Category Archives: Aktuality

MČR 26. ročník, úvod

MČR 26. ročník, úvod

Milí kolegové, vážení příznivci mažoretkového sportu, rok zase utekl a 25. soutěžní sezóna se stala minulostí.

Přínosem hned v úvodu roku byla koordinační rada místních pořadatelů s dobrým zastoupením dotčených organizátorů. Že jsou pořadatelé jednotlivých kol dobrými posluchači bylo vidět již od prvních kvalifikačních kol. Pro kluby, které se staly pořadateli poprvé, byla koordinační porada zdrojem informací a praktických rad a místem pro vzájemné seznámení pořadatelů. Na pořadu byla i stránka ekonomická, zvýšily se finanční nároky: na ozvučení, nájemné, sjednocením podmínek pro soutěžící o instalaci plochy, živým vysíláním a dalšími výdaji. Počet skupin tvoří minoritní část (20 %) z celkového počtu formací zařazených do soutěže, převažují malé formace (80 %) s nižším startovným. Nezbytná je podpora z veřejných prostředků a příjem ze vstupného, ne vždy je tento příjem jistý. Pro udržení zájmu pořadatelů je nutné zabývat se výši startovného pro příští sezóny.

Vývoj a cesta k metám nejvyšším se neobejde bez soustavného a opakovaného vzdělávání. Semináře a školení, původně vedenými trenérkami z vlastních řad, se postupně nahradily lektory z universitních kateder pro tělesnou kulturu. V průběhu dvou let od zapsání odbornosti instruktor mažoretek ministerstvem, se dosáhlo na základní stupeň udělování této odbornosti trenérům, kteří vyhlášené semináře a školení absolvovali a splnili písemnou zkoušku formou testu. První turnus, ve kterém převažovali trenéři s víceletou praxí, byl časově náročný; semináře a školení se konaly v delších časových intervalech (v době po a před soutěžní sezónou). První absolventi obdrželi osvědčení (licence) instruktor mažoretek III. třídy v době konání mistrovství světa a tato událost byla poprvé zapsaná do historie vývoje mažoretkového sportu. Druhý, listopadový turnus, se již konal přímo v učebnách University Palackého v Olomouci, předepsané hodiny výuky byly vtěsnány do prodlouženého víkendu a počet licencovaných instruktorů vzrostl.

Uplatňování nabytého vzdělání se pozitivně odráží ve výkonnostní úrovni svěřenců. Jsou zřejmé pokroky v postupném vyrovnávání pohybové vyspělosti, kultury v choreografiích a rozmanitosti s práci s náčiním. Podíl na vyšší úrovni nese i zvyšující se počet soutěžních formací, zvyšuje se tak konkurence v porovnávání výkonů a komentované živé vysílání, které postupně definuje mažoretkový sport navenek.

Neopomenutelný podíl na průběhu a úrovni soutěže mělo pružné zpracování výsledků, zpestřené ohlašováním průběžných výsledků pro vybrané disciplíny skupin a sólových formací. Soutěže se svými standardy, účasti osobností veřejného života, rychlým zpracováním výsledků, komentovaným živým vysíláním, účasti turistického doprovodu a ostatních diváků, se dostává stále více do povědomí veřejnosti. Náročnost, jaká byla kladena na celou strukturu mažoretkového sportu, přinesla své ovoce, je co ukázat. V televizi byl odvysílán půlhodinový sestřih z finálových kol Karviné a Náchodu, na ČT sport. Stejný kanál, ČT sport, odvysílal v přímém přenosu část soutěže z mistrovství světa. Zpravodajsky byly záznamy v regionálních televizích.

Pochvala patří mažoretkám, které nás reprezentovaly na mezinárodních soutěžích v Bulharsku a Rusku. Jejich umístění na předních místech potvrdilo vyspělost ve vysoké úrovni mažoretkového sportu u nás.

Stěžejní úlohu zaujímají rozhodčí, pro kterou byli i v této sezóně opakovaně proškolováni, aby byli připraveni ohodnotit nové prvky, rozeznat úroveň a rozsah pohybové průpravy, trendy v choreografiích, eliminovat nežádoucí prvky, nevyváženost v jednotlivých hodnocených oblastech a formulovat podněty k případnému doplnění pravidel směřující k jejich shodnému výkladu a objektivitě hodnocení. Do sboru rozhodčích budou dosazováni přísedící rozhodčí, po nezbytném prokázání znalosti pravidel a praktického hodnocení, se stanou jeho členy. V přípravě je úprava výše honorářů pro rozhodčí. Dosavadní sazba se několik let neměnila, i když finanční nároky na porotu vzrostly; porota byla rozšířena o hlavního a technického rozhodčího.

Nadcházející soutěžní sezóna, s pořadovým číslem 26, bude zahájena školeními a semináři se zaměřením na různé oblasti. V únoru budou zasedat rady, největší je koordinační rada místních pořadatelů a dále se bude konat předsezónní seminář rozhodčích. Další turnus školení pro instruktory III. třídy je plánovaný na podzim a pomalu se pracuje na přípravě náročnějšího kurzu pro instruktory II. třídy, odkud je osvědčení dokladem pro získání živnostenského listu.

Do soutěžního kalendáře 26. ročníku je zařazeno semifinále pro sóla s hůlkou, rovněž byl zvýšen počet kvalifikačních kol. Kluby budou přihlašovat své soutěžní formace přímo do systému (aplikace) prostřednictvím přihlašovacího hesla. Proces je obdobný jako dosud, zpočátku vyžaduje trochu trpělivosti. Pro kluby, které PC nemají nebo si z jiných důvodů novým způsobem zadat přihlášku nemohou, zůstávají v platnosti přihlašovací formuláře jako doposud. Zařazování do výkonnostních tříd A, B, je uvedeno v soutěžním řádu, na případné nejasnosti slouží dotazovací formulář umístěný u pravidel.

Podle počtu přihlášek do základních kol se zváží možné slučování málo obsazených disciplín a věkových kategorií. Názor na slučování není jednotný, slučování se můžeme vyhnout modelem specializace, což v praxi znamená, že se základní kola budou konat vždy jen pro některé disciplíny nebo omezováním vyhlašovaných disciplín. Takové změny jsou zásadní, specializace zvyšuje nároky na dopravu. Vývoj je však na klubech, jaké formace a v jakém počtu je přihlásí.

Pro soutěžící ve výkonnostní třídě B se připravuje mistrovství Evropy i světa. Místo přestupů formací do výkonnostní třídy A budou uděleny postupy do vyšší soutěže. Pro tuto výkonnostní třídu je to výzva a motivace. Finále výkonnostní třídy B je zařazeno do Hranic, což je symbolické, protože letošní soutěžní sezóna bude zároveň i oslavou 25 let trvání mažoretkových soutěží (1994-2019), první byly právě v Hranicích (do r. 1999).

Pohárové soutěže, zveřejněné na webu, jsou „předjezdcem“ mistrovství v mažoretkovém sportu a také možností, jak objevit talenty. Možnost postupu až na soutěže nejvyšší možná zaujme kluby, které v MČR ještě nesoutěžily. Pohárová soutěž nabízí možnost porovnání výkonu a udělením nominace je start pro nové kluby v MČR jednodušší. V propozicích jednoho nejmenovaného pořadatele bylo uvedeno, že se nemohou přihlásit profesionální mažoretky. Pokud někdo ví, kde lze profesionální mažoretky najít, dejte vědět. Pokud tím bylo myšleno, že se nemohou přihlásit mažoretky, které něco umí, pak musí být z vyhlášení zřejmé, pro jakou úroveň je soutěž určena.

Nechť se mažoretky, které něco umí, přihlásí do MČR. Rádi je přivítáme, určitě zpestří mažoretkový sport. Sbor rozhodčích zpětnou vazbou poradí a pokud na sobě „zapracují“, je cesta otevřená až na mistrovství světa.

S pozdravem Sportu zdar a mažoretkovému obzvlášť,

Vaše Marta Pavelková

Číst více

Úvodník, Monika Bergerová

Úvodník, Monika Bergerová

V každém soutěžním roce, i v tom, který právě skončil, jsou zařazovány nové a nové prvky, postupně se zvyšuje výkonnostní úroveň předvedených sestav a jejich obtížnost, a to jak v oblasti pohybové průpravy, tak v oblasti choreografie a práce s náčiním. Každá soutěžní sestava si zaslouží plnou pozornost všech porotců a jejich spravedlivé posouzení momentálního výkonu. Proto se na tento vývoj reaguje přípravou rozhodčích prostřednictvím aktivů, seminářů a školení a písemným ověřováním znalostí soutěžních pravidel formou testů.
Důležitým aspektem je sestavení poroty, střídání rozhodčích tak, aby nehodnotili vlastní soutěžní formace a skupiny. Tyto trendy budou zachovány i v přicházejícím soutěžním roce.

Vývoj se modernizuje, hodnotí se nejen prostřednictvím záznamů na připravené formuláře, ale přichází nové technologie, známky se již odesílají přes tablety. Není daleko doba, kdy se budou udělené známky rozhodčích zveřejňovat na světelné tabuli. To vyžaduje rychlost, flexibilitu a výbornou odbornou přípravu.

Důležitou roli v hodnocení hraje i technický rozhodčí. Mezi nejčastější srážky, které technický porotce uděluje, patří srážky za nevhodné obutí (obuv nemá celou podrážku), za nedodržení výše podpatků, za chybějící pokrývku hlavy nebo její imitaci, objevuje se nedodržení časového limitu sestavy, spadané části oděvů, ale i nepřipravenost hudby. Tyto chyby se objevují opakovaně, každoročně a při vyrovnaných výkonech mnohdy posunují soutěžící až za medailová místa.

Do další soutěžní sezóny přeji dobrou přípravu, žádná zranění, nízkou nemocnost, elán, optimismus, správnou obuv, kompletní kostýmy a bezchybné výkony.

Monika Bergerová,
hlavní rozhodčí

Číst více

Úvodník, Josef Doležel

Úvodník, Josef Doležel

Přelom roku je obvykle spojován s hodnocením předcházejícího a plánováním roku přicházejícího.

Největší událostí bylo již po 6. mistrovství světa. Nárůst počtu nominovaných formací a zvyšující se kvalita předvedených výkonů je výsledkem usilovné práce od tréninků až po organizaci vrcholné soutěže a všichni, kdo se na tomto podílí mají můj obdiv a poděkování.
Důležitými prvky pro nominování jsou nejen národní mistrovství, ale také mezinárodní postupové soutěže v mažoretkovém sportu, Grand Prix Pazardzhik, Bulharsko, Grand Prix Silesia Ostrava, CZ, Memoriál Jiřího Necida Vimperk, CZ, mistrovství Evropy Crikvenica, Chorvatsko, Back Together Přerov, CZ, Grand Prix Moskva, Rusko, všem zúčastněným a pořadatelům děkuji.

Medializací se mažoretkový sport dostává do povědomí veřejnosti, úspěšné bylo živé vysílání, on-line stream, soutěže sledovaly tisíce diváků. Poprvé v historii vývoje mažoretkového sportu vysílala televize ČT sport přímým přenosem klání mažoretkových skupin s náčiním hůlka a třásně. Zvyšující je i návštěvnost webových stránek www.ifms-majorettes.com.

Novinkou pro rok 2019 je konání mistrovství světa pro výkonnostní třídu B. Tato výkonnostní třída je určená pro nově startující, kteří se se všemi aspekty mažoretkového sportu ještě seznamují. K jejich motivaci je nutné porovnání výsledků, ale s vyspělými výkony třídy A je porovnávání obtížné. Zavedení nižší výkonnostní třídy až na mistrovství světa plně podporuji, věřím, že dětem a mládeži přinese pozitivní výsledky z prvních setkání s mažoretkovým sportem na vybrané úrovni. Pokud se tato novinka „chytne“ a poroste počet účastníků, pak se může mistrovství výkonnostní třídy B konat v jiném termínu a na jiném místě, v některé členské zemi.

Všem obětavým trenérům, choreografům, rodičům, soutěžícím, sponzorům a příznivcům mažoretkového sporta přeji hodně síly, inspiraci a štěstí.

Josef Doležel,
president IFMS

Číst více

Poprvé do Moskvy

Poprvé do Moskvy

Naše cesta, ač jsme se všemožně připravovaly, začala malou komplikací, defektem na autě. Odstranění závady chvíli trvalo a my se obávaly, že nestihneme odlet. Na letiště jsme přijely těsně před uzavřením přepážky pro odbavení. Let byl v pohodě, v Moskvě po přistání už byla tma, letělo se proti času, rozdíl byl o dvě hodiny více, než právě bylo v Praze. Na letišti na nás čekalo auto a dovezlo nás přímo k hotelu, který nás již z dálky vítal svým zářivým osvětlením. Byly jsme nadšené i jeho interiérem.

Ráno byla prohlídka Moskvy, odpoledne jsme předváděly prvky na semináři Masterclass. Nejprve jsme my učily zahraniční mažoretky a pak jsme byly samy ,,školeny“, a to specialisty pro twirlingové prvky Jonathanem Orlovem z Kanady a Jeanem Michelem Ruellem z Francie.

Další den pokračoval seminář Masterclass v jiné sportovní hale, kde jsme také asistovaly naší trenérce, mezinárodní rozhodčí a lektorce paní Monice Bergerové. Na semináři byla děvčata z různých částí Ruska, některá to do Moskvy měla téměř tak daleko, jako my z Česka. V neděli nás čekala už ,,jen“soutěž. Tam byla zřejmá rodící se velká zahraniční konkurence. Holky jak z Ruska, tak i z ostatních zúčastněných států, jsou velmi šikovné.

Byly to velmi náročné dny, účast na dvou seminářích, kde jsme ruským mažoretkám pomáhaly s chorografiemi a učily je nové prvky jak s batonem, tak s pom poponem, konverzace o jednotlivých prvcích v cizím jazyce, to nebylo úplně jednoduché. Soutěž byla pro nás časově náročná, poslední starty jsme šly až v pozdních večerních hodinách a i přesto se nám ze všech startů podařilo přivézt cenné kovy. Zůstalo nám za to plno nových zážitků, kamarádství, zkušeností a dá se říct, že to byla cesta za poznáním. Jsme rády, že jsme se mohly Masterclasu, soutěže a celé cesty do Moskvy zúčastnit.

Za MONA Náchod členky výpravy: Černá Adéla, Alena Ouředníková, Hejčlová Monika, Kordíková Nora, Kordíková Valérie

Stránka soutěžeStránka soutěže

Stránka Master-classStránka Master-class

FB: Mona NáchodFB: Mona Náchod

Číst více

Užití státních symbolů má svá pravidla

Užití státních symbolů má svá pravidla

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je v přeneseném slova smyslu národním mistrovstvím. Na tak velkolepé akci, kterou národní mistrovství je, používáme státní symboly, nejčastěji vlajku. V soutěžním řádu o užití státních symbolů je uvedeno následující, citace:
2) Užití státních symbolů
a) užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
b) pro účastníky soutěže platí ustanovení § 7 odst. 6 citovaného zákona, že ostatní fyzické osoby a právnické osoby a organizační složky státu, mohou užít vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv
c) v případě, že soutěžící vlajku užijí, pak § 9 uvádí, že na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice a dále, že státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Protože jsem si vědomi, že užití státních symbolů má svá pravidla a specifika, požádali jsem o výklad pana Marka Mandu, člena hradní a sokolské stráže o výklad zákona a případnou choreografii při užití vlajky/praporu.

Přednáška p. Mandy byla dobře připravená a poučná. Zaujalo nás jeho motto. „Jestli chcete po ostatních, aby svítili, pak musíte zářit“

Číst více

Tečka za instruktory mažoretek v letošním roce byla v Olomouci

Tečka za instruktory mažoretek v letošním roce byla v Olomouci

Pro absolventky listopadového licencovaného školení instruktorů mažoretek III. třídy byly na celorepublikovém semináři v Olomouci připraveny a předány trenérské bundy. Tyto jsou pro ně speciálně vyrobeny, mají sloužit jako jejich symbolika a zároveň i k propagaci a šíření dobrého jména mažoretkového sportu. Bundy jsou neprodejné, lze je získat absolvováním školení.

Školení se může zúčastnit zájemce, který aktivně působí v České federaci mažoretkového sportu (ČFMS), o školení požádá a splní podmínky jako je včasná přihláška, úhrada poplatku (školného), poplatku za osvědčení (licenci apod.) Žadatel musí být občansky a morálně bezúhonný a zároveň se zavazuje k dodržování pravidel, soutěžního řádu, propozic a předpisů ČFMS.

Školení (kurzy, semináře) instruktorů jsou v rozsahu 30-40 hodin.

Osvědčení (licence) může být instruktorovi také odebrána, a to jestliže se instruktor:

dopustil zvlášť vážného porušení soutěžních pravidel, předpisů, porušil zákaz o používání dopingu, dopustil se úmyslného trestného činu za který byl odsouzen nebo dehonestoval mažoretkový sport.

Všem držitelům osvědčení přejeme hodně trpělivosti a nápadů, šikovné svěřence, úspěchy na soutěžích a žádné zdravotní indispozice.

Školení instruktorů III. třídy 2018Školení instruktorů III. třídy 2018

Číst více

Grand Prix v mažoretkovém sportu v Moskvě po třetí

Grand Prix v mažoretkovém sportu v Moskvě po třetí

Více jak 140 formací ze 14 klubů a 4 států (Rusko, Bělorusko, Česko a Kyrgyzstan) bylo zapsáno na startovní listinu v pořadí VII. Grand Prix pod záštitou International Federation Majrettes Sport.

A výsledek? „Těšíme se do Prahy na mistrovství světa, znělo od vedoucích , soutěžících dětí a rádi by přijeli i hlasatelé a organizátoři soutěže.“

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Ohlédnutí za finálovým kolem v Karviné

Ohlédnutí za finálovým kolem v Karviné

Motto:
„Finále MČR v mažoretkovém sportu není problém uspořádat, pokud má člověk chuť a čas. Vždy je k tomu ale zapotřebí nutná dávka nadšení pro uskutečnění věci.„ Iva Poláková

Mistrovství České republiky díky velké návštěvnosti diváků, podpoře města Karviná a podpoře Moravskoslezského kraje pokryla příjmy, všechny výdaje spojené s organizací soutěže. Nejen po finanční stránce, ale i po stránce organizační se realizace soutěže vydařila. Zpětná vazba od diváků, vedoucích mažoretkových skupin, mažoretek i osobností v čele s primátorem města Karviné, Ing. Janem Wolfem, který byl přítomen zahájení a finálové kolo prohlásil za otevřené, byla především pozitivního názoru. Kladná kritika byla i na moderátorku celé soutěže, přispěla ke správnému a rychlém chodu dvoudenního maratónu. Vedoucí skupin kladně hodnotili výběr prostor pro konání soutěže. Zimní stadion v Karviné má dostatek parkovacích míst, jak pro osobní automobily, tak pro autobusové výpravy, což není vždy pravidlem. Dalším plusem jsou jeho velké prostory, kde má téměř každá mažoretková skupina své zázemí. Soutěžící mažoretky byly odměněny krásnými medailemi a poháry, což bylo odměnou za jejich skvělé výkony. Jako v každém sportovním odvětví, tak ani soutěžím v mažoretkovém sportu se nevyhnou poranění. Pro takové případy byla připravena zdravotní služba; byla vždy k dispozici na viditelném místě a ve správný čas poskytla ošetření. Kladně hodnotíme práci všech, kteří se podíleli na samotné organizaci. Po celé dva dny odváděli stoprocentní a bezchybnou práci. Dokázali zabezpečit chod soutěže tak, aby předešli nežádoucím situacím. Stále nám však trošku pokulhává udržení pořádku na tribunách, šatnách a sociálních zařízeních. Tuto záležitost jsme v letošním roce museli zajistit specializovanou úklidovou firmou.

Poznatkem do budoucna pro všechny je udržení správné atmosféry během soutěže. Tou je mimo jiné znalost a správný výklad pravidel.

Vyzkoušelo se několik novinek (od startovních listin, veřejného hodnocení…) což je důležité k dalšímu rozvoji mažoretkového sportu.

Závěrem je nutno podoktnout, že práce vyhlašovatele celé soutěže „České federace mažoretkového sportu“ si velice vážíme. Vypořádala se soutěžním rokem s maximálním nasazením a velmi uspokojujícím výsledkem. Mažoretkový sport se stává stále více populárnějším sportovním odvětvím, což nám dokazují počty přihlášených formací a věříme, že v dalších letech se tento trend udrží.

Za klub mažoretek Michelle Ivana Poláková
Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

Sportovní „ŠOK“ II

Sportovní „ŠOK“ II

Sport „ŠOK“ – lekce vzdělávacích programů ve dnech konání VII. Grand Prix Moskva pokračuje. V sobotu, 17.11. 2018 se konala II. část, od 09:00 h – 21…00 h ve stejném čase

a) Majorettes, Monika Bergerová
b) Baton Twirling Yonatan Orlov
c) Baton Twirling Jean Michel Ruell
d) Together IFMS+WBTF

Sobotě, stejně jako pátku, vládla paní Monika Bergerová a její svěřenkyně členky klubu Mona Náchod: Monika Hejčlová, Alena Ouředníková, Nora Kordíková, Valerie Kordíková, Adéla Černá

Děvčata demonstrovala prvky dle pravidel mažoretkového sportu. Bylo to opravdu náročné.

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS

Číst více

Sportovní „ŠOK“

Sportovní „ŠOK“

Sport „ŠOK“ – kolekce vzdělávacích programů ve dnech konání VII. Grand Prix Moskva. V pátek, 16.11. 2018 se konala I. část, od 09:00 h – 21…00 h
a) Individuální trénink
b) Master-clasess
c) Přednáška pro trenéry

Stránka článku IFMSStránka článku IFMS

Individuální trénink
Master-clasess
Přednáška pro trenéry
Číst více