Author Archives: admin

Hradec nad Moravicí – zrušení kvalifikačního kola

Hradec nad Moravicí – zrušení kvalifikačního kola

Zdravíme všechny příznivce mažoretkového sportu a MČR mažoretkového sportu a mažoretek pod záštitou IFMS.
Vzhledem k tomu, že kolem nás kolují neustálé dohady z jakých důvodů bylo kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí zrušeno, rozhodli jsme se důvody napsat ke zveřejnění, protože zrušení soutěže zasáhlo nejen naše sdružení, ale také průběh kvalifikačních kol MČR, jeho pořadatelé a vyhlašovatelé.

Soutěže patří k městu již od roku 1997, od roku 2013 se po „pořadatelské přestávce“ konaly ve sportovní hale hotelu Belaria. Hotel pro soutěž poskytuje určitý standard a pronájem není levnou záležitostí (téměř 30 tis. Kč). Pro letošní ročník jsme měli vše připraveno, jako smlouvy se sponzory a sponzorské dary na účtu, které se budou muset vrátit, objednané dorty pro VIP, tyto se musely zrušit, všude už visely plakáty, ty jsme museli sundat, město poskytlo individuální dotaci, v novinách byly zveřejněny informace o konání kvalifikačního kola a s hotelem Belarie byla podepsaná smlouva, ze které vyjde storno poplatek za odstoupení od smlouvy, muselo se zrušit ozvučení, natáčení, hlasatel. Byli jsme připraveni i letos překrýt klouzavé parkety standardizovaným povrchem.

Soutěž je pro město chloubou a pro sdružení poctou, že ji můžeme organizovat a přispět tak k rozvoji mažoretkového sportu v České republice.

Počet přihlášek byl pro nás velikým zklamáním; byl tak malý, že téměř v každé kategorii byla maximální obsazenost dvou startujících, a to víceméně z našich řad, soutěžili bychom sami mezi sebou. Důvod, že 19. březen je brzký termín, nám připadá velice lichá výmluva; v regionu už bylo tolik pohárových soutěží, že většina už má sestavy vyzkoušené. Výmluva, že se soutěžící budou raději převlékat někde na chodbě, než běhat pro zapomenuté věci do hotelových pokojů, nám připadá nepochopitelná; případný nedostatek šaten bývá ze strany vedoucích předmětem kritiky.

Ke zrušení kvalifikačního kola došlo po zvážení a vzájemné dohodě s organizátory MČR a to na základě velmi malé účasti v této kvalifikaci. Soutěžní řád zrušení kvalifikačního místa pro malý počet přihlášek umožňuje.
Naše sdružení velmi mrzí zrušení letošní kvalifikace. Neztrácíme však optimizmus a věříme, že se v Hradci budou pořádat další ročníky MČR a my se budeme těšit je organizovat alespoň tak, jako ty předešlé.

Občanské sdružení mažoretky Charlie, Hradec nad Moravicí.

Poznámka vyhašovatele

Za mnohaletou spolupráci byla v únoru 2015 městu Hradec nad Moravicí udělena dvě ocenění; za podporu mažoretkového sportu a za rozvoj mažoretkového sportu. Ocenění převzal v Praze osobně pan starosta Josef Vícha. Pan starosta byl jedním z mála zástupců pořadatelských měst, který přijel osobně pozdravit do Prahy konání Mistrovství světa v mažoretkovém sportu vloni v srpnu.
Loňskou soutěž v Hradci shlédla i delegace z Běloruska. Kolegové z Běloruska se letos hodlají zapojit do mezinárodních soutěží a v současné době se zajímají o podmínky vstupu do IFMS.

Číst více

Školení v Polsku

Školení v Polsku

Obdiv a popularita výkonnostní úrovně českých mažoretek ze strany zahraničních kolegů má s rozvojem mezinárodních soutěží vzrůstající tendenci. Ve sportovní hale Gwardia, Opole, Polsko, se konalo o víkendu 12. a 13.3. školení. Neděle byla určena pohybové průpravě s předvedením různých prvků uvedených v pravidlech, jejich správný nácvik a způsob jejich hodnocení. Na praktických ukázkách byly demonstrovány nejčastější chyby v provedení. Proškolených bylo téměř 60 účastnic z 10 různých klubů.

Školení v Polsku (2)Lektorkami nedělního školení byla Monika a Anna Bergerová. Přiložené fotografie demonstrují zájem a tvůrčí atmosféru ve sportovní hale. Samotné účastnice je považovaly za velice přínosné a mrzelo je, že netrvalo oba dny. Jejich přáním je, aby takové školení bylo zorganizováno v týdenních turnusech.


FB stránka Anny Bergerové FB stánka Anny Bergerové

Číst více

Bělotínský pohár putoval do Karviné

Bělotínský pohár putoval do Karviné

Oblíbenost pohárových soutěží mažoretek, alespoň na Moravě, je až neskutečná. Takové soutěže jsou pro mažoretky dobrým tréninkem před rozhodčími. Výhodami pro soutěžící v Bělotíně bylo jak sestavení poroty; hodnotili stejní rozhodčí, jako v Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek (MČR), tak soutěžní plocha; hladké parkety byly překryty standardizovaným povrchem, takže i úplní začátečníci si mohli vyzkoušet „naostro“ jeho vlastnosti.

Přesto, že startující byli zapsáni na jednu startovní listinu, bez rozdílu, zda už mají start v MČR za sebou nebo se teprve na svoji premiéru připravují, byla některá výsledná pořadí milým překvapením. To svědčí o tom, že s dětmi pracují kvalifikovaní trenéři, o dobrém vedení tréninků a také o zájmu dětí a podpoře rodičů. Už z této úrovně soutěží je zřejmé, že se výkony začínajících s pokročilými dotahují a vyrovnávají.

Za nejvyšší počet získaných medailí byl udělen starostou obce Bělotnínský pohár Michelle Karviná. Michelle byla zároveň i největší výpravou. Nadšení mažoretek pro soutěž je obdivuhodné a pohár si zasloužily.

Bělotínský pohár 2016 (242)

BAT JUNIORKY solo – vyhlášení

Pan starosta ve své úvodní zdravici vzpomněl na první soutěže, které se v Bělotíně konaly. Od té doby se opakovaly každoročně, tentokrát po 14. Tehdy se mažoretky považovaly za jakýsi amerikanizmus, jen málokdo věděl o čem to je. Dnes jsou mažoretky životním stylem, je to sport, který má své místo nejen v Bělotíně, ale ve všech krajích České republiky, v zahraničí už překročil hranice Evropy a šíří se dál. Dokonce i v Bělotíně startovala děvčata z Polska, z Ozimku a získala i jednu z medailí.

K celkovému průběhu soutěže přispělo úvodní rozdělení šaten. Zázemí školy v Bělotíně je jedno z mála míst, kde jsou šatny v dostatečném počtu a prostorově odpovídají i velikosti skupiny. Bufet, kterým je škola vybavená, byl dobře zásoben rychlým občerstvením a pro gurmány nabízel smažené řízky s bramborovým salátem.


Oficiální stránky soutěže Oficiální stránky soutěže

Číst více

Výprava z České republiky navštíví Kazazchstán

Výprava z České republiky navštíví Kazazchstán

Po oboustranném jednání, kterému dala podnět účast kolegů a mažoretek z Kazachstánu v Praze, byla sjednána pracovní schůzka – seminář, s účelem proškolení rozhodčích a trenérů. Seminář povede paní Monika Bergerová, prvky bude předvádět Anička Bergerová a obě dámy doprovází president IFMS pan ing. Josef Doležel.

Paní Alfiya Kalmaganbetova, která zastupuje Kazakhstan Federation of Sports Aerobics, Majorettes, Twirling and Artistic Dance z Alamaty, napsala:
„Jsme šťastni, protože přijedete na naši soutěž 26. března. Seminář bude 25. března pro rozhodčí a trenéry. Protože zatím nemáme výkonnostní úrovně, tak potřebujeme praktické ukázky pro naše mažoretky. Chceme vidět Annu Bergerovou v naší soutěžní přehlídce. Pro rodiče bude zajímavé vidět, jak pracuje profesionální mažoretka.“
.

Číst více

Trendy poroty a rozhodčích na 2016

Trendy poroty a rozhodčích na 2016

Na konci února se konal v Olomouci aktiv rozhodčích a přísedících rozhodčích, některé poznatky z bohatého programu, věcné diskuze a závěrů pro sezónu 2016 otiskujeme

V hodnocení

• pochodového defilé se rozhodčí zaměří na zařazení pochodového kroku. Pochodový krok v defilé musí být dominantní, správně provedený, bez poskoků, sestava provedená bez více zastávek na místě, bez převahy tanečního kroku v sestavě, taneční krok pouze jako sekvence.
• choreografie se rozhodčí budou zaměřovat na přiměřenost hudby k věku, přiměřenost k tématu skladby, na dostatek tanečních kroků (taneční krok v pódiových skladbách musí být dominantní), nezapomínat na sekvenci pochodového kroku a jeho provedení, složitost formací, nápaditost a originalitu sestavy, logické změny formací, využití prostoru
• pohybové průpravy se zaměří na držení těla, rovnováhu, rytmičnost, pravidelné a přesné předvedení prvků, dodržení dokončených povinných prvků
• práce s náčiním se zaměří na správné provedení zařazených prvků, povinných prvků. U sestav s třásněmi nemusí skladba obsahovat gymnastické prvky; skladba s dobrou choreografií, bez gymnastických prvků, brilantně provedená, má vysokou šanci na vysoké ohodnocení.
• v průběhu hodnocení mohou rozhodčí vzájemně konzultovat úroveň, provedení a originalitu jednotlivých prvků
• hodnocení a známka, kterou rozhodčí udělí, je podložena pozorovanými chybami a nedostatky (srážky), klady (bonifikace), přičemž se bude v maximální míře využívat bonifikací
• při pochybnostech rozhodují ve prospěch soutěžících

Trendy poroty a rozhodčích na 2016 (1)K soutěžnímu programu

• program malých formací (sólo, duo-trio, mini) už od kvalifikací sestavovat podle modelu „disciplína ve všech věkových kategoriích (např.: sólo baton, littl, kad, jun, sen) tento model eliminuje stres soutěžících z rychlého převlékání a u pořadatelů prodlužování soutěže čekáním na převleky)
• program skupin v kombinaci s pochodovým defilé sestavovat s ohledem na úpravu plochy (přeložení povrchu z 12x12m na 25x7m a naopak)

K vyhlašování výsledků

• tisk diplomů pro všechny soutěžní formace a společný nástup k převzetí ocenění zachovat
• diplomy předávat od 6. místa
• diplomy za 7. až poslední místo si vedoucí vyzvedne na místě u registrace (provoz zajistí místní pořadatel). Tímto modelem se zkrátí čas vyhlašování, dle názoru některých vedoucích se bude eliminovat nespokojenost z posledních umístění. (Obdobný model, ovšem bez nástupu všech, ale jen šesti formací, jsme již v praxi odzkoušeli). Společné (celkové) foto bude mít jen 6 oceněných formací, ale není to dogma, zavedeme, vyzkoušíme, zhodnotíme a ne/budeme pokračovat.

Instruktor a rozhodčí III. třídy

• příprava na udělení licencí
• do celorepublikového semináře bude zařazena přednáška z oblasti zdravovědy (základy první pomoci, hygieny, anatomie, nejčastější úrazy na soutěžích)
• seminář pak může být rozšířen o další den (neděle) nebo prodloužen do večera
• pro rozhodčí zůstává na jednání pátek

O zařazení prvků do soutěžní sestavy rozhoduje a zároveň je odpovědný trenér. Než si soutěžící prvky osvojí, trvá to určitou dobu; žádný úspěch se nedostaví hned. Proto postupujte opatrně, od jednoduššího ke složitějšímu, trénujte a hlavně vydržte, úspěch se dostaví. Čeká nás bohatý soutěžní kalendář se šesti kvalifikačními koly v každé výkonnostní třídě a samostatným dvoudenním finále pro B, čtyřdenním finále pro A, Memoriálem Jiřího Necida, Grand Prix, Mistrovstvím Evropy a světa. Při tomto výčtu není snad ani možné, aby si klub nebo i jednotlivec na některé ze soutěží nevybojoval umístění na stupni vítězů.
Ať se daří, duben ukáže, co jsme dělali v zimě!

Sbor rozhodčích bude pracovat v pozměněné sestavě, rezignaci na pozici rozhodčího podala Bc. Michaela Augustinová a ing. Jana Augustinová. Důvodem je jejich současné pracovní zaneprázdnění. Kolegyním ještě jednou děkujeme za jejich mnohaletou práci, kterou podpořily rozvoj mažoretkovému sportu. Do dalšího pracovního i osobního života přejeme klid, pohodu a radost z vykonané práce. Dveře do mažoretkového sportu jsou otevřené.
Ing. Janě Augustinové a Bc. Michaele Augustinové bylo v únoru 2015 uděleno ocenění za přínos mažoretkovému sportu.

Číst více

Čtvrtý ročník Studénecké hůlky

Čtvrtý ročník Studénecké hůlky

V neděli 28. února jsme pořádali již čtvrtý ročník nepostupové soutěže s názvem Studénecká hůlka

Soutěž je určena především začínajícím či amatérským soubourům, jejichž děti zatím nedosáhly velkých úspěchů. Soutěžíme pouze s náčinním 1 BAT , a to v sólu, duu/triu a miniformacích. Kategorie dělíme vždy až podle počtu přihlášených, aby se nestalo, že Seniorek bude v sóle sedm, a kadetek čtyřicet. Díky tomu startují především menší děti proti svým vrstevnicím, kdy rozdíl mezi nejmladší a nestarší není mnohdy větší než jeden rok. Věk všech soutěžících pečlivě kontrolujeme při registraci. Porota je slože na pouze z odborníků, kteří se mažoretkovému sportu věnují již řadu let. Letos to byla Ing. Eva Dudová, Mgr. Olga Korytárová, Bc. Michaela Poláková a Nikola Zlámalová. Přestože i my bychom si přály sjednotit tento sport, zatím tomu tak není, takže se snažíme mít v porotě pestré zastoupení. Aby bylo hodnocení opravdu zcela nestranné, u žádné startující formace není známo, ze kteréhou souboru pochází.

Čtvrtý ročník byl opět velice vydařený, zúčastnilo se 24 skupin. My pořadatelé jsme byli se soutěžícími letos maximálně spokojeni – všechny děti byly vždy včas vzorně nachystány a předvedly velice hezké výkony! Za medaili všechny pěkně poděkovaly, hezky pozdravily, v šatnách byl po skončení pořádek… Prostě radost pořádat! Děkujeme všem soutěžícím, vedoucím, trenérkám i těm, kteří nám jakkoli pomohli s organizací – byl to fajn strávený den. 🙂

Za pořadatelský tým soutěže, Čišecká Markéta


Oficiální stránky soutěže Informace převzaty za stránek IFMS

Kompletní výsledky Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Startovní listiny ke kontrole

Startovní listiny ke kontrole

Kontrola správnosti opisu jmen, zařazení do věkové kategorie a disciplíny, do výkonnostní třídy

Vážené kolegyně a kolegové,
do letošního ročníku je zaregistrováno k dnešnímu datu 07.03.2016 celkem 991 formací ( malé formace a skupiny), což je úžasný počet.
Pro srovnání uvádíme přehled za poslední 4 roky:

2012 skupiny 175 malé formace (solo, duo-trio, mini) 663
2013 skupiny 142 malé formace (solo, duo-trio, mini) 599
2014 skupiny 135 malé formace (solo, duo-trio, mini) 551
2015 skupiny 149 malé formace (solo, duo-trio, mini) 683
2016 skupiny 181 malé formace (solo, duo-trio, mini) 810

Předběžnými přihláškami šlo o zjištění, jak budou naplněny nově zaváděné nebo méně obsazované disciplíny a věkové kategorie. Tento průzkum pomohl ke zvážení, jak s méně obsazenými disciplínami a kategoriemi naložit. Po zaregistrování přihlášek se mohlo ve smyslu předběžných informací se startovními listinami pracovat, tak, aby se soutěž vyvíjela i po stránce kvality, splnil se start v základním kole, i když po přesunech a možnost postupů do vyšších soutěží zůstává zachována. Děkujeme hlavní rozhodčí za konzultaci, postupovala citlivě. Pokud vám nebude něco ze startovních listin jasné, napište nebo zavolejte. Včera (6.3) byla zrušena soutěž v Hradci nad Moravicí. Zrušení soutěže je v souladu se soutěžním řádem, ve kterém je zakotveno, že pro nedostatek soutěžících může být kvalifikační kolo zrušeno.

Nutný soutěžní čas potřebný na kvalifikační kola činí 49 hodin, v 7 kvalifikačních místech, při rovnoměrném počtu soutěžících, by pak každá soutěž trvala průměrně ideálních 7 hodin (bez přestávek, čas ještě může prodloužit vyhlašování). Zrušením Hradce nad Moravicí se vystavujeme nebezpečí, že děti budou v některých městech soutěžit dlouho do večera. Pro nás, jako vyhlašovatele je to další úkol k hledání způsobu, jak takové situaci zabránit. Letošní ročník budeme hodnotit na celorepublikovém semináři. Letos po mnoha letech nejsou semifinálová kola a dokud není soutěž za námi, je předčasné cokoliv hodnotit a analyzovat.
Některé poznámky k počtům zaregistrovaných přihlášek:

1) defilé POM se nekoná
2) LITTELKAD POM jsou 2 skupiny a nebudou se z důvodu specifického postavení (přípravka) zařazovat do KAD, totéž platí pro malé formace této věkové kategorie
3) u LITTELKAD si v malých formacích zkontrolujte ročník narození (2009. 2010….), pokud mažoretky soutěží samy za sebe, není důvod je zařazovat jinak. Tolerance 8 let platí u skupin, důvodem bylo dát šanci dětem, které do soutěže nastoupily pozdě apod. Tam však platí, že ta 8 let už nemůže být na startovní listině KAD. Pokud něco není jasné, konzultujte s hlavní rozhodčí.
4) skupin show je jen 6, budou kompletně na jedné startovní listině
5) flag mini formace jsou 2 a skupina 1, jsou přiřazeny k MIX (podobnost s kombinací náčiní)
6) POM (KAD, JUN, SEN) jsou pro nízký počet duo-trio, mini a skupiny přeřazeny do výkonnostní třídy A, sóla zůstávají v B
7) GRAND BAT (5 skupin) a POM (8 skupin) jsou zařazeny jednotně do výkonnostní třídy A
8) Starty
– start LITTEL správně přináleží do finále B, ale v roce 2014. a 2015 startovaly v Karviné spolu z A. Důvodem bylo, že Bělotín i Valtice se konají venku a při nepřízni počasí by s touto kategorií nastal problém. Letos je finále B v hale, ale při počtu 80 skupin BAT a 220 malých formací, by mohl vzniknout kolaps, proto LITTELBAT budou startovat i letos v Karviné a LITTELPOM v Náchodě
– start GRAND BAT budou startovat v Karviné a GRAND POM v Náchodě
9) Po zveřejnění startovních listin se může objevit chybné zařazení do výkonnostní třídy. Pro rychlou orientaci platí výsledkové listiny z Valtic, Náchoda, Karviné a Memoriálu Jiřího Necida. Formace (skupiny, malé formace), které si postup vybojovaly, ale vyšší soutěže se nezúčastnily, platí vybojovaná výkonnostní třída.

Číst více

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Ve třetím desetiletí vývoje mažoretkového sportu dochází k několika změnám ve struktuře soutěží, a to z důvodu, že další rozvoj není možný bez mezinárodního srovnávání. Soutěžící kluby jsou se svými svěřenci závislí na chodu školního roku a od této skutečnosti se odvíjí i soutěžní kalendáře, jak národní, tak mezinárodní. Státy jižněji od naší republiky končí školní rok již v polovině června, proto je nutné uspořádat mistrovství Evropy do tohoto termínu. Aby bylo technicky možné pro naše soutěžící se evropského šampionátu zúčastnit, pak musí být ukončeny národní soutěže v květnu. Konec března a duben patří kolům kvalifikačním a ze zavedené struktury byla pro letošní rok poprvé vynechána semifinálová kola. Aby absence semifinále nebyla na újmu výkonnostního růstu, dostávají se do struktury pohárové soutěže. jejich devízou je, že mohou být konány ve městech a obcích, které nesplňují podmínku trasy pro pochodové defilé; v pohárových soutěžích není zařazeno.

Bělotínský pohár_plakát_web2Pro soutěžící ze Severní i Střední Moravy je obec Bělotín zavedené soutěžní místo. V Bělotíně se konala kvalifikační a semifinálová kola, v roce 2014 se Bělotín stal vůbec prvním místem, kde se konalo finále výkonnostní třídy „B“. Sjeli se zde finalisté z celé republiky a obec zvládla zajistit i ubytování. Bezvadné zázemí základní školy, vstřícný pan ředitel, obětavost místních pořadatelů a pedagogů, podpora obce, patronace pana starosty, dotované obědy, možnost občerstvení v areálu školy, dostupnost veřejné dopravy (vlaková zastávka v obci), dobrý zvukař, pěkné medaile, volný vstup a venkovní sportoviště, to jsou atributy, které si získaly oblibu u soutěžících. Za nepříznivého počasí sloužila jako “mokrá varianta“ tělocvična. Při vyšším počtu diváků „praská tělocvična ve švech“, ale soutěžící svůj standard mají.

Letos budou mažoretky v bělotínské škole soutěžit již po čtrnácté, v nepřetržité řadě a tentokrát mimo medailí budou poprvé bojovat i o pohár obce Bělotína-

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2016 včetně, po uzávěrce bude zveřejněn soutěžní program.
Pořadatelé se těší na již známé tváře a soutěžní kluby a jsou zvědaví na ty, kteří v Bělotíně ještě na soutěži nebyli. Pro soutěžící je zázemí školy a školní tělocvična prostředí, ve kterém se denně pohybují a to jim přidává na klidu při předvedení sestav před porotou. Parkety budou překryty standardizovaným povrchem.


Oficiální stránky Bělotínského poháru Oficiální stránky Bělotínského poháru

Číst více

Květinky Kladno v koncertním sále Forum Karlín

Květinky Kladno v koncertním sále Forum Karlín

Zpestřením příprav dalšího soutěžního ročníku se stalo zprostředkování pěti mažoretek na vystoupení na středečním koncertu (17.2.) , který se konal v sále Forum Karlín, v Praze. Láďa Beran (tanec, choreografie, režie), který dostal vystoupení mažoretek na starost je z Písku a tak hledal nejprve doma. Zatímco se „domácím“ tuto možnost nepodařilo využít, úkolu se zhostily mažoretky Květinky z TJ Sokol Kladno.

Květinky Kladno v koncertním sále Forum Karlín (17.2.) (3)Pár dní před koncertem jsme se dozvěděly o možnosti vystoupit spolu s kolegy a dlouholetými přáteli Michala Pavlíčka a oslavit tak společně jeho 60. narozeniny. Koncert režíroval známý režisér Michael Baumbruck. Seznam písní, který jsme předem dostaly, nás ze začátku dost překvapil. Přece jen se jednalo o rock. Je to úplně jiná hudba, než na kterou jsme zvyklé vystupovat, ale byla to výzva. Vystoupení, které jsme připravily, shlédl nejprve známý choreograf Ladislav Beran. Po úpravě detailů a výběru kostýmů mohla show začít.

Když jsme dorazily do pražského Fóra Karlín na generálku, tak jsme byly velmi zaskočené co se prostoru týče. Pódium bylo samozřejmě obrovské, ale když byla vyskládaná veškerá aparatura, čtvrt podia tvořil pouze orchestr Hradní stráže a Policie České republiky, všude samý bubeník, pianista, kytarista, k tomu všemu vokální sbor a spousta zpěváků, tak nám na vystupování moc místa nezbylo. Tudíž padly veškeré přechody a choreografii jsme na místě jakožto zkušené mažoretky důstojně předělaly a přizpůsobily se nabízenému prostoru.

Květinky Kladno v koncertním sále Forum Karlín (17.2.) (2)V zákulisí jsme potkávaly např. Kamila Střihavku, Báru Basikovou se skupinou Stromboli, nechybělo mezi nimi i BSP, TRIO a samozřejmě Pražský Výběr. Před naším prvním vystoupením mezi námi vládla nervozita, měly jsme smíšené pocity a byly plné očekávání. Publikum bylo natolik skvělé, že jsme na nějakou trému neměly v zápětí ani pomyšlení. Jako první jsme svým mažoretkovým vystoupením podpořily zpěváka Tomáše Hájíčka ze skupiny Krucipűsk, který zpíval Láska je k….. Náš druhý výstup s náčiním baton byl na skladbu Olda je přítel můj, kterou zpíval Michael Kocáb spolu s Jiřím Hrubešem, Vildou Čokem a kytarovou legendou Michalem Pavlíčkem. Celý koncert jsme zakončily choreografií s pompony spolu s Pražským výběrem a jejich známým hitem Zubatá.

“Celá akce pro nás byla obrovským zážitkem a přínosem nových zkušeností“

Martina Tůmová, Květinky Kladno.

“Zdravím, paní Pavelková a ještě moc děkujeme za mažoretky z Kladna. Květinky byly fajn a myslím, že to dopadlo velice dobře. Holky si to myslím užily! Já jsem to opravdu jenom trošku učesal a vymyslel nějaké prostory, aby se holky vůbec vešly.
Mějte se hezky a mažoretkám ZDAR!”

Láďa Beran

Číst více