Author Archives: admin

WCH – Písek – 2. World Championship Majorettes Sport 2014

WCH – Písek – 2. World Championship Majorettes Sport 2014

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014 se konalo ve dnech 28.-30.8.2014 v Praze. Této významné mezinárodní události se zúčastnila i děvčata z OS Mažoretky Písek.

„Písecké mažoretky rozhodně neusnuly na vavřínech“

Postup si písecké mažoretky vybojovaly na červnovém finále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, a to ve věkových kategoriích juniors ( 12 – 14 let) a seniors ( 15 a více let).

Z Prahy se děvčata vrátila s úžasnými výsledky – v disciplíně baton za pochodové defilé seniorky získaly zlaté medaile a titul mistryně světa. Pódiová sestava seniorek byla oceněna stříbrnou medailí a titulem vicemistryně světa.
Juniorky si přivezly za pochodové defilé a pódiovou sestavu dvě krásná 3.místa – bronzové medaile a tituly 2.vicemistryň světa.

I v sóloformacích se blýskaly medaile. V kategorii baton zlatou medaili a titul mistryně světa získalo seniorské duo Tereza Blažková a Pavlína Maternová, stejný titul a zlatá medaile patří i juniorské sólistce Jolaně Blažkové. Sbírku nádherných úspěchů doplnila kadetka Adélka Kudějová fantastickým 4.místem v kategorii sólo pom pom.

WCH - Písek - 2. World Championship Majorettes Sport 2014_duo_tereza_a_pavlina_-_mistryne_sveta

Co dodat ? Díky mažoretkám za píli, snahu, bojovnost a ohromné nasazení , díky trenérkám za nekonečnou obětavou práci, díky ZŠ J.Husa za vytvoření velmi dobrých tréninkových podmínek, díky rodičům za trpělivost a spolupráci !
Písecké mažoretky s hrdostí a pýchou reprezentují svoje krásné město. Písek se mezi mažoretkami stal synonymem kvality a nejvyšší úrovně. Mažoretkový sport není sportem olympijským a pravděpodobně jím nikdy ani nebude. Ale slzy štěstí na tvářích našich děvčat v momentě, kdy zní česká národní hymna na počest mistryň, jsou srovnatelné i se slzami pod pěti olympijskými kruhy.

Písecké mažoretky rozhodně neusnuly na vavřínech. Už nyní začala nová sezóna a všichni společně pilně pracují na dalších choreografiích a sestavách.

Účast OS Mažoretky Písek na 2.WCH 2014 finančně podpořilo Město Písek z příspěvků určených na volnočasové aktivity mládeže.
Děkujeme.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: www.piseckysvet.cz

Číst více

IFMS – International Federation Majorettes Sport

IFMS – International Federation Majorettes Sport

Praha 2013-03-25

Vážení pořadatelé soutěží mažoretek a mažoretkového sportu

Mažoretkový sport, který se vyvíjí v České republice, byl z vnějšího pohledu hodnocen jako nezařazený, na pomezí sportu a kultury. Aby se stal více sportem a tím dosáhl na státní dotace, bylo nutné posílit jeho fungování nejen na národní ale i mezinárodní úrovni. Za tím účelem bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra, po projednání s Ministerstvem zahraničích věcí a dalšími věcně příslušnými orgány, povoleno zřízení mezinárodní nevládní organizace s názvem International Federation Majorettes Sport (IFMS). Současně se jmenované organizaci povolilo mít sídlo v Praze a vyvíjet činnost v České republice. Povolení bylo potvrzeno a IFMS je vedena v evidenci mezinárodních nevládních organizací a bylo ji předěleno IČ: 014 32 991

IFMS je od svého zápisu dne 18.02.2013 sportovní spolkovou institucí působící na území ČR a jiných států v souladu s jejich právním řádem, jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost. IFMS zastupuje české sportovní hnutí mažoretek v mezinárodních asociacích a náleží ji samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní sportovní reprezentace mažoretek na všech úrovních.

IFMS je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem soutěží mažoretkového sportu na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových i audiovizuálních práv i ostatních práv výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízených IFMS na území ČR.

Na základě výše uvedeného sdělení si Vás dovolujeme oslovit jako pořadatele soutěží nejen k respektování tohoto sdělení, ale pro splnění základního poslání a cíle činnosti IFMS, kterým je péče o všestranný rozvoj sportu mažoretek a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně, jak na mezinárodní úrovni tak na klubové a státní reprezentaci, k nabídce spolupráce.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.


Rozhodnutím Ministerstva vnitra č.j.: MV-96578-14/VS-2012 ze dne 29.01.2013 bylo podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, povoleno zřízení mezinárodní nevládní orgaizace  s názvem International Federation Majorettes Sport se sídlem U Výstavby 492/5, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy.
V evidenci mezinárodních nevládních organizací je International Federation Majorettes Sport vedena s datem vzniku 18.02.2013
Mezinárodní nevládní organizaci bylo přiděleno IČ: 014 32 991

Stanovy IFMS ke stažení Stanovy IFMS
Povolení ke zřízení IFMS ke stažení Rozhodnutí IFMS
Potvrzení o zapsání ke stažení Potvrzená IFMS

Informace převzaty za stránek IFMS Informace převzaty za stránek IFMS
Historie IFMS Historie IFMS


Jsme členem IFMS Hradec nad Moravicí

Cooperata Together IFMS

Číst více

Semifinále mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Bělotíně

Semifinále mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Bělotíně

V Bělotíně vše vypukne 1. června. Jak to vypadá s přípravami?
Bělotín už se nám rýsuje, že tam bude více jak 6 hodin soutěžního času. Budou tam skupiny s náčiním baton, tedy hůlkou. Sóloformace kromě náčiní baton také s pom pomy. Začátek bude v 9 hodin. Budeme začínat pochodovým defilé. Výsledné body se sečtou z defilé a pódiové skladby.

Co se stane, když vám nevyjde počasí?
Vstřícnost obce Bělotín je v tomto veliká. Když bude pršet, soutěž proběhne v tělocvičně. Je to tam sice malé, ale zázemí je skvělé. Šatny mají mažoretky v učebnách, ve kterých se hned v pondělí normálně učí a není s tím žádný problém. Je vidět, že i velká akce může být v menší obci.

Odkud mažoretky do Bělotína přijedou?
Nejsilnější skupiny jsou na Ostravsku a Havířovsku, přijedou ale i z jižní Moravy.

Jaký je z Vašeho pohledu největší problém, se kterým se mažoretkový sport v současné době potýká?
Neustále přibývá různých asociací, která pořádají různá mistrovství a chtěly by udělovat národní tituly. Ten je ale teď oficiálně jen jeden. Nám se podařilo získat oficiální povolení od ministerstva vnitra, že můžeme působit na národní úrovni a děláme nominace na mezinárodní úrovni. Bude s tím ale moc práce. Chceme sjednotit pravidla. Děláme to s vizí, že během patnácti let by se mažoretky mohly dostat jako soutěžní sport na olympiádu. K tomu je ale potřeba omezit tu dnešní roztříštěnost a sjednotit se.

Proč si myslíte, že právě mažoretky si zaslouží své místo na olympiádě?
Jednoduše řečeno, když tam můžou být akvabely, proč by tam nemohly být mažoretky? Nehledě na to, že mažoretky jsou moderní sport, na rozdíl od třeba řeckořímského zápasu, který je sice tradiční, ale dnes už je to pro diváky propadák. Za ty roky, co se mažoretkovému sportu věnuji, nám naopak diváků neustále přibývá. Divácky velmi oblíbená je třeba kategorie seniorek, což jsou děvčata od patnácti let. To je věk, kdy řada z nich odchází studovat na střední školu, později na vysokou školu a s mažoretkovým sportem často skončí. Kdyby měly holky motivaci, že například za dva roky bude olympiáda, zůstaly by u toho a snažily by se.

Říká se, že základy mažoretek byly položeny v Hranicích?
Ano, to je pravda, bylo to v roce 1994 vlastně náhodou. O rok před tím vznikly koncerty u kašny. Tam tehdy přijel dechový orchestr Optimit Odry, který doprovázela malá mažoretková skupina. Bylo to jednoduché synchronizované taneční vystoupení k té dechovce. Pan Necid tam přišel s nápadem, že bychom mohli udělat soutěž pro děti, které by dechovka pouze doprovázela. Obvolávali jsme, kde vlastně všude mažoretkové skupiny existují a našli jsme jich čtrnáct
.
Jak se tedy stalo, že je dnes mažoretek podstatně více?
Hned první ročník soutěže natáčela Česká televize. Tehdy bylo normální, že k mažoretkám patřily dechové kapely, takže to odvysílali v pořadu Klub přátel dechovky. Na základě toho začaly vznikat nové skupiny po celé republice. V roce 1996 bylo založeno Občanské sdružení Mažoretky, Hranice.

Jak jednoduše vysvětlíte rozdíl mezi semifinále mistrovství České republiky mažoretek v Bělotíně a zemským finále Moravy a Slezska v Hranicích, odkud mažoretky také postupují na MČR, ale do Poděbrad?
Rozdíl je hlavně výkonnostní, organizační a historický. V Hranicích se soutěž pořádala každoročně od roku 1999. O rok později se objevily první tendence, že dojde k uspořádání evropského šampionátu, který se měl konat také v Hranicích. Jenže tehdy byl starostou doktor Novák a mluvilo se o jeho odvolání. Na tak velkém podniku je důležité, aby právě starosta hosty přivítal. Tak se zavolalo do Přerova, kde zastupitelstvo řeklo ano. Do Hranic se tato soutěž už nikdy nevrátila. Pak se odloučili někteří pracovníci, udělali si svaz mažoretek a spolupracují s organizaci NBTA. To je twirling, tedy větší práce s náčiním, nekladlo důraz na pohyb.
Rozdíl je také v tom, že pokud jako IMA (Internation Majorettsport Association) děláme mistrovství republiky, tak máme v jedné kategorii třeba devadesát až sto soutěžících. Oni mají třeba tři, někdy šest. Takže více vyhrávají a umísťují se na předních místech.
Nově vzniklé skupiny nám říkají, že se k nám nechtějí přihlásit, protože by zůstaly poslední. A to se dětem nelíbí. Můj osobní názor je, že pokud máme Federaci mažoretkového sportu, ta by měla mít sekci twirlingu, sekce cheerleadingu a sekci majoretingu, kterému já říkám „Neciding“. Chci zdůraznit, že mažoretky jsou sport, proto patří víc než do ulic do sportovních areálů. Když pochodují v ulicích, otravuje to lidi, pro diváky tam není dostatek pohodlí.

Vraťme se zpět k chystané soutěži v Bělotíně. Bude na ni letos něco speciálního?
Jako předvoj se představí nejmenší mažoretky z Hranic ve věku do sedmi let. Jsou mezi nimi i předškoláci.


Oficiální stránka semifinálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Zdroj: noviny 10. května 2013, sport, str. 13

Autor: www.hranicky.denik.cz, Jan Rotrekl

Číst více

Stovky mažoretek soutěžily v Zábřehu

Stovky mažoretek soutěžily v Zábřehu

V sobotu 26.dubna patřil zábřežský kulturák mažoretkám z celé České republiky.

Zábřeh se stal jedním z osmi měst, kde se konala kvalifikační kola pro finále mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které vstupuje letos již do svého 21.ročníku.

Před porotu postupně předstupovalo na čtyři sta mažoretek, které se utkaly v soutěžních disciplínách hůlka, třásně a mix, tedy kombinaci obou předchozích disciplín, a to v sóloformacích i v soutěži skupin.

Na zábřežské organizátory čekalo hodně práce, protože v letošním roce se poprvé soutěžilo ve dvou výkonnostních třídách „A“ a „B“.

Sportovní charakter soutěže, ve kterém dominuje nejen vysoký výkon, krása a elegance pohybu se stal základem pro moderní masový sport dívek ve věku od 6 do 26 let.

V soutěžích se projevuje nápaditost a kreativita choreografů, kteří se tak snaží přirozeně zvýraznit životní styl a pocity mladé generace.

České mažoretky ve skupinových i sólových vystoupeních patří mezi elitu v Evropě a Mistrovství v mažoretkovém sportu patří mezi největší národní soutěže.

Jedna z organizátorek zábřežské soutěže, Renata Hrdinová vysvětluje:“V letošním roce jsme museli zvládnout nápor osmi set soutěžících, hlavně z Moravy, ale přijela i děvčata z Písku. Nejpočetnějšími skupinami patřila Kala Havířov a SZUŠ Jeseník. V nejvyšší soutěžní třídě A se představily úspěšné skupiny z loňské soutěžní sezóny. Mistři světa z loňského roku – Hustopeče, Kala Havířov, TOM Krokodýl Ostrava, SZUŠ Jeseník, Elité Ostrava, Mažoretky Přerov a také domácí Mažoretky Zábřeh o.s. – stříbrné z loňského mistrovství světa.“

Mažoretkový sport v Zábřehu patří mezi úspěšné oddíly v rámci ČR a má ve svých skupinách i dva chlapce. Jedním z nich je Filip Rossler, který jako první startoval doposud v ryze dívčím sportu. Své místo mezi dívkami si s přehledem vybojoval a jeho bodové hodnocení patřilo mezi nejvyšší. „Jsem velmi ráda, že právě historicky první mužské zlato ze sólové disciplíny BATON patří zábřežským,“ dodává Hrdinová.

 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Oficiální stránky IFMS

Kompletní článek Oficiální stránky IFMS

autor: sumpersko.net

Číst více

V soutěži s hůlkou vybojovaly na Mistrovství republiky náchodské mažoretky tituly

V soutěži s hůlkou vybojovaly na Mistrovství republiky náchodské mažoretky tituly

Po titulu Mistryň České republiky, dvou bronzových medailích a třech postupech na Mistrovství světa minulý týden ve Vimperku byly mažoretky z oddílu Mona Náchod podobně úspěšné i tento víkend v Karviné.

„Bylo to těžké rozhodnutí nestartovat v sóle, ale zdravotní stav je přednější“

Soutěžilo se tentokrát s hůlkou (baton). Zlatou medaili získaly seniorky v sóloformacích mini, seniorky ve skupinách braly bronz a spolu s juniorkami ve skupinách všechny postupují na srpnové Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze.

O další medaili a pravděpodobně i o titul náchodský oddíl přišel kvůli neúčasti jedné z nejúspěšnějších členek oddílu Anny Bergerové v sólo kategorii seniorek, která se potýká se zraněním ramene. “Bylo to těžké rozhodnutí nestartovat v sóle, ale zdravotní stav je přednější. Má aspoň zlato v mini a bronz se skupinou. Během dne došlo k velmi milé situaci, protože všechny její velké soupeřky v kategorii sólo ji přišly povzbudit,” uvedla fair – play moment maminka a trenérka Anny Monika Bergerová.

Dlouhodobě vynikající výsledky a skvěkou reprezentaci města Náchoda už po úspěšných výkonech z minulého víkendu ocenil starosta Jan Birke. Po soutěži v Karviné nám svůj názor na tradici mažoretkového sportu v Náchodě sdělila viceprezidentka IMA Marta Pavelková: “Pokud se nepletu, tak náchodské mažoretky soutěží v Mistrovství ČR od roku 2003, tedy jedenáctou sezónu. První skupina pod vedením Moniky Bergerové se v soutěži MČR jmenovala Kytičky. Hned napoprvé bylo ve výkonech soutěžících vidět dobré a odborné vedení a soutěží se probojovaly až do finále. Dodnes patří mažoretky z Náchoda k elitním skupinám i sóloformacím.”

Marta Pavelková ocenila i organizaci při pořádání letošního semifinále Mistrovství České republiky v květnu v Náchodě: “Přáním vyhlašovatelů soutěže bylo, aby se Náchod stal pořadatelským městem. Přání se stalo skutečností až v roce 2012, přesně si vzpomínám na kandidaturu zaslanou panem Romanem Touškem. Ještě dnes si pamatuji to milé překvapení. Byla jsem v situaci, kdy jsem organizaci Mistrovství ČR převzala po odchodu pana Jiřího Necida. Nabídky jsem si velice vážila, přijeli jsme na obhlídku a kvalifikační kolo se v Náchodě v dubnu uskutečnilo. Hned napoprvé byla organizace soutěže výborná, příprava soutěže ze strany pořadatelů byla pečlivá. Zimní stadion poskytuje dobré zázemí pro soutěžící i pro diváky. Při sestavování soutěžního kalendáře na rok 2013 nebránilo nic k zařazení vyšší soutěže, kterou je semifinálové kolo. Při slavnostním zahájení jsme ocenili získání titulu pro město Náchod, které se stalo Evropským městem sportu.”


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka finálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.nachodske.info

Číst více

Členky Občanského sdružení Mažoretky Písek hodnotí sezónu

Členky Občanského sdružení Mažoretky Písek hodnotí sezónu

Být mažoretkou neznamená pouze účastnit se kulturních akcí, ale především celoročně pilně a usilovně trénovat.

„A co bude dál ? – WCH 2013 v Praze“

Písecké mažoretky prošly sítem kvalifikačních a semifinálových kol až do finále Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které se konalo 15-16.6. v Karviné. Soutěž se skládá ze dvou částí, soutěží sóloformace a velké skupiny.

Písek měl zastoupení ve všech věkových kategoriích: kadet, junior i senior. Nejmladší písecká sólistka Jolana Blažková v konkurenci 21 závodnic získala bronzovou medaili a titul II. vicemistryně ČR 2013. Juniorská miniformace se umístila na bodovaném 5.místě, seniorky obsadily místo 7. s minimálním bodovým rozdílem. Velká skupina kadetek obsadila výborné 7. místo ( v konkurenci 21 skupin).

Největšího úspěchu dosáhla velká skupina seniorek. V této kategorii soutěžilo 16 špičkových souborů z celé České republiky, výkony všech skupin jsou vyrovnané a na vysoké úrovni, bodové rozdíly v hodnocení jsou minimální. Soutěží se v pochodovém defilé a podiové skladbě. Obě disciplíny se hodnotí zvlášť a součet bodů určuje celkové pořadí.

MAZORETKY_soloformace_kadetky_bronz_JolanaV pochodovém defilé naše seniorky podaly excelentní výkon, který byl zaslouženě oceněn 1. místem a titulem Mistryně defilé ČR 2013! V podiové skladbě se možná pod tíhou zodpovědnosti objevily drobné chyby, a tak v celkovém součtu OS Mažoretky Písek obsadilo 2. místo s titulem Vicemistryně ČR 2013.

Obrovský dík za tento úspěch píseckých mažoretek a reprezentaci našeho města patří trenérkám- Evě Jandové, Petře Jandové, Ivaně Koubové a Andree Žákové, a to za jejich celoroční obětavou a usilovnou práci. Děkujeme!
A co bude dál ?… OS Mažoretky Písek si ve všech věkových kategoriích vybojovalo postup na World Championship Majorettes Sport 2013 Oficiální stránka semifinálového kola MČR v Praze ve dnech 30.8.- 1.9.2013!!!!!!


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka finálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.piseckysvet.cz

Číst více

Stovky mažoretek o víkendu bojovaly o titul

Stovky mažoretek o víkendu bojovaly o titul

Existuje však další zástup těch, kteří se této velkolepé akce zúčastnit nemohli.

„Vzhledem k významnosti a kráse této akce panovala v hale skvělá a přátelská nálada.

Jelikož si přenosy z mistrovství zatím v televizi pustit alespoň prozatím nemůžeme, přinášíme alespoň malou reportáž od naší pisatelky pro vás, kteří byste chtěli okusit soutěžní i mimosoutěžní karvinského finále.
O víkendu ve dnech 15.-16. června se v Karviné konalo jubilejní 20. mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v disciplíně baton. Za tolik let existence naší asociace jsme mohli vidět mnoho rozdílných uspořádání tohoto mistrovství – zejména po stránce kvalitativní. Hned na úvod je tedy třeba podotknout, že mistrovství v Karviné patřilo k jedněm z nejlépe uspořádaných mistrovství, a dokázalo uspokojit potřeby šesti desítek skupin, které se sem sjely z celé České republiky.

Po příchodu do zimního stadionu vítala účastníky s úsměvem paní u registrace, která vysvětlila vše potřebné. Prostory byly obrovské, a ani trochu starobylé vzezření zimního stadionu neubíralo soutěžícím na komfortu. Vlivem teplého počasí byla sice hala těžko klimatizovaná, a tak jsme byli svědky několika kolapsů, ale také zdravotníci odvedli za tento víkend skvělou práci.

dscf0843

Medaile pro MISTRY ČR s náčiním Baton

Scéna pro soutěžní vystoupení byla obdivuhodná. Hned po příchodu do hlavního „kotle“ dýchla na každého významná atmosféra. Tělem se kdekomu prohnal nával adrenalinu, štěstí a dojetí. To bylo samozřejmě způsobeno skvělými výkony soutěžících, ale také hlasitou podporou jejich fanklubů. Tento dojem pak umocňovala velká LCD obrazovka, která promítala celá soutěžní vystoupení a často také přiblížila obličeje soutěžících, čímž pomohla lépe přenášet nadšení a nasazení, které k tomuto sportu neodmyslitelně patří. Už tak skvělá vystoupení tedy dostala naprosto nový rozměr. Zajímavým zpestřením byla určitě nová kategorie minikadetek, jejichž vystoupení nenechala jedno oko suché. Na první ročník se jich ve finále sešlo poměrně dost, a tak se jejich kategorie mohla rovnocenně zařadit mezi ostatní, velice náročné, kategorie, a některé „miniděti“ by se neztratily ani ve starší kategorii, což nám značí nadějný vývoj nastupující mažoretkové generace.

Vzhledem k významnosti a kráse této akce panovala v hale skvělá a přátelská nálada. Děvčata z různých týmů se navzájem povzbuzovala a fotila se. Kamarádka z jednoho konce republiky čekala u startu s kamarádkou z druhého konce republiky, a po vystoupení ji poskytla oporu – to je jen jeden z mála příkladů pospolitosti v mažoretkovém sportu.

Vyhlašování výsledků mělo taktéž nepřekonatelnou atmosféru. Vzhledem k vysoké úrovni soutěže byly udělovány medaile umístěným do 6. příčky, což je zásluhou zejména skvělých pořadatelů a jejich postojem k mažoretkovému sportu. Je opravdu vidět, že vědí, co stojí za každým jedním předvedeným vystoupením, a že jsou si vědomi vysoké úrovně mažoretkového sportu v ČR. Medaile pro umístěné na 4. – 6. místě byly krásné a těžké. A co teprve ty pro vítězky! Poháry minikadetkám sahaly skoro do půli těla a medaile byly obrovské!

Velký obdiv zaslouží také porota. Byl to obrovský maraton, jehož průběh značně znesnadňovala již zmíněná vedra. Celé dva dny se soustředit na tak skvělé a vyrovnané výkony v těchto podmínkách jistě nebylo snadné, ale porota na sobě nedala nic znát. Na děvčata se často usmívala a ještě jim při soutěžním vystoupení dodávala odvahu.
Většina z nás si jistě odváží z tohoto víkendu krásné zážitky a pohlazení na duši – a každá jedna mažoretka, jeden zapálený rodič a trenér na tom mají svoji zásluhu. Vždyť tento sport si vychováváme my sami a on nám to na oplátku vrací v podobě krásného pocitu v nás samotných.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka finálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.dvehulky.cz

Číst více

Koncentraci krásy a dokonale secvičeného pohybu zažilo město Vimperk

Koncentraci krásy a dokonale secvičeného pohybu zažilo město Vimperk

Stovky diváků (v ulicích i na tribunách zimního stadionu) přihlížely, fandily, povzbuzovaly a aplaudovaly právě zde probíhajícímu finále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

„Na sedm set účastníků z celé ČR do poslední chvíle bojovalo o co nejlepší umístění.“

Ačkoliv divák vnímá lehkost, svěžest, eleganci a dokonalou harmonii, mažoretky i jejich trenéři by vám všichni do jednoho potvrdili, že za úspěchem, kterým bezesporu už sama účast ve finále mistrovství je, se skrývají hodiny, dny, týdny, měsíce…. tvrdé práce, občas modřin, nepovedených prvků stále dokola pilovaných. Na druhé straně ale také radost z pohybu, týmové souhry a dosažených úspěchů.

DSCF0511

Udělované medaile na finále MČR ve Vimperku.

Soutěžní disciplíny finále, které se odehrávalo v prostoru zimního stadionu i v exteriéru (defilé skupin POM – Johnova ulice před MěKS) tvořily: defilé (na programu v neděli dopoledne) a choreografie (na programu v sobotu odpoledne a v neděli odpoledne). Ve stanoveném čase 2,5 až 3 minuty musely mažoretky projít osmdesátimetrovou trasu s nacvičenou choreografií a ve stejném čase na ploše 12 x 12 metrů předvést sestavu.

Vedoucí soutěžních skupin z celé ČR a členy poroty oficiálně přivítali při slavnostním přijetí představitelé města Vimperk, které si mimo jiné letos připomíná hned několik dalších významných okamžiků – s akcí samotnou úzce spjaté dvacetiny mažoretek KLAPETO Vimperk (také jim patřilo slavnostní zahájení nedělní odpolední části programu) a celoměstské výročí 750 let od první zmínky o Vimperku. Mistrovské finále se konalo pod „režijní taktovkou” města Vimperk, ZŠ TGM Vimperk, STARZ Vimperk, a sdružení Mažoretky o. s. Hranice. Ředitelkou finále byla Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk.

Na sedm set účastníků z celé ČR do poslední chvíle bojovalo o co nejlepší umístění, protože víkendové vimperské klání bylo právě stupínkem k postupu na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu WCH Majorettes Sport 2013, která proběhne 30. 8. -1. 9. 2013 v Praze. Celkem se ve třech věkových kategoriích představily soubory kadetek, juniorek, seniorek a více než stovka sóloformací (sóla, dua – tria, miniformace).

Vimperk zastupovaly domácí mažoretky Klapeto 2 – juniorky, které se na finále kvalifikovaly začátkem května na semifinále v Přešticích.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka finálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.vimperk.eu

Číst více

Pom-Pom juniorky Mona 2 Náchod Mistryně ČR v mažoretkovém sportu

Pom-Pom juniorky Mona 2 Náchod Mistryně ČR v mažoretkovém sportu

Titul mistryně České republiky vybojovaly o víkendu ve Vimperku mažoretky oddílu Mona Náchod ve finále skupin kategorie juniorky s třásněmi.

Teď už se však plně soustředíme na další finálové kolo s hůlkami, které se koná tento víkend v Karviné

Kadetky a seniorky přidaly bronzové medaile a všechny tři skupiny si tak vybojovaly nominaci na Mistrovství světa Oficiální stránka semifinálového kola MČR. A není to všechno. Za týden budou o medaile a postupy bojovat náchodské mažoretky v Karviné v soutěžích s hůlkou.

Seniorky MONA Náchod při defilé

Seniorky MONA Náchod při defilé.

“Na Mistrovství světa skupin postupují všechny naše tři soutěžní kategorie, což pokládám za obrovský úspěch. Na naše juniorské mistryně jsem moc pyšná stejně jako na kadetky, pro které je bronzové umístění velikým úspěchem. Teď už se však plně soustředíme na další finálové kolo s hůlkami, které se koná tento víkend v Karviné. Konkurence tam bude jistě také veliká, a tak naše úspěchy a možné postupy na MS jsou ještě ve hvězdách,” komentovala bezkonkurenční náchodský úspěch jedna z nejlepších náchodských mažoretek Anna Bergerová, která je velkou favoritkou mistrovství právě s hůlkou.

Své zastoupení měl samozřejmě oddíl Mona Náchod i v sóloformacích všech věkových kategorií. Zde se medaile vybojovat nepodařilo, ale postup na Mistrovství světa je ještě otevřený.

“Oba soutěžní dny byly velmi náročné. V sóloformacích byla veliká konkurence, zatím nemáme jisté žádné postupy na MS do Prahy, ale doufáme, že budou ještě rozšířeny. V tuto chvíli totiž nemohou být postupy pevně stanoveny, jelikož ještě není známa účast ostatních států,” vysvětlila Anna Bergerová.

“Jsem velmi pyšný na náchodské mažoretky. Dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků, proto je nominace na Mistrovství světa určitě na místě. Osobně jsem jejich velkým fanouškem a určitě budu držet palce, aby mažoretky dosáhly co nejlepšího umístění, respektive cíle, který si samy stanoví. Už nyní však mohu mažoretkám poděkovat za sebe i za své kolegy z vedení města za skvělou reprezentaci Náchoda,” komentoval vystoupení členek oddílu Mona Náchod starosta města Jan Birke.

Příští týden tedy výprava náchodských mažoretek odjíždí do Karviné. Samotné Mistrovství světa v mažoretkovém sportu se koná od 30. srpna do 1. září v Praze Oficiální stránka semifinálového kola MČR.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka finálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.nachodske.info

Číst více

Náchod zaplavila krása a ladnost pohybů mažoretek

Náchod zaplavila krása a ladnost pohybů mažoretek

Na Zimním stadionu v Náchodě se v neděli konalo semifinále 20. ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

Je mi obrovskou ctí, že už po druhé mohu být u toho, kdy asociace mažoretkového sportu rozhodla, že takto významné klání umístí do našeho krásného města.

Ty nejlepší mažoretky, které do Náchoda přijely z celé republiky, se kvalifikovaly do červnového finále. Úspěch zde už slibuje nominaci na 1. otevřené Mistrovství světa 2013 WCH Majorettes Sport 2013, které se na přelomu srpna a září koná v Praze.

V loňském roce se v Náchodě konala kvalifikace Mistrovství republiky, letos, v roce 2013, kdy je město držitelem titulu Evropské město sportu, zde uspořádali semifinále. To při své uvítací řeči připomněl i starosta města Jan Birke, který přivítal sportovkyně a diváky: “Je mi obrovskou ctí, že už po druhé mohu být u toho, kdy asociace mažoretkového sportu rozhodla, že takto významné klání umístí do našeho krásného města.” Jan Birke zároveň poděkoval pořadatelům: “Dovolte mi, abych poděkoval všem, pro vás možná bezejmenným, dobrovolníkům a dobrovolnicím, maminkám, tatínkům a rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na přípravě celého mistrovství. Bez nich by to nešlo.”

logo_mesto_sportu

Přítomen byl i starosta sousedního polského partnerského města Kudowa Zdrój Czeslaw Krecichwost, který ocenil vzájemné partnerství obou měst a schopnost Náchoda uspořádat takhle vekou akci. Připomněl také, že náchodské mažoretky z občanského sdružení MONA Náchod, které se podílelo na organizaci, jsou pravidelným účastníkem kulturních programů při akcích obou měst.

Moderátorka slavnostního zahájení Lucie Peterková dále představila zástupkyni hlavního sponzora Pivovaru Primátor Markétu Flouskovou, ředitele mistrovství Romana Touška a jeho zástupkyni Moniku Bergerovou, či Jaroslavu Justovou ze Sportovních zařízení města Náchod. Jedním ze členů VIP poroty dopoledního programu byl i zástupce redakce zpravodajského serveru Náchodské info René Herzán.

K organizaci se vyjádřila i zástupkyně ředitele mistrovství Monika Bergerová, která je už 20 let trenérkou a duší náchodského mažoretkového sportu: “Přesně jak řekl pan starosta. Sešlo se zde přes 40 rodičů a rodinných příslušníků, kteří nám s organizací mistrovství pomáhají. Všichni jsou pracovití, schopní a ochotní, tak proto tu můžeme v Náchodě fungovat.”

A jak byla Monika Bergerová spokojená s výkony svých svěřenkyň? “V sóloformacích jsme postoupili téměř ve všech formacích i disciplínách. Máme i medailová umístění. No a ve skupinách ve čtyřech kategoriích čtyřikrát zlato. Těšíme se na finále,” komentovala úspěšné mistovství Monika Bergerová, která vystoupení svých svěřenkyň náležitě prožívala.

V Náchodě startovaly v sóloformacích věkové kategorie Kadetky (8 – 11 let), Juniorky (12 – 14 let) a Seniorky (15 a více let) v discipínách sólo, duo – trio a mini (5 – 7 startujících). Nejdříve s hůlkou (baton) a potom s třásněmi (pom – pom). V semifinále skupin přibyla kategorie Minikadetky, což jsou děti do 7 let. O výsledku rozhodoval součet bodů z defilé a soutěže skupin.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka semifinálového kola MČR Oficiální stránka semifinálového kola MČR

Autor: www.nachodske.info

Číst více