Category Archives: Aktuality

Bělotínský pohár putoval do Karviné

Bělotínský pohár putoval do Karviné

Oblíbenost pohárových soutěží mažoretek, alespoň na Moravě, je až neskutečná. Takové soutěže jsou pro mažoretky dobrým tréninkem před rozhodčími. Výhodami pro soutěžící v Bělotíně bylo jak sestavení poroty; hodnotili stejní rozhodčí, jako v Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek (MČR), tak soutěžní plocha; hladké parkety byly překryty standardizovaným povrchem, takže i úplní začátečníci si mohli vyzkoušet „naostro“ jeho vlastnosti.

Přesto, že startující byli zapsáni na jednu startovní listinu, bez rozdílu, zda už mají start v MČR za sebou nebo se teprve na svoji premiéru připravují, byla některá výsledná pořadí milým překvapením. To svědčí o tom, že s dětmi pracují kvalifikovaní trenéři, o dobrém vedení tréninků a také o zájmu dětí a podpoře rodičů. Už z této úrovně soutěží je zřejmé, že se výkony začínajících s pokročilými dotahují a vyrovnávají.

Za nejvyšší počet získaných medailí byl udělen starostou obce Bělotnínský pohár Michelle Karviná. Michelle byla zároveň i největší výpravou. Nadšení mažoretek pro soutěž je obdivuhodné a pohár si zasloužily.

Bělotínský pohár 2016 (242)

BAT JUNIORKY solo – vyhlášení

Pan starosta ve své úvodní zdravici vzpomněl na první soutěže, které se v Bělotíně konaly. Od té doby se opakovaly každoročně, tentokrát po 14. Tehdy se mažoretky považovaly za jakýsi amerikanizmus, jen málokdo věděl o čem to je. Dnes jsou mažoretky životním stylem, je to sport, který má své místo nejen v Bělotíně, ale ve všech krajích České republiky, v zahraničí už překročil hranice Evropy a šíří se dál. Dokonce i v Bělotíně startovala děvčata z Polska, z Ozimku a získala i jednu z medailí.

K celkovému průběhu soutěže přispělo úvodní rozdělení šaten. Zázemí školy v Bělotíně je jedno z mála míst, kde jsou šatny v dostatečném počtu a prostorově odpovídají i velikosti skupiny. Bufet, kterým je škola vybavená, byl dobře zásoben rychlým občerstvením a pro gurmány nabízel smažené řízky s bramborovým salátem.


Oficiální stránky soutěže Oficiální stránky soutěže

Číst více

Trendy poroty a rozhodčích na 2016

Trendy poroty a rozhodčích na 2016

Na konci února se konal v Olomouci aktiv rozhodčích a přísedících rozhodčích, některé poznatky z bohatého programu, věcné diskuze a závěrů pro sezónu 2016 otiskujeme

V hodnocení

• pochodového defilé se rozhodčí zaměří na zařazení pochodového kroku. Pochodový krok v defilé musí být dominantní, správně provedený, bez poskoků, sestava provedená bez více zastávek na místě, bez převahy tanečního kroku v sestavě, taneční krok pouze jako sekvence.
• choreografie se rozhodčí budou zaměřovat na přiměřenost hudby k věku, přiměřenost k tématu skladby, na dostatek tanečních kroků (taneční krok v pódiových skladbách musí být dominantní), nezapomínat na sekvenci pochodového kroku a jeho provedení, složitost formací, nápaditost a originalitu sestavy, logické změny formací, využití prostoru
• pohybové průpravy se zaměří na držení těla, rovnováhu, rytmičnost, pravidelné a přesné předvedení prvků, dodržení dokončených povinných prvků
• práce s náčiním se zaměří na správné provedení zařazených prvků, povinných prvků. U sestav s třásněmi nemusí skladba obsahovat gymnastické prvky; skladba s dobrou choreografií, bez gymnastických prvků, brilantně provedená, má vysokou šanci na vysoké ohodnocení.
• v průběhu hodnocení mohou rozhodčí vzájemně konzultovat úroveň, provedení a originalitu jednotlivých prvků
• hodnocení a známka, kterou rozhodčí udělí, je podložena pozorovanými chybami a nedostatky (srážky), klady (bonifikace), přičemž se bude v maximální míře využívat bonifikací
• při pochybnostech rozhodují ve prospěch soutěžících

Trendy poroty a rozhodčích na 2016 (1)K soutěžnímu programu

• program malých formací (sólo, duo-trio, mini) už od kvalifikací sestavovat podle modelu „disciplína ve všech věkových kategoriích (např.: sólo baton, littl, kad, jun, sen) tento model eliminuje stres soutěžících z rychlého převlékání a u pořadatelů prodlužování soutěže čekáním na převleky)
• program skupin v kombinaci s pochodovým defilé sestavovat s ohledem na úpravu plochy (přeložení povrchu z 12x12m na 25x7m a naopak)

K vyhlašování výsledků

• tisk diplomů pro všechny soutěžní formace a společný nástup k převzetí ocenění zachovat
• diplomy předávat od 6. místa
• diplomy za 7. až poslední místo si vedoucí vyzvedne na místě u registrace (provoz zajistí místní pořadatel). Tímto modelem se zkrátí čas vyhlašování, dle názoru některých vedoucích se bude eliminovat nespokojenost z posledních umístění. (Obdobný model, ovšem bez nástupu všech, ale jen šesti formací, jsme již v praxi odzkoušeli). Společné (celkové) foto bude mít jen 6 oceněných formací, ale není to dogma, zavedeme, vyzkoušíme, zhodnotíme a ne/budeme pokračovat.

Instruktor a rozhodčí III. třídy

• příprava na udělení licencí
• do celorepublikového semináře bude zařazena přednáška z oblasti zdravovědy (základy první pomoci, hygieny, anatomie, nejčastější úrazy na soutěžích)
• seminář pak může být rozšířen o další den (neděle) nebo prodloužen do večera
• pro rozhodčí zůstává na jednání pátek

O zařazení prvků do soutěžní sestavy rozhoduje a zároveň je odpovědný trenér. Než si soutěžící prvky osvojí, trvá to určitou dobu; žádný úspěch se nedostaví hned. Proto postupujte opatrně, od jednoduššího ke složitějšímu, trénujte a hlavně vydržte, úspěch se dostaví. Čeká nás bohatý soutěžní kalendář se šesti kvalifikačními koly v každé výkonnostní třídě a samostatným dvoudenním finále pro B, čtyřdenním finále pro A, Memoriálem Jiřího Necida, Grand Prix, Mistrovstvím Evropy a světa. Při tomto výčtu není snad ani možné, aby si klub nebo i jednotlivec na některé ze soutěží nevybojoval umístění na stupni vítězů.
Ať se daří, duben ukáže, co jsme dělali v zimě!

Sbor rozhodčích bude pracovat v pozměněné sestavě, rezignaci na pozici rozhodčího podala Bc. Michaela Augustinová a ing. Jana Augustinová. Důvodem je jejich současné pracovní zaneprázdnění. Kolegyním ještě jednou děkujeme za jejich mnohaletou práci, kterou podpořily rozvoj mažoretkovému sportu. Do dalšího pracovního i osobního života přejeme klid, pohodu a radost z vykonané práce. Dveře do mažoretkového sportu jsou otevřené.
Ing. Janě Augustinové a Bc. Michaele Augustinové bylo v únoru 2015 uděleno ocenění za přínos mažoretkovému sportu.

Číst více

Startovní listiny ke kontrole

Startovní listiny ke kontrole

Kontrola správnosti opisu jmen, zařazení do věkové kategorie a disciplíny, do výkonnostní třídy

Vážené kolegyně a kolegové,
do letošního ročníku je zaregistrováno k dnešnímu datu 07.03.2016 celkem 991 formací ( malé formace a skupiny), což je úžasný počet.
Pro srovnání uvádíme přehled za poslední 4 roky:

2012 skupiny 175 malé formace (solo, duo-trio, mini) 663
2013 skupiny 142 malé formace (solo, duo-trio, mini) 599
2014 skupiny 135 malé formace (solo, duo-trio, mini) 551
2015 skupiny 149 malé formace (solo, duo-trio, mini) 683
2016 skupiny 181 malé formace (solo, duo-trio, mini) 810

Předběžnými přihláškami šlo o zjištění, jak budou naplněny nově zaváděné nebo méně obsazované disciplíny a věkové kategorie. Tento průzkum pomohl ke zvážení, jak s méně obsazenými disciplínami a kategoriemi naložit. Po zaregistrování přihlášek se mohlo ve smyslu předběžných informací se startovními listinami pracovat, tak, aby se soutěž vyvíjela i po stránce kvality, splnil se start v základním kole, i když po přesunech a možnost postupů do vyšších soutěží zůstává zachována. Děkujeme hlavní rozhodčí za konzultaci, postupovala citlivě. Pokud vám nebude něco ze startovních listin jasné, napište nebo zavolejte. Včera (6.3) byla zrušena soutěž v Hradci nad Moravicí. Zrušení soutěže je v souladu se soutěžním řádem, ve kterém je zakotveno, že pro nedostatek soutěžících může být kvalifikační kolo zrušeno.

Nutný soutěžní čas potřebný na kvalifikační kola činí 49 hodin, v 7 kvalifikačních místech, při rovnoměrném počtu soutěžících, by pak každá soutěž trvala průměrně ideálních 7 hodin (bez přestávek, čas ještě může prodloužit vyhlašování). Zrušením Hradce nad Moravicí se vystavujeme nebezpečí, že děti budou v některých městech soutěžit dlouho do večera. Pro nás, jako vyhlašovatele je to další úkol k hledání způsobu, jak takové situaci zabránit. Letošní ročník budeme hodnotit na celorepublikovém semináři. Letos po mnoha letech nejsou semifinálová kola a dokud není soutěž za námi, je předčasné cokoliv hodnotit a analyzovat.
Některé poznámky k počtům zaregistrovaných přihlášek:

1) defilé POM se nekoná
2) LITTELKAD POM jsou 2 skupiny a nebudou se z důvodu specifického postavení (přípravka) zařazovat do KAD, totéž platí pro malé formace této věkové kategorie
3) u LITTELKAD si v malých formacích zkontrolujte ročník narození (2009. 2010….), pokud mažoretky soutěží samy za sebe, není důvod je zařazovat jinak. Tolerance 8 let platí u skupin, důvodem bylo dát šanci dětem, které do soutěže nastoupily pozdě apod. Tam však platí, že ta 8 let už nemůže být na startovní listině KAD. Pokud něco není jasné, konzultujte s hlavní rozhodčí.
4) skupin show je jen 6, budou kompletně na jedné startovní listině
5) flag mini formace jsou 2 a skupina 1, jsou přiřazeny k MIX (podobnost s kombinací náčiní)
6) POM (KAD, JUN, SEN) jsou pro nízký počet duo-trio, mini a skupiny přeřazeny do výkonnostní třídy A, sóla zůstávají v B
7) GRAND BAT (5 skupin) a POM (8 skupin) jsou zařazeny jednotně do výkonnostní třídy A
8) Starty
– start LITTEL správně přináleží do finále B, ale v roce 2014. a 2015 startovaly v Karviné spolu z A. Důvodem bylo, že Bělotín i Valtice se konají venku a při nepřízni počasí by s touto kategorií nastal problém. Letos je finále B v hale, ale při počtu 80 skupin BAT a 220 malých formací, by mohl vzniknout kolaps, proto LITTELBAT budou startovat i letos v Karviné a LITTELPOM v Náchodě
– start GRAND BAT budou startovat v Karviné a GRAND POM v Náchodě
9) Po zveřejnění startovních listin se může objevit chybné zařazení do výkonnostní třídy. Pro rychlou orientaci platí výsledkové listiny z Valtic, Náchoda, Karviné a Memoriálu Jiřího Necida. Formace (skupiny, malé formace), které si postup vybojovaly, ale vyšší soutěže se nezúčastnily, platí vybojovaná výkonnostní třída.

Číst více

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Ve třetím desetiletí vývoje mažoretkového sportu dochází k několika změnám ve struktuře soutěží, a to z důvodu, že další rozvoj není možný bez mezinárodního srovnávání. Soutěžící kluby jsou se svými svěřenci závislí na chodu školního roku a od této skutečnosti se odvíjí i soutěžní kalendáře, jak národní, tak mezinárodní. Státy jižněji od naší republiky končí školní rok již v polovině června, proto je nutné uspořádat mistrovství Evropy do tohoto termínu. Aby bylo technicky možné pro naše soutěžící se evropského šampionátu zúčastnit, pak musí být ukončeny národní soutěže v květnu. Konec března a duben patří kolům kvalifikačním a ze zavedené struktury byla pro letošní rok poprvé vynechána semifinálová kola. Aby absence semifinále nebyla na újmu výkonnostního růstu, dostávají se do struktury pohárové soutěže. jejich devízou je, že mohou být konány ve městech a obcích, které nesplňují podmínku trasy pro pochodové defilé; v pohárových soutěžích není zařazeno.

Bělotínský pohár_plakát_web2Pro soutěžící ze Severní i Střední Moravy je obec Bělotín zavedené soutěžní místo. V Bělotíně se konala kvalifikační a semifinálová kola, v roce 2014 se Bělotín stal vůbec prvním místem, kde se konalo finále výkonnostní třídy „B“. Sjeli se zde finalisté z celé republiky a obec zvládla zajistit i ubytování. Bezvadné zázemí základní školy, vstřícný pan ředitel, obětavost místních pořadatelů a pedagogů, podpora obce, patronace pana starosty, dotované obědy, možnost občerstvení v areálu školy, dostupnost veřejné dopravy (vlaková zastávka v obci), dobrý zvukař, pěkné medaile, volný vstup a venkovní sportoviště, to jsou atributy, které si získaly oblibu u soutěžících. Za nepříznivého počasí sloužila jako “mokrá varianta“ tělocvična. Při vyšším počtu diváků „praská tělocvična ve švech“, ale soutěžící svůj standard mají.

Letos budou mažoretky v bělotínské škole soutěžit již po čtrnácté, v nepřetržité řadě a tentokrát mimo medailí budou poprvé bojovat i o pohár obce Bělotína-

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2016 včetně, po uzávěrce bude zveřejněn soutěžní program.
Pořadatelé se těší na již známé tváře a soutěžní kluby a jsou zvědaví na ty, kteří v Bělotíně ještě na soutěži nebyli. Pro soutěžící je zázemí školy a školní tělocvična prostředí, ve kterém se denně pohybují a to jim přidává na klidu při předvedení sestav před porotou. Parkety budou překryty standardizovaným povrchem.


Oficiální stránky Bělotínského poháru Oficiální stránky Bělotínského poháru

Číst více

Průzkum zájmu o účast na GRAND PRIX

Průzkum zájmu o účast na  GRAND PRIX

Děkujeme za projevený zájem o případnou účast na Grand Prix v mažoretkovém sportu ve dnech 6. a 7. května 2016 v Moskvě. Vaše dotazy nás potěšily, a proto bychom chtěli tuto aktivitu podpořit. Startovat v Moskvě slibuje nevšední zážitek, organizátoři soutěže jsou zkušení z pořádání mezinárodních tanečních olympiád.

Cesta autobusem při jeho plné obsazenosti by obnášela cca 4 000 Kč /osoba, záleží také na místě, odkud by byl autobus vypraven (cestovalo by se přes Polsko a Litvu,  přestávka s noclehem by byla ve Varšavě nebo v Litvě, a nocleh na cestě tam i zpět navyšuje cenu na cca 5 000 Kč). Cestu lze nakombinovat letecky, letenku tam i zpět lze  v tuto chvíli obstarat za 140 Eur, ale potřebujeme rychlé reakce.

Ubytování v Moskvě je dle výběru, některé ceny jsou obdobné s cenou ubytování na kolejích v ČR.

Na nákladech na startovné bychom se podíleli buď úplně, nebo částečně (výše záleží na celkovém počtu startujících)
Vzhledem k tomu, že soutěžící musí být vybaveni platnými pasy a musí mít vízum, je nutné jednat. Důležité je připravit seznam zájemců, zjistit obsazenost autobusu, dále pak podle zájmu zaslat závaznou objednávku na autobus a zařídit víza. Pak pracovat na dalších podrobnostech cesty.

Zájemci, hlaste se volnou formou, před odesláním zkontrolujte platnost pasu (vystavení nového pasu trvá 2-3 týdny). Seznam uchazečů zašlete nejpozději do 7. března 2016 (včetně) na e-mail: majoretsport@centrum.cz, uveďte i jméno a mobil na kontaktní osobu.


Oficiální stránky Grand Prix Majorettes Sport Oficiální stránky Grand Prix Majorettes Sport

Číst více

Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2015

Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2015

Vážená a milá „rodino“ mažoretkového sportu,

absolvovali jsme náročnou, ale určitě pěknou a dobrou soutěžní sezónu. Jestli se i Vám líbila, řekněte to dál, jestli jste zaznamenali nějaký nedostatek, řekněte to nám. Uplynulou sezónu jsme sice zhodnotili na celorepublikovém semináři, ale vždy je co dodat.

Z událostí, které stojí za zmínku, je nabídka z Maďarska na účast v jejich tradiční soutěži „O putovní pohár Siofóku“. Rádi by tam někoho od nás viděli. Předvedení sestav našimi soutěžícími je reálná ukázka úrovně v České republice. Pro účastníky jsme vyčlenili částku 10 tis. Kč, na web umístili přeložené propozice do češtiny a nabízeli jsme úhradu startovného. Odezva nebyla. Na druhé straně je to pochopitelné, u nás běžela soutěžní sezóna naplno. Ale nic není ztraceno, není všem dnům konec. ( Další ročník konaný 23.-24.4.2016 Informace převzaty za stránek IFMS )

Úspěšnější bylo naše podání žádosti na MŠMT v Praze o to, aby byl akceptován náš zájem o odbornost v mažoretkovém sportu a s účinností od 01.07.2015 je v přehledu jednotlivých odborností v oblasti sportu , ve vzdělávacích programech, s pořadovým číslem 67., do odvětví všeobecné sportovní činnosti, zapsán „Instruktor mažoretek“ . V celé existenci mažoretek v České republice je zápis této odbornosti na seznam MŠMT historická událost. Kéž by tak dopadla i další naše úsilí o legitimitu mažoretkového sportu.

O tom, že po zápise budeme udělovat titul odbornosti „Instruktor mažoretek III. třídy“, jste byli také informováni. Zbývá ještě několik věcí „dopilovat“ a na semináři v příštím roce bychom mohli tuto odbornost začít poprvé udělovat. Tomu budou předcházet ještě další školení a semináře. Zajímavé je, že vypsaná školení na Moravě jsou brzy obsazená, kdežto na území Čech jsou školení ojediněle a o účast je malý zájem.

Za zmínku také určitě stojí Memoriál Jiřího Necida. Soutěž dostala své místo a náplň. Tato novelizace pojetí přinesla první ovoce, některá děvčata si vybojovala postup, mažoretky ze Slovenska se dostaly až na MS do Prahy, kritika byla příznivá. Soutěž je to otevřená i pro zahraniční účastníky, je jakýmsi přestupovým můstkem mezi MČR a vyššími soutěžemi a jsou zde vítáni všichni soutěžící, kteří nejen ctí vzpomínku na „fandu“ mažoretek, ale také rádi předvedou své výkony před přísnou porotou a rádi si užijí soutěžní napětí a atmosféru. Pokud se vše povede, bude v příští sezóně připraveno pro účastníky milé překvapení, ale ať to nezakřikneme.

Při účasti na Grand Prix v mažoretkovém sportu , Opatija, Chorvatsko, jsme dostali pozvání na Mediterranean Cup (Středozemský pohár), který se konal v Crikvenici. Kolegové z Chorvatska zorganizovali v den před soutěží ještě seminář, který vedla Monika Bergerová a ukázky jednotlivých prvků předváděla Anička. O seminář byl nebývalý zájem a dosáhl téměř 100 účastnic na ploše. Večer pak vedla paní Bergerová výklad pravidel IFMS, na soutěži byla v porotě. Na obhlídce, která byla rovněž účelem „mise“, byly dojednány podmínky pro uspořádání ME.

Na podzim byly předvedeny v TOP hotelu Praha a v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, na prezentačních akcích, některé sestavy z mistrovství světa. Informace o tomto byly umístěny na web. Účelem vystoupení bylo další zviditelnění mažoretkového sportu, i když jen v malých formacích.

Účast zahraničních i českých klubů na ME byla ovlivněna velice pozdní informaci o tom, zda soutěž vůbec bude, či dopadne jak v předchozích dvou letech, kdy se nekonala. Vše bylo sice na poslední chvíli, ale přece jen se v Polsku soutěžilo. Krátký čas na přípravu se promítl do standardů soutěže.

MS po předchozích těžkostech se sportovní halou dosáhlo na vhodný objekt pro tak velkou soutěž. Pokud srovnáme např. rok 2010 ve Vyškově , kde byl 8. ročník ME, tak IMA trvalo 8 let než dosáhla účast 10 států a to pět z nich se podpisem k účasti zavázalo. IFMS takového počtu zemí dosáhlo již na 3. ročníku. Necháme se překvapit co přinese 4. ročník.

Členové taneční školy Černý lotos, Bělorusko, kteří byli shlédnout kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí, se kontaktují a chystají se na některou z vyšších soutěží. Možná se s nimi potkáme nejen v Crikvenici, ale rozšíří i počet států v Praze.

Pro rozvoj mažoretkového sportu je pozitivní, že nenápadný projekt Šance talentům pokračuje, že informace o nepostupových soutěžích jsou umístěny na webových stránkách majoretsportu. Nepostupové soutěže jsou pro MČR důležité, soutěžící si před veřejností a porotou odzkouší své formace a nové talenty se pak mohou za snížené startovné zapojit do MČR.

Do příští soutěžní sezóny přejeme všem členkám, aby byly účastnicemi největšího svátku mažoretek – mistrovství světa. Pokud se to někomu nepodaří, nevadí, další rok bude zas.


Autor: Marta Pavelková

Číst více

Průběžný výsledek po sumarizaci „předběžných seznamů“

Průběžný  výsledek po sumarizaci „předběžných seznamů“

Vážené kolegyně a kolegové,
děkujeme všem, kteří podpořili výzvu a zaslali předběžné přihlášky, získali jsme tak předběžný přehled o soutěžním roce. Především šlo o zjištění, jak budou naplněny nově zaváděné nebo méně obsazované disciplíny a věkové kategorie. Vzhledem k tomu, že některé kluby seznamy nezaslaly nebo kluby formace dle skutečných přihlášek mohou ještě doplnit a pozměnit, není tento stav konečný. Sumarizací předběžných přihlášek však vznikl prostor pro zvážení, jak s novými a méně obsazovanými disciplínami a věkovými kategoriemi naložit. Stav je následující:

1. Defilé POM 0 (nebude)
2. POM little skupina 1 (zatím se doporučuje start v POM KAD)
3. MIX skupina kad, jun, sen 6,6,3
4. MIX mini kad, jun, sen 4,7,6
5. FLAG skupina, sen 1
6. FLAG mini, sen 1(formace 3.-6. zatím sloučit, FLAG startovat s MIX)
7. SHOW jun, sen 4,3 (zatím sloučit do jedné věkové kategorie)
8. BAT mini grand 1 (mini doplnit na skupinu nebo nevyhlašovat)
9. 2BAT duo-trio kad, jun, sen 2,1,7
10. 2BAT mini pouze sen 1 (mini formaci nechat startovat s duo-trio)
11. POM little sólo 4
12. POM little duo-trio 2
13. POM little mini 1 (formace 11.-13. nechat startovat v POM KAD)
14. Formace POM (sólo, duo-trio, mini), pokud se jejich skutečný počet výrazně nezmění, je předpoklad, že výkonnostní třída A a B bude startovat v kvalifikacích, ale ve finále už bude jen výkonnostní třída A. Soutěžící, kterým se postup do finále nezdaří, získají čas pro dotrénování a využijí start v Memoriálu Jiřího Necida.

Pokud předběžně formace ještě nahlásíte, doplníme je do sumáře a zveřejníme, zda předpoklad platí nebo se mění. Jinak počkáme na skutečné přihlášky a méně obsazené disciplíny a věkové kategorie pak odstartují dle výše uvedeného modelu.
Zatím to vypadá, že rok 2016 bude pěkná soutěžní sezóna; seznam obsahuje 178 skupin a 717 malých formací

Číst více

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

31.10.2015 od 10:00
Hotel JUNO
Štěchovická 2296, Praha 10, 100 00


Ze semináře….

Podzimní seminář se konal nejen jako tečka za uplynulou soutěžní sezónou, ale jako start do soutěžní sezóny 2016. Na semináři byly prezentovány změny a doplnění pravidel a předpisů. V kongresovém sále hotelu Juno vládla pohodová a tvůrčí atmosféra, plná nových podnětů vedoucích ke zkvalitnění a optimalizaci organizace soutěží a mažoretkového sportu vůbec. Program byl obsáhlý, účastníci i přednášející byli věcní a byl i prostor pro využití pauzy k občerstvení, ke kuloárním diskuzím a také ke nakouknutí do světa módy, tentokrát to byly klobouky. U prezence obdrželi účastníci Ročenku 2014, nepřítomným bude postupně zaslána poštou.

Dopoledním programem vládlo předávání ocenění a děkování:
IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (7)Ocenění za rozvoj mažoretkového sportu bylo uděleno paní ing. Markétě Tůmové, mažoretky TJ Sokol Kladno.
Paní Tůmová je pravidelným místním pořadatelem soutěží ve Stochově a ocenění obdržela za 10 let organizace soutěží. Paní Tůmová je důkazem toho, že lze organizovat soutěže i mimo dosah svého sídelního města.

Ocenění za podporu mažoretkového sportu bylo uděleno městu Stochovu,
které je hostitelem soutěže po 10. a ocenění získává k tomuto jubileu. Paní starostka Miloslava Becherová se ze setkání omluvila, poněvadž v tyto dny byla na rekonvalescenci Mariánských Lázních. I když město Stochov svůj mažoretkový klub nemá, přesto tomuto sportu je nakloněn a spolu s kulturním zařízením města mažoretkám fandí.

Poděkování bylo také vysloveno všem letošním spolupořadatelům 22. ročníku MČR v mažoretkovém sportu 2014:
• Hořice, Dům dětí a mládeže, Mgr. Jaroslava Toušová, ředitelka kvalifikačního kola
• Blatná, TJ Sokol, Prezioso, ředitelka kvalifikačního kola paní ing. Hana Novotná
• Hradec nad Moravicí , Charlie o. s., ředitel kvalifikace pan Tomáše Hoza
• Moravská Nová Ves, Občanské sdružení Neonky, ředitelka kvalifikace paní Bc. Lenka Kostovčíková
• Zruč nad Sázavou, TJ Jiskra , ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová
• Dolní Benešov, Mažoretky Excelent, ředitelka kvalifikace soutěže pani Mgr. Dagmar Kristová
• Hranice, Občanské sdružení Mažoretky, ředitel semifinálového kola Bc. David Serafin
• Opava, Občanské sdružení AMA , ředitelka semifinálového kola paní ing. Eva Mašíková
• Bělotín, obec Bělotin, semifinálové kolo, ředitel semifinálového kola pan Mgr. Eduard Kavala, starosta obce,
• Stochov, město Stochov, ředitelkou semifinálového kola paní ing. Markéta Tůmová
• Valtice, Mažoretky Valtice o.s., ředitelkou finále výkonnostní třídy B paní Lenka Poláková
• Náchod, Mona Náchod o. s., zástupkyně ředitele finále výkonnostní třídy A (třásně, show, mix, flag) paní Monika Bergerová
• Karviná, Michelle o.s. , ředitelka finále výkonnostní třídy A , (baton) paní Iva Poláková

Vysoká organizační úroveň a poskytování soutěžícím optimální podmínky pro předvedení jejich soutěžních sestav, to jsou priority, kterými se vyznačuje MČR v mažoretkovém sportu. Soutěže jsou vzorem a jiní je kopírují. Slova pana Necida, že „dobrý nápad nezapadne“ se potvrzují.
V letošním ročníku MČR startovali svěřenci z 84 různých klubů, z 66 měst a všech krajů ČR. Nejvíce byl zastoupený kraj Moravskoslezský, nejméně formací bylo z kraje Pardubického.

Největší výpravy v MČR co do počtu přihlášených formací:
• Mažoretky Elité Ostrava Poruba, přihlášeno 55 formací, kraj Moravskoslezský
• Mažoretky AMA Opava, přihlášeno 44 formací, kraj Moravskoslezský
• Juventus Karviná, přihlášeno 39 formací, kraj Moravskoslezský
• Michelle Karviná, přihlášeno 29 formací, kraj Moravskoslezský
• Fantasy Přerov, přihlášeno 29 formací, kraj Olomoucký
• DDM Hořice, přihlášeno 27 formací , kraj Královehradecký
• Petra Studénka,přihlášeno 26 formací, kraj Moravskoslezský
• Cheeky Cheerky Hradec Králové,přihlášeno 24 formací, kraj Královehradecký
• Mona Náchod,přihlášeno 23 formací, kraj Královehradecký
• DDM Bystřice nad Olší, přihlášeno 23 formací, kraj Moravskoslezský
Jako zajímavost bylo uvedeno, že DDM Bystřice startoval v MČR 2015 úplně poprvé a jedna formace se dostala až na Mistrovství světa do Prahy. Trenérka, paní Renata Holmeisterová potvrdila, že úspěch byl dosažen nesmírnou píli svěřenkyně a potvrdila, že trénovala každý den.

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (17)Na tomto shromáždění byl také předán pohár absolutnímu vítězi 3. ročníku Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014. Tento pohár se uděluje až v závěru soutěže, kdy jsou známy všechny výsledky. Pokud poslední den výherce nestartuje a na soutěž není přítomen, dozví se o svém vítězství až z on-line přenosu. Tak to bylo letos. Pohár absolutního vítěze byl udělen OS Mažoretky Písek, a to člence ze skupiny juniorek s náčiním baton Jolaně Blažkové, která za svoji soutěžní sestavu v disciplíně sólo získala 59,1 bodů z možných 60 bodů.

Poděkování za vystoupení v zahajovacím ceremoniálu Mistrovství světa dostali:
• skupina grandsenior Roses Opava, vedoucí Jindřiška Tyranová. Tato skupina vážila cestu z Opavy do Prahy, její vystoupení bylo exhibicí vítěze ve výkonnostní třídě B. V příštím roce budou úspěšné skupiny grandseniorů zařazeny do výkonnostní třídy A a mohou postoupit až na Mistrovství světa.
• Adéla a Aneta Tarabíková, Mažoretky Praha-Stochov, předvedly v zahajovacím ceremoniálu vystoupení v disciplíně duo-trio se dvěmi hůlkami. Tato disciplína se zvažuje k zařazení až na Mistrovství světa.

Závěry z valné hromady IFMS přednesl ing. Doležel

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (19)• členská základna se rozšířila o Kazachstán a Maďarsko
• Chorvatsko požádalo původně znovu o konání Grand Prix, které změnilo na Mistrovstí Evropy v termínu 09.-12.6.2016
• Rusko zvažuje konání Grand Prix, termín a další náležitosti jsou v jednání
• Mistrovství světa v termínu 24.08.-28.08.2016 v Praze

Změny a doplňky pravidel
Soutěžní sestavy s náčiním baton (hůlka) jsou předvedeny v obuvi s podpatkem (za obuv se nepovažuji „piškoty“):
kadetky minimálně 0,5 cm , maximálně 3 cm
juniorky minimálně 2,0 cm , maximálně 7 cm
seniorky minimálně 3,0 cm , maximálně 7 cm
S účinností od 01.01.2016

Počty členů ve formaci mini
Pokud má zaregistrovaná mini formace plný počet 7 členů a počet se změní na 6,5,4 (např. ze zdravotních důvodů), je nutné tuto skutečnost oznámit u registrace. Pokud věk soutěžících u formací mini neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách)

Některá upřesnění pravidel IFMS (pro optimalizaci hodnocení sestav)

5.3.1. Hodnocení práce s náčiním BAT
Rozhodující je převažující počet dokončených prvků z daného stupně (levelu)
Kadetky
Prvky I až III., levelu (výchozí známka 9,0)
3 a více prvků ze IV. levelu (vychozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu(výchozí známka 9,8)
3 a více prvků z V. levelu (vychozí známka 10)
Juniorky
4 a více prvků ze IV. levelu (výchozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu (výchozí známka 9,8)
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
Seniorky
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
5.3.2. Doporučené prvky v náčiní BAT se mění na Povinné prvky v náčiní BAT (KAD, JUN, SEN)
• nesplnění povinných prvků v náčiní BAT – srážka 0,4 – technický rozhodčí

7.3.1. Povinné prvky v náčiní pom-pom
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“,
• skoky a prvky flexibility
• zvedání je povoleno nízké – momentální
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Juniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• 1 kombinace 2 prvků v pohybu
• pyramida (zvedačka) 1x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Seniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• kombinace 3 prvků
• pyramida (zvedačka) 2x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Nesplnění povinných prvků v náčiní pom-pom – srážka 0,4 – technický rozhodčí

5.4.
Penalizuje se technickým rozhodčím
• pád náčiní -0,05
• pád soutěžící -0,4
• pád části kostýmu (lodička, apod.) – 0,05

8.2.2.
a) charakteristika
• V sestavě SHOW majorettes je povinna práce s náčiním, dle 9.3.
• Časová tolerance sestavy do 4 minut

10.2.
a) charakteristika
• Nemusí být zařazeny povinné prvky

10.3.2. Povinné prvky s náčiním MIX
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“
• vlna 1x, obrázek 1x, jednoduchý výhoz 1x, výměna náčiní 1x, užití 3 různých prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Juniorky
• 1x kombinace 2 prvků „floorexercise“ (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x vysoký výhoz bez otočky
• 1x vysoký výhoz se spinem, výměna náčiní
• užití 4 prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Seniorky
• 1x kombinace 3 prvků „floorexercise (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x zvedačka
• 1x vysoký výhoz se spinem 360 stupňů
• 1x výměna náčiní
• užití nejméně 4 prvků z V. levelu pro 2 druhy náčiní

3.Věkové kategorie
• grand seniorky – věk 27 a více let
• sloučení věkových kategorií např. kadetky + juniorky je možný u málo obsazených disciplín
Věk u malých formací
• pokud věk soutěžících u formací (sólo, duo-trio, mini) neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách

Pro MČR v mažoretkovém sportu 2016 platí tyto doplňky pravidel:

(citovaní doplňky po odzkoušení v praxi budou po schválení zakomponované do Pravidel IFMS)
2 baton – povinné prvky
Kadetky – 2 prvky z V. levelu v levé a 2 prvky v pravé ruce
2 x výhoz jednoduchý
Juniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
1x výhoz se spinem
Seniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
2x výhoz se spinem
Grand senior baton – povinné prvky
-2x výhoz jednoduchý
-3 prvky ze IV. levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

Grand senior pom-pom – povinné prvky
-1 vlna na skupinu
-1 obrázek z pom-pom
-1xzvedačka
-3 prvky ze IV. Levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

5.3.2.
juniorky
první odrážka, závorka se doplňuje o „toč na obou nohách“

5.4.
b)- nezvednutí náčiní do konce sestavy , pokud nejde o pád před koncem sestavy, penalizuje se 0,1

10.3.2.
d) povinné prvky
seniorky
doplňuje se 1x výhoz bez otočky

Poslední odrážka u všech třech věkových kategorií se upravuje, že není pro dva druhy náčiní, ale pouze pro baton a „výměna náčiní se doplňuje u „obou“

14.
b) audionosiče
– hudba se pouští CD, MP3 a dále dle pokynů v Propozicích a soutěžním řádu

Po dlouhé diskuzi se rozhodlo hlasováním, a to velice těsně, o jeden hlas, že pochodové defilé bude v sezóně 2016 samostatné, tzn., že si kluby mohou přihlásit jen pódio, nebo jen defilé nebo obě disciplíny. Startovné se v případě obou disciplín platí jen jednou a zůstává dle pravidel, že obě disciplíny budou provedeny stejnými soutěžícími.

Sbor rozhodčích pro 2016

Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří
Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2011 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila.
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů

Soutěžní řád a ústřední propozice 2016

Vývoj soutěží, podpora mezinárodního srovnávání výkonů a v neposlední řadě také rozdělení na výkonnostní třídu A a B vedou ke změně schématu soutěží. Pro sezónu 2016 se upouští od semifinálových kol, postupy budou z kvalifikace přímo do finále. Tato zásadní změna a další malé úpravy se implementují do Soutěžního řádu a ústředních propozic a po dokončení soutěžního kalendáře naleznete aktualizovaný předpis na www.majoretsport.cz v rozsahu, jak bylo předneseno na semináři.
Soutěžní sezóna 2016, kalendář soutěží – pracovní verze (důležitá je vhodnost objektů, pochodové defilé je již v kvalifikaci, je možné, že se ještě změní některá místa konání)

12.03. kvalifikace, Stochov
19.03. kvalifikace, Hradec nad Moravicí
27.03. Velikonoce, nesoutěžní se
02.04. kvalifikace, Dolní Benešov,
09.04. kvalifikace Moravská Nová Ves
10.04. kvalifikace Opava
16.04. kvalifikace Hořice
17.04. kvalifikace
23.04. PAUZA
30.04. finále „B“ Kladno
01.05.
07.05. Grand Prix Moskva ( v řešení,bude upřesněno)
08.05.
14.05. finále „A“ (třásně, show, flag, mix), Náchod
15.05.
21.05. finále „A“ (hůlka vč. 2BAT), Karviná
22.05.
28.05. Memoriál J. Necida Hranice

V diskuzi semináře byl kritizován stav u méně obsazených disciplín. Rušit vyhlášenou disciplínu po uzávěrce by bylo pro kluby, které mají rozjetou přípravu bezohledné. Z uvedeného důvodu se přítomní shodli na průzkumu, jehož výsledkem bude nahlášení „předběžných počtů formací „ . Předběžné počty pak budou podkladem pro další organizaci soutěžního ročníku.

Předběžné počty formací nahlaste do 30.11.2015, volnou formou, na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Další setkání

Schůzka rozhodčích se bude konat ještě před startem prvního kvalifikačního kola. Pokud by byly ještě jakékoliv zásadní věci k projednání, pak bychom svolali pracovní schůzku vedoucích. V opačném případě bychom „novinky“ probrali až na brífinku před soutěžemi.

Školení a kurzy

Školení pohybové průpravy po Trutnově pokračuje 7.11.2015 v Brně, pokud by se chtěl někdo přihlásit, dvě až tři místa jsou ještě k dispozici. Současně běží kurz pro pokročilé. Další kurzy je možné sjednat podle vašeho zájmu.

Instruktor mažoretek

Informace k získání licence „Instruktor mažoretek III. třídy“, kterou poprvé v historii mažoretkového sportu můžeme oficiálně udělovat, přihlášky k udělení licence a další náležitosti budou postupně zveřejněny na www.majoretsport.cz

Všem přítomným náleží poděkování za účast, zájem, podnětné dotazy a připomínky, zkrátka, byli jste skvělí.

Galerie

Fotografie Fotografie

Číst více

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Příprava na další soutěžní ročník v mažoretkovém sportu pokračuje kurzem pro pokročilé

Po čtyři měsíce se budou účastnice zabývat baletní a gymnastickiou průpravou. V době mezi jednotlivými nácviky nabyté zkušenosti budou zařazeny v trénicích jednotlivých klubů. Poznatky pak budou zpětně probírány a analyzovány v hodinách výuky. Je to první takto rozsáhlý kurs v historii vývoje mažoretkovégho sportu. Absolvované školení bude započteno žadatelům do celkového počtu hodin nutných pro ziskání licence instruktora mažoretek.

Fotografie z první lekce 25.10.2015

Stránky školení pro pokročilé Stránky školení pro pokročilé

Číst více

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu, 30.10.2015, od 17:00 h, v hotelu JUNO, Štěchovická 2296, 100 00 Praha 10

V sobotu navazoval celorepublikový seminář 2015

Sbor rozhodčích pro 2016
Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří

Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2014 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
věk 25 let (tolerance 23 let, cca 2 roky trvá příprava)
praxe spočívající ve výkonu činnosti v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
ukončené středoškolské vzdělání
občanská a morální bezúhonnost
znalost pravidel IFMS, propozic a soutěžního řádu MČR v mažoretkovém sportu
znalost anglického jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
profesní životopis
doklad (potvrzení) o průběhu praxe
výpis z rejstříku trestů

Přihlášky:
volnou formou na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Číst více