Author Archives: admin

Reakce na otevřený dopis

Reakce na otevřený dopis

Vážená paní Pavelková,

I k nám se dostal email s pozvánkou. Mně tento email přišel jako výkřik do tmy. Neustále slýchám jak všichni chtějí spojovat mažoretky, ale každý rok vznikne
další asociace. Ani mně se tato situace nelíbí. Zaregistrovala jsem pouze, že se opět v MAC něco děje, ale neboť jsem trochu konzervativní, nehloubala jsem co a jak.

V hlavě mi zůstala slova slečny Terezy Rejlové, že uznatelné (střešní) organizace jsou v ČR pouze dvě, a to NBTA a IFMS (ČFMS). Jejího názoru si vážím včetně toho, že obě dělají vše trochu rozdílně, po svém a dle svých pravidel. Víte moc dobře, že jsme NBTA opustily, ale ne z důvodu toho, že budeme jinde vyhrávat.

Jsem moc ráda, že jsme se rozhodly pro tento těžký krok a v roce 2016 jsme prvně nastoupily u vás ve federaci na plochu. Cesta to je pro nás neustále náročná, po každém soutěžním kole odjíždím unavená, ale s velice dobrým pocitem. Vždy se vše odehrává v přátelském duchu a toho si velice vážím.

Protože si vážím toho co všechno děláte, píši svůj názor.

Doufám, že vše se jednoho krásného dne dostane do správných
kolejí.

Markéta Novotná

Otevřený dopis k UMWC – nepostupová soutěž pro všechny mažoretkyOfficial article

Číst více

Sedmé kvalifikační kolo ve Štětí

Sedmé kvalifikační kolo ve Štětí

Přesně na polovinu dubna, 15.04.2018, připadlo konání 7. kvalifikačního kola 25. ročníku Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek , ve Štětí. Město leží na pravém břehu Labe, na samé hranici Ústeckého kraje a proslavila jej tradice festivalů dechových hudeb. Mažoretky, které k dechovým hudbám patří, tak mají ve městě dlouholetou tradici, ale soutěž v mažoretkovém sportu se konala ve sportovní hale, patřící školám, vůbec poprvé. Místním pořadatelem byl klub SK Nephilim a ředitelem soutěže pan David Ulbrich. V úvodním ceremoniálu prohlásil soutěž za otevřenou pan Tomáš Ryšánek, starosta města. Pan starosta ve svém projevu uvedl pro veřejnost zajímavou informaci o původu mažoretek ve městě. Přikládá se řediteli školy a hudebníkovi v jedné osobě. Z jednoho zájezdu s kapelou ve Francii, kde mažoretky vystupovaly, si pan ředitel dovezl inspiraci a nápad zrealizoval. Takže již v roce 1964 mohla veřejnost ve Štětí spatřit mažoretky jako doprovod a ztělesnění hudby místní kapely. Na pravidelných festivalech dechových hudeb (FEDO), které město pořádá, se s doprovodnými skupinami mažoretek, které jsou doplněním a ozdobou kapel, můžeme v tomto pojetí setkat dodnes. Nedělní soutěž však byla o sportovním pojetí. Soutěživost a dravost mladé generace přináší stále nové prvky, nápady v pohybové kultuře, v choreografiích, v hudebním cítění, reakcích na současné trendy a hudební žánry a touhu po porovnávání svých výkonů. Tím se mažoretky začaly postupně přibližovat sportu a dnes se řadí ke sportům estetickým. Neznamená to však, že by se na původní poslání mažoretek zapomnělo. V disciplíně pochodové defilé nebo klasická mažoretka je pochodový krok dominantní.

Štětí po prvním kole přihlášek ukazovalo na soutěž méně obsazenou. Před zahájením však počet zapsaných formací na startovních listinách dosáhl počtu 102. Na soutěž přijely kluby i z Moravy nebo z Jižních Čech: Panterky Dolní Beřkovice s vedoucí Kateřinou Novou, Paprsky Hlučín s vedoucí Terezou Kremrovou, ZUŠ Jirkov s vedoucí Hanou Šimkovou, Dance club Spirit Kladno s vedoucí Charlottou Petrovou, Květinky TJ Sokol Kladno s vedoucí Markétou Tůmovou, Tarabičky Nové Strašecí s vedoucí Ivou Tarabíkovou, Mažoretky Bailar Praha s vedoucí Danielou Radeckou, Vinohradské mažoretky DDM Praha s vedoucí Romanou Jizbovou, Koloseum Dance Team Štěnovice s vedoucí Kamilou Pečenkovou, SARRA Trutnov s vedoucí Hanou Sekyrovou, Klub mažoretek Valtice s vedoucí Lenkou Polákovou, PV Team Vimperk s vedoucí Petrou Vašicovou a domácí SK Nephilim s vedoucí m Davidem Ulbrichem a Queens s vedoucí Terezou Novákovou.

Starosta města věnoval pohár a tajná porota vybrala formaci, která nejvíce zaujala po stránce nápaditosti, výrazu, nadšení… Pohár vyhrál klub Paprsky Hlučín, konkrétně skupina grandseniorů a pohár tak odjel na Moravu. Porotu zaujalo zapálení pro soutěž a temperament v předvedené sestavě, jako i účast mužů coby členů skupiny. „Pohárem jsme nadšeni, vůbec nás nemrzí šestihodinová cesta autobusem, ocenění si vážíme, protože se už nemusí nikdy opakovat“ řekla jedna ze členek oceněné skupiny.

Na ranním brífinku poděkovaly potleskem vedoucí paní Haně Šimkové za choreografii ke skladbě Hooray majorettes. Děvčata si ji pak zatancovala po vyhlášení výsledků každé výkonnostní třídy.
Regionální televize, která pořizovala zpravodajský záznam, vyjádřila obdiv nad svižností a úrovni soutěže, pochválila i zahajovací ceremoniál. Odkaz na vysílání najdete po jeho premiéře na www.majoretsport.cz, kalendář a klikem na Štětí.
Kvalifikací ve Štětí se počet uskutečněných kvalifikačních kol dostal do finiše a počet ohodnocených formací se přiblížil k tisícovce. Děkujeme

Marta Pavelková

… jedna pochvala na závěr:
Vyřiďte, prosím, obrovskou pochvalu pořadatelům včerejší kvalifikace z klubu SK Nephilim Štětí. Celou dobu se na holky smáli všichni – přes pořadatelé až po vedoucího nástupu. Příjemnější a více přátelskou kvalifikaci jsme nezažily.:-)

Za SK mažoretky Paprsky Hlučín Kremrová Tereza trenérka

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Otevřený dopis k UMWC – nepostupová soutěž pro všechny mažoretky

Otevřený dopis k UMWC – nepostupová soutěž pro všechny mažoretky

Vážená paní Kubíčková,

z došlé pošty je evidentní, že oslovujete kluby zařazené v Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek, registrovaných v České federaci mažoretkového sportu (ČFMS) a zvete je na dvoudenní sjednocení mažoretek. Pokud máte zájem o sjednocení, pak by bylo vhodné, abyste nejprve oslovila ČFMS o zařazení soutěže do soutěžního kalendáře jak republikového, tak i mezinárodního. Spolupráci s cílem trvalého sjednocení mažoretkového sportu a mažoretek vítáme, v této věci jste byla z naší iniciativy již 2x v nedávné době oslovena.

S pozdravem Marta Pavelková
předseda České federace mažoretkového sportu
+420 731 440 909
www.majoretsport.cz

Číst více

Šesté kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí

Šesté kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí

Druhou dubnovou sobotu, 14. 4.2018, se konalo v Hradci nad Moravicí, ve spolupráci s Českou federaci mažoretkového sportu a pod záštitou mezinárodní federace IFMS, 6. kvalifikační kolo 25. ročníku MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek. Již pátým rokem jsou mažoretky Charlie, za podpory města Hradec n. M., pořadatelé jednoho z kvalifikačních kol. Za dvacet pět let konání MČR hostilo mažoretky město Hradec n. M. již po sedmnácté. Tato soutěž má ve městě tradici od roku 1997.Příznivcům mažoretkového sportu přineslo malý přehled o soutěžních kláních v rámci celé sportovní sezóny 2018 minulé vydání hradeckých novin, podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách: www.majoretsport.cz.

Víceúčelovou halu ZŠ v Hradci, kde se soutěž konala, obsadilo od samotného rána téměř 600 mažoretek a v průběhu celé soutěže se vystřídalo více než 500 diváků. Další příznivci tohoto sportu mohli soutěž sledovat prostřednictvím internetu v živém vysílání s komentářem a i diváci u internetu tak mohli získat naprostý přehled o dění na soutěžní ploše. Archivní přenos soutěže naleznete rovněž na webových stránkách www.majoretsport.cz, stačí kliknout v kalendáři na Hradec n. M., případně přímo, zde je odkaz:http://www.vysilamezive.cz/video/587-mcr-v-mazoretkovem-sportu-2018/.
Co do počtu soutěžících, byl v Hradci zapsán na startovní listiny nejvyšší počet formací, a to 197. Soutěž byla rozdělená na výkonnostní třídu A a B. Mažoretky, zařazené do věkových kategorií, soutěžily v disciplínách podle druhu náčiní (hůlka, třásně, flag nebo v kombinaci náčiní – mix). Celkem bylo uděleno 1100 medailí.

V zahajovacím ceremoniálu se představili hosté, místostarosta pan Mgr. Patrik Orlík, ředitelka základní školy Mgr. Radka Očadlíková a soutěž oficiálně zahájil starosta, pan Josef Vícha. Státní hymnu, již tradičně, zazpíval sólista Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, pan Peter Svetlík. Hlasatelkou soutěže byla již pátým rokem moderátorka Rádia Čas, Petra Češková.

Je dobře, že spolek Charlie může reprezentovat své město Hradec n. M nejen jako místní pořadatel, ale také jako soutěžící tým. Předpokládáme, že jako v letech předešlých se mažoretky Charlie probojují až na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Snahou členek je podat co nejlepší výkony a hájit barvy svého města. Spolek Charlie rád uspořádá i v příštích letech některé z kol Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a přispěje k podpoře rozvoje mažoretkového sportu a věhlasu svého města Hradec nad Moravicí.

Poděkování patří všem, kteří pomohli v realizaci letošního soutěžního kola, a to ZŠ Hradec nad Moravicí za poskytnutí soutěžních prostor a zázemí pro mažoretky včetně jídelny, městu Hradec za finanční podporu, PČR a MPO za dohled nad bezpečností dětí, dobrovolným hasičům Žimrovice za požární dohled, všem sponzorům a ochotným rodičům, kteří přispěli k celé organizaci a také všem příznivcům mažoretkového sportu.
Regionální televize pořídila záznam ze soutěže, které odvysílá v pravidelném zpravodajství, poté bude odkaz na vysílání zveřejněn na www.majoretsport.cz (kalendář, Hradec n. M.)
Úspěchy mažoretek Charlie můžete sledovat na klubovýchinternetových stránkách v sekci úspěchyhttp://www.mazoretky-charlie.cz/, živé vysílání daných kol MČR http://www.vysilamezive.cz/

Vedení spolku mažoretek Charlie

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Pátá kvalifikace v Chotěboři

Pátá kvalifikace v Chotěboři

Stejně jako v Nýrsku, měla „ mažoretkovou“ premiéru sportovní hala Domu dětí a mládeže Junior v Chotěboři.
V pořadí 5. kvalifikace se zúčastnily mažoretky z 11 klubů: Cheeky Cheerky Hradec Králové, vedoucí Aneta Brindová, Hraběnky Kamenice, vedoucí Markéta Novotná, Minima Husinec, vedoucí Dana Kubíčková, Mona Náchod, vedoucí Monika Bergerová, Scarlett Kutná Hora, vedoucí Michaela Palečková, BABETKY Pacov, vedoucí Gabriela Dvořáková, PM Stars Pardubice, vedoucí Veronika Tlapáková, Mažoretky Ruda nad Moravou, vedoucí Pavlína Dubinová, Mažoretky Severovýchod Zábřeh, vedoucí Dana Koryčánková, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, vedoucí Alena Heroutová a domácí Mažoretky Bella Junior a TJ Alexis Chotěboř a bylo ohodnoceno 117 formací.

Místní pořadatele se velice dobře připravovali, kvalifikaci pro MČR organizovali poprvé a měli zájem připravit pro soutěžící co nejlepší podmínky nejen pro předvedení jejich soutěžních sestav, ale také jim poskytnout dobré zázemí, jako i pohodlí pro obecenstvo.
I tato 5. kvalifikace byla vysílána živě s komentováním, které se těší oblibě, což potvrzuje sledovanost; z komentovaných přenosů je vyšší.
Soutěž zahájil pan Tomáš Škaryd, starosta, spolu s ředitelkou DDM Junior paní Alenou Jandovou a ředitelkou soutěže paní Lenkou Ondráčkovou. Hned na poprvé měla soutěž i svoji porotu VIP, ve které přijal místo pan starosta. Do poroty usedl spolu s paní Danou Vavruškovou a Janem Klementem. I tentokrát získaly 4 soubory jak v dopoledním, tak v odpoledním programu od poroty VIP sladkou odměnu.

„Dnešní funkce člena poroty si vážím, hodnotit mě baví, dříve jsem se věnoval tanci, byl jsem aktivním tanečníkem, tak je mi tento sport blízký. V hodnocení se zaměřuji na výraz, dávám body za radost a nadšení“, sdělil člen poroty, pan Klement.

Propojení haly s DDM je vhodné pro zázemí soutěžících, k dispozici je tak více šaten. Oddělené vstupy pro veřejnost a mažoretky, vyhrazený prostor pro rozcvičování a nástupy na ceremoniály, to jsou aspekty, které také přispěly k pohodovému průběhu soutěže.

Soutěži v Chotěboři se kvalifikační kola přehoupla do druhé poloviny. Zpětné vazbě se věnuje pozornost, ve finálových kolech se od zpětné vazby upouští. Stále si mohou kluby doplňovat názvy svých formací, nepoužívat gelové nebo sypké třpytky, diplomy za 7. a další místa se vyzvedávají u stolku hlasatele, je otevřeno přihlašování do soutěže Golden mažoretka, postupy jsou zveřejněny na webu, kde není stanovena hranice znamená, že postupy nejsou pro nižší počet soutěžících formací omezeny.

Za soutěžící mažoretky poděkovala za organizaci soutěže místní mažoretka, Ivana Šenková.
Kvalifikaci ukončila ředitelka soutěže, paní Lenka Ondráčková a úplnou tečku za pátým kolem udělaly mažoretky samy společnou skladbou Hooray majorettes
Poděkování patří nejen dětem za předvedené výkony, ale také všem, kteří se spolupodíleli na přípravě a průběhu soutěže a také těm, kteří soutěž řídili nebo hodnotili.

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Čtvrtá kvalifikace v Dolním Benešově

Čtvrtá  kvalifikace v Dolním Benešově

V pořadí 4. kvalifikační kolo se konalo po čtvrté v Dolním Benešově, místním pořadatelem byl Kulturní dům a Mažoretky Excelent.
V Dolním Benešově bylo ohodnoceno 171 formací ze 14 klubů: Mažoretky DDM Bílovec, vedoucí Kristýna Luzarová, MK Ballerisimo Hlučín, vedoucí Karin Wronová, Juventus Karviná, vedoucí Martina Jančíková, Michelle Karviná, vedoucí Iva Poláková, Mikado Karviná, vedoucí Kateřina Doleželová, M Ladies Klimkovice, Kateřina Koplová, AMA Opava, vedoucí Eva Dudová, Andrianky Ostrava-Hrabová, vedoucí Šárka Kolébalová, Daisy Ostrava, vedoucí Denisa Gelnarová, Elité Ostrava, vedoucí Hana Černá, Stars Ostrava, vedouc Jana Adamowiczová, Hastrmanky Prosenice, vedoucí Jana Lapáčková, Mažoretky Petra Studénka, vedoucí Eva Šmudlová a domácí Mažoretky Excelent, vedoucí Dagmar Kristová.

Hned v úvodu čekalo diváky milé překvapení od pořadatelů, „pohádkovou“ skladbu „Co je tam dál „ zazpívala Adéla Kozelková ze ZUŠ Bruntál. Soutěž oficiálně zahájil pan Martin Štefek, starosta. Pan starosta se zúčastnil i ceremoniálu vyhlášení výsledků a vítězkám předával medaile.

Celá soutěž byla vysílána živě, tentokrát bylo celé vysílání komentováno, vše je opět zveřejněno na www.majoretsport.cz, stačí v kalendáři umístěném na titulní straně webových stránek kliknout na Dolní Benešov a znovu se můžete ponořit do soutěžní atmosféry včetně okomentování. Pochodové defilé, s ohledem na prostorové možnosti haly, zařazeno nebylo, ale kdo ví, možná jednou vyroste ve městě hala nová, prostornější. Ale i tak se do haly vešli soutěžící i diváci, bannery oddělovaly prostor pro rozcvičování. Teplé jarní počasí dovolilo pobyt venku, a tak se okolí haly hemžilo mažoretkovými kostýmy a děvčata si tak krátila čas do konečného vyhlášení výsledků.

Výsledky jsou zveřejňovány na webových stránkách včetně individuálního hodnocení, ve kterém mimo udělených bodů můžete vidět i srážky a bonifikace. Dříve se udělené bonifikace sumarizovaly s udělenými srážkami a nebylo je možné v individuálním hodnocení vidět.

Na průběhu soutěže v Dolním Benešově bylo vidět snahu místních pořadatelů o bezchybný průběh, instalace byly upraveny dle zkušeností z předešlých ročníků.
Soutěž ukončil pan Miroslav Krist, ředitel soutěže s tím, že se už nyní těší na setkání se všemi v příštím roce. Možná, že i v příštím roce, přednese poděkování Bára Sobková.

Pořadatele potěšila přátelská a pohodová atmosféra nejen mezi soutěžícími, ale také mezi diváky. K takovému výsledku určitě přispěl samotný pořadatelský štáb, ale i dobrá práce zvukaře, hlasatele, rozhodčích, týmu živého vysílání, rychlého zpracování výsledků a dobrý oběd, který vlastnoručně uvařila paní Kristová. Děkujeme.

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Třetí kvalifikace v Nýrsku

Třetí kvalifikace v Nýrsku

Tentokrát měla „ mažoretkovou“ premiéru sportovní hala v Pošumaví, v Nýrsku, v Havlíčkově ulici. Místním pořadatelem bylo Sdružení rodičů a přátel DDM Nýrsko, z.s.
V pořadí 3. kvalifkace, následující po Hořicích, byla plná očekávání, zda vše proběhne v zavedených standardech. Část poroty, štáb zpracování výsledků a režie čekal téměř 300 kilometrový přejezd ze sobotní soutěže a rozšířené respirační choroby byly hrozbou jak pro počty ve startovních listinách, tak pro realizační štáby. Kluby z Pošumaví přijely v dostatečném počtu a do Nýrska dokonce vážily cestu mažoretky až z Teplic nebo mažoretky z Prahy. Na startovní listiny byly zapsány formace z 12 klubů:
Prezioso Sokol Blatná s vedoucí Hanou Novotnou, TS Airai Borek s vedoucí Šárkou Hollerovou, Aliens DDM Písek s vedoucí Veronikou Kupcovou, fyzická osoba Písek martina Černá, LV2 Sokol Písek s Lenkou Vavříkovou, Mažoretky Písek s vedoucí Andreou Žákovou, Bailar mažoretky Praha s vedoucí Danielou Radeckou, fyzická osoba Přeštice Magdalena Dobišová, Kaspi Přeštice s vedoucí Lenkou Kašparovou, Sevensport Příbram s vedoucí Terezou Tylšovou, Mirabell Teplice s vedoucí Miluši Ramešovou, Mažoretky Klapeto Vimperk se zastupující vedoucí Eliškou Kubálkovou a domácí Ametyst Nýrsko s vedoucí Evou Koryťákovou. Na startovních listinách bylo zapsáno 118 formací, startovalo se také ve dvou výkonnostních třídách a v pěti věkových kategoriích.

Roli hlasatele přijal pan Jan Suda a bylo velice milé se po letech setkat. Pan Suda patřil mezi první hlasatele mažorekového sportu a spolu se svoji manželkou, paní Marií Sudovou, významně obohatili mažorekový sport s klubem Bonbon Klatovy. Pohybová, baletní a taneční průprava, originální choreografie, citlivý výběr hudby reagující na pocity mladé generace, to byla pozitiva, která se stala na několik let pojmem. Na summitu mažoretkového sportu v Praze, v listopadu 2016, bylo manželům Sudovým uděleno ocenění „Za přínos mažoretkoému sportu“.

Celá 3. kvalifikace byla vysílána živě, tentokrát bez komentáře, celý záznam je zveřejněn na www.majoretsort.cz, stejně jak výsledkové listiny, hodnocení rozhodčích nebo celorepublikové výsledky. I tentokrát byly výsledky zpracovány kompletně v nové aplikaci, ověřování je důležitým krokem pro výsledný produkt.
Samotná soutěž v Nýrsku měla ve své premiéře svižný průběh, počtem formací byla srovnatelná s předešlými dvěma koly. Bylo na co podívat a stejně jako v předchozích dvou kolech lze tvrdit, že i z kvalifikace v Nýrsku budou kluby zastoupeny až na Mistrovství světa v Praze.
Realizace kvalifikačního kola v Nýrsku byla pro místní pořadatelé generálkou pro odzkoušení prostorových podmínek, stravovacích a ubytovacích služeb, potřeby nutného inventáře k vlastní realizaci, řízení nástupů, jako i k výběru zvukaře a dalších služeb, nutných k zajištění sledu programu.

Soutěž oficiálně otevřela paní Soňa Hladíková, místostarostka města. Její úvodní proslov byl velice výstižný, děkujeme. Paní místostarostka se spolu s paní Pavlínou Karlovskou, ředitelkou Domu dětí a mládeže Nýrsko a paní Martinou Jiříkovou, lektorkou Domu dětí a mládeže a Evou Koryťákovou, ředitelkou soutěže, zhostily medailových ceremoniálů .
Za soutěžící mažoretky poděkovala za organizaci soutěže místní mažoretka, Natálie Lokajová.
Prohlášením ředitelky soutěže, paní Evy Koryťákové a společnou skladbou Hooray majorettes (dobře ji „střihly“ mažoretky Bailar Praha), bylo 3. kvalifikační kolo v Nýrsku ukončeno.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se o konání 3. kvalifikačního kola zasloužili. Jestli se něco nelíbilo, řekněte nám to, kritika nás posunuje dopředu. Jestli jste byli se soutěži spokojeni, řekněte to dál, motivuje to děti k dalšímu zájmu o tuto volnočasovou aktivitu.
Po tomto kole se zveřejňují postupy, samozřejmě, že u více obsazených disciplín a věkových kategorií. Ty méně obsazené budou zveřejňovány postupně, po dalších kolech, až bude známa jejich výkonnostní úroveň. Jedno malé upozornění; být „zlatý“ v kvalifikačním kole neznamená automatický postup, důležitý je počet získaných bodů!

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Druhá kvalifikace v Hořicích

Druhá kvalifikace v Hořicích

Sportovní hala v Šalounově ulici již po 19. patřila mažoretkám. Zatímco ještě před pár lety závisela disciplína pochodu na počasí, dnes už tomu tak není a je to dobře, protože jinak by se soutěže jen stěží mohly posunout do březnových termínů. Stejně jako v 1. kvalifikaci byly změny ve startovních listinách zapříčiněné převážně zdravotními indispozicemi, byl zapsán téměř stejný počet formací 145, startovalo se také ve dvou výkonnostních třídách a pěti věkových kategoriích a přijely mažoretky také z 11 klubů: Angeles Dance Group Dvůr Králové nad Labem – Tatiana Karbanová, CHEEKY CHEERKY Hradec Králové – Aneta Brindová, MONA Náchod – Monika Bergerová, Dům dětí a mládeže Stonožka Nová Paka – Kateřina Novotná, Tarabičky Nové Strašecí – Iva Tarabíková, Daisy Ostrava – Denisa Gelnarová, LV2 Sokol Písek – Lenka Vavříková, Dům dětí a mládeže TREND Roudnice – Koloseum – Alena Zezulová, Dance Team Štěnovice – Kamila Pečenková, Mažoretky Klapeto Vimperk – Alžběta Rückerová, a domácí Dům dětí a mládeže Hořice – Jaroslava Toušová, která byla i ve funkci ředitelky soutěže, jako ostatně již předešlých 18 let. Za dlouholetou činnost a u příležitosti jejího životního jubilea bylo paní Toušové uděleno ocenění za přínos mažoretkovému sportu a předáno v úvodním ceremoniálu na domácí půdě. Soutěž oficiálně otevřela paní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Paní ministryně poděkovala starostlivým prarodičům, rodičům a všem za podporu, kterou vyjádřili i svou přítomností na soutěži a popřála všem úspěšný den.

V Hořicích byla tradičně sestavena porota VIP, ve které usedl pan Aleš Svoboda, starosta města, starosta také zahájil odpolední program, Josef Kaválek, AG FOODS, Žaneta Wiesnerová, vizážistka, MUDr. Marcela Macáková, cvičitelka zdravotního cvičení, Veronika Matušková, vedoucí tanečních kroužků a cvičení pro ženy. Porota VIP udělila čtyřem formacím v dopoledním programu a čtyřem formacím v odpoledním programu sladké odměny – dorty, a to k velké radosti obdarovaných.
Celá soutěž byla vysílána živě, celý záznam je zveřejněn na www.majoretsort.cz, stačí v kalendáři umístěném na titulní straně webových stránek kliknout na Hořice a vše je jako na dlani i s atmosférou v hale. Pozitivní náladu podpořila i centrální dekorace v duchu jara. Na stejném místě je umístěna i fotodokumentace.

Mezi rozhodčími v zácviku zasedal po dlouhé době muž, Daniel Netušil. Pokud se mažoretkový sport stane jeho srdeční záležitosti, bude do sboru rozhodčích jmenován,. Svého eléva měl i komentátorský štáb, poprvé byla nasazena Lenka Pavlíčková a pokud komentování nevzdá, usedne vedle Richarda na střídačku s Aničkou Bergerovou, Veronikou Pecoldovou, Evou Steppanovou…

Výsledky byly zpracovány kompletně v nové aplikaci, rozjíždí se postupně, co všechno bude umět a jak pomůže mažoretkovému sportu, to se postupně dozví nejen soutěžící, vedoucí, rozhodčí, ale i zahraniční partneři a ostatní veřejnost.

I ve 2. kvalifikačním kole se ještě měnila zařazení do výkonnostních tříd, je nutné si uvědomit, že je nutné se dívat KDO je do formace zařazen a jakou má soutěžní minulost, než podlehnout tomu, že formace je nově zařazená. V příští sezóně bude pro kontrolu správného zařazení do tříd dokončen a zaveden modul v nové aplikaci.

Změny, které hlásíte na meilové adresy nebo přímo u správce pana Davida Serafina, se do startovních listin zanáší, ovšem startovní listiny se po každé změně na webu nemění, vyčkejte. Neposílejte stejné změny opakovaně. Nahlášenou změnu si zkontrolujete po zveřejnění opravených startovních listin, platí to pro 4.- 8. kvalifikační kolo a samozřejmě i pro kola finálová. Na zveřejnění jste vždy upozornění. Z kvalifikací do finále se sestavují startovní listiny dle postupů, pokud někdo postup nevyužije a v soutěži pokračovat nebude, sdělte tuto skutečnost na e-mail: info@majoretsport.cz

Naopak, do soutěží jako je Memoriál JN, Silesia GP i do soutěží mezinárodních, podáváte nové přihlášky.

Samotná soutěž v Hořicích měla svižný průběh, počtem formací „pohodová“. Nápor ve městech na Moravě nás teprve čeká a bude to náročné. Nové kostýmy, nové choreografie, vylepšené výkony, to bylo parádou 2. kvalifikačního kola. Pokud tomu tak bude i v jiných kolech, můžeme se těšit na hezkou podívanou nejen ve finále.

Soutěž oficiálně ukončila ředitelka soutěže, paní Jaroslava Toušová, která má za to, že se soutěž konala v Hořicích možná naposledy. Dům dětí a mládeže, který byl místním pořadatelem všech devatenácti soutěži se připravuje na personální změny; paní ředitelka odchází do důchodu. Děkujeme všem, kteří se o konání nejen této soutěže, ale i těch předešlých zasloužili a významně tak přispěli k rozvoji mažoretkového sportu. Poděkování za organizaci soutěže přednesla Markéta Šotková, věří snad někdo, že v Hořicích naposledy?

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Seminář tentokrát v Opole

Seminář tentokrát v Opole

Seminář pro polské trenéry a mažoretky, které se konalo 18. března v Opole, bylo velmi dobře připraveno. Práce s menší skupinku děvčat je více efektivní. K milému překvapení přispělo i to, že všechna děvčata byla dobře připravena a snažila se načerpat maximum. Svůj efekt před praktickou částí přineslo školení teoretické, které vedla hlavní rozhodčí ČFMS, odbornice na pravidla, Monika Bergerová. Paní Bergerová v přednášce využila zkušenosti ze školení realizovaných v zahraničí.

Teoretickou část absolvovala nejen děvčata, trenérky a některé z polských rozhodčích, ale i prezident polských mažoretek Stanislaw Rewienski. Polské mažoretky jsou na velmi dobré úrovni jak po pohybové stránce, tak i v práci s náčiním. Choreografie a výkony některých ze skupin mohou být velmi dobrou konkurencí v mezinárodním srovnávání. Mám radost, že mohu být do dění výuky mažoretek zainteresována. Věřím, že se uvidíme na světovém šampionátu v Praze.

Bc. Anna Bergerová

Číst více

Camp pod Moskvou

Camp pod Moskvou

Ve čtvrtek odstartoval seminář pro příznivce mažoretkového sportu v Rusku, pro 50 mažoretek ve věku od 4 do 16 let a jejich trenéry.

První tříhodinová lekce byla s náčiním baton, o tuto disciplínu je největší zájem. Pro velké věkové rozpětí bylo nutné veškeré prvky předvést jak v jednodušším tak ve složitějším pojetí .

Pro nejmenší mažoretky bylo takto dlouhé cvičení přece jenom náročné, a proto poslední hodinu zůstala jen starší děvčata. Tak jsem využila možnost složitějších kombinací na hudbu.

Zapálení dětí pro tento sport mě opravdu potěšil a já doufám, že jim vydrží po celou dobu.

Marcela Kopková

Číst více