Author Archives: admin

Mažoretky mají v Havířově tradici

Mažoretky mají v Havířově tradici

město teď za její udržování získalo ocenění mezinárodní federace

Ocenění Mezinárodní federace mažoretkového sportu (IFMS) WCH Majorettes Sport 2014 získalo v těchto dnech statutární město Havířov za činnost mažoretek KALA, které působí pod Městským kulturním střediskem. Vedoucí mažoretek Kamila Charvátová, její asistentky Radka Klimková a Magdaléna Fusková v doprovodu ředitelky MKS Yvony Dlábkové ocenění předaly havířovskému primátorovi Danielu Pawlasovi. Setkání se uskutečnilo v úterý 3. března 2015 na radnici.

Mažoretky KALA působí v Havířově od roku 1991, po celých čtyřiadvacet let pod hlavičkou městského kulturního střediska. Mažoretky vede Kamila Charvátová, pro kterou se její velký koníček stal povoláním. Společně se svými asistentkami – bývalými mažoretkami – vedou přípravku od pěti let, kadetky ve věku od 7 do 11 roků, juniorky ve věku 12 až 14 let a také seniorky od 15 let nahoru. „Děvčata vydrží maximálně do maturity, poté s tímto sportem často z důvodu jiných – třeba studijních – povinností končí,“ vysvětluje Kamila Charvátová, od roku 2003 i mezinárodní porotkyně mažoretkových mistrovství. Počet mažoretek KALA se ve všech věkových kategoriích pohybuje okolo 40.

Úspěchy havířovských mažoretek KALA jsou ověnčeny mnoha tituly. V roce 2014 přivezly z Mistrovství světa v Praze WCH Majorettes Sport 2014 několik titulů mistryň světa, mají desítky titulů mistryň Evropy, bezpočet titulů v republice. Samotné město Havířo bylo v letech 1999 – 2005 pořadatelem mistrovství České republiky a také Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Asistentky Kamily Charvátové v době konání těchto mistrovství Havířov reprezentovaly. „Historie tohoto sportu je v Havířově dlouhá, město bylo v reprezentaci v této oblasti vždycky špičkové. Přeji tomuto sportu a jeho představitelkám úspěchy i do budoucna,“ poděkoval za ocenění primátor Pawlas.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Autor: www.havirov-city.cz

Číst více

69 klubů součástí MČR 2015

69 klubů součástí MČR 2015

První informace před startem MČR v mažoretkovém sportu 2015

Největší výpravy:

55 formací – Mažoretky Elité, Ostrava, vedoucí Mgr. Hana Černá
44 formací – Mažoretky AMA, Opava, vedoucí ing. Eva Mašíková
38 formací – KSVČ Juventus, Karviná, vedoucí Bc. Martina Jančíková
31 formací – TOM krokodýl Ostrava, vedoucí ing. Marta Szücsová
29 formací – Fantasy Přerov, Kateřina Krmelová,ing. Zuzana Crhová
29 formací – Michelle Karviná, vedoucí Iva Poláková

Nejvíce přihlášených skupin z jednoho klubu:

8 skupin Mažoretky Klapeto, Vimperk, vedoucí Mgr. Dagmar Rückerová, Dana Kubíčková
8 skupin Mažoretky Elité, Ostrava
7 skupin Mona Náchod, vedoucí Monika Bergerová
6 skupin Excelent Dolní Benešov, vedoucí Dagmar Kristová
6 skupin Lassies Brno, vedoucí veronika Váská
6 skupin Fantasy Přerov, vedoucí Kateřina Krmelová,ing. Zuzana Crhová
6 skupin Krajské SVČ Juventus, Karviná, vedoucí Bc. Martina Jančíková

Ke dni uzávěrky bylo přihlášeno:

výkonnostní třída „A“, 75 skupin a 328 sóloformací a miniformací
výkonnostní třída „B“, 102 skupin a 317 sóloformací a miniformací

Startovat budou skupiny a sóloformace z 69 různých klubů, z toho 21 klubů ještě v MČR nestartovalo vůbec nebo více let.
Počty se mohou ještě po odsouhlasení a s případnými přihláškami z projektu Šance talentům Kompletní fotogalerie nepatrně změnit.

Číst více

Aktiv rozhodčích – některá upřesnění pro MČR 2015

Aktiv rozhodčích – některá upřesnění pro MČR 2015

21.2.2015
Olomouc

1. Počty členů v miniformaci

Pokud má miniformace plný počet 7 členů a v průběhu soutěží by se měl změnit počet na 6 např. ze zdravotních důvodů (u miniformací se neregistruje náhradník), lez tuto skutečnost projednat individuálně s vyhlašovatelem

2. Některá upřesnění pravidel pro MČR

(pro optimalizaci hodnocení sestav)

5.3.1.
Hodnocení práce s náčiním BAT
Level I.-III. výchozí známka 9
Level IV. výchozí známka 9,4
Level V. výchozí známka 10
Rozhodující je převažující počet prvků z daného stupně (levelu)
Kadetky
3 a více prvků ze IV. levelu (vychází známka 9,4)
3 a více prvků z V. levelu (vychází známka 10)
Juniorky
4 a více prvků ze IV. levelu (výchozí známka 9,4)
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
Seniorky
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)

5.3.2.
Doporučené prvky v náčiní BAT se mění na Povinné prvky v náčiní BAT
• nesplnění povinných prvků v náčiní BAT – srážka 0,4 – technický rozhodčí

7.3.1.
Povinné prvky v náčiní pom-pom
Kadetky
• 3 prvky „floor exercise“,
• skoky a prvky flexibility
• zvedání je povoleno nízké – momentální
• vlna na skupinu 2x, vlna na miniformaci 1x
• obrázek 1x

Juniorky
• 3 prvky „floor exercise“
• 1 kombinace 2 prvků v pohybu
• pyramida (zvedačka) 1x
• vlna na skupinu 2x, vlna na miniformaci 1x
• obrázek 1x

Seniorky
• 3 prvky „floor exercise“
• kombinace 3 prvků
• pyramida (zvedačka) 2x
• vlna na skupinu 2x, vlna na miniformaci 1x
• obrázek 1x
Nesplnění povinných prvků v náčiní pom-pom – srážka 0,4 – technický rozhodčí

5.4.
Penalizuje se technickým rozhodčím
• pád náčiní -0,05
• pád soutěžící -0,4
• pád části kostýmu (lodička, apod.) – 0,05

8.2.2.
a) charakteristika
• Při show majorettes musí být práce s náčiním

10.3.2.
a) charakteristika
• Nemusí být zařazeny povinné prvky

10.3.2.
Povinné prvky s náčiním MIX
Kadetky
• 3 prvky „floor exercise“
• vlna 1x, obrázek 1x, jednoduchý výhoz 1x, výměna náčiní 1x, užití 3 různých prvků 1-2-3 levlu

Juniorky
• 1x kombinace 2 prvků „floor exercise“ (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x vysoký výhoz bez otočky
• 1x vysoký výhoz se spinem, výměna náčiní
• užití 4 prvků I.-IV. levelu

Seniorky
• 1x kombinace 3 prvků „floor exercise (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x zvedačka
• 1x vysoký výhoz se spinem 360®
• 1x výměna náčiní
• užití nejméně

Číst více

Summit mažoretkového sportu 14.02.2015

Summit mažoretkového sportu 14.02.2015

V sobotu čtrnáctého února byl v Praze v hotelu Juno uspořádám historicky 1. Summit mažoretkového sportu reportáž. Tento se konal před startem 22. soutěžního ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek reportáž jako podpora na zařazení tohoto sportu jako sportu národního. O účast na summitu byl obrovský zájem. O čemž svědčí mimořádně vysoká účast. Záznam z celého summitu je již zveřejněn v odkazech níže.

Záznam

Zahájení
Zpět do minulosti, Úvodní projev reportáž
Předávání ocenění
za podporu, přínos, rozvoj reportáž
Trendy
v mažoretkovém sportu reportáž
Ústřední propozice
a soutěžní řád reportáž
Grafické zpracování
plakátů a medailí reportáž
Průřez pravidly
International Federation Majorettes Sport reportáž
Závěrečná
debata reportáž

Číst více

Vyhlášení nového ročníku 2015

Vyhlášení nového ročníku 2015

Vážení přátelé mažoretkového sportu,

vyhlášení nového ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek, ve kterém dáváme možnost všem zájemcům o mažoretkový sport i výkonnostně slabším, je připraveno. Na celostátním summitu a odborném semináři dne 14.02.2015 v Praze bude vyhlášení 22. ročníku předmětem programu, připomínky a doplňky, které mohou z projednání vzejít, mohou být ještě do podmínek vyhlášení zapracovány.

Při sestavení organizačně stabilizovaného mistrovství ve dvou výkonnostních třídách s návazností na mezinárodní soutěže vyvstaly nové skutečnosti; posun termínů kvalifikačních kol do první poloviny března a ukončení finále do konce května, mělo za následek, že posunuté termíny nevyhovovaly řadě pořadatelských měst. Přesto vám představujeme novou podobu s ukončením finále v květnu (viz. kalendář 2015) Kalendář

Vyhledávání talentů z nepostupových soutěží „Šance talentům“ v sezóně 2015 pokračuje, zařazují se do výkonnostní třídy B a startovné nominovaných talentů v kvalifikačním kole činí 50 % z předepsaného startovného (100 Kč), tj. 50 Kč za každého startujícího.

V pravidlech, soutěžním řádu a ústředních propozicích jsou zapracovány závěry z valné hromady IFMS konané 28.08.2014 (vše nalezete v menu: MČR / Pravidla)

Výkonnostní třída „B“

Věková kategorie MINICAD (do 8 let) mění název na LITTLECAD (pro lepší orientaci a k rozlišení od miniformace ve stejné věkové kategorii)

Pro soutěžní sezónu 2015 se do „B“ zařazují sóloformace a skupiny s náčiním BAT a POM-POM:
• sóloformace a skupiny, které v MČR v mažoretkovém sportu ještě nesoutěžily vůbec nebo vynechaly předcházející ročník
• sóloformace a skupiny, které v soutěžní sezóně 2015 zůstaly v tabulce „B“
• skupiny (dříve MINICAD) věkové kategorie do 8 let LITTLECAD, skupiny jsou bez pochodového defilé
• nově se otevírající miniformace (4-7 členů) LITTLECAD
• nově se otevírající skupiny věkové kategorie nad 26 let GRANDSENIOR; mohou zde startovat i muži
• dle uvážení vedoucích se může 20 % z nejnižších umístění ve výkonnostní třídě „A“ dle výsledkových listin Náchod 2014 Náchod, Karviná 2014 Karviná; (pouze BAT a POM) přihlásit do B, přeřazení není povinné

Výkonnostní třída „A“

• nově se disciplína 2BAT otevírá pro věkové kategorie CAD, JUN

Gymnastické prvky v disciplínách BAT

• dosud byl zakotven v pravidlech zákaz zařazování gymnastických prvků v sestavách s náčiním BAT a povolen jen v závěrečné figuře
• nově se zařazení gymnastických/akrobatických prvků do sestav s náčiním BAT povoluje, hodnotit se bude provedení zařazeného prvku a vhodnost jeho zařazení do sestavy; zařazení gymnastických/akrobatických prvků do sestavy není povinné
• absence (nezařazení) gymnastických/akrobatických prvků do sestav BAT není důvodem pro nižší ohodnocení

Start chlapců
• ve skupinách BAT mohou startovat chlapci za předpokladu, že skupina má 12 a více členů, pak může být zařazena 1/6 chlapců (shodně jako ve skupinách s náčiním pom-pom)
• ve formaci sólo mohou chlapci startovat a pokud bude na MS přihlášeno alespoň 5 chlapců, pak se tato disciplína na MS 2015 otevře

Pochodové defilé

• s náčiním POM-POM pouze ve věkové kategorii SEN
• s náčiním BAT ve věkových kategoriích CAD, JUN, SEN, ve výkonnostní třídě „A“ a „B“
• předpoklad defilé pro sezónu 2015 bude se 3 otočkami (po 25 m)
• rozšíření trasy pochodového defilé na 7 m

Show majorettes

• v této disciplíně bude tolerován čas do 4 minut (bez penalizace) a tento návrh bude předložen k projednání v orgánech IFMS

Opravné starty

Opravné starty skupin a sóloformací mohou být v kvalifikaci umožněny v případě, že v disciplíně a věkové kategorii bude ve startovní listině nejméně 5 soutěžících; pak se může opravný start umožnit soutěžícím od posledního pořadí, v počtu 20-30 % z počtu startujících.

Účast v soutěži

• Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je otevřenou soutěží pro všechny skupiny mažoretek, cheerleaders, mix a show majorettes, nezávisle na tom, zda jsou členy jiných organizací (svazů, asociací, sdružení, spolků, sekcí, atd.)
• Skupiny a sóloformace, jejichž přihlášky byly přijaty a registrovány, se pro rok 2015 stávají registrovanými účastníky Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek
• Jedna právnická či fyzická osoba (ZŠ, ZUŠ, TŠ, DDM, apod.) může přihlásit libovolný počet skupin a sóloformací. Nemůže však jít o stejné soutěžící přihlášené se stejným náčiním pod jiným jménem skupiny nebo sóloformace
• Územní princip není stanoven; soutěžící z Čech mohou startovat na Moravě a opačně, omezením může být naplnění kapacity v jednotlivých kolech, pak mají přednost dříve přihlášení
• Medailisté z MS mají právo přímého postupu do vyšších kol MČR (viz Soutěžní řád a ústřední propozice) (nalezete v menu: MČR / Pravidla)

Základní postupový klíč

• Rozhodující je počet přihlášek ve výkonnostní třídě „A“ i „B“, počet postupujících do vyšších kol bude stanoven podle počtu přihlášených v jednotlivých disciplínách a podle dosažených výkonů; při nižším počtu přihlášených mohou být postupy ze základních kol přímo do finále nebo případně může být disciplína zrušena
• Stanovení počtu postupujících procentem z celkového počtu startujících zatím nelze; takový model si vyžaduje větší pauzu mezi základními a vyššími koly (s ohledem na objednávky autobusů, plánování účasti soutěžících, apod.)
• Soutěžící výkonnostní třídy „B“, kteří ve finále předvedou vysoké výkony, budou nominováni do finále výkonnostní třídy „A“ (přestup)
• Finalisté MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek budou nominováni do mezinárodních šampionátů. Nominace na mezinárodní soutěže nenabízíme předem, pouze na základě oficiálních výsledků z finále MČR.

Mezinárodní reprezentace ČR

• na mistrovství světa je nominována reprezentace z finále s nejvyššími výsledky
• na Grand Prix v mažoretkovém sportu je nominována reprezentace v dalším pořadí za nominacemi na MS; soutěžící, kteří na Grand Prix předvedou vysoké výkony, mohou být odtud nominovaní na mistrovství světa
• na Memoriál Jiřího Necida dostanou příležitost soutěžící s nejnižším umístěním ve výkonnostní třídě „A“ a soutěžící z výkonnostní třídy „B“; každý dobrý výkon může být důvodem k zařazení do nominace na Grand Prix v mažoretkovém sportu
• o mistrovství Evropy, dle pravidel IFMS, se ucházelo na valné hromadě Polsko, ale dosud termín ani místo konání potvrzeny nebyly

Přejeme úspěšný rok 2015

Číst více

Ankety

Ukončené ankety.

„Děkujeme, že se zapojujete do našich anket.“

3. Zúčastníš se Summitu 2015?
Zúčastníš se Summitu 2015?

Hlasování ukončeno 13.02.2015

2. Které školení by jste absolvovali?
Které školení by jste absolvovali?

Hlasování ukončeno 12.12.2014

1. Se kterým náčiním tančíte?
Se kterým náčiním tančíte

Hlasování ukončeno 29.10.2014

Číst více

Kroky k uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního

Kroky k uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního

S politováním sdělujeme, že v době, kdy usilujeme o uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního, musíme čelit ohrožení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které je chráněno ochrannou známkou a hájit tento sport jako jedinečný před aktivitami MAC (Majorettes Association Czech),Valchařská 53, 614 00 Brno, IČ: 22747371.

Jedinečnost je důležitá pro zápis. Máme za to, že do ochranných práv zasahují i účastníci a organizátoři soutěže Mistrovství České republiky mažoretek a to jak na úrovni regionálních soutěží (Kyjov, Králíky, Těšany, Brušperk, Příbram), tak na úrovni Mistrovství Moravy (Vyškov), Mistrovství Čech (Hradec Kálové) a finále Mistrovství České republiky mažoretek (Jaroměř).

Přesto, že asociace byla upozorněna sdělením jak elektronicky, tak doporučeným dopisem, v organizaci soutěží hodlají pokračovat, což dokládá zpráva na webových stránkách, kdy byl zveřejněn soutěžní kalendář 2015.
Pro informaci zveřejňujeme sdělení ze dne 05.10.2015 zaslaný výše uvedené organizaci.

Sdělení k rukám prezidentky MAC Bc. Dagmar Kubíčkové

„Vážená paní prezidentko,

zastupujete organizaci, která je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže Mistrovství České republiky mažoretek. Možná jste přehlédla zveřejněnou informaci, že Úřad průmyslového vlastnictví zapsal ochrannou známku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, a to Občanskému sdružení Mažoretky, Olšovec 116, 753 01 Hranice, Česká republika. Ochranná známka je zapsána pod číslem 334426, s datem 23.10.2013. Ochranná známka je označení, které má schopnost odlišit na trhu služby jedné osoby od stejných služeb jiné osoby.

Ve Vašem případě je označení tvořeno slovním spojením „Mistrovství České republiky mažoretek“ bez jakýchkoli dalších rozlišovacích prvků. Dle Úřadu ho tudíž spotřebitel bude primárně vnímat jako označení popisující soutěžní akci s působnosti v České republice zaměřenou na mažoretkový sport. Soutěžní akce sebou samozřejmě nesou i jiné aktivity, s nimiž si ji dotčená veřejnost bude spojovat, jako propagační činnost či tvorba a správa webových stránek, včetně užívání stejného programu při zpracování výsledků. Obdobně si spotřebitel může s předmětným názvem spojovat vzdělávací či instruktážní aktivity, které mohou být poskytovány právě pod záštitou takovéto významné události jako je mistrovství České republiky.

Vzhledem k uvedenému považujeme za důvodné se domnívat, že se jedná o neoprávněný zásah do práv ochranné známky. Z uvedeného důvodu Vám doporučujeme soutěž „Mistrovství České republiky mažoretek“ ukončit. Pokud máte za to, že jste schopna jednoznačně prokázat rozlišovací způsobilost tak, aby svou formou a obsahem byla do té míry originální, že její osobité znaky mají schopnost individualizovat služby, které ji mají být označeny, pak Vám doporučujeme soutěž pozastavit, a to do doby prokázání této rozlišovací způsobilosti. V opačném případě jsme jako vlastník ochranné známky připraveni domáhat se u soudu práv z ochranné známky vyplývající.

Dle platné legislativy nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat:

– označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

– označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

– označení shodné s ochrannou známkou nebo ji podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Autor: Občanské sdružení Mažoretky, Marta Pavelková

Číst více

WCH – Karviná – Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa

WCH – Karviná – Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa

Po náročných postupových kolech si mažoretky MICHELLE Karviná zajistily nominaci na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se konalo v Praze ve dnech 28.8. – 30.8.2014.

„Úžasné sportovní výkony, které se u této skupiny opakují již několik let v řadě si zaslouží velký obdiv.“

Mistrovství světa Article 2014 se zúčastnilo mnoho zahraničních i domácích celků. Pražská Folimanka praskala ve švech a byla svědkem vynikajících výkonů.
WCH - Karviná - Mažoretky MICHELLE z Karviné obhájily Titul Mistryň světa
Mažoretky MICHELE si domů do Karviné přivezly celkem devět světových titulů v různých disciplínách. Nejcennější z nich jsou hned tři Tituly Mistryň světa 2014.

V kategorii KADETKY POM POM /děvčata ve věku 8-11 let/ v pódiové skladbě, obhájila děvčata loňský titul MISTRYŇ SVÉTA. Tato děvčata soutěžila také v kategorii KADETKY BATON /hůlka/ a v této disciplíně opět obhájila Titul z loňského roku II.Vícemistryně světa.

Úžasné sportovní výkony, které se u této skupiny opakují již několik let v řadě si zaslouží velký obdiv. Málokdo si uvědomuje kolik dřiny , volného času a v neposlední řadě i finančních prostředků, tento sport vyžaduje.

Touto cestou mažoretky MICHELLE Karviná děkují všem sponzorům, kteří je na Mistrovství světa v Praze Article 2014 finančně podpořili. Rodičům za jejich úžasné děti a za to , že je v tak krásném sportu podporují.

Děkujeme také Magistrátu města Karviná, který naší cestu na MS podpořil.

Ivana Poláková
Předseda sdružení
MICHELLE Karviná


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: www.ekarvina.cz, Ivana Poláková

Číst více

WCH – Přeštice – Přijetí na radnici

WCH – Přeštice – Přijetí na radnici

Fotografie z přijetí na radnici v Přešticích.

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Foto: Milan Janoch

Číst více

WCH – Havířov – Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města a poděkoval jim za reprezentaci

WCH – Havířov – Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města a poděkoval jim za reprezentaci

Ocenění primátora města za získání 5 titulů mistryň světa převzaly ve středu 17. září 2014 členky mažoretek Kala,

„Blahopřeji k vašemu úspěchu a děkuji za zviditelnění našeho města“

které jsou sdruženy při Městském kulturním středisku Havířov. Tituly mistryň světa a další tři tituly vicemistryň přivezly z letošního klání v Praze.
WCH - Havířov - Zlaté mažoretky Kala přijal primátor města

„Jsem velmi poctěn, že s vámi mohu setkat a poděkovat vám za vaši činnost, která nese ovoce v podobě medailí, které máte na krku. Blahopřeji k vašemu úspěchu a děkuji za zviditelnění našeho města,“ řekl s úsměvem první muž města. S mažoretkami přišla na přijetí na radnici vedoucí skupiny mažoretek a choreografka Kamila Charvátová a ředitelka Městského kulturního střediska Havířov Yvona Dlábková.

Světový šampionát v tomto sportovním odvětví se konal v Praze koncem srpna, zúčastnilo se jej celkem 90 skupin se dvěma tisíci mažoretkami z osmi zemí. Soutěžící se předvedly ve 380 formacích v kategoriích sólo, duo/trio a miniformace.

VIDEO

POLAR: Havířovský expres od 0:34 Nezapomenutelné zážitky

Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Oficiální stránka WCH Majorettes Sport 2014 WCH Majorettes Sport 2014

Autor: Statutární město Havířov

Foto: Josef Talaš

Číst více