořadatelstvím tohoto podniku se stal městys Višňové, který spolu se ZŠ a MŠ Višňové, TJ Višňové a dalších dobrovolníků z řad především rodičů Višňovského mažoretkového týmu Laxssi uspořádali tuto ohromující událost tohoto sportu v našem regionu.

Jak uvedl ředitel tohoto závodu Vladimír Korek: „Každý z organizátorů této akce nesl svůj díl zodpovědnosti. Jsem velmi potěšen, že při podniku, ve kterém zápolilo 410 sportovkyň, kdy sportovní hala TJ praskala ve švech, můžeme konstatovat, že naše pořadatelství uspělo. A to i dle slov samotné ředitelky soutěže mažoretek pro ČR paní Marty Pavelkové. Zajistit vlastní soutěž, organizační zázemí pro sportovkyně, družstva, jejich týmy, vytvořit dobré pracovní podmínky pro porotu a příjemné prostředí pro bouřlivé diváky je obrovský kus práce celého realizačního týmu.“

Slavnostnímu zahájení soutěže, ve kterém starosta Vladimír Korek ocenil především všechny ty, co se na uspořádání podíleli, poděkoval paní Martě Pavelkové za svěřenou důvěru. Slovem mu předcházeli ředitel ZŠ a MŠ Višňové Jiřího Berana a paní Marty Pavelková. Úvodní ceremoniál doplnilo vystoupení višňovských Mini Laxssi a žáků I. stupně základní školy s pásmem písní a básní.

Tomuto předcházela už od samotného rána registrace již zmiňovaných stovek závodnic. Některé závodnice se svými družstvy vzhledem ke vzdálenosti měst Jeseníku a Karviné dorazily do Višňového již v pátek v průběhu odpoledne.

Vlastní závod byl odstartován disciplínou baton, ve které nastupovaly jednotlivé soutěžící dle kategorií – minikadetky, kadetky, juniorky, seniorky. Obdobně v rámci dopoledních soutěží se představily i v disciplíně POM – POM. Jednotlivé soutěžní okruhy oddělovalo vyhlašování výsledků s předáváním cen a oceněním ve formě medailí.

Odpolední program přinesl vystoupení skupin. Předvedené sestavy jednotlivými družstvy stejně jako dopoledne vyzývaly diváky k nekončícímu potlesku a emocemi nabitého povzbuzování. Mít možnost naživo sledovat kreativní soutěžní program družstev, která naši republiku reprezentují i na Mistrovství Evropy, se nenaskýtá každý den. Konkrétní výsledky naleznete na www.majoretsport.cz.

Kreativita, přesnost, sladěnost pohybu při dokonalé propracovanosti choreografie, podmaňující doprovodná hudba, uniformita a přitom neskutečná krása střihu a barevnosti kostýmů snoubící se s dívčí a ženskou krásou mažoretek. V tomto duchu, vidu a slechu se nesl celý sobotní sportovní den ve višňovské hale.

Porota, která soutěž hodnotila, byla tvořena třemi bodovými, jedním technickým a dvěma přísedícími porotci, kteří posuzovali jednotlivé výkony soutěžících dle soutěžních pravidel IMA, platných od 1. 1. 2013.

Uspořádání soutěže v mažoretkovém sportu započalo iniciativou paní Lady Sikorové dlouholeté trenérky místních mažoretek, která s touto myšlenkou přišla. Poděkování ji patří za významný podíl na organizaci a za odbornou znalost problematiky tohoto rozvíjejícího se sportu.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu

Kompletní článek visnove.cz

autor: visnove.cz

Číst více

Rozhovor s primátorem Ing. Danem Jiránkem

Rozhovor s primátorem Ing. Danem Jiránkem

Primátor Ing. Dan Jiránek

Město Kladno je proslulé sportovními aktivitami, máte za to, že mažoretkový sport k nim patří?

Určitě patří, historicky většina sportů, zvláštně ty masové , byly sporty mužské – fotbal, hokej , nakonec i atletika či basketbal začínaly jako čistě mužské sporty. Proto jsme rádi, že si naše dívky ,či ženy, našly své sporty. Na Kladně mezi ty oblíbené patří kromě aerobiku právě mažoretkový sport, ne jako výplň přestávek „Velkých sportů“, ale jako krásný sport.

Obětoval jste svůj volný čas a zúčastnil jste se této soutěže, máte zde i svého favorita?

Samozřejmě vždycky fandím kladenským klubům, v tomto případě Květinkám Kladno a držím jim palce.

Co popřejete tomuto modernímu sportu do budoucna?

Chtěl bych mu popřát hodně zájemkyň, hodně nadšených rodičů a zapálených cvičitelek.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu

Číst více

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Kladno 2013

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Kladno 2013

Chyby, které jsou jak v sestavách, tak v sóloformacích, byly v kvalifikačním kole v Kladně shodné jako v kolech předešlých (Trutnov, Hradec).

Vedoucí byli po ukončení soutěže o výsledcích informování rozhodčími.

Na opakované žádosti vedoucích je v letošním ročníku zveřejňováno po jednotlivých kolech i hodnocení rozhodčích. Hodnocení je pro každou hodnocenou oblast zvlášť a lze vyčíst, jaké je bodové ohodnocení v jednotlivých oblastech:

 1. choreografie
 2. pohybová průprava
 3. práce s náčiním

Diskuze o chybách bezprostředně po soutěži a zveřejňování hodnocení výsledků (závěry ze semináře v Rychnově n. K.), jsou vstřícným krokem k transparentnosti hodnocení. To ovšem neznamená, že se  budou vedoucí a soutěžící dožadovat analýzy nebo rozboru sestavy včetně porovnání s videozáznamy.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu

Monika Bergerová

Hlavní rozhodčí kvalifikace MČR Kladno 2013

Číst více

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Hradec nad Moravicí 2013

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Hradec nad Moravicí 2013

Dne 06.04.2013 se konala v Hradci nad Moravicí kvalifikace (v pořadí druhá) MČR v mažoretkovém sportu a dle závěrů rozhodčích  se opakovaly tytéž chyby a nedostatky jako v Trutnově..

Výčet některých z nich:

1) je nutné, aby skupiny i soloformace měly zahrnuty ve svých choreografiích všechny povinné prvky, které jsou popsány v pravidlech,

2) za chybějící povinný prvek je udělena srážka 0,4 bodu,

3) ve známce za práci s náčiním baton se projeví počet prvků z 1.- 5. levlu,

4) práci 1. – 5. levlu musí předvést celá vystupující skupina, tedy i kapitánky,

5) nejčastěji se tato chyba týkala hromadných přehozů,

6) technický porotce počítá tyto prvky a po každém soutěžním vystoupení hlásí bodovým porotcům známku, se kterou bodoví rozhodčí dále pracují podle předvedeného výkonu, tzn.odečítají chyby v provedení a přičítají bonifikace (+,-)

7) přehled rozmezí v bodování v práci s náčiním, pokud je většina prvků z 1.levlu, začíná bodování práce s náčiním na známce 7,50, takže:

a) z 1. levlu 7,50

b) z 2. levlu 8,00

c) z 3. levlu 9,00

d) ze 4. levlu 9,40

e) z 5. levlu 10,00

8) aby mohla být započítána práce s náčiním u podskupiny, je třeba, aby tuto práci předváděly minimálně 4 soutěžící ve skupině a 2 soutěžící v miniformaci,

9) v choreografické kompozici s náčiním baton musí být zařazena sekvence taktů s klasickým mažoretkovým krokem (např. toto platí od prvopočátku pravidel),

10) u sestav s náčiním pom-pom je třeba, aby prvky ,,floor exercise“ předvedla celá skupina

11) „zvedačky“ v poms u kategoie kadet jsou povoleny pouze nízké, momentální,

12) „zvedačky“ v poms u juniorek na úroveň ramen,

13) pouze seniorky mají v poms povoleny vysoké zvedáni,

14) „zvedačky“ v disciplíně baton jsou povoleny pouze jako prvek konečného pózy.

Pozitivní je, že úroveň soutěžících sestav se zvyšuje a věříme, že poznatky a připomínky rozhodčích (kterých jste se opakovaně dožadovaly) aplikujete v praktických přípravách na soutěže.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Oficiální stránky IFMS

Monika Bergerová

Hlavní rozhodčí kvalifikace MČR Trutnov 2013

Těšíme se, že zveřejňováním poznatků napomůžeme odstranit zpochybňování výkonů rozhodčích a jednotnému výkladu pravidel, zpřehledníme způsob hodnocení, ulehčíme práci vedoucím a trenérům a především deklarovanou transparentnosti přispějeme soutěžícím k co nejlepšímu předvedení svých soutěžních sestav.

Marta Pavelková

prezidentka MČR

Číst více

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Trutnov 2013

Poznatky rozhodčích – kvalifikace Trutnov 2013

Kvalifikační kolo v Trutnově bylo první soutěží, kde rozhodčí hodnotili podle upraveného systému.

Jedná se o systém prezentovaný na odborných seminářích Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, jako vyhlašovatele soutěže MČR v mažoretkovém sportu; v Rychnově nad Kněžnou (03. a 04.11. 2012) a v Hranicích (19.01.2013). očekává se, že tento systém přispěje k transparentnosti výsledků a předpokládá se, že přinese zpětnou vazbu pro vedoucí, trenéry a choreografy soutěžních skupin a sóloformací.

Znovu je zavedeno zveřejnění dílčího hodnocení rozhodčích, a to po každém kvalifikačním kole soutěže. Zveřejnění hodnocení rozhodčích je forma zpětné vazby, kterou vedoucí, trenéři a choreografové potřebují pro další práci. Při analýze tohoto hodnocení je nutné si uvědomit, do které oblasti patří dané hodnocení (pohybová průprava, choreografie, práce s náčiním).

Pro lepší pochopení a implementaci současných pravidel, je možná krátká konzultace s rozhodčími, vždy po skončení soutěže skupin v každém kvalifikačním kole. Veškeré principy, které se od loňského roku změnily, mají přispívat ke zvýšení úrovně skupin. Zvýšení výkonnostní úrovně a technické náročnosti bylo znatelné již v 1. kvalifikačním kole v Trutnově u většiny skupin.

Během hodnocení se rozhodčí setkali s opakujícími se nedostatky a chybami soutěžících, což lze eliminovat přesnějším pochopením a dodržováním pravidel.

Nepřesné plnění povinných prvků s náčiním baton:

  • přehozu mezi všemi členkami se neúčastnily kapitánky – nelze započítat jako splnění povinného prvku – započítáno pouze jako podskupina,
  • při plnění „twirlingových“ povinných prvků (často náročných) se neúčastnily kapitánky či podskupiny, které dotvářely choreografii – tyto prvky technický rozhodčí nezapočítá jako provedené prvky celou skupinou,
  • u několika skupin se objevily prvky s hůlkou pouze ze 2. a 3. úrovně (levlu), proto výsledná známka hodnocení batonu v oblasti práce s náčiním se pohybovala na úrovni 8-9 bodů,
  • často chyběl u formací juniorek spin (výhozy byly pouze s jednoduchým obratem)
  • často chybělo splnění povinného prvku – v oblasti výhozů

V soutěži sóloformací baton často docházelo ve snaze zařazení mnoha obtížných prvků s batonem ke ztrátě choreografické hodnoty.

Rozhodčí udělovali srážky za nevyváženost pravé a levé ruky; v mnoha případech nebyl zařazen žádný prvek s hůlkou v levé ruce.

Zaměření soutěžního vystoupení pouze na práci s náčiním snižuje hodnocení v jiných oblastech. Pokud soutěžící zařadí více povinných prvků ve vysoké náročnosti, sestava není vyvážená v choreografii.

Každý vedoucí musí zvážit, zda jeho svěřenci zvládají zvolenou úroveň práce s náčiním. Na soutěži se objevily také případy, kdy byly uděleny velmi vysoké bodové srážky za nezvládnutou práci s náčiním ( jelikož zvolená úroveň byla pro mažoretky příliš obtížná).

Všechny „twirlingové“ prvky, které nejsou započítány do hodnocení technického rozhodčího (jelikož jsou provedeny podskupinou) zhodnotí bodový rozhodčí (u technického se dále nehodnotí, jeho úkolem je kontrola plnění povinných prvků)

V oblasti pom-poms byly v choreografiích zařazeny všechny povinné prvky, kombinace, „zvedačky“, obrazce i vlny. Zařazení povinných prvků přispělo ke zvýšení náročnosti a také k rychlejšímu sledu choreografií, které se staly zajímavějšími.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Oficiální stránky IFMS

Ing. Jana Augustinová

Hlavní rozhodčí kvalifikace MČR Trutnov 2013

Číst více