Category Archives: Aktuality

Instruktoři mažoretek III. třídy

Instruktoři mažoretek III. třídy

První osvědčení instruktorům mažoretek jsou udělena, což je v celé historii existence mažoretek a mažoretkového sportu velkou události. Vše se odstartovalo podáním žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a po projednání byl do seznamu odborností instruktor mažoretek zapsán. Pak následovala řada dalších kroků, od organizace školení, vyhledávání odborných a zkušených lektorů, až po konečné předání osvědčení. Pro absolventy je vyrobena jedinečná, slušivá sportovní bunda. Snad bude dobře sloužit i propagovat mažoretkový sport.

Instruktorům přejeme hodně aktivních svěřenců, úspěchy nejen v soutěžích, elán, trpělivost a pevné zdraví.

Těšíme se na další uchazeče, protože kde je pohyb, tam jsou změny, kde jsou změny, tam to žije…

Rada instruktorů a vedení ČFMS

Odkaz na přihláškuOdkaz na přihlášku

Číst více

Lví edice #WCH2018

Lví edice #WCH2018

Letošní, již 6. ročník WCH majorettes sport v Praze bude oceňovat raženými medailemi ze speciální edice určené přímo k této události, ostatně jako každý rok. Tato edice je však opravdu výjimečná.Představujeme vám temperamentní lví edici!

Začněme tentokrát zadní stranou. Pohled a ni vyvolává větší množství otázek. Dominantou jsou dva lví ocasy, kdy jeden z nich již překonal své hranice a druhý cílí stejným směrem. Tak, jako někteří ze soutěžících v mažoretkovém sportu. Dvouocasý lev je ve spojitosti s českou zemí dobře známým prvkem. Ve znaku Čech se objevil již ve 12.století a své čestné místo si na státním znaku úspěšně drží doposud. Bavíme-li se o znaku, napadá vás, že tvar medaile připomíná znak či erb? Trefa, je to tak! Připodobnění medaile ke znaku české státnosti si zasloužilo významné letošní výročí 100 let od doby vzniku republiky. Jako připomenutí tohoto jubilea se v levém horním rohu objevil rok 1918 – rok, kdy byla založena historicky první republika na území českých zemí. Na medaili nesmí chybět ani přesné datum, název, ročník WCH majorettes sport a místo konání. Propojení přední a zadní strany tvoří oficiální již tradiční mezinárodní logo světového šampionátu (World & Majorettes x Majorettes & World). Jak se Vám líbí tento prvek? Co takhle zkusit vyfotit nějaký detail skrze „děravé“ logo? 🙂

Značnou část přední strany zaujímá logo IFMS, jakožto mezinárodní organizace zastřešující tuto velkolepou soutěž. I tam můžeme zaznamenat posun ve srovnání s medailemi z předešlých ročníků, a to v podobě vybarvených písmenek IFMS. Logo je obklopeno náčiním, které se v mažoretkovém sportu hojně vyskytuje. Batony a pom-pomy jsou tzv. alfa omega tohoto sportu. To potvrzuje také baton tyčící se v horní části medaile a zastávající důležitou funkci medaile. Ano, řeč je o oušku, ve kterém je zachycena stuha. Dostáváme se tak k poslední části medaile. Je elegantní a jemná, přesně, jako samotný mažoretkový sport. Malba stuhy ve vás v těchto parných letních dnech může asociovat oheň. Pravdou však je, ze vyobrazuje lví chloubu, tedy lví hřívu. Spočne-li tak na hrudi vaší, vašich dětí či chráněnek, kamarádů či kamarádek, bude nejen i jejich chloubou, ale zároveň i důkazem úspěšné cesty, na kterou se vydali a po níž jdou tvrdě za svým cílem.
…tak, jako král zvířat za svou kořistí.

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

Odloučení; Back Together

Odloučení; Back Together

Říká se, že odloučení rozděluje, ale v některých případech to může být zcela naopak. Někdy může být odloučení i inspirací pro něco nového a po následném shledání i základem pro další rozvoj.

A právě soutěž v Přerově byla tomu důkazem.

Na soutěžní ploše se téměř po dvaceti letech znovu společně – BACK TOGETHER – sešly mažoretky ze dvou nejstarších českých mažoretkových organizací, jejichž zástupci v roce 1994 položili společně základní kámen celorepublikových soutěží mažoretek v České republice, které pod společnou taktovkou trvaly do roku 1999.

Pojetí mažoretky prošlo během následujících 20 let v každé organizaci rozdílným vývojem, což bylo patrné i na variabilitě soutěžních sestav, kdy jsme během celého dne mohli vidět formace v provedení tzv. mažoretkového sportu, který reprezentuje ČFMS a jenž je založen zejména na tanečním ztvárnění ve spojení s prací s mažoretkovou hůlkou, a na druhé straně koncept tzv. klasické mažoretky založené zejména na pochodu v kombinaci s twirlingovou prací s hůlkou, což představuje SMTČR – NBTA.

Podle reakcí publika a následného hodnocení poroty bylo zřejmé, že obojí pojetí mažoretky má své kouzlo a každý si může zvolit svůj styl. Ale hlavně na všech soutěžících bylo vidět, že tento sport dělají s láskou, velikým nasazením a nadšením a to bylo a je tím hlavním pojícím prvkem všech mažoretek.

Jsem velice ráda, že jsem se této unikátní akce mohla zúčastnit a podílet se na její organizaci a pevně věřím, že se nejednalo jen o jednorázové setkání, ale že stojíme na začátku nové etapy – BACK TOGETHER.

Ing. Michaela Holmanová
ředitelka soutěže BACK TOGETHER
zastupující prezidentka SMTČR-NBTA

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

Přihlášky WCH2018

Přihlášky WCH2018

Všem, dodatečné přihlášky (po termínu) na WCH lze ještě zasílat na tyto disciplíny a věkové kategorie:
FLAG cadet solo
FLAG cadet duo-trio
FLAG junior duo-trio
FLAG junior mini
FLAG junior stage
Flag senior stage
2 BAT cadet duo-trio
2 BAT junior mini
MIX cadet duo-trio
MIX junior duo-trio
MIX cadet mini
CLASSIC junior stage
SHOW senior stage
POM MARCH senior
POM grandsenior mini
BAT grandsenior stage
V případě, že dodatečné přihlášky nenaplní příslušné disciplíny a věkové kategorie na minimální počet, budou se neúplné disciplíny a věkové kategorie slučovat nebo rušit.

S pozdravem
Ing. Josef Doležel

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

BACK TOGETHER – Ing. Hana Mazochová

BACK TOGETHER – Ing. Hana Mazochová

Moc Vás všechny zdravím a chtěla bych poděkovat za úžasný zážitek, který jsme si přivezla z Městské haly v Přerově z vaší soutěže BACK TOGETHER.

Je mi jasné, že uspořádat takovou velkou akci, jakou spojení dvou mažoretkových sportů bezesporu byla, stojí spoustu času, úsilí a neposlední řadě i finančních prostředků. Za členy zastupitelů, kteří se mohli zúčastnit, musím říct, že jste to zvládli skvěle!

Oficiální část byla velmi dobře zorganizovaná, pan moderátor absolutní profesionál, natočené video a fotky úžasné! A krásný kulturně-sportovní zážitek byl umocněn vysvětlením a komentáři jak od Vás, tak od p. prezidenta p. Doležela, od kterého jsem se rovněž dozvěděla spoustu zajímavých nových věcí o vašem sportu. V jeho příjemné společnosti a společnosti jeho milé paní a samozřejmě Vás všech, jsem si užila krásný sobotní den.

Děkuji.

Zdraví
Ing. Hana Mazochová,
zastupitelka Olomouckého kraje,
radní města Přerova

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

Back Together, zpátky spolu

Back Together, zpátky spolu

Back Together je první společnou soutěží dvou silných, ale v zaměření rozdílných organizací na území republiky, a to České federace mažoretkového sportu, která se mažoretkám věnuje 25 let a Svazu mažoretek a twirlingu – NBTA (National Baton Twirling Association), jehož založení spadá do druhé poloviny roku 1999. Tímto rokem se rozdělila jednotnost vývoje v České republice. Byla založena EMA (European Majorettes Association), které inicioval p. Jiří Necid, zakladatel mažoretkového sportu. Po založení obhájil kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy (ME) v České republice, konkrétně v Hranicích. „Kolínská“ sekce se odpojila spolu s kluby z Chebu, Žatce, Kraslic, Poděbrad a vstoupila do NBTA, mezinárodní organizace s americkým stylem a slibovala si od toho, že Hranické převálcuje s pořádáním mistrovství Evropy. NBTA však pořádání sekci nedala. Nekonalo se ani tolik očekávané ME v Hranicích a aby zůstalo alespoň v okrese, bylo přesunuto do Přerova. I proto je soutěž Back Together právě v Přerově. Nutno dodat, že se v Hranicích v letech 1994-99 konalo celorepublikové finále, které po celých šest let natáčela ČT Brno. Po odvysílání se mažoretky rychle dostávaly do povědomí veřejnosti a rostl zájem nových klubů.

V době vstupu v NBTA soutěžily jednotlivkyně, dvojice, trojice a k tomu byly přidány též skupiny s rekvizitami jako jsou kopí, štíty, indianské čelenky, tenisové rakety, zrcadla, míče, atd., pódiová vystoupení mažoretek bylo jen okrajovou záležitostí, pochodové defilé se nepěstovalo vůbec a také v názvu této asociace se slovo mažoretky neuvádí.

pracovní porada před soutěží r.2000

Mažoretkový sport se od „pouhého pochodování na dechovku“ v choreografii, technice a hudebním doprovodu rozvinul ke svébytnému pohybovému projevu a skutečnému sportu, který čerpá z oblasti tanečního umění, tanečního sportu, moderní gymnastiky, baletu, kdy je vše ztíženo o práci s náčiním (hůlka, třásně, prapory nebo kombinace dvou náčiní). Mnohaletým vývojem, kdy soutěžící startovali v obou organizacích, vnášeli nové prvky, se některé disciplíny zpodobnily. Proto se zástupci z obou organizací sešli u kulatého stolu, aby se domluvili na dalších krocích a stanovili si mantinely tak, aby si zbytečně „nekonkurovali“ nebo nezvažovali sami sobě svoje mnohaleté úsilí.

Cílem je, aby moderní pojetí se stanovenými kompetencemi přinášelo dětem a mládeži nadále atraktivní motivaci pro využívání volného času, vyvolávalo zájem nejen na území naší republiky, ale i v zahraničí a přispívalo ke stabilitě a rozvoji až k metám nejvyšším.

Cesta ke sjednocení a vymezení je touto soutěží započatá; účast soutěžících je velkou morální podporou. Chápeme, že prázdninový termín není zrovna ideální, ale je stanoven tak, aby nezasahoval do termínů, kdy probíhaly národní a jiné soutěže a aby se konal v době před Mistrovstvím světa v mažoretkovém sportu v Praze a dal možnost všem zapojit se do procesu sjednocení. Soutěžící s dostatečným počtem bodů získají mimo jiné i nominaci na toto mistrovství a poukaz (voucher) na úhradu startovného.

Za ČFMS Marta Pavelková

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

ECH v Crikvenici již potřetí

ECH v Crikvenici již potřetí

Stejně jako v předchozích letech se konalo XIII. European Championship Majorettes sport (ECH) na pobřeží Jadranu, v letovisku Crikvenice, v městské sportovní hale. Místním pořadatelem bylo Hrvatsko Udruženje Mažoret Timova (HUMT), Ičići, vyhlašovatelem soutěže International Federation Majorettes Sport (IFMS), Praha, CZ

Letošní ročník zaznamenal nárust o 60 formací proti minulému roku a dosáhl na číslo 440. Na startovní listiny byli zapsáni soutěžící z Bulharska, Česka, Polska, Ruska, Slovenska a domácí z Chorvatska. V zahajovacím ceremoniálu byly neseny vlajky přítomných států, vlajka EU a také vlajky ECH, HUMT a IFMS. Soutěž oficiálně zahájil pan Vlado Palac, ředitel soutěže.

Program byl sestaven tak, aby se po každé disciplíně mohlo konat vyhlašování výsledků. To s nadšením soutěžící uvítali, protože si moli o to více užívat pobyt u Jaderského moře.

Po celé čtyři soutěžní dny byla v hale velice přátelská soutěžní atmosféra, diváci potleskem odměňovali dobré výkony. Celá soutěž probíhala podle časového harmonogramu, bez jakýchkoliv problémů a nesetkala se se žádným aspektem, který by soutěž mohl negativně ovlivnit.

Soutěžící hodnotila porota sestavena z rozhodčích z Chorvatska, Česka a Ruska, hlavní rozhodčí byla paní Monika Bergerová, CZ. Početně neměl nikdo z nasazených rozhodčích převahu.

Největší zastoupení v počtu formací měl tým AMA Opava a odnesl si tak zaslouženě pohár IFMS, za podporu rozvoje mažoretkového sportu.

Program XIII. ročníku byl obohacen o společné fotografování s nápisem IFMS, termín focení vyšel na druhý soutěžní den ráno, před startem kadetek. Kadetky jsou vzhledem ke svému věku v soutěži vždy méně zastoupené, ale s podporou mažoretek soutěžících v jiných dnech se fotografie stala jedinečnou a zajímavou.

Závěrečného ceremoniálu se stejně jako oficiálního zahájení zúčastnili V.I.P. hosté, soutěž prohlásil za ukončenou pan Damir Rukavina, starosta města

Official stránka soutěžeOfficial stránka soutěže

Originální článek, stránky IFMSOriginální článek, stránky IFMS

Číst více

VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP)

VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP)

Pazardzhik, město nedaleko Plovdivu (druhého největšího města Bulharska), byl hostitelem VI. Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP). Místním pořadatelem byl Municipal Children´s Complex. Soutěž se konala ve dnech festivalu Slunečné besparrozy, festivalu mažoretek. Praxe ukázala, že to bylo uvážlivé spojení. Zatímco na GP soutěžily formace s vyšší výkonnostní třídou, festival patřil všem.

Soutěž se konala ve sportovní hale Vasil Levskij, pojmenované po národním hrdinovi, mimo pochodové defilé, které bylo uspořádáno v centru města, v ulici před objektem úřadu. Úvodní průvod mažoretek svými pestrými kostýmy a počtem soutěžních skupin byl pěknou upoutávkou na nadcházející soutěž.

Porota byla sestavena z bulharských a českých rozhodčích. Hodnotilo se podle pravidel IFMS. Pro české rozhodčí je takové hodnocení samozřejmostí, zatímco pro rozhodčí bulharské je ještě nové. Absolvování školení organizovaného ve dvou předešlých letech bylo dobrou investicí a bulharští sudí jsou tak na dobré cestě stát se členy sboru rozhodčích IFMS.

Výkony soutěžících byly jako v každé jiné soutěži rozdílné, důležité ovšem je, co si jednotlivci i celé skupiny z porovnávání svých výkonů odnesou a jak s nabytým poznáním budou pracovat. Obecenstvo, které soutěž sledovalo, oceňovalo úžasem a potleskem výkony, které se jim líbily a to bez rozdílu, zda jde o soutěžící vlastní nebo cizí. Dotvářelo tak nejen soutěžní atmosféru, ale především tak bezprostředně, v průběhu předvádění soutěžních sestav, ocenili náročné a dobře provedené prvky, což je pro soutěžící motivující. Česká výprava obdivovala u soupeřů výkony s náčiním třásně (pom), zvláště pak u seniorek místní skupiny Mystery. Soutěžním formacím byly udělovány nejen medaile, ale i postupy na mistrovství Evropy a světa. Formace, které již měly postupy uděleny z národních mistrovství, své nominace jen obhájily.
Pořadatelé, jako doprovodný program pro mažoretky s vícedenním pobytem, zorganizovali ve společenském sále hotelu Fórum, diskotéku.

Bulharské mažoretky ovládly folklorní rytmy a přesvědčily o znalosti jejich kultury v této oblasti. Česká děvčata se zase učila jejich krokové variace. Diskotéka se svými účastnicemi byla milou pozorností pořadatelů a určitě přispěla k poznání kultury pořadatelské země.
„Ubytování v hotelu Fórum bylo komfortní, takové pohodlí jsme nečekaly. Jídlo bylo kontinentální, chutnalo nám více než v Chorvatsku. Soutěžní hala byla dobrá, líbila se nám velká tribuna. Pěkné bylo venkovní pochodové defilé, pro nás to byla změna. Počasí vyšlo, kolem trasy se nashromáždili diváci a mělo to jinou atmosféru než v hale“, sdělily účastnice výpravy: Michaela Horská, Klára Szarovská, Eliška Fojtíková.

Děkujeme ještě jednou za účast všem klubům, které využily nabídku a byly součástí české reprezentace na GP v Bulharsku. Náročnost cesty ocenil i prezident IFMS a všem formacím udělil možnost startovat na Mistrovství světa, v Praze. Blahopřejeme.

Za ČFMS Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

VII. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2018

VII. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2018

Sedmý ročník, je to vůbec možné? Po prvních třech ročnících v Olomouci následovaly dva v Hranicích, šestý byl v Ostravě a je tu sedmička na Šumavě, ve Vimperku. Sedmičku jako číslo uznávaly již nejstarší kultury, v numerologii má svůj význam. Pan Jiří Necid, když byl v roce 2004 na obhlídce ve Vimperku před zařazením soutěžního místa ve do kalendáře, to bylo ještě pochodové defilé na venkovních plochách, prohlásil: „Vimperk je jak sedm pahorků římských a pro pochodové defilé rovnou trasu nenajdete“. V letošním roce jsme vzpomněli jeho nedožité 80. narozeniny. Plocha zimního stadionu byla však pro pochod se třemi zatáčkami možná, a tak se zde sjížděly kluby ke kvalifikaci do MČR, i když pak bylo od pochodu v prvním kole upuštěno a zařazoval se až do kol semifinálových. V roce 2014 se ve Vimperku konalo finálové kolo s třásněmi.

Na MJN soutěžily mažoretky z Čech a Slovenska:
AMA Opava, Ametyst DDM Nýrsko, Dům dětí a mládeže Hořice, Elité Ostrava, Fantasy Přerov, Kaspi Přeštice, Klub mažoretek Zakřany, Koloseum Dance Team Štěnovice, LV2 Sokol Písek, Mažoretky Bailar Praha, Mažoretky Bella Junior Chotěboř, Mažoretky Hraběnky Kamenice, Mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice, Mažoretky Klapeto Vimperk, Mažoretky Lili Brno, Mažoretky SPIRIT Senica, SK, Mažoretky Panterky Dolní Beřkovice, Mažoretky TS Airai Borek, Mirabell Teplice, Merci Záhorská Ves, SK, Mona Náchod, Queens Štětí, Sašetky Hlohovec, SK, Sevensport Příbram, Sportovní klub Šumná, Top mažoretky Praha.

Soutěž MJN se stala již tradiční záležitosti a obohacením soutěžní sezóny. Od prvního ročníku, který byl ještě živou vzpomínkou na zakladatele mažoretkového sportu, změnila svůj ráz. Z festivalové záležitosti se stala soutěží zařazenou do mezinárodního kalendáře a postupovou, která dává jeho účastnicím možnost se probojovat až na mistrovství Evropy nebo i světa. Pokud mažoretky na sobě pracují a nenechávají nic náhodě, mají šanci uspět. Mohou se předvést i ve volbě Golden Majorett, která byla do programu MJN zařazena již po třetí. Počet kandidátek byl téměř shodný jako v minulém roce. V porotě pro volbu usedli představitelé města a VIP hosté: pan Pavel Dvořák, starosta, pan Jan Bauer, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru školství MěÚ, pan Bohumil Petrášek, emeritní starosta, paní Dagmar Rückerová, ředitelka soutěže, paní Iveta Toušlová, autorka oblíbených TV pořadů ( Toulavá kamera, 13. Komnata, Gejzír a Rub a líc) a pan Miroslav Rys, Energie AG.

Soutěž je tříkolová, do druhého postoupily všechna kandidátky, do třetího už jen 8 finalistek a vítězkami se staly: 1. Natálie Uhříčková, Klapeto Vimperk, 2. Valérie Palkosková, Hraběnky Kamenice, 3. Nela Fleišmanová, Klapeto Vimperk

Zda zůstane volba Golden majorett i nadále zařazena v soutěži MJN je otázka, výběr kandidátek je přímo závislý na počtu startujících v této soutěži, omezený věkovou hranicí nad 14 let. Na druhé straně je to však zajímavé zpestření programu soutěžního dne a společenská událost nejen pro diváky, ale i pro VIP hosty.

Velice pozitivní byla účast soutěžících ze slovenské Senice, Záhorské Vsi a Hlohovce. Zahraniční soutěžící jsou obohacením nejen co do počtu formací, ale především výkonnostní úrovni, choreografiemi a kostýmy.

Sedmý ročník oficiálně ukončila ředitelka soutěže, paní Dagmar Rückerová a poděkovala všem zúčastněným.

Byla to pěkná soutěž se vším co k ní patří, na startovní listiny bylo zapsáno 216 formací. Udělené medaile a hlavně postupy udělaly jistě mnohým radost. Pohár International Federation Majorettes Sport odjel se Sašetkami do slovenského Hlohovce.

Další postupy lze získat ještě na GP v Bulharsku, výprava do Pazardzhiku odjíždí už ve čtvrtek, 7. června. Přejeme úspěšné starty a šťastnou cestu.

Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

V. Silesia Grand Prix (SGP) na zimním stadiónu Sareza Ostrava

V. Silesia Grand Prix (SGP) na zimním stadiónu Sareza Ostrava

Zatímco loňský ročník byl do soutěžního kalendáře zařazen na poslední chvíli, ten letošní byl již zařazen řádně a místním pořadatelem byl klub Daisy Ostrava spolu s TJ Sokol v Porubě. ¨

Na startovní listinu bylo zapsáno 230 formací, vloni 154. Do Poruby se sjeli soutěžící nejen z Česka, ale také ze Slovenska a Polska, z těchto klubů:

AMA Opava, Andria Hrabová, Charlie hradec nad Moravicí, Cheeky Cheerky Hradec králová, Dračice Bystřice, Dům dětí a mládeže Hořice, Elité Ostrava, Excelent Dolní Benešov, Daisy Ostrava, Gina Brodek u Přerova, Hvězdičky Postřelmov, Ještěrky Branka u Opavy, Juventus Karviná, Kala Havířov, Klub mažoretek Valtice, Lexy Kroměříž, Mažoretky Bella Junior Chotěboř, Mažoretky DDM Bílovec, Mažoretky Petra Studénka, Michelle Karviná, MiKaDo Karviná, Minima Husinec, MK Ballerisimo Hlučín, Neonky Moravská Nová Ves, PV Team Vimperk, Taneční klub JOY Orlová, Dance studio NOISE Prešov, SK, Mažoretky Edit Staškov, SK, Panterky MDK Gliwice, PL, Tupot Dabrowa, PL.

Soutěž zahájil pan ing. Petr Mihálík, starosta Úřadu městského obvodu Poruba, za přítomnosti paní Mgr. Zuzany Bajgarové, místostarostky, ing. Borise Blažeje, starosty TJ Sokol a pana Jakuba Jandy, poslance Parlamentu ČR a vítěze Světového poháru ve skocích na lyžích. Pan poslanec převzal záštitu nad konáním celé akce. Ředitelem soutěže byl pan Radim Oberherr a jeho zástupkyní paní Denisa Gelnarová, která je trenérkou a vedoucí klubu mažoretek Daisy.

Prostor zimního stadiónu byl upraven jako v soutěžích MČR na část soutěžní a část pro rozcvičování. Tento model se stal již běžným standardem a pro tak velkou soutěž je nezbytný, stejně jako umělohmotná plocha, studio pro průběžné výsledky nebo jednobarevná centrální dekorace. Stanoviště pro zdravotníky, ozvučení či živé vysílání už je samozřejmostí. Stadion Sareza byl hostitelem mažoretkové soutěže poprvé a na mažoretky si počkal, uplynulo celých 5 let, kdy jsme tam byli na obhlídce. Když se v roce 2013 připravovala 20. soutěžní sezóna, byla podána kandidatura na pořádání mistrovství Evropy a právě místem konání měl být stadion Sareza. Z konání evropského šampionátu však sešlo, ve složce „možnosti hal“ zůstala jen cenová nabídka. Ale když se nepovede jedno, povede se druhé; v témže roce se konalo první mistrovství světa, ale místem konání byla zvolena Praha. Ale kdo ví, co se ještě vygeneruje.

Startovní listiny s uvedením pravděpodobného času startů jsou u soutěžících v oblibě, na soutěž tak mohou přijíždět postupně. Služba u registrace tak sice musí fungovat v průběhu soutěžního dne, ale lze konstatovat, že i tato „maličkost“ je zase vstřícným krokem pro pohodlí soutěžících. Po Silesia GP je připraven ještě Memoriál Jiřího Necida s magiským číslem 7 ve Vimperku a nově zařazená soutěž Back Together v Přerově.

Pohár International Federation majorettes Sport byl zaslouženě udělen domácímu klubu Daisy Ostrava.

Ještě jednou děkujeme za přijetí a spoluorganizaci soutěže a uvidíme, se dá ještě do Ostravy vymyslet

Marta Pavelková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více