Author Archives: admin

Poděkování – Mažoretky TS Airai Borek

Poděkování – Mažoretky TS Airai Borek

Ráda bych omluvila náš tým, že se nezúčastnil summitu v Olomouci, z důvodu vytíženosti a soustředění jsme to bohužel nezvládli, což nás
velmi mrzí.

Také bych Vám i celé federaci ráda poděkovala za sezónu 2018, která byla pro nás první za nový klub. Vždy, když jsme potřebovali, tak nám někdo pomohl, čehož si moc vážíme. Viděla jsem reportáž od vysilamezive.cz,kde bylo zmíněno i jméno našeho klubu, za což moc děkujeme. Již sentěšíme na soutěžní sezónu 2019, moc se nám líbí novinky, hlavně semifinále sól a Grand Prix na Slovensku, vynikající krok dopředu.

Přejeme Vám i celé České federaci mažoretkového sportu krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, radosti, trpělivosti a ať se Vámnsplní všechna přání.

Ještě jednou děkujeme nejen za sezónu 2018, ale hlavně za Vaši práci pro všechny mažoretky.

Za Mažoretky TS Airai Borek
Denisa Hollerová

FB: Mažoretky TS AiraiFB: Mažoretky TS Airai

Číst více

Užití státních symbolů má svá pravidla

Užití státních symbolů má svá pravidla

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je v přeneseném slova smyslu národním mistrovstvím. Na tak velkolepé akci, kterou národní mistrovství je, používáme státní symboly, nejčastěji vlajku. V soutěžním řádu o užití státních symbolů je uvedeno následující, citace:
2) Užití státních symbolů
a) užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
b) pro účastníky soutěže platí ustanovení § 7 odst. 6 citovaného zákona, že ostatní fyzické osoby a právnické osoby a organizační složky státu, mohou užít vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv
c) v případě, že soutěžící vlajku užijí, pak § 9 uvádí, že na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice a dále, že státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Protože jsem si vědomi, že užití státních symbolů má svá pravidla a specifika, požádali jsem o výklad pana Marka Mandu, člena hradní a sokolské stráže o výklad zákona a případnou choreografii při užití vlajky/praporu.

Přednáška p. Mandy byla dobře připravená a poučná. Zaujalo nás jeho motto. „Jestli chcete po ostatních, aby svítili, pak musíte zářit“

Číst více

Jak zaujala přednáška o mace bude překvapením příští sezóny

Jak zaujala přednáška o mace bude překvapením příští sezóny

Do pravidel International Federation Majorettes Sport (IFMS) byla po schválení zařazena nová disciplína „mace“. Mace je druh zbraně, které se dnes používají jen zřídka pro skutečný boj, ale jejich repliky slouží při slavnostních ceremoniálech, jako symbol autority. Ve východních zemích se užívá označení bulawa, velitelský palcát kozáckého hejtmana. U nás je palcát ve spojení s vyobrazením Jana Žižky. Obdobou mace je i dirigentská hůl pro kapelníka při živé pochodové hudbě, což nás může vést k domněnce, že dnešní hůlka – baton může vycházet i z této podoby.

Na celorepublikový seminář do Olomouce přijala pozvání paní Katarzyna Czyźak z Polska. Její výklad a předvedení některých prvků přiblížilo sobotním účastníkům práci s tímto náčiním. Jak přítomné předvedení mace zaujalo poznáme v nadcházející sezóně.
Paní Katarzyna Czyźak je členkou sportovně technické komice IFMS a sobotní seminář patřil k její aktivní snaze o přínos mažoretkovému sportu.

Pravidla se upravují následovně:
SEKCE (BATON) MACE – ZKRATKA MACE
• MACE je vyrobena ze dřeva. Může také obsahovat kovové prvky.
• Délka ramene – od 80 do 110 cm.
• Hmotnost – od 500 do 750 g.
• Knoflík může být dodatečně zdoben záhyby a pompony (třásněmi).
• Špice MACE musí mít ochrannou krytku.
• 1 MACE pro jednu mažoretku
• Věkové kategorie: juniorky, seniorky
• Disciplíny: Sólo, duo-trio, mini, skupiny (pódiová choreografie a pochodové defilé mají vlastní disciplínu)
Veškerá pravidla hodnocení (včetně povinných prvků) jsou totožná s náčiním BATON

 

Odkaz na pravidlaOdkaz na pravidla

Číst více

Tečka za instruktory mažoretek v letošním roce byla v Olomouci

Tečka za instruktory mažoretek v letošním roce byla v Olomouci

Pro absolventky listopadového licencovaného školení instruktorů mažoretek III. třídy byly na celorepublikovém semináři v Olomouci připraveny a předány trenérské bundy. Tyto jsou pro ně speciálně vyrobeny, mají sloužit jako jejich symbolika a zároveň i k propagaci a šíření dobrého jména mažoretkového sportu. Bundy jsou neprodejné, lze je získat absolvováním školení.

Školení se může zúčastnit zájemce, který aktivně působí v České federaci mažoretkového sportu (ČFMS), o školení požádá a splní podmínky jako je včasná přihláška, úhrada poplatku (školného), poplatku za osvědčení (licenci apod.) Žadatel musí být občansky a morálně bezúhonný a zároveň se zavazuje k dodržování pravidel, soutěžního řádu, propozic a předpisů ČFMS.

Školení (kurzy, semináře) instruktorů jsou v rozsahu 30-40 hodin.

Osvědčení (licence) může být instruktorovi také odebrána, a to jestliže se instruktor:

dopustil zvlášť vážného porušení soutěžních pravidel, předpisů, porušil zákaz o používání dopingu, dopustil se úmyslného trestného činu za který byl odsouzen nebo dehonestoval mažoretkový sport.

Všem držitelům osvědčení přejeme hodně trpělivosti a nápadů, šikovné svěřence, úspěchy na soutěžích a žádné zdravotní indispozice.

Školení instruktorů III. třídy 2018Školení instruktorů III. třídy 2018

Číst více

Grand Prix v mažoretkovém sportu v Moskvě po třetí

Grand Prix v mažoretkovém sportu v Moskvě po třetí

Více jak 140 formací ze 14 klubů a 4 států (Rusko, Bělorusko, Česko a Kyrgyzstan) bylo zapsáno na startovní listinu v pořadí VII. Grand Prix pod záštitou International Federation Majrettes Sport.

A výsledek? „Těšíme se do Prahy na mistrovství světa, znělo od vedoucích , soutěžících dětí a rádi by přijeli i hlasatelé a organizátoři soutěže.“

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Ohlédnutí za finálovým kolem v Karviné

Ohlédnutí za finálovým kolem v Karviné

Motto:
„Finále MČR v mažoretkovém sportu není problém uspořádat, pokud má člověk chuť a čas. Vždy je k tomu ale zapotřebí nutná dávka nadšení pro uskutečnění věci.„ Iva Poláková

Mistrovství České republiky díky velké návštěvnosti diváků, podpoře města Karviná a podpoře Moravskoslezského kraje pokryla příjmy, všechny výdaje spojené s organizací soutěže. Nejen po finanční stránce, ale i po stránce organizační se realizace soutěže vydařila. Zpětná vazba od diváků, vedoucích mažoretkových skupin, mažoretek i osobností v čele s primátorem města Karviné, Ing. Janem Wolfem, který byl přítomen zahájení a finálové kolo prohlásil za otevřené, byla především pozitivního názoru. Kladná kritika byla i na moderátorku celé soutěže, přispěla ke správnému a rychlém chodu dvoudenního maratónu. Vedoucí skupin kladně hodnotili výběr prostor pro konání soutěže. Zimní stadion v Karviné má dostatek parkovacích míst, jak pro osobní automobily, tak pro autobusové výpravy, což není vždy pravidlem. Dalším plusem jsou jeho velké prostory, kde má téměř každá mažoretková skupina své zázemí. Soutěžící mažoretky byly odměněny krásnými medailemi a poháry, což bylo odměnou za jejich skvělé výkony. Jako v každém sportovním odvětví, tak ani soutěžím v mažoretkovém sportu se nevyhnou poranění. Pro takové případy byla připravena zdravotní služba; byla vždy k dispozici na viditelném místě a ve správný čas poskytla ošetření. Kladně hodnotíme práci všech, kteří se podíleli na samotné organizaci. Po celé dva dny odváděli stoprocentní a bezchybnou práci. Dokázali zabezpečit chod soutěže tak, aby předešli nežádoucím situacím. Stále nám však trošku pokulhává udržení pořádku na tribunách, šatnách a sociálních zařízeních. Tuto záležitost jsme v letošním roce museli zajistit specializovanou úklidovou firmou.

Poznatkem do budoucna pro všechny je udržení správné atmosféry během soutěže. Tou je mimo jiné znalost a správný výklad pravidel.

Vyzkoušelo se několik novinek (od startovních listin, veřejného hodnocení…) což je důležité k dalšímu rozvoji mažoretkového sportu.

Závěrem je nutno podoktnout, že práce vyhlašovatele celé soutěže „České federace mažoretkového sportu“ si velice vážíme. Vypořádala se soutěžním rokem s maximálním nasazením a velmi uspokojujícím výsledkem. Mažoretkový sport se stává stále více populárnějším sportovním odvětvím, což nám dokazují počty přihlášených formací a věříme, že v dalších letech se tento trend udrží.

Za klub mažoretek Michelle Ivana Poláková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Sportovní „ŠOK“ II

Sportovní „ŠOK“ II

Sport „ŠOK“ – lekce vzdělávacích programů ve dnech konání VII. Grand Prix Moskva pokračuje. V sobotu, 17.11. 2018 se konala II. část, od 09:00 h – 21…00 h ve stejném čase

a) Majorettes, Monika Bergerová
b) Baton Twirling Yonatan Orlov
c) Baton Twirling Jean Michel Ruell
d) Together IFMS+WBTF

Sobotě, stejně jako pátku, vládla paní Monika Bergerová a její svěřenkyně členky klubu Mona Náchod: Monika Hejčlová, Alena Ouředníková, Nora Kordíková, Valerie Kordíková, Adéla Černá

Děvčata demonstrovala prvky dle pravidel mažoretkového sportu. Bylo to opravdu náročné.

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS

Číst více

Sportovní „ŠOK“

Sportovní „ŠOK“

Sport „ŠOK“ – kolekce vzdělávacích programů ve dnech konání VII. Grand Prix Moskva. V pátek, 16.11. 2018 se konala I. část, od 09:00 h – 21…00 h
a) Individuální trénink
b) Master-clasess
c) Přednáška pro trenéry

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS

Individuální trénink
Master-clasess
Přednáška pro trenéry
Číst více

Listopadové licenční školení bylo ukončeno předáním osvědčení

Listopadové licenční školení bylo ukončeno předáním osvědčení

Školení se konalo na Universitě Palackého v Olomouci, katedře sportu UP. Garantem přípravy učebního plánu a programu byl Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Pan Hůlka obsadil výuku profesně zdatnými odborníky – lektory UP. Kurz byl zakončen písemnou zkouškou formou testu a předáním osvědčení panem Karlem Hůlkou, za asistence paní Moniky Bergerové, hlavní rozhodčí, za přítomnosti Elišky Roubalové, lektorky a Marty Pavelkové. Listopadoví absolventi licenčního školení instruktorů mažoretek zvýšili počet proškolených vedoucích, trenérů a asistentů zainteresovaných v oblasti mažoretkového sportu.

Uchazeči se netajili tím, že to bylo po všech stránkách náročné jak svým obsahem, tak i rozsahem. Osoby, které pracují s dětmi, to však mají náročné i v praxi. Kombinace odborných znalostí s víceletou praxí je základem dosažení dobrých výsledků; jen tak mohou být zajištěny standardy kvalitního rozvoje mažoretkového sportu.

Další běh školení se připravuje na rok 2019, termín zatím stanovený není, je závislý na soutěžním kalendáři. Současně se připravují učební plány pro instruktory mažoretek II. třídy (tato osvědčení jsou nutná pro vystavení živnostenských listů).

Prioritou je školit uchazeče z řad aktivních účastníků v Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu; v programu školení jsou zakomponovány i přednášky z pravidel, stanov a dalších předpisů a oblastí České federace mažoretkového sportu z.s.

V Olomouci 11.11.2018
Marta Pavelková

Stránka školeníStránka školení

Číst více

Info instruktor mažoretek

Info instruktor mažoretek

Některá upřesnění pro nadcházející licenční školení (09-11.11.2018):

1) doporučený oděv – sportovní oblečení (na aktivity v hale – sálovou (halovou) obuv, do gymnastiky stačí ponožky nebo cvičky (bude se cvičit na kobercích),
2) psací potřeby a poznámkové bloky s sebou pro vlastní potřebu poznámek a pro praktickou část,
3) materiály z teoretických přednášek zpětně obdržíte e-mailem,
4) ZAHÁJENÍ ve 13:00 h bude čistě jen organizační, zahájení povede pan Karel Hůlka,
5) podmínkou splnění licence je aktivní účast na seminářích dle programu a závěrečný test
6) ústní zkoušky a zkoušky z choreografie nejsou (až u II. třídy)
7) testy se budou opravovat ihned

Podrobný program, zde je odkaz Official article

Instruktoři mažoretek obdrží osvědčení na místě, průkaz instruktora pokud zašlou včas foto (jinak pak dodatečně na semináři nebo poštou) a bundu pro instruktory po jejím zhotovení. Pro odeslání objednávky na bundy je nutné nahlásit konfekční velikost.
Poplatek za osvědčení (licenci) je stanoven na 1 000 Kč, částku můžete uhradit v hotovosti v Olomouci nebo přímo na účet

Přejeme úspěšné školení

Marta Pavelková

Číst více