Author Archives: admin

Ankety

Ukončené ankety.

„Děkujeme, že se zapojujete do našich anket.“

3. Zúčastníš se Summitu 2015?
Zúčastníš se Summitu 2015?

Hlasování ukončeno 13.02.2015

2. Které školení by jste absolvovali?
Které školení by jste absolvovali?

Hlasování ukončeno 12.12.2014

1. Se kterým náčiním tančíte?
Se kterým náčiním tančíte

Hlasování ukončeno 29.10.2014

Číst více

Kroky k uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního

Kroky k uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního

S politováním sdělujeme, že v době, kdy usilujeme o uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního, musíme čelit ohrožení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které je chráněno ochrannou známkou a hájit tento sport jako jedinečný před aktivitami MAC (Majorettes Association Czech),Valchařská 53, 614 00 Brno, IČ: 22747371.

Jedinečnost je důležitá pro zápis. Máme za to, že do ochranných práv zasahují i účastníci a organizátoři soutěže Mistrovství České republiky mažoretek a to jak na úrovni regionálních soutěží (Kyjov, Králíky, Těšany, Brušperk, Příbram), tak na úrovni Mistrovství Moravy (Vyškov), Mistrovství Čech (Hradec Kálové) a finále Mistrovství České republiky mažoretek (Jaroměř).

Přesto, že asociace byla upozorněna sdělením jak elektronicky, tak doporučeným dopisem, v organizaci soutěží hodlají pokračovat, což dokládá zpráva na webových stránkách, kdy byl zveřejněn soutěžní kalendář 2015.
Pro informaci zveřejňujeme sdělení ze dne 05.10.2015 zaslaný výše uvedené organizaci.

Sdělení k rukám prezidentky MAC Bc. Dagmar Kubíčkové

„Vážená paní prezidentko,

zastupujete organizaci, která je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže Mistrovství České republiky mažoretek. Možná jste přehlédla zveřejněnou informaci, že Úřad průmyslového vlastnictví zapsal ochrannou známku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, a to Občanskému sdružení Mažoretky, Olšovec 116, 753 01 Hranice, Česká republika. Ochranná známka je zapsána pod číslem 334426, s datem 23.10.2013. Ochranná známka je označení, které má schopnost odlišit na trhu služby jedné osoby od stejných služeb jiné osoby.

Ve Vašem případě je označení tvořeno slovním spojením „Mistrovství České republiky mažoretek“ bez jakýchkoli dalších rozlišovacích prvků. Dle Úřadu ho tudíž spotřebitel bude primárně vnímat jako označení popisující soutěžní akci s působnosti v České republice zaměřenou na mažoretkový sport. Soutěžní akce sebou samozřejmě nesou i jiné aktivity, s nimiž si ji dotčená veřejnost bude spojovat, jako propagační činnost či tvorba a správa webových stránek, včetně užívání stejného programu při zpracování výsledků. Obdobně si spotřebitel může s předmětným názvem spojovat vzdělávací či instruktážní aktivity, které mohou být poskytovány právě pod záštitou takovéto významné události jako je mistrovství České republiky.

Vzhledem k uvedenému považujeme za důvodné se domnívat, že se jedná o neoprávněný zásah do práv ochranné známky. Z uvedeného důvodu Vám doporučujeme soutěž „Mistrovství České republiky mažoretek“ ukončit. Pokud máte za to, že jste schopna jednoznačně prokázat rozlišovací způsobilost tak, aby svou formou a obsahem byla do té míry originální, že její osobité znaky mají schopnost individualizovat služby, které ji mají být označeny, pak Vám doporučujeme soutěž pozastavit, a to do doby prokázání této rozlišovací způsobilosti. V opačném případě jsme jako vlastník ochranné známky připraveni domáhat se u soudu práv z ochranné známky vyplývající.

Dle platné legislativy nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat:

– označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

– označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

– označení shodné s ochrannou známkou nebo ji podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Autor: Občanské sdružení Mažoretky, Marta Pavelková

Číst více

WCH – Karviná – Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa

WCH – Karviná – Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa

Po náročných postupových kolech si mažoretky MICHELLE Karviná zajistily nominaci na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se konalo v Praze ve dnech 28.8. – 30.8.2014.

„Úžasné sportovní výkony, které se u této skupiny opakují již několik let v řadě si zaslouží velký obdiv.“

Mistrovství světa Article 2014 se zúčastnilo mnoho zahraničních i domácích celků. Pražská Folimanka praskala ve švech a byla svědkem vynikajících výkonů.
WCH - Karviná - Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa
Mažoretky MICHELE si domů do Karviné přivezly celkem devět světových titulů v různých disciplínách. Nejcennější z nich jsou hned tři Tituly Mistryň světa 2014.

V kategorii KADETKY POM POM /děvčata ve věku 8-11 let/ v pódiové skladbě, obhájila děvčata loňský titul MISTRYŇ SVÉTA. Tato děvčata soutěžila také v kategorii KADETKY BATON /hůlka/ a v této disciplíně opět obhájila Titul z loňského roku II.Vícemistryně světa.

Úžasné sportovní výkony, které se u této skupiny opakují již několik let v řadě si zaslouží velký obdiv. Málokdo si uvědomuje kolik dřiny , volného času a v neposlední řadě i finančních prostředků, tento sport vyžaduje.

Touto cestou mažoretky MICHELLE Karviná děkují všem sponzorům, kteří je na Mistrovství světa v Praze Article 2014 finančně podpořili. Rodičům za jejich úžasné děti a za to , že je v tak krásném sportu podporují.

Děkujeme také Magistrátu města Karviná, který naší cestu na MS podpořil.

Ivana Poláková
Předseda sdružení
MICHELLE Karviná


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: www.ekarvina.cz, Ivana Poláková

Číst více

WCH – Přeštice – Přijetí na radnici

WCH – Přeštice – Přijetí na radnici

Fotografie z přijetí na radnici v Přešticích.

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Foto: Milan Janoch

Číst více

WCH – Havířov – Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města a poděkoval jim za reprezentaci

WCH – Havířov – Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města a poděkoval jim za reprezentaci

Ocenění primátora města za získání 5 titulů mistryň světa převzaly ve středu 17. září 2014 členky mažoretek Kala,

„Blahopřeji k vašemu úspěchu a děkuji za zviditelnění našeho města“

které jsou sdruženy při Městském kulturním středisku Havířov. Tituly mistryň světa a další tři tituly vicemistryň přivezly z letošního klání v Praze.
WCH - Havířov - Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města

„Jsem velmi poctěn, že s vámi mohu setkat a poděkovat vám za vaši činnost, která nese ovoce v podobě medailí, které máte na krku. Blahopřeji k vašemu úspěchu a děkuji za zviditelnění našeho města,“ řekl s úsměvem první muž města. S mažoretkami přišla na přijetí na radnici vedoucí skupiny mažoretek a choreografka Kamila Charvátová a ředitelka Městského kulturního střediska Havířov Yvona Dlábková.

Světový šampionát v tomto sportovním odvětví se konal v Praze koncem srpna, zúčastnilo se jej celkem 90 skupin se dvěma tisíci mažoretkami z osmi zemí. Soutěžící se předvedly ve 380 formacích v kategoriích sólo, duo/trio a miniformace.

VIDEO

POLAR: Havířovský expres od 0:34 Nezapomenutelné zážitky

Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Statutární město Havířov

Foto: Josef Talaš

Číst více

WCH – Písek – Mažoretky u starosty Ondřeje Veselého

WCH – Písek – Mažoretky u starosty Ondřeje Veselého

Velký dort v pátek 19. září dostaly od starosty Písku Ondřeje Veselého úspěšné mažoretky z občanského sdružení Mažoretky Písek.

„Jsme rády, že nás pan starosta pozval. Je to pro nás čest“

Starosta ocenil jejich výkony během minulé sezony, která vyvrcholila na konci srpna mistrovstvím světa v Praze WCH Majorettes Sport 2014. Odtud si dívky přivezly tři tituly mistryň světa, jeden titul prvních vicemistryň a dva druhých vicemistryň a také jedno čtvrté místo. Slavnostního přijetí se zúčastnilo 34 dívek a tři vedoucí. „Jsme rády, že nás pan starosta pozval. Je to pro nás čest,“ řekla mažoretka Adéla Mikešová.

WCH - Písek - Mažoretky u starosty Ondřeje Veselého


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Písecký deník.cz, Klára Černá

Číst více

WCH – Ostrava – V „kulaťáku“ se blyštělo světové zlato

WCH – Ostrava – V „kulaťáku“ se blyštělo světové zlato

Na radnici se opět jednou leskly zlaté poháry a medaile.

„Naše druhá rodina“

Ve čtvrtek 18. září je přišly ukázat trenérky mažoretkového oddílu TOM Krokodýl Ostrava, jehož členky stanuly na srpnovém mistrovství světa v Praze WCH Majorettes Sport 2014 celkem šestnáctkrát na stupních vítězů. Za vzornou reprezentaci města jim poděkoval náměstek primátora Martin Štěpánek.

WCH - Ostrava - V kulaťáku se blyštělo světové zlato

„Ať se vám daří dál a ať vám cinkají na krku další medaile,“ kroutil obdivně hlavou nad záplavou trofejí vystavených v „kulaťáku“, jedné ze slavnostních síní ostravského magistrátu, čelný představitel města.

Historie mažoretek TOM Krokodýl sahá do roku 2001, kdy vznikly jako součást stejnojmenného turistického oddílu mládeže. Od té doby vystoupaly na samotný vrchol mažoretkového světa a sbírají medaile jako na běžícím pásu. Dařilo se jim také na zmíněném MS v mažoretkovém sportu ve dnech od 28. do 30. srpna v Praze. V hlavních disciplínách, pochodovém defilé a pódiové sestavě, vybojovaly juniorky (12 – 15 let) zlato, kadetky (9 – 11 let) stříbro a seniorky (16 a víc) bronz. Juniorky vedou trenérky Kristýna Hillová a Gabriela Křížová, kadetky Lenka Kapsová a Jana Kozarová, seniorky Jana Petříková a Lucie Kempná. Další ocenění děvčata posbírala ve skupinových a sólových soutěžích. Celkem jelo na mistrovství 60 děvčat a každá z nich získala minimálně dvě, ale také třeba šest medailí.

A co se holkám na mažoretkovém sportu tolik líbí? „Jednak je to radost, že to ty holky baví a že jsme spolu dokázaly to, co jsme si slíbily – vyhrát,“ řekla s úsměvem trenérka juniorek Kristýna Hillová. „A potom je to hezký sport a skvělá parta kamarádek, jak rády říkáme, naše druhá rodina,“ dodala.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Statutární město Ostrava – oficiální portál

Číst více

WCH – Brodek u Přerova – Mažoretky GINA si z Prahy přivezly skvělé stříbro

WCH – Brodek u Přerova – Mažoretky GINA si z Prahy přivezly skvělé stříbro

Před nedávnem hostila Praha nejvýznamnější mažoretkovou soutěž celého roku,

a to Mistrovství světa v mažoretkovém sportu WCH Majorettes Sport 2014 v asociaci IFMS. Mistrovství se účastnilo několik zahraničních států a mažoretkám GINA z Brodku u Přerova se na toto mistrovství podařilo kvalifikovat přes všechna základní, semifinálová i finálová kola v ČR, a dostaly tak možnost reprezentovat svůj tým i Českou republiku na této světové úrovni.

WCH - Brodek u Přerova - Mažoretky GINA si z Prahy přivezly skvělé stříbro

Kadetky ve věku 8 až 11 let pod vedením trenérky Kláry Mazalové se staly vicemistryněmi světa v kategorii skupina MIX! Skvěle si vedly i juniorky (12 až 15 let) pod vedením Moniky Gábové, kterým medailová pozice utekla jen o pár setin, skončily na 4. místě. Nejstarší seniorky v nejprestižnější disciplíně skupina BATON už několikátý rok patří pod trenérským vedením Jany Hebelkové mezi špičku v ČR i v Evropě, kterou krásným umístěním potvrdily i na letošním Mistrovství světa, kde se za pochodové defilé umístily na 5.místě a v pódiové choreografii na 7. místě.

 


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Prerov.nejlepsi-adresa.cz

Číst více

Článek IFMS o medailích

Článek IFMS o medailích

World Championship Majorettes Sport 2014 Europa 2012 má své insignie, jednou z nich jsou medaile. Jaká bude jejich finální podoba je těžký oříšek, vždyť o medaile se doslova bojuje.

„Medaile pro ty nejlepší“

Pokud dovedou organizátoři dát medaii příběh a grafici jej dovedou do medaile vtisknout, pak se stává z medaile cennost, nikoliv jen kovový předmět. Důležitou součástí medaile je i stuha. Na letošních medailích zářila stuha růžová. Mohli byhom si myslet, že růžová je moderní barva v odívání, ale pozor, růžová je symbolem něhy, jemnosti, romantických lásek, ale také nezralosti a naivity. Všechny tyto vlastnosti patří k mládí a oko pozorného diváka jistě zaznamenalo, že tyto vlastnosti lze vypozorovat i z choreografií tolika soutěžních sestav.

Avers medailí nese logo šampionátu, kterým jsou písmena W (world) a M (majorettes), protkaná dvěma hůlkami. Hůlka k mažoretkám patří; traduje se, že hůlka u mažoretek je napodobenina svitku not, kterým kapelník udával při pochodu orchestru takt. Tím, že jsou hůlky vetknuty do písmen symbolizuje propojenost mažoretek se světem. Pokud medaili otočíte o 180°, opět čtete W M, což symbolizuje mažoretky na celém světě, tuto symboliku ještě podtrhuje silueta kontinentů a dále napovídá, že jsme sportem otevřeným pro celý svět.

IFMS_WCH_MEDAL2

Revers medailí je vyznačen logem IFMS. Logo má tvar trojúhelníku; trojúhelník bývá spojován s ženským principem (vulva). Hvězdičky symbolizují mezinárodní prvek; jsou dominantní na vlajce Evropské unie, vlajce USA a vlajkách dalších států. Skupina mažoretek symbolizuje, že mažoretkový sport je sportem masovým a zachycená figura pak definuje krásu mažoretkového sportu, eleganci pohybu, přesnost synchronu a umění pracovat s hůlkou. Pod logem IFMS je silueta mostu. Sportovní hala je umístěná pod Nuselským mostem (délka mostu je 485 m a výška 42,5 m, v mostě vede trasa metra). Most ovšem symbolizuje spojení dvou břehů (dokážu x nedokážu, vytrvám x vzdám, naučím x nenaučím, zvládnu x nezvládnu) a nevíte, co vás na druhé straně čeká. Pokud ovšem nezkusíme most přejít, tak to niky nezjistíme a můžeme jen spekulovat.

Obě strany medaile jsou doplněny a ozdobeny prvky lidovými; konkrétně jsou převzaty ze světově známých suvenýrů, kterým je ruská matryoshka. V minulém roce přijel šampionát pozdravit zástupce za Ruskou federativní republiku, ocenil vysoké výkony soutěžících a projevil přání, aby i Rusko bylo členem federace; jeho vstřícné gesto je otisknuto ve stovkách letošních medailí.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Bc. David Serafin; Grafika: Nikola Bílková

Číst více

WCH – Písek – 2. World Championship Majorettes Sport 2014

WCH – Písek – 2. World Championship Majorettes Sport 2014

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014 se konalo ve dnech 28.-30.8.2014 v Praze. Této významné mezinárodní události se zúčastnila i děvčata z OS Mažoretky Písek.

„Písecké mažoretky rozhodně neusnuly na vavřínech“

Postup si písecké mažoretky vybojovaly na červnovém finále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, a to ve věkových kategoriích juniors ( 12 – 14 let) a seniors ( 15 a více let).

Z Prahy se děvčata vrátila s úžasnými výsledky – v disciplíně baton za pochodové defilé seniorky získaly zlaté medaile a titul mistryně světa. Pódiová sestava seniorek byla oceněna stříbrnou medailí a titulem vicemistryně světa.
Juniorky si přivezly za pochodové defilé a pódiovou sestavu dvě krásná 3.místa – bronzové medaile a tituly 2.vicemistryň světa.

I v sóloformacích se blýskaly medaile. V kategorii baton zlatou medaili a titul mistryně světa získalo seniorské duo Tereza Blažková a Pavlína Maternová, stejný titul a zlatá medaile patří i juniorské sólistce Jolaně Blažkové. Sbírku nádherných úspěchů doplnila kadetka Adélka Kudějová fantastickým 4.místem v kategorii sólo pom pom.

WCH - Písek - 2. World Championship Majorettes Sport 2014_duo_tereza_a_pavlina_-_mistryne_sveta

Co dodat ? Díky mažoretkám za píli, snahu, bojovnost a ohromné nasazení , díky trenérkám za nekonečnou obětavou práci, díky ZŠ J.Husa za vytvoření velmi dobrých tréninkových podmínek, díky rodičům za trpělivost a spolupráci !
Písecké mažoretky s hrdostí a pýchou reprezentují svoje krásné město. Písek se mezi mažoretkami stal synonymem kvality a nejvyšší úrovně. Mažoretkový sport není sportem olympijským a pravděpodobně jím nikdy ani nebude. Ale slzy štěstí na tvářích našich děvčat v momentě, kdy zní česká národní hymna na počest mistryň, jsou srovnatelné i se slzami pod pěti olympijskými kruhy.

Písecké mažoretky rozhodně neusnuly na vavřínech. Už nyní začala nová sezóna a všichni společně pilně pracují na dalších choreografiích a sestavách.

Účast OS Mažoretky Písek na 2.WCH 2014 finančně podpořilo Město Písek z příspěvků určených na volnočasové aktivity mládeže.
Děkujeme.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: www.piseckysvet.cz

Číst více