Category Archives: Aktuality

Kvalifikační kola jsou ukončena

Kvalifikační kola jsou ukončena

Před pár dny byla ukončena kvalifikační kola, rozhodčí ohodnotili více než jeden tisíc sestav. Před zveřejněním celorepublikových výsledků mohli být soutěžící s vyšším počtem bodů v klidu, předběžné postupové hodnoty byly zveřejněny, postupy měli jisté. Ostatní netrpělivě očekávali, zda na ně postup ještě vyjde, či nikoliv.

Celkové hodnocení je předčasné, ale z dotazů a reakcí na hodnocení, lze již nyní usuzovat, že absence semifinálových kol některé soutěžící zaskočila. Přece jen kvóta postupů z kvalifikací do semifinále byla v minulých letech vysoká a větší selekce nastala až v semifinále. Soutěžící tak měli před finále čas pro vylepšení sestav a navíc také jejich práce byla znovu v semifinále ohodnocena rozhodčími. Letos je tomu jinak, selekce nastala již v kvalifikaci, což pro některé znamenalo, že na postupy nedosáhli, ačkoliv měli za to, že na postup mají a snadno jej dají a naopak, mnozí soutěžící svým výkonem překvapili i když až tak s postupem nepočítali. Mnozí si uvědomovali, že již v kvalifikaci mohou mnoho ztratit a odsunovali účast na pozdější termíny. Výsledkem bylo nenaplněné kolo v Hradci nad Moravicí a přeplněné kvalifikační kolo v Opavě. Přitom byli sami proti sobě; startovat v pozdních odpoledních hodinách, na plných startovkách, kdy tréma dělá své, i když program běžel „jako na drátkách“, klade na psychiku i těch nejsilnějších jedinců vysoké nároky.

Svádět neúspěch na rozhodčí je liché a odvolávat se na vlastní videonahrávky je zbytečné. Rozhodčí hodnotí momentální výkon, na bodovém formuláři nemají jména, pracují jen s čísly. Počet udělených bodů se zpracovává na PC a program je uzpůsoben tak, že při nasazení čtyř rozhodčích (tento počet byl ve všech kvalifikačních kolech), se škrtá nejvyšší a nejnižší známka v každé hodnocené oblasti. K bodovým rozhodčím jsou nasazeni rozhodčí techničtí. Jeden kontroluje počet provedených povinných prvků i počet provedených prvků podle levelů (tříd). Za provedený prvek se počítá prvek dokončený. Druhý technický zaznamenává počty pádů náčiní, přešlapy, měří čas … V porotě je nasazen ještě hlavní rozhodčí, který mimo jiné kontroluje úplnost průběžně odevzdaných formulářů (odevzdáním vyplněného formuláře končí rozhodčím hodnocení dané sestavy). Bodový rozhodčí možná rozhoduje subjektivně, objektivním se však hodnocení stává zpracováním bodových formulářů ode všech rozhodčích. Vyškrtáním známek se eliminuje možnost někomu ublížit nebo pomoci. Zveřejňování udělených bodů (i se škrtnutými známkami )na webu vede k další transparentnosti hodnocení a prestiži soutěže.

Neúspěch a jeho uznání, je možná obtížnější než stát na stupních vítězů. Nyní je důležité analyzovat si svůj výkon, srovnat se a „zamakat“. Nic není ztraceno, dveře zůstávají otevřené a to i pro ty, kteří neuspějí ve finále. Do konce května se dá ještě ledaco natrénovat. Utéct z boje lze také, ale nic to neřeší. Lepší je nechat emoce opadnout, zapracovat, vydržet a úspěch se dostaví. I ve sportu platí, co nás neporazí, to nás posílí. Soutěže podle soutěžního kalendáře jsou připraveny a řídí se výrokem p. Necida: „Jestli chcete, jsme tu pro vás, jestli nechcete, jedeme bez vás“.

Za všechny dotazy, které se týkaly vlastního hodnocení, děkujeme, pro nás jsou zpětnou vazbou k hodnocení. Snad jsme s odpovědí na nikoho nezapomněli. Přesto, že odpovídat nás časově zatěžuje, odpovídali jsme rádi, důležité je vše vysvětlit, aby nedocházelo k nedorozuměním. Ne vždy mohl být tazatel s odpovědí spokojen. Dotazy zasílaly i osoby, které nejsou účastníky soutěže, a to i bez vědomí vedoucího nebo trenéra. Aby nedocházelo k chaosu, je nutné ujednotit způsob „dotazovny“. V MENU je rubrika MČR a po jejím rozkliknutí je nabídka Pravidla a zde je pro dotazy následující pomůcka:

Váš dotaz nejen k pravidlům

 

Verification

 
Číst více

Opava s rekordní účasti

Opava s rekordní účasti

Rekordní účast v Opavě zajistily formace a skupiny z následujících klubů:
Mažoretky Lili Brno s vedoucí paní Janou Honovou, Rebelky DDM Bílovec s vedoucí paní Kristýnou Markovou, Gina Brodek u Přerova s vedoucí paní Janou Hebelkovou, Excelent Dolní Benešov s vedoucí paní Mgr. Dagmar Kristovou, Paprsky Hlučín s vedoucí paní Kateřinou Kučerovou, Charlie Hradec nad Moravicí s vedoucí paní Marcelou tesařovou, TC Yesdance Taneční Jeseník s vedoucí paní Kamilou Srokovou, Juventus Karviná s vedouc paní Martinou Jančíkovou, Rosses Opava s vedoucí paní Jindřiškou Tyranovou, TK Andria Ostrava s vedoucí paní Šárkou Kolébalovou, Elité Ostrava s vedoucí Mgr. Hanou Černou, Stars Ostrava s vedoucí paní Janou Palkovičovou, TŠ Happy Day Ostrava s vedoucím panem Janem Seitlem, Fantasy Přerov s paní Kateřinou Krmelovou, Mažoreky Petra Studénka s vedoucí paní Markétou Číšeckou, Evžénie Zuzaňáková – Šternbek, Mažoretky DDM Krasohled Zábřeh s vedoucí Pavlou Sojkovou, Mažoretky Zábřeh z.s. s vedoucí paní Hanou Indrovou a místní AMA Opava s vedoucí paní ing. Evou Dudovou.

„V Opavě je mažoretkový sport možností jak rozšířit nabídku zájmové činnosti o čistě ženský sport. Pracovat v týmu, respekt k autoritám, pravidelná činnost, povinnosti, to jsou atributy, které přispívají k rozvoji osobnosti dítěte. V našem městě pracují dva kluby mažoretek a za statutární město Opava mohu říct, že takové aktivity podporujeme a jsme pyšní na to, že se u nás konají soutěže Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu“ sdělil pan náměstek primátora ing. Martin Víteček

MČR2016_Opava_2110„Přípravy na soutěž jsou náročné, připravujeme vše už dopředu, snažíme se vyvarovat chybiček a maličkostí z předešlých ročníků. Dnes je zde nápor, dnešní kvalifikační kolo je nejobsazenější ze všech šesti, jak co do počtu malých formací, tak i skupin. Skupiny jsou početné a v daný čas na jednom místě je hodně mažoretek. Dnes je na programu 60 vystoupení skupin a více jak 150 malých formací ve dvou výkonnostních třídách. To je pro nás zkouška, zda jsme se na takový frmol fakt dobře připraveni. Maminky napekly cukroví, zajišťují servis pro rozhodčí, hlasatele, pořadatele, jiné zase řídí nástupy, dělají zdravotní službu, tatínci pomáhají s pokrytím plochy. Oči nám přechází z jednoho krásného kostýmů na druhý, je to nádhera, to se musí vidět a pokaždé se na takovou přehlídku těšíme a žasneme, nad novými a novými modely“, členky pořadatelského štábu.

„Soutěž je to pěkná, zatím jsme s děvčaty byly jen na nepostupových soutěžích, na kvalifikaci jsme se dostaly z projektu Šance talentům. Podle srovnání s jinými máme hodně na čem pracovat, ale do příště uděláme vše pro to, abychom konkurenci rozmetly“, prozradila Šárka Kolébalová, vedoucí Andrianky Ostrava

„Právě nastupuje skupina v nových kostýmech, skladba se jmenuje Casper (duch). Cestu na soutěž jsme měli pohodovou, děti jsou veselé, rozverné, ale i nervózní, chtěly by se dostat až do Prahy“, řekla Kateřina Krmelová, vedoucí Fantasy Přerov

„Jen tak si hodnotím předvedené formace pro sebe a porovnávám pak svoje poznámky s vyhlášenými výsledky. Na soutěže jezdím často a často se ve svém hodnocení trefím. Opavská hala je pro tento účel vhodná, soutěžící mají své zázemí, diváci dost místa na tribunách, občerstvení funguje. V případě, že moje favoritky, dcery Eliška a Klárka postoupí, rád je doprovodím do finále, a hlavně až do Prahy“ sdělil pan Jiří Zimola, Opava

„Některé choreografie se nám daří, jiné moc ne, tréma nás přemohla. Pokud postoupíme, budeme pracovat na lepším předvedení ve finále. Přesto se nám v Opavě líbí, prostory jsou velmi hezké a je zde skvělé zázemí jak pro soutěžící, tak pro diváky“, poznamenala Eva Šmudlová, vedoucí Petra Studénka

„Pro naši výpravu 85 dětí jsme dostali přidělenou menší šatnu, pro převlékání máme málo místa, nemáme určený prostor na rozcvičování a zvukař nám pouští hudbu málo nahlas i přesto, že jsme ho upozornily. Ale do Opavy rády jezdíme a těšíme se na pořadatelský tým, který má vše perfektně zorganizované“, řekla Helena Švidrnochová, Elité Ostrava

„Trošku jsem se cítil po dnešním ránu unavený a skleslý a dával jsem to za vinu počasí. Najednou, po příchodu do víceúčelové sportovní haly v Opavě, jsem pocítil veliký nával pozitivní energie, elánu a nasazení a ve svých amatérských očích jakožto diváka mažoretkového sportu, jsem žasl nad výkony jak děvčat, tak princezen, dívek a žen, tak i dvou princů, abych nezapomněl. Opravdu z celého srdce obdivuji tu píli a schopnost nacvičit a zapamatovat si choreografie a tak samo u tak mladých sportovců podat takový výkon, i když se vždy nepovede podle jejich představ, je to pak náročné na psychiku, ale když toto vydrží a překonají, budou jen lepší a lepší a úspěch se dostaví“, Filip Ruml, divák z Karviné

„Dnes jsme měli asi deset ošetření, ledovali jsme kolena, ve dvou případech prsty na rukou, ostatní případy byly kolapsové stavy u seniorek, nedodržují pitný režim nebo mají špatné dechové návyky a sestavu dechově nezvládnou, to desáté ošetření bylo krvácení z nosu. Všechna ošetření byla provedena na místě. Soutěž sledujeme, kontrolujeme i ochozy, tam se děvčata rozcvičují. Dnes se na startu vystřídalo vysoko přes tisíc soutěžících, těch našich deset ošetření je mizivé procento. Přesto je zdravotní služba nutná a my jsme zde po celý den v pohotovosti“, podala informaci zdravotní služba

Soutěž v Opavě byla tečkou za kvalifikačními koly, byl to náročný den nejen pro soutěžící, ale i pro pořadatelské štáby, rozhodčí, zdravotní službu a v neposlední řadě i pro diváky, zvláště pro ty, kteří vydrželi až do konce. Snad alespoň malou odměnou pro všechny bylo závěrečné defilé soutěžících s medailemi na hrudích. Byla to nádherná podívaná.

Bezprostředně po soutěži se na webu zveřejňují celostátní výsledky s konečným upřesněním postupů. Po mnoha letech se ze struktury vypustila semifinálová kola a postupuje se přímo do finále. V této fázi je nemožné analyzovat, zda tento krok byl správný či nikoliv.
Soutěžící, kteří si postup vybojovali, čeká usilovný trénink, dopilování slabých míst ve svých sestavách, případně dotrénování chybějících prvků, měli by si přeměřit čas sestavy, zkontrolovat správnou obuv a výši podpatků, zapamatovat si, že do plochy se vstupuje až po ohlášení hlasatelem a také, že soutěž končí po prohlášení soutěže za ukončenou ředitelem soutěže nebo osoby jim pověřené a pokynem hlasatele k odchodu na doprovodnou hudbu.

Soutěžící, kterým se postup nezdařil a chtějí v soutěžení pokračovat účastí na Memoriálu Jiřího Necida Článek 2016, čeká přesně to stejné, jako soutěžící s již vybojovanými postupy. Soutěžícím, kteří z jakýchkoliv důvodu pokračovat v soutěžení nebudou, chceme poradit, aby vydrželi, zavedli do tréninků nabyté poznatky (vždyť soutěž samotná je dobrou a pestrou učebnicí), prohloubili znalosti v některém z nabízených seminářů a udělali vše pro to, aby do příště konkurenci rozmetli, jak řekla paní Šárka Kolébalová.


Oficiální stránky kvalifikačního kola v Opavě Článek 2016

Číst více

Hořice, město tradic a mažoretek

Hořice, město tradic a mažoretek

Již po 16. byl DDM Hořice pořadatelem soutěžního kola, na které se sjely kluby:
MIaMI TJ Sokol Brandýs nad Labem s vedoucí MirkouJehlíkovou, Domino Hronov s vedoucí Mgr. Janou Doležalovou, CheekyCheerky Hradec Králové s vedoucí ing. Anetou Brindovou, Domino Dance Kolín s vedoucí Martinou Bergram, Scarlet Kutná Hora s vedoucí Michaelou Palečkovou, Mona Náchod s vedoucí Bc. Annou Bergerovou a VeronikouPecoldovou , Ametyst DDM Nýrsko s vedoucí Evou Koryťákovou,BezeVšeho Postoloprty s vedoucí Miluši Vápenikovou, TOP Mažoretky Praha s vedoucí Dianou Vávrovou, TJ Sokol Stochov s vedoucí Ivou Tarabíkovou,Sarra SVČ Trutnov s vedoucí , Perličky Turnov s vedoucí Paní Konopáčovou, Tykadla DDM Duha Ústí nad Orlicí s vedoucí Evou Neprašovou, Dance Team Vimperk s vedoucí Mgr. Danou Kubíčkovou, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou s vedoucí Alenou Heroutovou a Domácí DDM Hořice s vedoucí Gabrielou Festovou.

MČR2016_Hořice_2256Po čtrnáct let v nepřetržité řadě je Dům dětí a mládeže Hořice, pod vedením paní Mgr. Jaroslavy Toušové, ředitelky, místním pořadatelem.
„Ani by se nechtělo věřit, že jsme v průběhu let uspořádali šestnáct soutěží , v Hořicích se konaly i dvě soutěže v roce, a to jak kolo kvalifikační, tak i semifinálové. Mažoretky, které před čtrnácti lety soutěžily v juniorkách a seniorkách, dnes startují v grandseniorkách. Pochodové defilé, které bylo zařazeno v semifinálových kolech, bylo organizováno v ulicích Hořic. Organizačně bylo uspořádání náročné, stavěla se tribuna pro rozhodčí, ozvučení trasy, diváci stáli na chodníku, řidiči brblali na uzavřenou trasu, kterou museli objíždět. Konání kvalifikačního kola v hale bylo jednodušší, protože bylo bez defilé. Přicházely k nám od občanů dotazy, proč už pochod není. Jsem ráda, že dnes můžeme divákům pochodové defilé nabídnout a předvést. Je nově zařazeno již v základních kolech a po úpravě pravidel se může jít i v hořické sportovní hale. Dnešním divákům přinese určitě pěkný zážitek, mají k tomu pohodlí tribuny a zázemí sportovní haly“, řekla mimo jiné v úvodu soutěže paní Mgr. Jaroslava Toušová, ředitelka DDM

„Sledovala jsem zahájení, má to úroveň a řád, tak by mělo zahájení vypadat, líbilo se mi. Jezdíme na soutěže i jinam, ale je to nesrovnatelné. Na počet startujících a na plně obsazené tribuny diváky je zde dobře vyvětrána hala, není zde dusno a to je dobře pro soutěžící“, pochválila paní Martina Bergram, Domino Dance Kolín

K vyjádření specifického originálního tématu a charakteru hudby může být použit libovolný kostým, vždy však musí vzniknout harmonická kompozice hudby kostýmu a choreografie. Vhodnost a estetické působení rozhodčí hodnotí.

„ Kostým naši sólistky byl na motiv černé a bílé labutě, motiv se prolínal po celou dobu produkce“, komentovala paní Mirka Jelínková, MiaMI TJ Sokol Brandýs nad Labem. „V předvedení bylo trochu nervozity znát, přece jen je rozdíl mezi domácím prostředím a soutěží pře porotou. Je znát, že motivace v této soutěží zabírá, je vidět rychlejší zlepšování výkonů“.

„ S výkonem své svěřenkyně jsem spokojená. Jen jsme se těšily na již odzkoušený nový povrch, ale chápeme, že je zde stávající, takéumělohmotný, ale ten druhý, který byl i ve Stochově, má ještě jiné vlastnosti a nám vyhovuje“, dodala Miluše Vápeníková, mažoretky BezeVšeho Postoloprty

„Patříme dnes k největší výpravě co do počtu formací i soutěžících. Přijeli jsme do kvalifikace s novými soutěžícími v malých formacích, také s novými littlekadetkami. Necháme se překvapit, jak to zvládnou výkonem i psychicky. Máme obnovené všechny týmy. Na skupinu seniorek nemáme dostatek děvčat, potřebovali bychom tým posílit. Seniorky startují jen v malých formacích, více jich prostě není. Osobně jsem zvědavý na ohodnocení sestav, které trénuje dcera Veronika. Fandím ji, fandím jejím svěřenkyním a celému našemu klubu“, prozradil pan Zdeněk Pecold, Mona Náchod

„Některé z nás startovaly dnes už potřetí, ještě budeme startovat v MIX. Dnes se nám soutěží dobře. Pravidlem bývá, že když spadne hůlka první startující, pak se pády opakují i u dalších soutěžících znovu, to už tak prostě bývá, vše se nějak přenáší. Těšíme se na vyhlášení, zda postoupíme a nejvíce se těšíme do Prahy“ prozradila děvčata Aneta Vacková, Pavlína Víšová, Kateřina Vanclová, Nikola Drábková, členky výpravy Mona Náchod

„Právě startovala naše vedoucí. Startovala již v předešlých ročnících, ale dnes poprvé se dvěma hůlkami, tak jsme ji hodně fandily. Ona nás trénuje důsledně, jsme teprve na začátku a dnes startujeme poprvé i my. Máme trému a nevíme, jak dopadnou další formace“, řekla Kristýna Jakešová, členka výpravy Tykadla Ústí nad Orlicí

MČR2016_Hořice_2201„Defilé s otočkami je pro nácvik bezvadné v tom, že můžeme defilé připravovat i v hale. Nepotřebujeme hledat venkovní plochu a čekat na dobré nebo teplé počasí. Dnes jsme přijeli proto, že chceme vyzkoušet soutěže na vyšší organizační a výkonnostní úrovni. Líbí se nám, jak funguje informovanost a komunikace, zpětná vazba. Samozřejmě, že bychom rády postoupily, s napětím očekáváme výsledky, i když jsme si vědomi, že v této soutěži začínáme,je stále na čem pracovat a co se učit“, sdělila Eva Koryťáková, Ametyst Nýrsko

„Zatím se nám soutěž líbí, jsme spokojené, organizace je dobrá. Výkony našich svěřenců odpovídají výkonnostní třídě, hodnocení ve třídě A bylo spravedlivé, i my jsme to takto tipovaly. Mile nás překvapilo, jak je o nás postaráno. Určitě se nám líbily nástupy a zahájení“, podotkla paní Konopáčová, Perličky Turnov

„Je úžasné, co děti dokáží, co všechno umí, jak dodržují soutěžní kázeň, žádné prostoje, žádné natahování soutěže, má to zde spád. Minulý týden jsme byly na Moravě, soutěž tam také frčela a připadalo nám, že jsou tam družnější diváci. Ale možná je to i tím, že jsme byly blíže tribunám a dnes jsme ve vstupní hale. Sledujeme také, jak jsou nalíčeny startující. Je tam trochu problém, startují vícekrát, převlékají se a ne vždy první líčení pasuje ke všem kostýmům. Určitě by se s tím něco dalo dělat, při převlecích není čas na nové líčení “, dodala Boženka Kárniková a Dagmar Šeredová, nezávislé kosmetické poradkyně

„Perfektní akce, dobře zvládnutá, sám za sebe a za porotu VIP mohu říci, že hodnocení je náročné. Za těch 14 let v Hořicích mohu říci, že mažoretky jsou pro město již zavedená tradice, mají zvuk a sportovní úroveň. Mažoretkový sport nabízí sportovní aktivitu pro děvčata. Tato činnost jim dává možnost zapojit se do kolektivu, navázání nových kamarádství a smyslu pro práci v kolektivu, přináší radosti z úspěchů, učí překonávat nezdary a vyrovnávat se s trémou, s nároky na opakovanou činnost. Soutěže v mažoretkovém sportu právem patří ke sportovní tradici Gustava Havla, k tradici trubiček a pískovce“, pronesl Aleš Svoboda, starosta města


Oficiální stránky kvalifikačního kola v Hořicích Článek 2016

Reakce po soutěži

Za celý tým TYKADLA DDM Ústní nad Orlicí děkuji za krásný prožitý dnešní den. Byla to naše první postupová soutěž a holčičky jsou šťastné kolik medailí si dovezly domů. Dále děkuji paní Pavelkové a celému organizačnímu týmu za realizaci soutěže, panu zvukaři, který mě pokaždé vítal s úsměvem a usměvavé porotě. Ještě jednou velké díky a těšíme se na další shledání v Karviné.

Eva Neprašová

Číst více

Golden Majorette – V. Memoriál Jiřího Necida

Golden Majorette – V. Memoriál Jiřího Necida

Memoriál Jiřího Necida 28.05.2016

Memorial Jiřího Necida je zařazen do soutěžního kalendáře po ukončení MČR, před mistrovstvím Evropy a světa. Soutěžící mohou ještě získat nominaci do vyšších soutěží nejen pokud získají bodové ohodnocení podle postupových tabulek, ale také soutěžící „skokani“, kteří sice nedosáhnou na tabulkové výsledky, ale za svůj výkon obdrží podstatně vyšší ohodnocení než získali na posledním startu, což je další, ohromná šance.

Zajímavou podívanou může být volba Golden Mažoretky. Zúčastnit se mohou aktivní soutěžící Memoriálu Jiřího Necida, od 14 let (2002). V případě vyššího počtu přihlášených mají přednost mažoretky, které soutěží ve skupině nebo které se přihlásily dříve.

Golden Majorette_smallDisciplíny:
1. verbální komunikace (vlastní představení a představení klubu, města), v délce do 15 sekund
2. předvedení pochodového kroku na doprovodnou hudbu organizátora v čase do půl minuty, povinné vybavení: kozačky a čepička
3. pódivá sestava dle vlastního výběru a vlastní doprovodné hudby v délce soutěžního času


Oficiální stránka V. Memoriálu Jiřího Necida Oficiální stránka MJN

Číst více

Postřehy po čtvrtém kvalifikačním kole

Postřehy po čtvrtém kvalifikačním kole

V úvodním zahájení MČR se hraje (nebo zpívá) česká státní hymna. Česká státní hymna patří mezi státní symboly a užívá se důstojným způsobem. V žádném případě není doprovodnou hudbou k rozcvičování mažoretek a k točení s hůlkou. Poučte v tomto smyslu své svěřence.

Nejméně 15 minut před zahájením soutěže nejsou povoleny zkoušky a rozcvičování jako i od této doby musí být dodržen tzv. zvukový klid. Upozorňujeme na ustanovení XVII Soutěžního řádu a ústředních propozic, odst 9

9. Diskvalifikace a anulování výsledků

a) při nedodržení a porušení propozic a soutěžního řádu, pravidel, zvláště v ustanoveních o chování soutěžících, chování vedoucích a o narušení soutěže formou znevažování rozhodčích, hodnocení, ceremoniálů

Zbytečnou chybou, za kterou technický rozhodčí uděluje srážku, je předčasný nástup na plochu před ohlášením, penalizuje se 0,2 body.

K vyhlášení výsledků nastupují všichni, ale vyhlašují se výsledky od 6. místa. Diplomy za 7. až poslední místo si nezapomínejte vyzvednout na místě registrace nebo přímo u ředitele soutěže.

Neodcházejte svévolně z ceremonialu vyhlašování výsledků, vyhnete se tak případnému postihu. V soutěžním řádu je uveden průběh soutěže, soutěž A i B je ukončena prohlášením ředitele soutěže nebo jiné kompetentní osoby a pokynem hlasatele ke společnému odchodu.
Průběh soutěží A a B.

• úvodní zahájení
• vlastní soutěž
• vyhlášení výsledků
• ukončení soutěže

Pro technické zajištění další účasti ve finálových kolech byla na žádost vedoucích zveřejněna orientační čísla pro postupy (objednávky autobusů, ubytování, stravování), ale upozorňujeme na skutečnost, že tato čísla nejsou definitivní, mohou se po skončení kvalifikačních kol v Hořicích a Opavě mírně lišit. Konečné postupy budou stanoveny podle ustanovení XVI. Soutěžního řádu a ústředních propozic.


Odkaz na celostátní postupy/výsledky Celostátní postupy

Číst více

Karviná po páté, tentokrát kvalifikačním kolem pro MČR

Karviná po páté, tentokrát kvalifikačním kolem pro MČR

Do Karviné na kvalifikační kolo se sjely výkonnostně silné kluby s více formacmi najednou, ale také kluby, které na MČR ještě nestartovaly:
Dračice Bystřice s vedoucí Renatou Holmeisterovou, Berušky Dolní Lutyně s vedoucí Petrou Šostokovou,SZUŠ taneční Jeseník s vedoucí Janou Mrázovou, Juventus Karviná s vedoucí Bc. Martinou Jančíkovou,Natálií Mihalíkovou,Taneční klub JOY Orlová s vedoucí Veronikou Vostrou, Mažoretky DDM Ostrava-Poruba s vedoucí Michaelou Steculovou,Elité Ostrava s vedoucí Helenou Švidrnochovou, Ladou Močidlanovou, Salome Ostrava (Ludgeřovice) s vedoucí Andreou Antoniovou ,Stars Ostrava s vedoucí Janou Palkovičovou, TOM Krokodýl Ostrava s vedoucí ing. Martou Szüczovou, ing. Ivou Vaculíkovou, LV2 Písek s vedoucí ing. Lenkou Vavříkovou, Donna Praha s vedoucí Eliškou Dlouhou a domácíMichelle Karviná s vedoucí Michaelou Polákovou a Nikol Solkovou

„S mažoretkami jsem se setkala na kulturních, společenských , ale i sportovních akcích, ale pravou soutěž v takovém obsazení vidím poprvé. Byla jsem delegována z Nadace OKD, moje funkce v nadaci je administrátorka programů. Zaměstnanci OKD, pokud aktivně pracují v neziskové organizaci, mohou prostřednictvím nadace získat prostředky na podporu činnosti z programu „Minigrand Srdcovka“. Jsou to prostředky sice v omezené výši, ale přece jen alespoň částečně přispějí na dnešní akci určenou především dětem a mládeži. Jako zástupce donátora vidím , že prostředky jsou velice vhodně vynaloženy. Jak mám dnes možnost soutěž sledovat, je mažoretkový sport jedna z báječných možností volnočasových aktivit, tento konkrétně pro zapojení děvčat. Účast jak v klubu, tak na soutěžích je rozdílná mezi školou, kde děti nabírají vědomosti, a touto aktivitou, kde děvčata mají možnost individuálně vyniknout, předvést svoji osobnost, učit se zvládat trému, pracovat v kolektivu , překonávat nezdary, tříbit svoji osobnost. Pro sport určený děvčatům splňuje všechny atributy; pestré kostýmy, líčení, účesy, pohyb, tanec“, konstatovala paní Ing. Zuzana Balická, DiS, administrátorka programů OKD

„Dnešní den začal ve sportovní hale Stars Karviná opravdu originálně. Stáli jsme v dešti před zamčenou halou a nemohli jsme se dostat dovnitř. Pak se rozezvučel alarm, přijela policie. Vše se vysvětlilo, osoba, která měla halu ve smluveném čase otevřít, zaspala. Klepáním na dveře se spustilo zabezpečovací zařízení. I nejlépe připravená soutěž se může setkat s takovým překvapením, ale pro místního pořadatele to jsou stresové stavy. Za zády jsou stovky účastníků, kteří se potřebují rozcvičit, převléct, učesat, nalíčit, zvukař si musí připravit aparaturu, zpracování výsledků musí provést kontrolu startovních listin a zaregistrovat změny, rozhodčí se musí připravit na výkon, musí se udělat generálka zahájení …, ale vše se podařilo zvládnout, nakonec i zahájení bylo dle programu „ popsala tuto „originalitu“ paní Iva Poláková, ředitelka soutěže

MČR2016_Karviná168„ Zatím jsem zvučil soutěž mažoretek jen jednou. Nahrávky, které dostávám, jsou ve více či méně dostatečné kvalitě, ale nebyla zatím nahrávka, která by byla chybná tak, že by nereagovala na přehrávací aparaturu. Technicky bych doporučil, aby byla vždy jedna nahrávka na samostatném CD ve vysoké kvalitě. Jinak se mi soutěž líbí, má to spád, nahrávky mi nosí včas, nečeká se, nezdržujeme průběh“ , řekl vedoucí ozvučení DOM BARTS

„ Vidím soutěžící z pohledu objektivu fotoaparátu a je vidět rozdíl mezi výkonnostními třídami, udělal jsem stovky snímků, pak udělám selekci méně povedených a odešlu je místnímu pořadateli ke zveřejnění“ prozradil pan Alan Godi, fotograf

„Co se týká počtu případů k ošetření, tak je to v pohodě a klidu, dosud byl jen jeden škrábanec na noze, soutěžící se poranila o inventář mimo soutěžní plochu a jedno namožené koleno, snad to tak vydrží až do konce. Máme čas na sledování soutěže a ubíhá nám to. V Karviné děláme zdravotnickou službu na každé soutěži a vždy se rádi podíváme na soutěžící“, konstatovali členové Českého červeného kříže Karviná

„ Nejsem příznivcem použití doprovodné hudby ve tříčtvrtečním nebo šestiosminovém taktu, s výjimkou u sólových formací seniorek. Nejsem ani příznivcem dlouhých sekvencí pouze bicích nástrojů, i když pravidla to nezakazují. Také mi vadí špatný střih hudby, ale mohu říct, že už tento nedostatek nebývá až tak často. Oceňuji předvedení sestavy na co nejméně sestříhanou hudbu, trendy jsou ovšem opačné“, vyjádřil svůj názor Mgr. Milan Ludvík, pedagog ZUŠ Olomouc

„Dnes je bezvadná hala, není zde dusno nebo chladno. Je výborná soutěžní atmosféra, publikum ji dotváří. Také je dostatek míst na tribunách. Absolvovaly jsme školení na pohybovou průpravu, taneční, baletní a akrobatické prvky, poznatky zavádíme do tréninků a správné provedení prvků do sestav, je to vidět i u soupeřek, které na školení byly také. Děvčata se těší do Prahy, a to ještě když soutěž nezačala. Líbilo se nám na Folimance, jenomže když vysvitlo sluníčko, bylo v hale horko, nebyla tam klimatizace. Vloni byla Sparta Aréna moderní, ale z bočních tribun není takový divácký požitek. Nejlepší je to z čelního pohledu, stejně jak se dívají rozhodčí“ řekly Kristýna Konevalová a Lucie Krenželoková, Michelle Karviná

„Požární asistenci na soutěži mažoretek děláme třetím rokem. K dnešním úkolům patří i pravidelně větrat halu. Při tak velkém počtu soutěžících a obecenstva se vzduch rychleji vydýchá a to není dobré pro startující. O ty se musíme starat, libí se nám jejich cvičení, jsou šikovné a jestli to soutěžící neví, tak my jsme zase šikovní hasiči“, prozradili na sebe členové Sboru dobrovolných hasičů Karviná-Ráj

Z kvalifikačního kola v Karviné se do finále probojoval vysoký počet startujících. Přece jen přítomnost elitních klubů bylo znát, zvláště v odpoledním bloku výkonnostní třídy A. Některé části vypadaly spíše jako finále, než jako základní kolo, což je dobře. Soutěžící mají motivaci, diváci pěkné zážitky a pro pořadatele je to morální odměna. Své dělá i speciálně nainstalovaný standardizovaný povrch, který nedrhne a není klouzavý jako parkety a přikryje různobarevné čáry, které mnohdy komplikují soutěžícím orientaci na soutěžní ploše. Jednobarevnost plochy pak dává vyniknout i kostýmům a zvýrazněný obvod přesně vytyčuje soutěžní prostor. Gymnastické i akrobatické prvky, které se do sestav čím dále více zařazují, si vyšší nároky na prostor vyžadují. Odměnou je pestrá, divácky zajímavá podívaná a jedinečnost a vysoká úroveň tohoto sportu v České republice.


Oficiální stránky kvalifikačního kola v Karviné Článek 2016

Číst více

Moravská Nová Ves slaví dvě jubilea

Moravská Nová Ves slaví dvě jubilea

Lassies Brno, vedoucí Veronika Váská, Gina Brodek u Přerova, vedoucí Marcela Štrbáňová, Petra Nakládalová, Charlie Hradec nad Moravicí, vedoucí Silvie Kociánová, TS Lady Stars Hustopeče u Brna, vedoucí Věra Komoňová, Michelle Karviná, vedoucí Lenka Glučová, Dance club Spirit Kladno, Andrea Vohradská, Andílci Lanžhot, vedoucí Jana Pekarová, Žabky DDM Magnet Mohelnice, TS Glitters Nivnice, vedoucí Šárka Hlívová, vedoucí Pavla Hájková, Fantasy Přerov, Kateřina Krmelová, Anife Rosice, Stabislava Žáková, Mažoretky Cheerladies Třebíč, vedoucí Simona Kohoutová, Klub mažoretek Valtice, Severky Zábřeh na Moravě, vedoucí Danuše Koryčánková a Lucie Plháková, Klub mažoretek Zakřany, vedoucí Hana Přibylová, Angeles Ždánice, vedoucí Vlasta a Alena Strmiskovy a domácí Neonky Moravská Nová Ves, vedoucí Lenka Kostovčíková a Zora Damborská

V úvodu soutěže ocenila paní BC. Lenka Kostovčíková u příležitosti 15 let založení mažoretkového klubu v Moravské Nové Vsi představitele obce pana Mgr. Marka Košuta, starostu a pana ing. Igora Antala, místostarostu, za dlouholetou podporu, paní Mgr. Hanu Grosmanovou, ředitelku školy a paní Mgr. Soňu Petrjánošovou, zástupkyni ředitelky školy za mnohaletou spolupráci a pomoc při náročné organizaci soutěží, jako i tréninkového zázemí, paní Radku Vrátilovou, nestorku mažoretek, která je zakladatelkou místního mažoretkového klubu.

Byla jsem zde, v této sokolovně na plese, na který přijely s vystoupením mažoretky z Valtic. Vystoupení se velice líbilo a mě napadla myšlenka, proč nemáme mažoretky u nás a už mě myšlenka nepustila. Ještě ten večer jsem o tom přemýšlela, hned mě napadlo na základní školu, která je pro 1.-9. ročník. Tam také mažoretky několik let pak patřily, jako volnočasová aktivita pro mimoškolní činnost a já jsem pak kroužek vedla. Vzpomínám si, jak nám tatínci pomohli a vyrobili první hůlky, první kostýmy byly jednoduché, bílé cvičky, červené sukýnky, bílá trička. Ovšem co bylo nejdůležitější, byl zájem dětí, docházely na trénink, každý rok dětí přibývalo, dojížděly k nám také z Týnce a Velkých Bílovic. S tréninkem mi pomohla Zora Brančíková – Damborská. Navštěvovala gymnázium v Břeclavi a tam mažoretky vedla paní Mgr. Věra Komoňová a pomáhaly mi s předvedením a nácvikem prvků, poradily a tak jsme si předávaly zkušenosti navzájem. Začala jsem děvčatům zařizovat vystoupení na kulturních a společenských akcích i v okolí, v úvodech hasičských a sportovních soutěží. Na jedné ze zpátečních cest z plesu jsme vymysleli jméno klubu, nejen takové, co nikdo nemá, ale také aby z něj přímo zářila radost, a tak se ujalo jméno Neonky.

MČR2016_Moravská Nová Ves62Spolupráce s mažoretkami z Hustopečí vyústila do společného „turné“ po Makarské riviéře v Chorvatsku. Byla to krásná léta, ovšem moje pracovní zatížení bylo čím dál náročnější a dělat obě věci dobře se stávalo neúnosné a obě se nedaly sloučit.
Po pěti letech se vedení ujala paní Lenka Kostovčíková, bylo založeno Občanské sdružení Neonky. Sdružení nadále nese jméno klubu a škola je velkým příznivcem. První mažoretky jsou již dávno maminkami, svoje děti do mažoretek posílají a když se narodí další holčička, tak říkají, že mažoretek bude dost. Ostatně, pan starosta dnes zahajoval soutěž se svou maličkou dcerou Bety, oděnou do mažoretkového kostýmku a to mluví za vše. Dnešní moje účast v zahájení byla pro mě překvapením, byla jsem dojatá, byl to pro mě úžasný zážitek a jsem šťastná, že mažoretky v Moravské Nové vsi byly založeny a dobře fungují dodnes“, svěřila se paní Radka Vrátilová, zakladatelka mažoretkového klubu

Původně jsem začínala spoluzakládat mažoretky ve Valticích, pak na Gymnáziu v Břeclavi, to když jsem tam začala učit, tam jsem měla velká děvčata, seniorky. Potom jsem založila mažoretky v Hustopečích, to proto, že tam bydlím. Je dobře, že dnes zde soutěží mažoretky z Valtic, Moravské Nové Vsi i Hustopečí. Mým přáním je, aby se zájem udržel, a to jak ze strany soutěžících, tak ze strany pořadatelských měst a donátorů“, řekla Mgr. Věra Komoňová, vedoucí spolku Duhový svět Hustopeče

Vzpomínám si, jak došla paní Vrátilová s mažoretkami…., dnes jsem si říkala, co bych těm holkám po 15 letech řekla. 15 let to je u člověka věk, kdy dostává občanku. Naše mažoretky už mají dětské nemoci vychytané, jsou zkušené a soutěžemi protřelé. Jediné, co jim může popřát, je nadšení, elán, nápady a hlavně také úspěchy, bez těch to přece jen není ono. Na dnešek jsou medaile připraveny, tak to je ideální stav“, řekla paní Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka školy

Letos první rok nesoutěžím, ale jsem pořadatelem, dívám se i na dnešní výkony. Vystupování v soutěži mi hodně chybí, ale jsem ráda, že mohu být jako pořadatelka součástí toho všeho dění“, řekla jedna členka z organizačního štábu

Už začátek soutěže byl super, moc se nám tady líbí, děkujeme pořadatelům, víme co to obnáší a tak když jsou malé nedostatky, vůbec nám to nevadí, je zde krásná organizace. Zahájení bylo pěkné, líbila se nám živě zpívaná hymna“, řekly soutěžící z klubu Severky Zábřeh

Moravská Nová Ves je jedna z nejlepších soutěží, rádi sem každoročně jezdíme, žádné komplikace během soutěže. Je to super na 200 %, organizace výborná, Moravská je Moravská a bez ní si to nedovedeme představit. Ale jako soutěžící jsme hodně nervózní jako každý rok“, pochvalovaly si soutěž mažoretky z Valtic

Těšíme se moc na vystoupení, holky jsou statečné, zatím nemají trému, berou to s nadhledem a chtějí si pořádně zasoutěžit, líbí se jim atmosféra, až je jim z toho všeho horko“, komentovaly své malé littelkadetkymažoretky ze Zakřan

Každé kvalifikační kolo má svá „specifika“. Jsou dána dispozicí soutěžního prostoru, úrovni technického vybavení, přístupem pořadatelských štábů, seznamem soutěžících, obecenstvem, stravovacím a případně dalším servisem k uspokojení běžných potřeb. Soutěže jsou celodenní, s více či méně hygienickými přestávkami a vyžadují si určitý stupeň „komfortu“ .

Na soutěži jsem po několikáté, vystupuje zde dcerka, jezdím jako rodič povzbuzovat. Vloni jsem byl ve Stochově, měli tam lépe zajištěné stravování. Dnes je venku špatné počasí , děti nemohou ven.. Výkony jsou občas lepší, občas horší“, řekl komentoval divák ze Zakřan

Každoročně zapracováváme do místních propozic obědy pro soutěžící. Letos si obědy nikdo nenahlásil. Sama jsem zvědavá, jak se tato „novinka“ projeví v konečné organizaci soutěže. Bufet přece jen je v omezených prostorových podmínkách a tomu odpovídá i sortiment. Zařídili jsme venkovní stánek s dobrým jídlem a posezením, ale deštivé a chladné počasí tuto cateringovou službu velice omezilo“, konstatovala ředitelka soutěže, paní Bc. Lenka Kostovčíková

Škoda, že je zde málo skupin, holky si nemohou v malé konkurenci pořádně zasoutěžit. Pro skupiny je mnoho kvalifikačních kol, pak nejsou všechna kola plně obsazená skupinami“, posteskl jeden z diváků

Letos se zaregistrovalo do soutěže 180 skupin, což je číslo záviděníhodné, ovšem když tento počet rozdělíme na dvě výkonnostní třídy, dále podle druhů náčiní a vše se ještě rozdělí na 6 kvalifikačních kol, pak je pravdou, že počet startujících skupin klesá.
Na druhé straně se skupiny hlásí do soutěžních míst podle vzdálenosti dojezdu, občas starty ovlivňuje zaneprázdněnost skupiny, případně zdravotní indispozice dětí. Podmínkou postupů do vyšší kol je absolvování kvalifikačního kola. Nabízí se řešení, již několikrát opakované, že formace, kterých je v soutěži méně, budou pak jen na jednom, dvou místech. Taková opatření si ovšem vyžaduje vyšší nároky na dopravu a může se stát, že zájem skupin nebo méně obsazených formací se ještě sníží.

Jako rozhodčí jezdíme do Moravské Nové Vsi rádi, ale i jako diváci. Škoda dnešního počasí, i když na soutěž to vliv nemá, do sokolovny neteče. Přeji k výročí založení aspoň ještě 5 x 15 let aktivního trvání klubu a pořádání soutěží a kdybych tak mohla ještě u toho být. Máte tu úžasné lidi“, sdělila Kamila Charvátová, Kala Havířov, rozhodčí

V MNV jsme již po několikáté, jsme zde spokojeni, vracíme se zde rádi, atmosféra je zde přátelská a to nás těší. U nás v klubu není dost dětí, zvládly bychom více. Možná je to tím, že se nám nedostává takové podpory jako třeba zde. Práce s mažoretkami se nám líbí, pomáhám mamce (Vlasta Strmisková) a některé věci od ní přebírám“, prozradila Alena Strmisková, mažoretky Ždánice

Ředitelka soutěže, paní Bc. Lenka Kostovčíková, v závěrečném ceremoniálu, který byl věnován i oslavě 10 let konání soutěží v nepřetržité řadě, poděkovala za podporu městysi Moravská Nová Ves, za spolupráci a zázemí Základní škole Moravská Nová Ves, rozhodčím, pořadatelským štábům, řízení nástupů, vyhlašovateli soutěže, zvukaři a hlasatelce a samozřejmě domácím kolegům a kolegyním spolku Neonky.

Moravská Nová Ves výrazně přispěla k udržení a rozvoji mažoretkového sportu v České republice. Za podporu a rozvoj obdržely Neonky a obec ocenění v roce 2015, které jim byl předáno na celorepublikovém summitu v Praze, v kongresovém sále hotelu Juno.

Deset let je přece jen kus života, poznali jsme nové přátelé, nadšence a fanoušky mažoretek, poznali jsme blíže městys Moravskou Novou Ves ve slováckém Podluží.


Oficiální stránky kvalifikačního kola v Moravské Nové Vsi Článek 2016

Číst více

Do Karviné zamířily stovky mažoretek

Do Karviné zamířily stovky mažoretek

Rytmus, přesnost, koncentrace a hlavně mít hůlku pevně pod kontrolou. To jsou základní pravidla, která musí dodržovat každá mažoretka

Těch se do Karviné sjelo více jak pět set. Své síly tady poměřily malé slečny, ale také dospělé dámy. A nechyběli ani muži.

Pestré kostýmy, výrazné líčení a radost z pohybu zaplnily celou Halu házené.

Karvinský pohár v mažoretkovém sportu byl kvalifikační soutěží na mistrovství České republiky. „Soutěžící jsou tady na opravdu vysoké úrovni a kvalifikuje se jich celá řada,“ chválila soutěžící viceprezidenta Mezinárodní federace mažoretkového sportu Marta Pavelková.


Oficiální stránka převzatého článku Article 2014

Autor: www.karvinsky.denik.cz

Číst více

Stochov po jedenácté…

Stochov po jedenácté…

Město Stochov hostovalo soutěž v mažoretkovém sportu a mažoretek již po jedenácté. Do Stochova se sjely mažoretky Lady birds Benešov nad Ploučnicí s vedoucí Jiřinou Růžičkovou a Jaroslavou Jiruškovou, Preiosso Sokol Blatná s vedoucí ing. Hanou Novotnou a asistentkou Janou Novotnou, AdellineČeská Lípa s vedoucí Naďou Vavruškovou, Panterky Dolní Beřkovice s vedoucí Kateřinou Novou Rebelky DDM Děčín s vedoucí Petrou Příhodovou, Princezny Hluboká nad Vltavou s vedoucí Terezou Kadlecovou, DDM Hořice s vedoucí Gabrielou Festovou, Chicas ZŠ na Habru Hořice s vedoucí Markétou Jeriovou, CheekyCheerky Hradec Králové s vedoucí ing. Anetou Brindovou, TŠ Stardance Chomutov s vedoucí Monikou Křížkovou , ZUŠ Jirkov s vedoucí Michaelou Tenglerovou a Hanou Šimkovou, Mažoretky Kamenice s vedoucí Markétou Novotnou, TJ Sokol Květinky Kladno s vedoucí ing. Markétou Tůmovou a Martinou Tůmovou, , Mažoretky Písek s vedoucí Bc. Andreou Žákovou, Mažoretky HulPra s vedoucím Robertem Petřinou, Bohemia ZUŠ Přeštice s vedoucí Věrou Sudkovou, Mažoretky Kaspi ZUŠ Přeštice s vedoucí Lenkou Kašparovou, Seven Sport Příbram s vedoucí Terezou Tylšovou, Mažoretka Šlapanov s Kateřinou Tvrdíkovou, Koloseum Dance Team Štěnovice s vedoucí dr. kamilou Pečenkovou, ZŠ Mirabell Teplice s vedoucí Miluši Ramešovou, Mabely Úvaly s vedoucími Michaelou a Karolínou Zahrádkovou, Klapeto ZŠ Vimperk s vedoucí Mgr. Dagmarou a Mgr. Alžbětou Rückorovou, Klub mažoretek Zakřany s vedoucí Veronikou Benáčkovou a Kateřinou Jaškovou a domácí TJ Sokol Stochov s vedoucí Ivou Tarabíkovou.

Ve Stochově nás čekala náročná soutěž, naplněná až „po střechu“. Startovalo zde poprvé více klubů, postřehy některých z nich jsme zaznamenali:
„Těšíme se na každou soutěž, na tuto obzvlášť. Náš start má v této soutěži dnes premiéru. Hned napoprvé se zde cítíme dobře, hala je prostorná a větraná, není zde dusný a vydýchaný vzduch. Zahájení bylo důstojné, asi tak by mělo vypadat i na jiných soutěžích, zvláště pak na těch, kde se jedná o národní úroveň. Funguje zde všechno i občerstvení , je nám zde dobře. Každý postup do finále nám udělá radost a bude odměnou za dřinu na trénincích“, řekla Naďa Vavrušková, Adelline, Česká Lípa

„Trénujeme děti od pěti let, dnes ve Stochově i v MČR v mažoretkovém sportu startujeme poprvé. Pro nás bude zajímavé porovnat výkony, úroveň a jejich předvedení, s ostatními. Do finále bychom moc rády postoupily, děti se těší na další soutěže a pokud do nich postoupíme, bude to pro nás milé překvapení.“ Jaroslava Jirušková, Lady birds Benešov nad Ploučnicí.

„Nyní ukončila sestavu naše první soutěžící, chybičky tam byly, viděly jsme je. Pokud postoupíme, vše doladíme. Na dnešek jsme se těšily, ale všechny máme trému. Halu známe, byly jsme zde několikrát jako soutěžící, dnes jsme zde jako vedoucí“, prozradily Tereza Tylšová a Nikola Turečková, Seven Sport Příbram

„Klepu se trémou i za soutěžící, prožívám to. Cestu z Děčína jsme měly v pohodě, cestou jsme se česaly, abychom jsme po příjezdu vše stihly. Ani jsme předstih nepotřebovaly, vše je v pohodě a bez stresu. Líbí se nám dnešní organizace, hala je prostorná, větraná, paní u registrace byla příjemná. Na postupy se těšíme, bude to pro nás odměna za dřinu s nácvikem. Jsem plná dojmů“, řekla Petra Příhodová, Rebelky DDM Děčín

„První starty máme za sebou, s předvedením jsem celkově spokojená, v porovnání s ostatními je vidět rozdílná pojetí. Také je vidět, že musíme i nadále na sestavách pracovat, přece jen dnes v této soutěži startujeme poprvé, učíme se. Na případné postupy se těšíme, děvčata by byla v případě postupů do finále nejšťastnější“, Markéta Novotná, Mažoretky Kamenice

„Startuje nám zde jedna skupina kadetek, s předvedením je spokojenost, chybičky sice byly, hůlka spadla, ale do finále, pokud postoupíme, vše spravíme. V postup věříme, líbí se nám organizace soutěží, zatím k průběhu soutěže nemáme námitky.“, řekly Karolína a Michaela Zahrádkovy, Mabely, Úvaly

„Do Stochova jsme jezdívaly soutěžit, ale pak byla po dva roky kvalifikace u nás, v Blatné. Po zavedení pochodového defilé do kvalifikačních kol jsme od soutěže upustily, naše sokolovna nesplňuje délku 25 m + nástupní plochu. Do Stochova jsme se vrátily, jsou zde účastnice z jiných klubů než jezdily k nám, je to zajímavé vidět, prostředí je zde příjemné, výborné publikum, príma soutěžní atmosféra, venku jarní den….“ , dodala Jana Novotná, Preziosso TJ Sokol Blatná

„Kdyby nám někdo chtěl pomoci s vedením mažoretkového klubu, podpořili bychom ho. Podporujeme každý spolek na území města Stochova. Spolky si mohou požádat o příspěvek na činnost a bylo by pěkné, kdyby mažoretky patřily mezi ně. Ve Stochově by se založením mažoretkového klubu rozšířila nabídka volnočasových aktivit určených přímo děvčatům“, vyslovila přání paní Miloslava Becherová, starostka města.

Město Stochov podporuje tuto soutěž v mažoretkovém sportu po jedenácté, o to je to obdivuhodnější, že dosud vlastní skupinu, která by město reprezentovala, Stochov nemá. I když už alespoň v malých formacích TJ Sokol reprezentují Adéla a Aneta Tarabíkovy. Bylo by překvapením, kdyby při další soutěži ve Stochově přišly místní mažoretky pozdravit účastníky a obecenstvo vystoupením v zahajovacím ceremoniálu. Soutěži ve Stochově fandí i kolegové z partnerského města Saarwellngen, Německo a ve dnech konání město navštěvují. Letos soutěž zhlédly a byly poctěny předáváním medailí dámy Gudrun Rohe a Coni Rohe.

Při sestavování programu se vychází z předpokládaného času potřebného pro vystoupení a hodnocení formací. Tempo samotné soutěže však záleží na čase, který v danou chvíli potřebují rozhodčí pro zapsání bodů. Pokud je potřeba, soutěž se zvolní. Při vyšším počtu soutěžících je pak celkový čas delší; déle trvá i vyhlašování výsledků, je vícekrát pauza pro úpravu kostýmů a nelze ani opomenout ubíhající čas při nepřipravenosti hudebních nosičů. Na každé soutěži je jiný zvukař a rozdílná úroveň technického vybavení pro ozvučení. Z uvedených důvodů je čas v propozicích orientační a čas ukončení se předpokládaná veličina.

IMG_2587Při závěrečném předávání ocenění skupiny i malé formace odcházely z nástupu svévolně. Po prohlášení soutěže za ukončenou se závěrečného pochodu zúčastnilo jen torzo přítomných mažoretek. Pochvala patří Cheeky Cheerkám Hradec Králové, Preziosso Sokol Blatná, Květinkám Kladno a Mažoretkám TJ Stochov Sokol.

Dle soutěžního řádu je vyhlášení výsledků součástí soutěže. Porušování soutěžního řádu může vést až k anulování výsledků. Na druhé straně je pochopitelné, že soutěžící spěchají domů, zvláště když je neděle a před nimi dlouhá cesta. Řešení složité není, ale je nutné vědět, co soutěžící chtějí; zda být brzy doma, pak přidáme další soutěžní místo nebo co nejvíce naplněnou soutěž, pak musí vydržet do jejího dlouhého konce. Jsou zde i jiná řešení, ale důležité jsou podněty vedoucích. Pokud o některém řešení již víte, napište, podněty pak projednáme na celorepublikovém semináři. Optimalizace je neustálý proces.

V každém případě byla soutěž ve Stochově s kvalitní úrovní výkonů. S mnoha z nich se potkáme ve finále, s některými zaručeně až v Praze. Milým překvapením byly výkony nově startujících. Je ještě na čem pracovat a zároveň je na co se těšit.


Oficiální stránky kvalifikačního kola ve Stochově Článek 2016

Číst více

První postupy do finále jsou z Dolního Benešova

První postupy do finále jsou z Dolního Benešova

První kolo kvalifikace pro 23. ročník Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu bylo odstartováno ve sportovní hale Dolní Benešov. Dopolední program byl určen výkonnostní třídě B, odpolední pak výkonnostní třídě A.

Do Benešova se přihlásily mažoretky Rebelky Bílovec s vedoucí Kristýnou Markovou, Dračice Bystřice s vedoucími Renatou Holmeisterovou a Veronikou Válachovou, Kala Havířov s vedoucími Kamilou Charvátovou , Radkou Klimkovou a Magdou Fuskovou, MK BallerisimoHučíns vedoucími Karin Wronovou st., Karin Wronovou ml. a Karolínou Kasíkovou, Michelle Karviná s vedoucími Veronikou Štefkovou a Kristýnou Konevalovou, AMA Opava s vedoucími Natálii Noskovou, Hanou Stromskou, Barborou Steinwirthovou a Barborou Wurečkovou, Rosses Opava s vedoucí Jindřiškou Tyranovou, Salome Ostrava s vedoucí Michaelou Steculovou, Stars Ostrava s vedouci Janou Palkovičovou a Janou Adamowiczovou, Elité Ostrava s vedoucí Denisou Gelnarovou , TOM Krokodýl Ostrava, Postřelmovkské mažoretky Postřelmov s vedoucí Hanou Kukulovou, Severky Zábřeh s vedoucími Danou Koryčánkovou a Lucii Plhákovou, domácí Excelent Dolní Benešov s vedoucí Michaelou Kristovou a Ladies Dolní Benešov s vedoucí Petrou Schmidtovou.

Jak se připravoval Kulturní dům Dolní Benešov na dnešní soutěž, na to jsme se zeptali členky pořadatelského štábu, paní Dagmar Kristové:
„Letos jsou příjezdy soutěžících postupné, což je pro zvládnutí registrací a dalších formalit klidnější. Proti loňskému roku, kdy jsme pořádali soutěž poprvé, jsme upravili dispozičně umístění soutěžní plochy a nástupy. Vznikl tak větší prostor pro diváky, rolapy za porotou vymezily prostor pro nutné rozcvičování před startem a také se uvolnil prostor u vstupu. To jsou sice drobnosti, ale pro chod a dobrou úroveň soutěže důležité.“
A čím se zabývají benešovské mažoretky když zrovna nesoutěží nebo neorganizují soutěž?
„Svěřenci Excelent Dolní Benešov natáčí s TV Polar pořad „Cvičíme s Míšou „. Pro děti je to změna, žádný dril, užívají si to a cvičitelka Michaela Růžičková má zase ke svým písničkám cvičence s pohybovou průpravou. „

„ Je se na co dívat a hlavní je, že se děti takto zaměstnávají a tato činnost je vytáhne od tabletů, počítačů a televizí. Ne, že bych proti výdobytkům civilizace něco měl, ale děti rostou a potřebují pohyb. Tento sport jim jej nabízí zábavnou formou. Na soutěži je vidět, že to děti baví. Obecenstvo odměnou nešetří a vše dohromady tvoří báječnou atmosféru. Mám zde také dvě favoritky, vnučky Zuzanku a Katku, rád se chodím dívat jak se jim na soutěžích daří a fandím jim“, prozradil pan Josef Lamcha, Koběřice.

„Každý rok jde kvalita výkonů dopředu i ve třídě B. Držet úroveň je náročnější a náročnější. Soutěž jsme tři roky sledovaly a teprve nyní jsme se přihlásily, dnešek je pro nás premiérou. Je pro nás nesmírně důležité porovnávat výkony a sledovat jak jsme na tom v konkurenci s těmi zkušenějšími. Doufáme, že se s některými sestavami probojujeme do finále v Kladně a odtud dále. Dosáhnout nominací do vyšších soutěží by bylo pro nás odměnou za píli a dřinu na trénincích“. Andrea Antoniová, Salome Ostrava

„Dnes jsem si upřesnila možné postupy, soutěžíme teprve druhým rokem, tak nejsme ještě tak zběhlé, zkušenosti teprve nabíráme. Věřím, že se s dnešní porotou a vyhlašovateli soutěže uvidím ještě ve vyšších soutěžích než jen v dnešním základním kole“, sdělila Hana Kukulová, Postřelmovské mažoretky.

„S předvedením výkonů jsme spokojené, zatím se to startujícím podařilo bez větších chyb. Chce to i nadále trénovat a trénovat a získávat jistotu v provedení. Letos jsme zde podruhé a nejvíce sázíme na mini formace, jsou celkově dobré. Postupy do vyšších soutěží jsou našim přáním, vloni se probojovala až na Mistrovství světa do Prahy Adélka Bojková se sólem“. Natálie Worková a Veronika Turoňová, Dračice, Bystřice.
„ Praha byl pro mě ohromný zážitek, na to, že jsem startovala na soutěži v MČR úplně poprvé, dostala jsem se z výkonnostní třídy B až na soutěž nejvyšší, na mistrovství světa do Prahy. I když jsem byla z 21 soupeřek na 17. místě, byl to pro mě nesmírný úspěch a zážitek. Byla jsem nadšená“, řekla Adéla Bojková, účastnice MS, členka klubu Dračice Bystřice

„Letos soutěžíme pod novým názvem, v ZUŠ Zábřeh už neučím, jsem v důchodu, mažoretky nyní reprezentují Základní školu Severovýchod Zábřeh, tak se jmenují Severky. Malé formace ve věkové kategorii „littel“ jsou zařazeny do soutěže letos poprvé, tak jsme této možnosti využili a formaci přihlásili. Soutěžit pro ty nejmladší není jednoduché, ale zvykají si na obecenstvo, cestování a hlavně zvládat trému. Pro kadetky máme letos náročnou sestavu a hudbu, uvidíme, jak se dětem sestava povede a jaké bude hodnocení. Přivezli jsme také mini formaci, děti poprvé startují v juniorkách, mají trému, tak očekáváme, jak se s tím vyrovnají.“ Danuše Koryčánková a Lucie Plháková, Severovýchod Zábřeh

„Předvedení sestav našich svěřenců bylo dnes s jakousi rezervou, nebylo to úplně ono. Dnes se venku ukázalo pěkné, jarní počasí a děvčata by asi nejraději cvičila venku, však je tam dnes živo, neustále se tam trénuje“. Posteskla si Radka Klimková s Magdou Fuskovou

Soutěž zahájil pan Martin Štefek, starosta. Přivítal všechny přítomné, soutěžícím popřál úspěchy v soutěži a postupy do vyšších kol, pozdravil porotu, organizační štáby a diváky, kteří byli v hojném počtu. Všechny pak pozval k návštěvě Dolního Benešova, který má v okolí rybníky a nejen výlov, ale i sportovní rybaření nebo ochutnání ryb z místních vod je zážitkem. Odpolední soutěž zahájil pan Bc. Viktor Štefek, ředitel Kulturního domu Dolní Benešov. Kulturní dům Dolní Benešov pořádal semifinálové kolo podruhé a jak pan ředitel zmínil, je příznivcem mažoretkového sportu, který se i v Dolním Benešově stává pro mnohé životním stylem.

Průběh soutěže byl plynulý, pokud rozhodčí potřebovali více času na ohodnocení, soutěž se zvolnila. Nebyl podán žádný protest a také nikdo nepožádal o opakovaný start. Slunečné počasí lákalo soutěžící ven, a tak děvčata přebíhala z haly ven a naopak. Na soutěžní plochu nanášely venkovní prach. Prach na ploše se stává nebezpečným, povrch může klouzat.


Oficiální stránky kvalifikačního kola v Dolním Benešově Článek 2016

Číst více