Author Archives: admin

Back Together, zpátky spolu

Back Together, zpátky spolu

Back Together je první společnou soutěží dvou silných, ale v zaměření rozdílných organizací na území republiky, a to České federace mažoretkového sportu, která se mažoretkám věnuje 25 let a Svazu mažoretek a twirlingu – NBTA (National Baton Twirling Association), jehož založení spadá do druhé poloviny roku 1999. Tímto rokem se rozdělila jednotnost vývoje v České republice. Byla založena EMA (European Majorettes Association), které inicioval p. Jiří Necid, zakladatel mažoretkového sportu. Po založení obhájil kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy (ME) v České republice, konkrétně v Hranicích. „Kolínská“ sekce se odpojila spolu s kluby z Chebu, Žatce, Kraslic, Poděbrad a vstoupila do NBTA, mezinárodní organizace s americkým stylem a slibovala si od toho, že Hranické převálcuje s pořádáním mistrovství Evropy. NBTA však pořádání sekci nedala. Nekonalo se ani tolik očekávané ME v Hranicích a aby zůstalo alespoň v okrese, bylo přesunuto do Přerova. I proto je soutěž Back Together právě v Přerově. Nutno dodat, že se v Hranicích v letech 1994-99 konalo celorepublikové finále, které po celých šest let natáčela ČT Brno. Po odvysílání se mažoretky rychle dostávaly do povědomí veřejnosti a rostl zájem nových klubů.

V době vstupu v NBTA soutěžily jednotlivkyně, dvojice, trojice a k tomu byly přidány též skupiny s rekvizitami jako jsou kopí, štíty, indianské čelenky, tenisové rakety, zrcadla, míče, atd., pódiová vystoupení mažoretek bylo jen okrajovou záležitostí, pochodové defilé se nepěstovalo vůbec a také v názvu této asociace se slovo mažoretky neuvádí.

pracovní porada před soutěží r.2000

Mažoretkový sport se od „pouhého pochodování na dechovku“ v choreografii, technice a hudebním doprovodu rozvinul ke svébytnému pohybovému projevu a skutečnému sportu, který čerpá z oblasti tanečního umění, tanečního sportu, moderní gymnastiky, baletu, kdy je vše ztíženo o práci s náčiním (hůlka, třásně, prapory nebo kombinace dvou náčiní). Mnohaletým vývojem, kdy soutěžící startovali v obou organizacích, vnášeli nové prvky, se některé disciplíny zpodobnily. Proto se zástupci z obou organizací sešli u kulatého stolu, aby se domluvili na dalších krocích a stanovili si mantinely tak, aby si zbytečně „nekonkurovali“ nebo nezvažovali sami sobě svoje mnohaleté úsilí.

Cílem je, aby moderní pojetí se stanovenými kompetencemi přinášelo dětem a mládeži nadále atraktivní motivaci pro využívání volného času, vyvolávalo zájem nejen na území naší republiky, ale i v zahraničí a přispívalo ke stabilitě a rozvoji až k metám nejvyšším.

Cesta ke sjednocení a vymezení je touto soutěží započatá; účast soutěžících je velkou morální podporou. Chápeme, že prázdninový termín není zrovna ideální, ale je stanoven tak, aby nezasahoval do termínů, kdy probíhaly národní a jiné soutěže a aby se konal v době před Mistrovstvím světa v mažoretkovém sportu v Praze a dal možnost všem zapojit se do procesu sjednocení. Soutěžící s dostatečným počtem bodů získají mimo jiné i nominaci na toto mistrovství a poukaz (voucher) na úhradu startovného.

Za ČFMS Marta Pavelková

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

ECH v Crikvenici již potřetí

ECH v Crikvenici již potřetí

Stejně jako v předchozích letech se konalo XIII. European Championship Majorettes sport (ECH) na pobřeží Jadranu, v letovisku Crikvenice, v městské sportovní hale. Místním pořadatelem bylo Hrvatsko Udruženje Mažoret Timova (HUMT), Ičići, vyhlašovatelem soutěže International Federation Majorettes Sport (IFMS), Praha, CZ

Letošní ročník zaznamenal nárust o 60 formací proti minulému roku a dosáhl na číslo 440. Na startovní listiny byli zapsáni soutěžící z Bulharska, Česka, Polska, Ruska, Slovenska a domácí z Chorvatska. V zahajovacím ceremoniálu byly neseny vlajky přítomných států, vlajka EU a také vlajky ECH, HUMT a IFMS. Soutěž oficiálně zahájil pan Vlado Palac, ředitel soutěže.

Program byl sestaven tak, aby se po každé disciplíně mohlo konat vyhlašování výsledků. To s nadšením soutěžící uvítali, protože si moli o to více užívat pobyt u Jaderského moře.

Po celé čtyři soutěžní dny byla v hale velice přátelská soutěžní atmosféra, diváci potleskem odměňovali dobré výkony. Celá soutěž probíhala podle časového harmonogramu, bez jakýchkoliv problémů a nesetkala se se žádným aspektem, který by soutěž mohl negativně ovlivnit.

Soutěžící hodnotila porota sestavena z rozhodčích z Chorvatska, Česka a Ruska, hlavní rozhodčí byla paní Monika Bergerová, CZ. Početně neměl nikdo z nasazených rozhodčích převahu.

Největší zastoupení v počtu formací měl tým AMA Opava a odnesl si tak zaslouženě pohár IFMS, za podporu rozvoje mažoretkového sportu.

Program XIII. ročníku byl obohacen o společné fotografování s nápisem IFMS, termín focení vyšel na druhý soutěžní den ráno, před startem kadetek. Kadetky jsou vzhledem ke svému věku v soutěži vždy méně zastoupené, ale s podporou mažoretek soutěžících v jiných dnech se fotografie stala jedinečnou a zajímavou.

Závěrečného ceremoniálu se stejně jako oficiálního zahájení zúčastnili V.I.P. hosté, soutěž prohlásil za ukončenou pan Damir Rukavina, starosta města

Official stránka soutěžeOfficial stránka soutěže

Originální článek, stránky IFMSOriginální článek, stránky IFMS

Číst více

VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP)

VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP)

Pazardzhik, město nedaleko Plovdivu (druhého největšího města Bulharska), byl hostitelem VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP). Místním pořadatelem byl Municipal Children´s Complex. Soutěž se konala ve dnech festivalu Slunečné besparrozy, festivalu mažoretek. Praxe ukázala, že to bylo uvážlivé spojení. Zatímco na GP soutěžily formace s vyšší výkonnostní třídou, festival patřil všem.

Soutěž se konala ve sportovní hale Vasil Levskij, pojmenované po národním hrdinovi, mimo pochodové defilé, které bylo uspořádáno v centru města, v ulici před objektem úřadu. Úvodní průvod mažoretek svými pestrými kostýmy a počtem soutěžních skupin byl pěknou upoutávkou na nadcházející soutěž.

Porota byla sestavena z bulharských a českých rozhodčích. Hodnotilo se podle pravidel IFMS. Pro české rozhodčí je takové hodnocení samozřejmostí, zatímco pro rozhodčí bulharské je ještě nové. Absolvování školení organizovaného ve dvou předešlých letech bylo dobrou investicí a bulharští sudí jsou tak na dobré cestě stát se členy sboru rozhodčích IFMS.

Výkony soutěžících byly jako v každé jiné soutěži rozdílné, důležité ovšem je, co si jednotlivci i celé skupiny z porovnávání svých výkonů odnesou a jak s nabytým poznáním budou pracovat. Obecenstvo, které soutěž sledovalo, oceňovalo úžasem a potleskem výkony, které se jim líbily a to bez rozdílu, zda jde o soutěžící vlastní nebo cizí. Dotvářelo tak nejen soutěžní atmosféru, ale především tak bezprostředně, v průběhu předvádění soutěžních sestav, ocenili náročné a dobře provedené prvky, což je pro soutěžící motivující. Česká výprava obdivovala u soupeřů výkony s náčiním třásně (pom), zvláště pak u seniorek místní skupiny Mystery. Soutěžním formacím byly udělovány nejen medaile, ale i postupy na mistrovství Evropy a světa. Formace, které již měly postupy uděleny z národních mistrovství, své nominace jen obhájily.
Pořadatelé, jako doprovodný program pro mažoretky s vícedenním pobytem, zorganizovali ve společenském sále hotelu Fórum, diskotéku.

Bulharské mažoretky ovládly folklorní rytmy a přesvědčily o znalosti jejich kultury v této oblasti. Česká děvčata se zase učila jejich krokové variace. Diskotéka se svými účastnicemi byla milou pozorností pořadatelů a určitě přispěla k poznání kultury pořadatelské země.
„Ubytování v hotelu Fórum bylo komfortní, takové pohodlí jsme nečekaly. Jídlo bylo kontinentální, chutnalo nám více než v Chorvatsku. Soutěžní hala byla dobrá, líbila se nám velká tribuna. Pěkné bylo venkovní pochodové defilé, pro nás to byla změna. Počasí vyšlo, kolem trasy se nashromáždili diváci a mělo to jinou atmosféru než v hale“, sdělily účastnice výpravy: Michaela Horská, Klára Szarovská, Eliška Fojtíková.

Děkujeme ještě jednou za účast všem klubům, které využily nabídku a byly součástí české reprezentace na GP v Bulharsku. Náročnost cesty ocenil i prezident IFMS a všem formacím udělil možnost startovat na Mistrovství světa, v Praze. Blahopřejeme.

Za ČFMS Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

6. GRAND PRIX MAJORETTES SPORT 2018 – postupy

6. GRAND PRIX MAJORETTES SPORT 2018 – postupy

Vážení kolegové,

po shlédnutí výsledkových listin z GP, konaném v Bulharském Pazardzihiku v minulém týdnu, jsem byl velmi mile potěšen, že přez veškeré těžkosti s přípravou GP v Bulharsku vše nakonec dopadlo celkem úspěšně k všeobecné spokojenosti všech zúčastněmých stran.Nebylo totiž vůbec jednoduché zesynchronizovat požadavky z bulharské strany s podmínkami a pravidly IFMS.

Jsem rád, že GP v Pazardzhiku se zúčastnily i formace z České republiky, které i přes únavu z dlouhé cesty velmi dobře reprezentovaly IFMS v Bulharsku, za což jim svým jménem děkuji.

Proto jsem se rozhodl UDĚLIT VŠEM SOUTĚŽÍCÍM FORMACÍM Z ČESKÉ REPUBLIKY NA GP V BULHARSKU POSTUP DO SOUTĚŽE NA MISTRVSTVÍ SVĚTA, pořádaném IFMS v Praze, v hale Královka, ve dnech 21.8.-25.8.2018 .

Ing.Josef Doležel,
president IFMS

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

VII. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2018

VII. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2018

Sedmý ročník, je to vůbec možné? Po prvních třech ročnících v Olomouci následovaly dva v Hranicích, šestý byl v Ostravě a je tu sedmička na Šumavě, ve Vimperku. Sedmičku jako číslo uznávaly již nejstarší kultury, v numerologii má svůj význam. Pan Jiří Necid, když byl v roce 2004 na obhlídce ve Vimperku před zařazením soutěžního místa ve do kalendáře, to bylo ještě pochodové defilé na venkovních plochách, prohlásil: „Vimperk je jak sedm pahorků římských a pro pochodové defilé rovnou trasu nenajdete“. V letošním roce jsme vzpomněli jeho nedožité 80. narozeniny. Plocha zimního stadionu byla však pro pochod se třemi zatáčkami možná, a tak se zde sjížděly kluby ke kvalifikaci do MČR, i když pak bylo od pochodu v prvním kole upuštěno a zařazoval se až do kol semifinálových. V roce 2014 se ve Vimperku konalo finálové kolo s třásněmi.

Na MJN soutěžily mažoretky z Čech a Slovenska:
AMA Opava, Ametyst DDM Nýrsko, Dům dětí a mládeže Hořice, Elité Ostrava, Fantasy Přerov, Kaspi Přeštice, Klub mažoretek Zakřany, Koloseum Dance Team Štěnovice, LV2 Sokol Písek, Mažoretky Bailar Praha, Mažoretky Bella Junior Chotěboř, Mažoretky Hraběnky Kamenice, Mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice, Mažoretky Klapeto Vimperk, Mažoretky Lili Brno, Mažoretky SPIRIT Senica, SK, Mažoretky Panterky Dolní Beřkovice, Mažoretky TS Airai Borek, Mirabell Teplice, Merci Záhorská Ves, SK, Mona Náchod, Queens Štětí, Sašetky Hlohovec, SK, Sevensport Příbram, Sportovní klub Šumná, Top mažoretky Praha.

Soutěž MJN se stala již tradiční záležitosti a obohacením soutěžní sezóny. Od prvního ročníku, který byl ještě živou vzpomínkou na zakladatele mažoretkového sportu, změnila svůj ráz. Z festivalové záležitosti se stala soutěží zařazenou do mezinárodního kalendáře a postupovou, která dává jeho účastnicím možnost se probojovat až na mistrovství Evropy nebo i světa. Pokud mažoretky na sobě pracují a nenechávají nic náhodě, mají šanci uspět. Mohou se předvést i ve volbě Golden Majorett, která byla do programu MJN zařazena již po třetí. Počet kandidátek byl téměř shodný jako v minulém roce. V porotě pro volbu usedli představitelé města a VIP hosté: pan Pavel Dvořák, starosta, pan Jan Bauer, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru školství MěÚ, pan Bohumil Petrášek, emeritní starosta, paní Dagmar Rückerová, ředitelka soutěže, paní Iveta Toušlová, autorka oblíbených TV pořadů ( Toulavá kamera, 13. Komnata, Gejzír a Rub a líc) a pan Miroslav Rys, Energie AG.

Soutěž je tříkolová, do druhého postoupily všechna kandidátky, do třetího už jen 8 finalistek a vítězkami se staly: 1. Natálie Uhříčková, Klapeto Vimperk, 2. Valérie Palkosková, Hraběnky Kamenice, 3. Nela Fleišmanová, Klapeto Vimperk

Zda zůstane volba Golden majorett i nadále zařazena v soutěži MJN je otázka, výběr kandidátek je přímo závislý na počtu startujících v této soutěži, omezený věkovou hranicí nad 14 let. Na druhé straně je to však zajímavé zpestření programu soutěžního dne a společenská událost nejen pro diváky, ale i pro VIP hosty.

Velice pozitivní byla účast soutěžících ze slovenské Senice, Záhorské Vsi a Hlohovce. Zahraniční soutěžící jsou obohacením nejen co do počtu formací, ale především výkonnostní úrovni, choreografiemi a kostýmy.

Sedmý ročník oficiálně ukončila ředitelka soutěže, paní Dagmar Rückerová a poděkovala všem zúčastněným.

Byla to pěkná soutěž se vším co k ní patří, na startovní listiny bylo zapsáno 216 formací. Udělené medaile a hlavně postupy udělaly jistě mnohým radost. Pohár International Federation Majorettes Sport odjel se Sašetkami do slovenského Hlohovce.

Další postupy lze získat ještě na GP v Bulharsku, výprava do Pazardzhiku odjíždí už ve čtvrtek, 7. června. Přejeme úspěšné starty a šťastnou cestu.

Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

V. Silesia Grand Prix (SGP) na zimním stadiónu Sareza Ostrava

V. Silesia Grand Prix (SGP) na zimním stadiónu Sareza Ostrava

Zatímco loňský ročník byl do soutěžního kalendáře zařazen na poslední chvíli, ten letošní byl již zařazen řádně a místním pořadatelem byl klub Daisy Ostrava spolu s TJ Sokol v Porubě. ¨

Na startovní listinu bylo zapsáno 230 formací, vloni 154. Do Poruby se sjeli soutěžící nejen z Česka, ale také ze Slovenska a Polska, z těchto klubů:

AMA Opava, Andria Hrabová, Charlie hradec nad Moravicí, Cheeky Cheerky Hradec králová, Dračice Bystřice, Dům dětí a mládeže Hořice, Elité Ostrava, Excelent Dolní Benešov, Daisy Ostrava, Gina Brodek u Přerova, Hvězdičky Postřelmov, Ještěrky Branka u Opavy, Juventus Karviná, Kala Havířov, Klub mažoretek Valtice, Lexy Kroměříž, Mažoretky Bella Junior Chotěboř, Mažoretky DDM Bílovec, Mažoretky Petra Studénka, Michelle Karviná, MiKaDo Karviná, Minima Husinec, MK Ballerisimo Hlučín, Neonky Moravská Nová Ves, PV Team Vimperk, Taneční klub JOY Orlová, Dance studio NOISE Prešov, SK, Mažoretky Edit Staškov, SK, Panterky MDK Gliwice, PL, Tupot Dabrowa, PL.

Soutěž zahájil pan ing. Petr Mihálík, starosta Úřadu městského obvodu Poruba, za přítomnosti paní Mgr. Zuzany Bajgarové, místostarostky, ing. Borise Blažeje, starosty TJ Sokol a pana Jakuba Jandy, poslance Parlamentu ČR a vítěze Světového poháru ve skocích na lyžích. Pan poslanec převzal záštitu nad konáním celé akce. Ředitelem soutěže byl pan Radim Oberherr a jeho zástupkyní paní Denisa Gelnarová, která je trenérkou a vedoucí klubu mažoretek Daisy.

Prostor zimního stadiónu byl upraven jako v soutěžích MČR na část soutěžní a část pro rozcvičování. Tento model se stal již běžným standardem a pro tak velkou soutěž je nezbytný, stejně jako umělohmotná plocha, studio pro průběžné výsledky nebo jednobarevná centrální dekorace. Stanoviště pro zdravotníky, ozvučení či živé vysílání už je samozřejmostí. Stadion Sareza byl hostitelem mažoretkové soutěže poprvé a na mažoretky si počkal, uplynulo celých 5 let, kdy jsme tam byli na obhlídce. Když se v roce 2013 připravovala 20. soutěžní sezóna, byla podána kandidatura na pořádání mistrovství Evropy a právě místem konání měl být stadion Sareza. Z konání evropského šampionátu však sešlo, ve složce „možnosti hal“ zůstala jen cenová nabídka. Ale když se nepovede jedno, povede se druhé; v témže roce se konalo první mistrovství světa, ale místem konání byla zvolena Praha. Ale kdo ví, co se ještě vygeneruje.

Startovní listiny s uvedením pravděpodobného času startů jsou u soutěžících v oblibě, na soutěž tak mohou přijíždět postupně. Služba u registrace tak sice musí fungovat v průběhu soutěžního dne, ale lze konstatovat, že i tato „maličkost“ je zase vstřícným krokem pro pohodlí soutěžících. Po Silesia GP je připraven ještě Memoriál Jiřího Necida s magiským číslem 7 ve Vimperku a nově zařazená soutěž Back Together v Přerově.

Pohár International Federation majorettes Sport byl zaslouženě udělen domácímu klubu Daisy Ostrava.

Ještě jednou děkujeme za přijetí a spoluorganizaci soutěže a uvidíme, se dá ještě do Ostravy vymyslet

Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Dívčí půvaby v pochodovém kroku

Dívčí půvaby v pochodovém kroku

Karvinské kluby doma bodovaly na mažoretkovém mistrovství ČR

Již po šesté v řadě se na zimním stadionu v Karviné konalo fi nálové kolo mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v sóloformacích a skupinách. Pořádajícím týmem byly opět mažoretky MICHELLE Karviná z.s., slavící deset let od svého vzniku. Soutěže se účastnily také mažoretky MiKaDo a mažoretky Juventus Karviná. Centrální dekorace napovídala, že karvinské finále bylo plné oslav. Město slaví v tomto roce 750 let od svého vzniku, Česká federace mažoretkového sportu 25 let. Pořadatelka Ivana Poláková se s námi podělila o dojmy: „Snažili jsme se propracovat organizaci a celou přípravu finálového kola s Českou mažoretkovou federací. Jsme velice rádi, že se finále konalo právě zde, hlavně díky komfortním prostorovým podmínkám, zázemí pro soutěžící a velké kapacitě tribun pro návštěvníky. Také nás těší zájem statutárního města, které se nemalou měrou podílí každoročně na podpoře nového, moderního sportu. V letošním roce nechyběla ani podpora Moravskoslezského kraje. Stát na stupni vítězů a dívat se do publika je úžasný pocit, ale za dosažením tohoto úspěchu je mnohaletá práce. Výkony soupeřek jsou stále lepší, nároky na předvedenou sestavu vyšší a hodnocení rozhodčích přísnější. V obrovské konkurenci se karvinské mažoretky přesto neztratily.“ Během víkendu soutěžilo 1300 děvčat, aby získala mistrovské tituly a postupy na mezinárodní soutěže, a to na mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici, které se koná ve dnech 14.–17. června, a na mistrovství světa v Praze, které se koná ve dnech 21.–25. srpna tohoto roku. Finálové kolo mělo i několik novinek, jako startovní listiny uspořádané podle celostátních výsledků či průběžné zveřejňování výsledků v královské disciplíně sólo baton seniorky
na LED obrazovku v hale. „Myslím si, že v mažoretkovém sportu to je zase obrovský krok dopředu a že tento princip se ujme a přiláká k nám další mažoretkové skupiny z celé České republiky,“ dodala Poláková. Mistrovství bylo vysíláno v přímém přenosu na www.vysilame.zive.cz. Z přenosu pořízený záznam můžete sledovat na programu ČT sport v úterý 29. května od 19.15 h.

Karviná podporuje taneční a mažoretkový sport

Stejně jako v minulých letech podpoří město Karviná taneční a mažoretkový sport. V letošním roce to bude částkou 450 000 Kč z Fondu primátora. „Jsme rádi, že taková činnost v Karviné je. Naše město skvěle reprezentují nejen na republikové úrovni, ale v celé Evropě. O dotaci požádaly tři mažoretkové soubory a dva
taneční oddíly. Rozhodli jsme se je podpořit částkou 450 tisíc korun,“ říká primátor města Jan Wolf (ČSSD). Na 30 tisíc korun se může těšit skupina mažoretek MiKaDo, která vznikla v roce 2016. Peníze využije na pořízení soutěžních kostýmů a svůj provoz. Skupinu založily bývalé členky přední mažoretkové formace a hned v prvním roce svého působení se jim podařilo získat 100 medailí. Mažoretky Michelle, které byly v loňském roce oceněny za výbornou reprezentaci města Pamětním listem Rady města Karviné, dostanou z Fondu primátora 220 000 Kč. Částku 100 000 Kč budou moci využít na projekt „Žít si svůj sen“. Dalších 120 000 Kč bylo na pořádání Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a fi nále skupin a sóloformací 2018. Skupina mažoretek Michelle vznikla v roce 2008 a v loňském roce
výrazně uspěla na mistrovství Evropy, které se konalo v chorvatské Crikvenici. Domů si děvčata přivezla 20 medailí. Třetí podpořenou organizací je Krajské středisko volného času Juventus Karviná a jeho tři oddíly. Částku 200 000 Kč si mezi sebe rozdělí mažoretky Juventus a taneční kluby Street-dance N´beats a Intro.

OSOBNÍ POZVÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ za organizaci mistrovství ČR v mažoretkovém sportu přijaly vedoucí Mažoretek Michelle Ivana Poláková s dcerou Michaelou. Na radnici se setkaly s primátorem města Janem Wolfem a náměstkem Karlem Wiewiórkou při slavnostním podepsání dotace z Fondu primátora.

Stránka soutěžeOfficial article

Zdroj: Karvinský zpravodaj červen 2018Official article

Číst více

V Náchodě bylo ukončeno MČR 2018

V Náchodě bylo ukončeno MČR 2018

„Je mi ctí, že mohu jménem vyhlašovatele i pořadatele ukončit finálové kolo 25. ročníku Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu s náčiním třásně, prapor a mix.
Zatímco včera, při zahájení, jsme znali jen účastníky zapsané na startovních listinách, dnes známe jejich vítěze i celkové pořadí. Je to hra, je to porovnávání výkonů, ale nejdůležitější je zapojení dětí a mládeže a jak jsme včera viděli i částečně dospělých, do estetického sportu, který jako každý jiný sport motivuje jeho účastníky pracovat na sobě, jít dál, radovat se z úspěchů a přijmout zklamání, když výsledek není podle očekávání. Ale vždy, když něco končí, v našem případě Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, něco nového začíná a to jsou soutěže zapsané v kalendáři mezinárodních akci, nově je zařazená společná soutěž dvou silných střešních organizací NBTA a IFMS. Svátek mažoretek, Mistrovství světa, VI.World Championship Majorettes Sport, bude za tři měsíce. Seznam nominovaných z finálových kol se ještě doplní o formace, které dosáhly na bodovou hranici v mezinárodních soutěžích. Z mistrovství světa bude hodinový přímý přenos, bude jej vysílat ČT Sport, v pátek, 24.8. a pokud se nic nezmění, bude odvysílán i sestřih ze všech soutěžních dnů.“

sdělil v závěru Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ředitel finálového kola, pan Ludvík Berger.

Do finále s náčiním třásně, prapor a mix (kombinace náčiní), postoupily formace z kvalifikačních kol a byly zapsány na startovní listiny, tyto kluby:
1. Mažoretky DDM Bílovec, 2. Prezioso Sokol Blatná, 3. Lassies Brno,4. Mažoretky Lili Brno, 5. Gina Brodek u Přerova,6. Dračice Bystřice, 7. Rodičovský tým Bystřice, 8. Excelent Dolní Benešov, 9. Angeles dance group Dvůr Králové nad Labem, 10. Kala MKS Havířov,11. MK Ballerisimo Hlučín, 12. SK mažoretky Paprsky Hlučín,13. DDM Hoříce, 14. Andria Hrabová-Ostrava, 15. Minima Husicec, 16. TJ Alexis Chotěboř, 17. ZUŠ Jirkov, 18. Mažoretky Hraběnky Kamenice, 19. Juventus Karviná, 20. Michelle, Karviná, 21. MiKaDo Karviná, 22. Lady „J“ Karviná, 23. MiKaDo Karviná, 24. Květinky TJ Sokol Kladno, 25. TMK Dreams Ludgeřovice, 26. Neonky Moravská Nová Ves, 27. Ametyst DDM Nýrsko, 28. Cheeky Cheerky Hradec Králové, 29. Dance club Spirit Kladno, 30. AMA Opava, 31. TK Dancing Roses Opava, 32. Taneční klub JOY Orlová, 33. Daisy Ostrava, 34. Elité Ostrava, 35. Stars Ostrava, 36. AliensDDM Písek, 37. LV2 Sokol Písek, 38. Hvězdičky Postřelmov, 39. Hvězdičky Prostějov, 40. Mažoretky Bailar Praha, 41. Fantasy Přerov, 42. Kaspi Přeštice, 43. Sevensport Příbram, 44. Mažoretky Ruda nad Moravou, 45. Sportovní klub Šumná, 46. Bohuňovické mažoretky Šternberk, 47. Koloseum Dance Team Štěnovice, 48. SK Nephilim Štětí, 49. Mirabell Teplice, 50. Zuzanky Týnec, 51.Klub mažoretek Valtice, 52. Mažoretky Klapeto Vimperk, 53. PV Team Vimperk, 54. Mažoretky Severovýchod Zábřeh, 55. Klub mažoretk Zakřany, 56. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 57. Základní umělecká škola Jirkov, 58. Angeles Ždánice a domácí 59. MONA Náchod.

Svým vystoupením pozdravily konání finálového kola nejmladší mažoretky z domácího klubu Mona Náchod a nejstarší mažoretky z rodičovského týmu Bystřice nad Olší. Obě vystoupení si získala přízeň diváků. Nástup vedoucích kubů, asistentů a instruktorů, VIP hosté, zpívaná hymna, zahájení soutěže starostou města, to jsou atributy, které v úvodním ceremoniálu nechyběly. Starosta města, pan Jan Birke ve svém projevu poděkoval rodičům za to, že své děti k mažoretkovému sportu vedou, že je doprovází a podporují, že jim není lhostejné jak jejich děti tráví volný čas. Poděkoval vedoucím klubů a instruktorům, že ve svém volném čase své svěřence připravují a zapojují do soutěží a vedou ke kultivovanému pohybovému projevu. Poděkoval federaci za výdrž, že se mažoretkovému sportu věnuje naplno a žene jej kupředu a dává možnost pro vyplnění volného času dětem, mládeži i dospělým.

Samotná soutěž, rozdělená do dvou dnů, utekla jako voda v Metuji před zimním stadionem. Poslední startovní číslo patřilo mažoretkám Minima Husinec, které vystoupily se show. Tato diváky oblíbená disciplína se ze startovních listin ztrácí, v letošním ročníku se kvalifikovaly jen tři. Získaly sice přímý postup až na mistrovství světa, ale držme jim palce, aby se na mistrovství přihlásily skupiny ze zahraničí, aby mohly vůbec startovat.

Předvedení hodnocení s průběžnými výsledky bylo v disciplíně sólo s třásněmi a v disciplíně skupiny mix, v obou případech u věkové kategorie seniorky. Postupné předvádění trendů a technických možností je nezbytné pro další vývoj nejen moderního zpracování výsledků a administrace, ale je důležitým prvkem pro transparentnost soutěží.

Doprovodnou akcí bylo vytvoření sběrného místa pro darované kabelky. Akci vyhlásila Nadace pro transplantace kostní dřeně, výtěžek z darovaných kabelek pak půjde na účel, pro který byla nadace založena.

I tento ročník potvrdil a ukázal, že je důležité neustále se vzdělávat jak v praktických dovednostech, tak v teorii. Klást důraz na vzdělávání není sice populární, ale zato je výsledek vidět na dokonaleji a precizněji předvedených prvcích v sestavách a teorie i v osvojování a výkladu pravidel eliminuje mnohdy zbytečné chyby, někdy i nedorozumění nebo nedůvěru v objektivnosti hodnocení. Mažoretkový sport je oproti stoletým sportům ještě hodně mladý a je mladý i co do věku jeho příznivců. Jeho vývoj, zvláště v posledních letech, se dá přirovnat ke spirále; točí se dokola, ale stoupá úroveň. A to je největší odměna pro nás všechny.

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

První seznámení s novými uchazeči bývá na celorepublikovém semináři, místo, datum a další informace se zveřejňují na webových stránkách, kalendář a pak stačí kliknout na město označené malou šipkou. Účast není podmínkou. ale pomůže v první orientaci.

Přihlášky, pravidla, soutěžní řád, rozhodčí a další důležitosti jsou vyvěšeny v menu pod ikonou MČR.

Soutěží se ve dvou výkonnostních třídách A a B. Pro nové uchazeče se doporučuje B, principy jsou uvedeny v ústředních propozicích a soutěžním řádu, odkaz ZDEZDE

Ústřední propozice a soutěžní řád: v oddíle IX. Start soutěžících
Kluby se mohou stát pobočným spolkem nebo členem, pak se hradí členské příspěvky, každý člen má svůj průkaz, nebo se jen zaregistrují a uhradí registrační poplatek pro daný rok (předpis je vystavená faktura), a to podle počtu přihlášených formací.

Vždy pro následující sezónu se aktualizované předpisy, pravidla a informace včetně soutěžního kalendáře, zveřejňují na www.majoretsport.cz
Výběr místa startu dle soutěžního kalendáře je libovolný, omezení je jen v případech naplnění kapacity.

Dotazy na:
info@majoretsport.cz
mobil: 731440909

Váš dotaz nejen k pravidlům

 

Verification

 
Číst více