Category Archives: Aktuality

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Bělotínský pohár – novelizovaná struktura soutěží

Ve třetím desetiletí vývoje mažoretkového sportu dochází k několika změnám ve struktuře soutěží, a to z důvodu, že další rozvoj není možný bez mezinárodního srovnávání. Soutěžící kluby jsou se svými svěřenci závislí na chodu školního roku a od této skutečnosti se odvíjí i soutěžní kalendáře, jak národní, tak mezinárodní. Státy jižněji od naší republiky končí školní rok již v polovině června, proto je nutné uspořádat mistrovství Evropy do tohoto termínu. Aby bylo technicky možné pro naše soutěžící se evropského šampionátu zúčastnit, pak musí být ukončeny národní soutěže v květnu. Konec března a duben patří kolům kvalifikačním a ze zavedené struktury byla pro letošní rok poprvé vynechána semifinálová kola. Aby absence semifinále nebyla na újmu výkonnostního růstu, dostávají se do struktury pohárové soutěže. jejich devízou je, že mohou být konány ve městech a obcích, které nesplňují podmínku trasy pro pochodové defilé; v pohárových soutěžích není zařazeno.

Bělotínský pohár_plakát_web2Pro soutěžící ze Severní i Střední Moravy je obec Bělotín zavedené soutěžní místo. V Bělotíně se konala kvalifikační a semifinálová kola, v roce 2014 se Bělotín stal vůbec prvním místem, kde se konalo finále výkonnostní třídy „B“. Sjeli se zde finalisté z celé republiky a obec zvládla zajistit i ubytování. Bezvadné zázemí základní školy, vstřícný pan ředitel, obětavost místních pořadatelů a pedagogů, podpora obce, patronace pana starosty, dotované obědy, možnost občerstvení v areálu školy, dostupnost veřejné dopravy (vlaková zastávka v obci), dobrý zvukař, pěkné medaile, volný vstup a venkovní sportoviště, to jsou atributy, které si získaly oblibu u soutěžících. Za nepříznivého počasí sloužila jako “mokrá varianta“ tělocvična. Při vyšším počtu diváků „praská tělocvična ve švech“, ale soutěžící svůj standard mají.

Letos budou mažoretky v bělotínské škole soutěžit již po čtrnácté, v nepřetržité řadě a tentokrát mimo medailí budou poprvé bojovat i o pohár obce Bělotína-

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2016 včetně, po uzávěrce bude zveřejněn soutěžní program.
Pořadatelé se těší na již známé tváře a soutěžní kluby a jsou zvědaví na ty, kteří v Bělotíně ještě na soutěži nebyli. Pro soutěžící je zázemí školy a školní tělocvična prostředí, ve kterém se denně pohybují a to jim přidává na klidu při předvedení sestav před porotou. Parkety budou překryty standardizovaným povrchem.


Oficiální stránky Bělotínského poháru Oficiální stránky Bělotínského poháru

Číst více

Průzkum zájmu o účast na GRAND PRIX

Průzkum zájmu o účast na  GRAND PRIX

Děkujeme za projevený zájem o případnou účast na Grand Prix v mažoretkovém sportu ve dnech 6. a 7. května 2016 v Moskvě. Vaše dotazy nás potěšily, a proto bychom chtěli tuto aktivitu podpořit. Startovat v Moskvě slibuje nevšední zážitek, organizátoři soutěže jsou zkušení z pořádání mezinárodních tanečních olympiád.

Cesta autobusem při jeho plné obsazenosti by obnášela cca 4 000 Kč /osoba, záleží také na místě, odkud by byl autobus vypraven (cestovalo by se přes Polsko a Litvu,  přestávka s noclehem by byla ve Varšavě nebo v Litvě, a nocleh na cestě tam i zpět navyšuje cenu na cca 5 000 Kč). Cestu lze nakombinovat letecky, letenku tam i zpět lze  v tuto chvíli obstarat za 140 Eur, ale potřebujeme rychlé reakce.

Ubytování v Moskvě je dle výběru, některé ceny jsou obdobné s cenou ubytování na kolejích v ČR.

Na nákladech na startovné bychom se podíleli buď úplně, nebo částečně (výše záleží na celkovém počtu startujících)
Vzhledem k tomu, že soutěžící musí být vybaveni platnými pasy a musí mít vízum, je nutné jednat. Důležité je připravit seznam zájemců, zjistit obsazenost autobusu, dále pak podle zájmu zaslat závaznou objednávku na autobus a zařídit víza. Pak pracovat na dalších podrobnostech cesty.

Zájemci, hlaste se volnou formou, před odesláním zkontrolujte platnost pasu (vystavení nového pasu trvá 2-3 týdny). Seznam uchazečů zašlete nejpozději do 7. března 2016 (včetně) na e-mail: majoretsport@centrum.cz, uveďte i jméno a mobil na kontaktní osobu.


Oficiální stránky Grand Prix Majorettes Sport Oficiální stránky Grand Prix Majorettes Sport

Číst více

Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2015

Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2015

Vážená a milá „rodino“ mažoretkového sportu,

absolvovali jsme náročnou, ale určitě pěknou a dobrou soutěžní sezónu. Jestli se i Vám líbila, řekněte to dál, jestli jste zaznamenali nějaký nedostatek, řekněte to nám. Uplynulou sezónu jsme sice zhodnotili na celorepublikovém semináři, ale vždy je co dodat.

Z událostí, které stojí za zmínku, je nabídka z Maďarska na účast v jejich tradiční soutěži „O putovní pohár Siofóku“. Rádi by tam někoho od nás viděli. Předvedení sestav našimi soutěžícími je reálná ukázka úrovně v České republice. Pro účastníky jsme vyčlenili částku 10 tis. Kč, na web umístili přeložené propozice do češtiny a nabízeli jsme úhradu startovného. Odezva nebyla. Na druhé straně je to pochopitelné, u nás běžela soutěžní sezóna naplno. Ale nic není ztraceno, není všem dnům konec. ( Další ročník konaný 23.-24.4.2016 Informace převzaty za stránek IFMS )

Úspěšnější bylo naše podání žádosti na MŠMT v Praze o to, aby byl akceptován náš zájem o odbornost v mažoretkovém sportu a s účinností od 01.07.2015 je v přehledu jednotlivých odborností v oblasti sportu , ve vzdělávacích programech, s pořadovým číslem 67., do odvětví všeobecné sportovní činnosti, zapsán „Instruktor mažoretek“ . V celé existenci mažoretek v České republice je zápis této odbornosti na seznam MŠMT historická událost. Kéž by tak dopadla i další naše úsilí o legitimitu mažoretkového sportu.

O tom, že po zápise budeme udělovat titul odbornosti „Instruktor mažoretek III. třídy“, jste byli také informováni. Zbývá ještě několik věcí „dopilovat“ a na semináři v příštím roce bychom mohli tuto odbornost začít poprvé udělovat. Tomu budou předcházet ještě další školení a semináře. Zajímavé je, že vypsaná školení na Moravě jsou brzy obsazená, kdežto na území Čech jsou školení ojediněle a o účast je malý zájem.

Za zmínku také určitě stojí Memoriál Jiřího Necida. Soutěž dostala své místo a náplň. Tato novelizace pojetí přinesla první ovoce, některá děvčata si vybojovala postup, mažoretky ze Slovenska se dostaly až na MS do Prahy, kritika byla příznivá. Soutěž je to otevřená i pro zahraniční účastníky, je jakýmsi přestupovým můstkem mezi MČR a vyššími soutěžemi a jsou zde vítáni všichni soutěžící, kteří nejen ctí vzpomínku na „fandu“ mažoretek, ale také rádi předvedou své výkony před přísnou porotou a rádi si užijí soutěžní napětí a atmosféru. Pokud se vše povede, bude v příští sezóně připraveno pro účastníky milé překvapení, ale ať to nezakřikneme.

Při účasti na Grand Prix v mažoretkovém sportu , Opatija, Chorvatsko, jsme dostali pozvání na Mediterranean Cup (Středozemský pohár), který se konal v Crikvenici. Kolegové z Chorvatska zorganizovali v den před soutěží ještě seminář, který vedla Monika Bergerová a ukázky jednotlivých prvků předváděla Anička. O seminář byl nebývalý zájem a dosáhl téměř 100 účastnic na ploše. Večer pak vedla paní Bergerová výklad pravidel IFMS, na soutěži byla v porotě. Na obhlídce, která byla rovněž účelem „mise“, byly dojednány podmínky pro uspořádání ME.

Na podzim byly předvedeny v TOP hotelu Praha a v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, na prezentačních akcích, některé sestavy z mistrovství světa. Informace o tomto byly umístěny na web. Účelem vystoupení bylo další zviditelnění mažoretkového sportu, i když jen v malých formacích.

Účast zahraničních i českých klubů na ME byla ovlivněna velice pozdní informaci o tom, zda soutěž vůbec bude, či dopadne jak v předchozích dvou letech, kdy se nekonala. Vše bylo sice na poslední chvíli, ale přece jen se v Polsku soutěžilo. Krátký čas na přípravu se promítl do standardů soutěže.

MS po předchozích těžkostech se sportovní halou dosáhlo na vhodný objekt pro tak velkou soutěž. Pokud srovnáme např. rok 2010 ve Vyškově , kde byl 8. ročník ME, tak IMA trvalo 8 let než dosáhla účast 10 států a to pět z nich se podpisem k účasti zavázalo. IFMS takového počtu zemí dosáhlo již na 3. ročníku. Necháme se překvapit co přinese 4. ročník.

Členové taneční školy Černý lotos, Bělorusko, kteří byli shlédnout kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí, se kontaktují a chystají se na některou z vyšších soutěží. Možná se s nimi potkáme nejen v Crikvenici, ale rozšíří i počet států v Praze.

Pro rozvoj mažoretkového sportu je pozitivní, že nenápadný projekt Šance talentům pokračuje, že informace o nepostupových soutěžích jsou umístěny na webových stránkách majoretsportu. Nepostupové soutěže jsou pro MČR důležité, soutěžící si před veřejností a porotou odzkouší své formace a nové talenty se pak mohou za snížené startovné zapojit do MČR.

Do příští soutěžní sezóny přejeme všem členkám, aby byly účastnicemi největšího svátku mažoretek – mistrovství světa. Pokud se to někomu nepodaří, nevadí, další rok bude zas.


Autor: Marta Pavelková

Číst více

Průběžný výsledek po sumarizaci „předběžných seznamů“

Průběžný  výsledek po sumarizaci „předběžných seznamů“

Vážené kolegyně a kolegové,
děkujeme všem, kteří podpořili výzvu a zaslali předběžné přihlášky, získali jsme tak předběžný přehled o soutěžním roce. Především šlo o zjištění, jak budou naplněny nově zaváděné nebo méně obsazované disciplíny a věkové kategorie. Vzhledem k tomu, že některé kluby seznamy nezaslaly nebo kluby formace dle skutečných přihlášek mohou ještě doplnit a pozměnit, není tento stav konečný. Sumarizací předběžných přihlášek však vznikl prostor pro zvážení, jak s novými a méně obsazovanými disciplínami a věkovými kategoriemi naložit. Stav je následující:

1. Defilé POM 0 (nebude)
2. POM little skupina 1 (zatím se doporučuje start v POM KAD)
3. MIX skupina kad, jun, sen 6,6,3
4. MIX mini kad, jun, sen 4,7,6
5. FLAG skupina, sen 1
6. FLAG mini, sen 1(formace 3.-6. zatím sloučit, FLAG startovat s MIX)
7. SHOW jun, sen 4,3 (zatím sloučit do jedné věkové kategorie)
8. BAT mini grand 1 (mini doplnit na skupinu nebo nevyhlašovat)
9. 2BAT duo-trio kad, jun, sen 2,1,7
10. 2BAT mini pouze sen 1 (mini formaci nechat startovat s duo-trio)
11. POM little sólo 4
12. POM little duo-trio 2
13. POM little mini 1 (formace 11.-13. nechat startovat v POM KAD)
14. Formace POM (sólo, duo-trio, mini), pokud se jejich skutečný počet výrazně nezmění, je předpoklad, že výkonnostní třída A a B bude startovat v kvalifikacích, ale ve finále už bude jen výkonnostní třída A. Soutěžící, kterým se postup do finále nezdaří, získají čas pro dotrénování a využijí start v Memoriálu Jiřího Necida.

Pokud předběžně formace ještě nahlásíte, doplníme je do sumáře a zveřejníme, zda předpoklad platí nebo se mění. Jinak počkáme na skutečné přihlášky a méně obsazené disciplíny a věkové kategorie pak odstartují dle výše uvedeného modelu.
Zatím to vypadá, že rok 2016 bude pěkná soutěžní sezóna; seznam obsahuje 178 skupin a 717 malých formací

Číst více

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu – zápis

31.10.2015 od 10:00
Hotel JUNO
Štěchovická 2296, Praha 10, 100 00


Ze semináře….

Podzimní seminář se konal nejen jako tečka za uplynulou soutěžní sezónou, ale jako start do soutěžní sezóny 2016. Na semináři byly prezentovány změny a doplnění pravidel a předpisů. V kongresovém sále hotelu Juno vládla pohodová a tvůrčí atmosféra, plná nových podnětů vedoucích ke zkvalitnění a optimalizaci organizace soutěží a mažoretkového sportu vůbec. Program byl obsáhlý, účastníci i přednášející byli věcní a byl i prostor pro využití pauzy k občerstvení, ke kuloárním diskuzím a také ke nakouknutí do světa módy, tentokrát to byly klobouky. U prezence obdrželi účastníci Ročenku 2014, nepřítomným bude postupně zaslána poštou.

Dopoledním programem vládlo předávání ocenění a děkování:
IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (7)Ocenění za rozvoj mažoretkového sportu bylo uděleno paní ing. Markétě Tůmové, mažoretky TJ Sokol Kladno.
Paní Tůmová je pravidelným místním pořadatelem soutěží ve Stochově a ocenění obdržela za 10 let organizace soutěží. Paní Tůmová je důkazem toho, že lze organizovat soutěže i mimo dosah svého sídelního města.

Ocenění za podporu mažoretkového sportu bylo uděleno městu Stochovu,
které je hostitelem soutěže po 10. a ocenění získává k tomuto jubileu. Paní starostka Miloslava Becherová se ze setkání omluvila, poněvadž v tyto dny byla na rekonvalescenci Mariánských Lázních. I když město Stochov svůj mažoretkový klub nemá, přesto tomuto sportu je nakloněn a spolu s kulturním zařízením města mažoretkám fandí.

Poděkování bylo také vysloveno všem letošním spolupořadatelům 22. ročníku MČR v mažoretkovém sportu 2014:
• Hořice, Dům dětí a mládeže, Mgr. Jaroslava Toušová, ředitelka kvalifikačního kola
• Blatná, TJ Sokol, Prezioso, ředitelka kvalifikačního kola paní ing. Hana Novotná
• Hradec nad Moravicí , Charlie o. s., ředitel kvalifikace pan Tomáše Hoza
• Moravská Nová Ves, Občanské sdružení Neonky, ředitelka kvalifikace paní Bc. Lenka Kostovčíková
• Zruč nad Sázavou, TJ Jiskra , ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová
• Dolní Benešov, Mažoretky Excelent, ředitelka kvalifikace soutěže pani Mgr. Dagmar Kristová
• Hranice, Občanské sdružení Mažoretky, ředitel semifinálového kola Bc. David Serafin
• Opava, Občanské sdružení AMA , ředitelka semifinálového kola paní ing. Eva Mašíková
• Bělotín, obec Bělotin, semifinálové kolo, ředitel semifinálového kola pan Mgr. Eduard Kavala, starosta obce,
• Stochov, město Stochov, ředitelkou semifinálového kola paní ing. Markéta Tůmová
• Valtice, Mažoretky Valtice o.s., ředitelkou finále výkonnostní třídy B paní Lenka Poláková
• Náchod, Mona Náchod o. s., zástupkyně ředitele finále výkonnostní třídy A (třásně, show, mix, flag) paní Monika Bergerová
• Karviná, Michelle o.s. , ředitelka finále výkonnostní třídy A , (baton) paní Iva Poláková

Vysoká organizační úroveň a poskytování soutěžícím optimální podmínky pro předvedení jejich soutěžních sestav, to jsou priority, kterými se vyznačuje MČR v mažoretkovém sportu. Soutěže jsou vzorem a jiní je kopírují. Slova pana Necida, že „dobrý nápad nezapadne“ se potvrzují.
V letošním ročníku MČR startovali svěřenci z 84 různých klubů, z 66 měst a všech krajů ČR. Nejvíce byl zastoupený kraj Moravskoslezský, nejméně formací bylo z kraje Pardubického.

Největší výpravy v MČR co do počtu přihlášených formací:
• Mažoretky Elité Ostrava Poruba, přihlášeno 55 formací, kraj Moravskoslezský
• Mažoretky AMA Opava, přihlášeno 44 formací, kraj Moravskoslezský
• Juventus Karviná, přihlášeno 39 formací, kraj Moravskoslezský
• Michelle Karviná, přihlášeno 29 formací, kraj Moravskoslezský
• Fantasy Přerov, přihlášeno 29 formací, kraj Olomoucký
• DDM Hořice, přihlášeno 27 formací , kraj Královehradecký
• Petra Studénka,přihlášeno 26 formací, kraj Moravskoslezský
• Cheeky Cheerky Hradec Králové,přihlášeno 24 formací, kraj Královehradecký
• Mona Náchod,přihlášeno 23 formací, kraj Královehradecký
• DDM Bystřice nad Olší, přihlášeno 23 formací, kraj Moravskoslezský
Jako zajímavost bylo uvedeno, že DDM Bystřice startoval v MČR 2015 úplně poprvé a jedna formace se dostala až na Mistrovství světa do Prahy. Trenérka, paní Renata Holmeisterová potvrdila, že úspěch byl dosažen nesmírnou píli svěřenkyně a potvrdila, že trénovala každý den.

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (17)Na tomto shromáždění byl také předán pohár absolutnímu vítězi 3. ročníku Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014. Tento pohár se uděluje až v závěru soutěže, kdy jsou známy všechny výsledky. Pokud poslední den výherce nestartuje a na soutěž není přítomen, dozví se o svém vítězství až z on-line přenosu. Tak to bylo letos. Pohár absolutního vítěze byl udělen OS Mažoretky Písek, a to člence ze skupiny juniorek s náčiním baton Jolaně Blažkové, která za svoji soutěžní sestavu v disciplíně sólo získala 59,1 bodů z možných 60 bodů.

Poděkování za vystoupení v zahajovacím ceremoniálu Mistrovství světa dostali:
• skupina grandsenior Roses Opava, vedoucí Jindřiška Tyranová. Tato skupina vážila cestu z Opavy do Prahy, její vystoupení bylo exhibicí vítěze ve výkonnostní třídě B. V příštím roce budou úspěšné skupiny grandseniorů zařazeny do výkonnostní třídy A a mohou postoupit až na Mistrovství světa.
• Adéla a Aneta Tarabíková, Mažoretky Praha-Stochov, předvedly v zahajovacím ceremoniálu vystoupení v disciplíně duo-trio se dvěmi hůlkami. Tato disciplína se zvažuje k zařazení až na Mistrovství světa.

Závěry z valné hromady IFMS přednesl ing. Doležel

IV. Odborný seminář mažoretkového sportu (19)• členská základna se rozšířila o Kazachstán a Maďarsko
• Chorvatsko požádalo původně znovu o konání Grand Prix, které změnilo na Mistrovstí Evropy v termínu 09.-12.6.2016
• Rusko zvažuje konání Grand Prix, termín a další náležitosti jsou v jednání
• Mistrovství světa v termínu 24.08.-28.08.2016 v Praze

Změny a doplňky pravidel
Soutěžní sestavy s náčiním baton (hůlka) jsou předvedeny v obuvi s podpatkem (za obuv se nepovažuji „piškoty“):
kadetky minimálně 0,5 cm , maximálně 3 cm
juniorky minimálně 2,0 cm , maximálně 7 cm
seniorky minimálně 3,0 cm , maximálně 7 cm
S účinností od 01.01.2016

Počty členů ve formaci mini
Pokud má zaregistrovaná mini formace plný počet 7 členů a počet se změní na 6,5,4 (např. ze zdravotních důvodů), je nutné tuto skutečnost oznámit u registrace. Pokud věk soutěžících u formací mini neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách)

Některá upřesnění pravidel IFMS (pro optimalizaci hodnocení sestav)

5.3.1. Hodnocení práce s náčiním BAT
Rozhodující je převažující počet dokončených prvků z daného stupně (levelu)
Kadetky
Prvky I až III., levelu (výchozí známka 9,0)
3 a více prvků ze IV. levelu (vychozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu(výchozí známka 9,8)
3 a více prvků z V. levelu (vychozí známka 10)
Juniorky
4 a více prvků ze IV. levelu (výchozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu (výchozí známka 9,8)
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
Seniorky
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
5.3.2. Doporučené prvky v náčiní BAT se mění na Povinné prvky v náčiní BAT (KAD, JUN, SEN)
• nesplnění povinných prvků v náčiní BAT – srážka 0,4 – technický rozhodčí

7.3.1. Povinné prvky v náčiní pom-pom
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“,
• skoky a prvky flexibility
• zvedání je povoleno nízké – momentální
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Juniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• 1 kombinace 2 prvků v pohybu
• pyramida (zvedačka) 1x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Seniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• kombinace 3 prvků
• pyramida (zvedačka) 2x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Nesplnění povinných prvků v náčiní pom-pom – srážka 0,4 – technický rozhodčí

5.4.
Penalizuje se technickým rozhodčím
• pád náčiní -0,05
• pád soutěžící -0,4
• pád části kostýmu (lodička, apod.) – 0,05

8.2.2.
a) charakteristika
• V sestavě SHOW majorettes je povinna práce s náčiním, dle 9.3.
• Časová tolerance sestavy do 4 minut

10.2.
a) charakteristika
• Nemusí být zařazeny povinné prvky

10.3.2. Povinné prvky s náčiním MIX
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“
• vlna 1x, obrázek 1x, jednoduchý výhoz 1x, výměna náčiní 1x, užití 3 různých prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Juniorky
• 1x kombinace 2 prvků „floorexercise“ (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x vysoký výhoz bez otočky
• 1x vysoký výhoz se spinem, výměna náčiní
• užití 4 prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Seniorky
• 1x kombinace 3 prvků „floorexercise (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x zvedačka
• 1x vysoký výhoz se spinem 360 stupňů
• 1x výměna náčiní
• užití nejméně 4 prvků z V. levelu pro 2 druhy náčiní

3.Věkové kategorie
• grand seniorky – věk 27 a více let
• sloučení věkových kategorií např. kadetky + juniorky je možný u málo obsazených disciplín
Věk u malých formací
• pokud věk soutěžících u formací (sólo, duo-trio, mini) neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách

Pro MČR v mažoretkovém sportu 2016 platí tyto doplňky pravidel:

(citovaní doplňky po odzkoušení v praxi budou po schválení zakomponované do Pravidel IFMS)
2 baton – povinné prvky
Kadetky – 2 prvky z V. levelu v levé a 2 prvky v pravé ruce
2 x výhoz jednoduchý
Juniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
1x výhoz se spinem
Seniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
2x výhoz se spinem
Grand senior baton – povinné prvky
-2x výhoz jednoduchý
-3 prvky ze IV. levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

Grand senior pom-pom – povinné prvky
-1 vlna na skupinu
-1 obrázek z pom-pom
-1xzvedačka
-3 prvky ze IV. Levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina

5.3.2.
juniorky
první odrážka, závorka se doplňuje o „toč na obou nohách“

5.4.
b)- nezvednutí náčiní do konce sestavy , pokud nejde o pád před koncem sestavy, penalizuje se 0,1

10.3.2.
d) povinné prvky
seniorky
doplňuje se 1x výhoz bez otočky

Poslední odrážka u všech třech věkových kategorií se upravuje, že není pro dva druhy náčiní, ale pouze pro baton a „výměna náčiní se doplňuje u „obou“

14.
b) audionosiče
– hudba se pouští CD, MP3 a dále dle pokynů v Propozicích a soutěžním řádu

Po dlouhé diskuzi se rozhodlo hlasováním, a to velice těsně, o jeden hlas, že pochodové defilé bude v sezóně 2016 samostatné, tzn., že si kluby mohou přihlásit jen pódio, nebo jen defilé nebo obě disciplíny. Startovné se v případě obou disciplín platí jen jednou a zůstává dle pravidel, že obě disciplíny budou provedeny stejnými soutěžícími.

Sbor rozhodčích pro 2016

Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří
Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2011 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila.
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů

Soutěžní řád a ústřední propozice 2016

Vývoj soutěží, podpora mezinárodního srovnávání výkonů a v neposlední řadě také rozdělení na výkonnostní třídu A a B vedou ke změně schématu soutěží. Pro sezónu 2016 se upouští od semifinálových kol, postupy budou z kvalifikace přímo do finále. Tato zásadní změna a další malé úpravy se implementují do Soutěžního řádu a ústředních propozic a po dokončení soutěžního kalendáře naleznete aktualizovaný předpis na www.majoretsport.cz v rozsahu, jak bylo předneseno na semináři.
Soutěžní sezóna 2016, kalendář soutěží – pracovní verze (důležitá je vhodnost objektů, pochodové defilé je již v kvalifikaci, je možné, že se ještě změní některá místa konání)

12.03. kvalifikace, Stochov
19.03. kvalifikace, Hradec nad Moravicí
27.03. Velikonoce, nesoutěžní se
02.04. kvalifikace, Dolní Benešov,
09.04. kvalifikace Moravská Nová Ves
10.04. kvalifikace Opava
16.04. kvalifikace Hořice
17.04. kvalifikace
23.04. PAUZA
30.04. finále „B“ Kladno
01.05.
07.05. Grand Prix Moskva ( v řešení,bude upřesněno)
08.05.
14.05. finále „A“ (třásně, show, flag, mix), Náchod
15.05.
21.05. finále „A“ (hůlka vč. 2BAT), Karviná
22.05.
28.05. Memoriál J. Necida Hranice

V diskuzi semináře byl kritizován stav u méně obsazených disciplín. Rušit vyhlášenou disciplínu po uzávěrce by bylo pro kluby, které mají rozjetou přípravu bezohledné. Z uvedeného důvodu se přítomní shodli na průzkumu, jehož výsledkem bude nahlášení „předběžných počtů formací „ . Předběžné počty pak budou podkladem pro další organizaci soutěžního ročníku.

Předběžné počty formací nahlaste do 30.11.2015, volnou formou, na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Další setkání

Schůzka rozhodčích se bude konat ještě před startem prvního kvalifikačního kola. Pokud by byly ještě jakékoliv zásadní věci k projednání, pak bychom svolali pracovní schůzku vedoucích. V opačném případě bychom „novinky“ probrali až na brífinku před soutěžemi.

Školení a kurzy

Školení pohybové průpravy po Trutnově pokračuje 7.11.2015 v Brně, pokud by se chtěl někdo přihlásit, dvě až tři místa jsou ještě k dispozici. Současně běží kurz pro pokročilé. Další kurzy je možné sjednat podle vašeho zájmu.

Instruktor mažoretek

Informace k získání licence „Instruktor mažoretek III. třídy“, kterou poprvé v historii mažoretkového sportu můžeme oficiálně udělovat, přihlášky k udělení licence a další náležitosti budou postupně zveřejněny na www.majoretsport.cz

Všem přítomným náleží poděkování za účast, zájem, podnětné dotazy a připomínky, zkrátka, byli jste skvělí.

Galerie

Fotografie Fotografie

Číst více

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Přípravy, aneb školení pro pokročilé

Příprava na další soutěžní ročník v mažoretkovém sportu pokračuje kurzem pro pokročilé

Po čtyři měsíce se budou účastnice zabývat baletní a gymnastickiou průpravou. V době mezi jednotlivými nácviky nabyté zkušenosti budou zařazeny v trénicích jednotlivých klubů. Poznatky pak budou zpětně probírány a analyzovány v hodinách výuky. Je to první takto rozsáhlý kurs v historii vývoje mažoretkovégho sportu. Absolvované školení bude započteno žadatelům do celkového počtu hodin nutných pro ziskání licence instruktora mažoretek.

Fotografie z první lekce 25.10.2015

Stránky školení pro pokročilé Stránky školení pro pokročilé

Číst více

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu pro rok 2016

Aktiv rozhodčích mažoretkového sportu, 30.10.2015, od 17:00 h, v hotelu JUNO, Štěchovická 2296, 100 00 Praha 10

V sobotu navazoval celorepublikový seminář 2015

Sbor rozhodčích pro 2016
Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří

Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2014 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana

Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Předpoklady:
věk 25 let (tolerance 23 let, cca 2 roky trvá příprava)
praxe spočívající ve výkonu činnosti v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
ukončené středoškolské vzdělání
občanská a morální bezúhonnost
znalost pravidel IFMS, propozic a soutěžního řádu MČR v mažoretkovém sportu
znalost anglického jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
profesní životopis
doklad (potvrzení) o průběhu praxe
výpis z rejstříku trestů

Přihlášky:
volnou formou na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Číst více

Historie založení mažoretkového sportu

Historie založení mažoretkového sportu

Za zakladatele mažoretkového sportu v České republice, později i v Evropě, lze považovat Mgr. Jiřího Necida

V roce 1994 poprvé v Hranicích organizoval soutěž, na které využil zkušeností z festivalů dechových hudeb s mažoretkovým doprovodem a dal základ prvním pravidlům, které propracovával v návaznosti na vývoj mažoretkového hnutí v  České republice. Následný rozvoj mažoretkového hnutí byl způsoben i tím, že dokázal připravit soutěž tak, že zapadala do koncepce televizních pořadů a 6 let po sobě vysílala Česká televize Brno ze soutěží hodinový pořad z Hranic věnovaný mažoretkám. Inicioval založení Občanského sdružení Mažoretky, Hranice (1996), které se stalo každoročním vyhlašovatelem soutěže Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

Pro rozvoj mažoretkového hnutí v Evropě byl iniciátorem a spoluzakladatelem dvou asociací v zahraničí; v r. 1999 asociace EMA (Evropan Majorettes Association) se sídlem v Zagrebu, CRO a v r. 2004 IMA (International Majorettsport Association) se sídlem v Opole, PL. Rozhodujícím podnětem pro vznik IMA byla nespokojenost s konzervativním pojetím a organizaci soutěže v asociaci EMA, kde zrušili členství „de jure“ zástupci za Českou republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko (2003).   IMA převzala v plném rozsahu česká pravidla. Na náklady Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, byla přeložena do polštiny, maďarštiny a angličtiny a v r. 2004 se konalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v Opole, PL

Po pravidlech a soutěžním řádu vybudoval pro soutěž síť pořadatelských měst a obcí, přizval ke spolupráci, odborníky z oblasti taneční, hudební a pohybové výchovy,  i z řad vedoucích mažoretkových skupin a vytrénoval rozhodčí. Sestavil hodnotící počítačový program, který umožnil pružně zpracovávat výsledky a tisknout diplomy a výsledkové listiny ihned po soutěži.

Jeho zkušenosti a znalost využívali pořadatelé soutěží na mezinárodní úrovni a stal se tak hlavním garantem hladkého průběhu Evropského Grand Prix a Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu.

Mgr. Jiří Necid se zasloužil o každoroční rozvoj a zkvalitňování soutěží. Položil základ k rozšíření soutěžních disciplín, nejen podle druhů náčiní (hůlka, třásně, mix), ale obohatil mažoretkový sport o  sóloformace (sóla, dua-tria, miniformace) a dále pro diváky  o líbivou disciplínu SHOW Majorettes.

Kladl důraz na pečlivou přípravu všech detailů a stejný přístup požadoval také od svých spolupracovníků. Byl na první pohled přísný, velmi soustředěný na práci, ale také se rád usmíval a žertoval ve chvílích odpočinku. Chvíle, kdy spokojený hodnotil právě ukončenou soutěž, prožíval se svými kolegy zpravidla při zpáteční cestě domů, do Hranic.

Sportovní charakter soutěží postavený na principu fair play, vysokých výkonech, kráse a eleganci pohybu, na vysoké společenské úrovni a na nárocích na soutěžní prostředí, se stal základem pro moderní,  masový sport určený dívkám od 6 do 26 let.

Soutěže v mažoretkovém sportu reagují na hlavní trendy a vlivy:

  • přirozená kreativita choreografů, trenérů a mažoretek, kterým už nestačilo klasické pojetí mažoretek jako dekorace k dechovým orchestrům
  • životní styl a pocit mladé generace, její hudební, taneční i kostýmové zájmy a záliby
  • pochodová i pódiová vystoupení jsou stále více obohacovány prvky, tvary, choreografickým a hudebním ztvárněním zejména z tanečního sportu, moderní gymnastiky, aerobiku, akrobatického rokenrolu

České skupiny a sóloformace se staly elitou mažoretkového sportu v Evropě a Mistrovství české republiky v mažoretkovém sportu se stalo největší národní soutěží nejen v Evropě. V žádné jiné zemi netrvá národní soutěž téměř 20 dnů se stejným počtem pořadatelských měst a obcí.

V r. 2013 vstoupila soutěž do jubilejního 20. ročníku. K tomuto významnému jubileu založili příznivci mažoretkového sportu v zájmu jeho rozvoje, k přispění jeho mezinárodní integrace, k připojení ke sportovním zásadám, mezinárodní nevládní organizaci International Federation Majorettes Sport se sídlem v Praze.

Volně přeloženo
Informace převzaty za stránek IFMS Informace převzaty za stránek IFMS

Číst více

Zimní stadion v Karviné zaplnily mažoretky

Zimní stadion v Karviné zaplnily mažoretky

Společným nástupem 595 mažoretek bylo v Karviné ukončeno poslední finálové kolo  22. ročníku MČR v mažoretkovém sportu 2015

První soutěžní den patřil formacím, do finále se probojovaly kluby:

Prezioso Sokol Blatná, Mažoretky Gina Brodek u Přerov, Dračice Bystřice, Mažoretky Bílovec, Excelent Dolní Benešov, Kala MKS Havířov, DDM Hořice, Charlie Hradec nad Moravicí, Juventus Karviná, Neonky Moravská Nová Ves, Mona Náchod, AMA Opava, Mažoretky Elité Ostrava, Stars Ostrava, TJ Sokol Stochov Pražské mažoretky Praha, OS Mažoretky Písek, Fantasy Přerov, Bohemia ZUŠ Přeštice, Petra Studénka, Koloseum Dance Team Štěnovice, Mirabel ZŠ Plynárenská Teplice, Klub mažoretek Valtice, Klub mažoretek Zakřany, Mažoretky Zábřeh OS a domácí Michelle Karviná

Nominaci nevyužily a o postup nejen na Mistrovství světa nezabojovaly mažoretky z TJ Sokol Blatenské mažoretky Blatná, TŠ Stardance Chomutov a Novoborské mažoretky Nový Bor. Účast povinná není, ale je s podivením, že o neúčasti kluby pořadatele neinformovaly, mohla být dána šance náhradnicím.

1 (817)

Kroj horníků s Michelle Karviná

Zahájení sobotního finálového kola formací v Karviné bylo i letos ozdobeno krojem horníků, tak typickým pro zdejší kraj.

„Každý rok, letos to je již po čtvrté, jsme poctěni být účastni na zahajovacím ceremoniálu soutěží MČR v mažoretkovém sportu. Ke Karviné patří uhlí a k uhlí horníci. Na slavnosti si oblékáme parádní, sváteční havířské uniformy. Jejich základní barva je černá a doplňky (kravata, lampasy, nášivky) v barvě zelené. Mažoretky mají kostýmy  pestré a blýskavé, s hornickými kontrastují. Jako vlajkonoš nosím prapor Kroužku krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá. Důl už není funkční, ale snažíme se udržet vzpomínku na existenci důlního díla na Františku. Kroužek byl založen v roce 1921. Velice nás potěšilo, když nás oslovili Polákovi, zástupci mažoretek Michelle Karviná, že se můžeme účastnit v zahajovacím ceremoniálu a představit se tak široké veřejnosti v celé ČR, upozornit na Karvinský region, region uhlí, které se zde těží doposud. Více o nás najdete na www.khfrantisek.webnode.cz“, řekl Rostislav Grim, vedoucí kroužku, Karviná

„Mažoretkový sport mě baví a nejvíce se mi líbí soutěžit, nemám ráda, když se to holkám nepodaří, ony se snaží, ale mají zrovna smůlu, tak to mě mrzí. Je to sport náročný a udržet si místo je čím dál náročnější“, Natka a Natka Michelle Karviná

„Stát na stupni vítězů a dívat se do publika je úžasný pocit. Ale dosáhnout tohoto úspěchu je mnohaletá práce, mně osobně se to podařilo až po 10 letech na Mistrovství světa 2014. Dnes jsem byla na místě druhém s rozdílem 0,25 bodu, ale na Mistrovství světa nominaci mám a určitě se pokusím obhájit titul, i když to nebude vůbec jednoduché; výkony soupeřek jsou stále lepší a nároky na předvedenou sestavu vyšší, hodnocení rozhodčích přísnější. Snažím se udržet výkonnost, ale k vlastní soutěži je nutná troška štěstí“, svěřila se Lada Močidlanová, Elité Ostrava

„Vyhrávat před lety bylo jednodušší; nebylo tolik soutěžících s vyššími výkony a nebyly tak vysoké nároky na práci s náčiním. Nyní jsou nároky na práci s náčiním odstupňované do pěti výkonnostních stupňů, v sestavách musí být zařazeny povinné prvky pro daný stupeň a nároky na pohybovou techniku jsou také vyšší“, komentovala soutěž sóloformací Jana Zedková (Hebelková), sedminásobná Mistryně ČR v mažoretkovém sportu a Mistryně Evropy 2007 (Opole, Polsko)

Žádná soutěž se neobejde bez obětavých pořadatelů a že jsou to zpravidla rodiče soutěžících dětí, není tajemstvím.

„Letos jsem byl na soutěži v Dolním Benešově, uvnitř bylo plno a venku zima, tak se děti nemohly venku rozcvičovat. Ten sport se mi líbí, ale moc nerozumím hodnocení, jsem šachista a to je zcela jiná oblast sportu. Na soutěže jezdím asi 8 let, dcera soutěží se skupinou, podporuji mažoretkový turismus, sjezdili jsme města v širokém okolí, ale také Valtice, Moravskou Novou Ves, Hořice a další. Myslím si, že tento sport má blízko k show, musím uznat, že podívaná je to krásná. Jedině co mi vadí je, když jsou někdy příliš naplněné soutěže; jsou dlouhé a pak ještě cesta domů, je to pro děti únavné. Ale přesto je to pěkná zábava. Dnes jsem pořadatel, byl jsem nasazen k prezentaci, vše je bez problémů a v poklidu“, řekl Roman Mrázek, ochotný rodič, Karviná

3 (555)

Smutek a radost je součástí celého MČR

„Focení je pro vzpomínku dobrá věc a čím je foto starší, tím je pak soutěžící na něm mladší. Foto dokumentuje momentální figury, kostýmy, prostředí, dekoraci a mě baví fotit a děti pak mají z fotek radost“, Martin Begalčic, tatínek – fotograf, Karviná (Pozn. redakce: Pan Begalčic nafotil 3 000 momentek za jeden den)

Druhý soutěžní den patřil skupinám, jejich vedoucí a mažoretky nastoupily na plochu opět v doprovodu krojovaných horníků. Program byl doplněn o vystoupení taneční skupiny Radost -Impuls.

Dopoledne patřilo disciplíně pochodové defilé a odpoledne pódiovým sestavám včetně sestav little kadetek:

Prezioso Sokol Blatná, Mažoretky Gina Brodek u Přerova, Mažoretky Bílovec, Dračice Bystřice, Kala Havířov, SK Paprsky Mažoretky Hlučín, Charlie Hradec nad Moravicí, Juventus Karviná, Neonky Moravská Nová Ves, Mona Náchod, AMA Opava, Mažoretky Elité Ostrava, TOM Krokodýl Ostrava, Stars Ostrava, OS Mažoretky Písek, Fantasy Přerov, Bohemia ZUŠ Přeštice, Mažoretky Petra Studénka, Koloseum Dance Team Štěnovice, Klub mažoretek Valtice, Klub mažoretek Zakřany, a domácí Michelle Karviná. Nominaci nevyužil Ladies Klimkovice a Excelent Dolní Benešov pro zdravotní indispozici.

„Jsem překvapen, na takovém mistrovství jsem nikdy nebyl, vystoupení mažoretek jsem znal jenom z televize. Sledovat takové klání “na živo“ předčilo mé očekávání; atmosféra, sportovní výkony, sbor rozhodčích a vůbec celá organizace je na velký dík bez dalších komentářů“, konstatoval Karel Wiewiórka, náměstek primátora

„Karviná mě velice mile překvapila dobře propracovanou organizaci a přípravou finále MČR v mažoretkovém sportu. Jsem rád, že se finále koná právě zde, hlavně kvůli komfortním prostorovým podmínkám, zázemím pro soutěžící a velkou kapacitou tribun pro návštěvníky. Také mě potěšil zájem vedení statutárního města, které se také nemalou měrou podílí na podpoře nového, moderního sportu. Rád jsem se seznámil s náměstkem primátora, panem Karlem Wiewiórkou, který přislíbil podporu města pro další roky“, řekl pan ing. Josef Doležel, prezident mezinárodní federace mažoretkového sportu IFMS v Praze

„Jsem rád, že je tato soutěž opět v Karviné a že mohu být součástí oslavy dívčí krásy a pohybu. Profesionalita organizátorů a poroty vykouzlila úsměv nejen diváků, ale především všech soutěžících a to je to nejdůležitější a za to moc děkuji“, sdělil Mgr. Jelínek, člen VIP poroty

Disciplína pochodové defilé byla ve finále na trase 25 m x 7 m se třemi otočkami. V MČR byl tento originální model zaveden v letošní soutěžní sezóně, po diskuzi na semináři a hodnocen již v semifinálových kolech. Obecně se setkává s velice příznivou kritikou soutěžících a obecenstva.

„Nadchlo mě pochodové defilé, pochod skupin byl úžasný, vynikla ladnost, synchronizace a když nebylo něco akorát, tak to bylo hned vidět“, komentovala Simona, nadšený divák

„Doprovázím dceru Natálku, soutěží první rok s nejmenšími littlekadetkami, fandím ji. Současně hlídám ještě mladší dceru, možná také bude mažoretka. Viděl jsem několik sestav defilé, cesta z Blatné nám trvala 4 hodiny, tak jsme defilé nestihli celé, ale defilé se mi moc líbilo“, řekl Miroslav Tůma, rodič soutěžící za Prezioso Sokol Blatná

„Doprovázím Adélku, přijeli jsme z Ostravy, jsem na soutěži poprvé, soutěž je zajímavá, hlavně pěkná podívaná, celkově se mi to líbí, hezké jsou i kostýmy. Ceremoniál vyhlašování byl obrovský, myslel jsem si, že se všechny skupiny na plochu ani nevejdou. Téměř 600 mažoretek pohromadě jsem viděl poprvé“, řekl Michal Gurný z Ostravy

Trošku se i vzpomínalo:

„Před dvaceti lety jsem byla vedoucí tanečního kroužku Unomix (Uno po taneční skupině a mix, že jsme dělali všechny tance). Měli jsme i mažoretky, hodně jsme jezdili po světě, dokonce jsme dělali turné po Evropě. A teď, když vidím krásné a pestré kostýmy, ty jsem tehdy pro náš kroužek šila sama, flitry, ty jsme lepila, aby tam něco bylo, peníze byly jen omezené. Dnešní výkony jsou super, celou dobu mám až husí kůži z té nádhery. Je to  úžasné a důležité je, že cvičit mohou všechna děvčata, je to sport pro všechny“. Věra Brandýsová, členka Kroužku krojovaných horníků František

„První mažoretkovou skupinu jsem založila před 31 lety, založit mažoretky jsem dostala jako pracovní úkol, když jsem působila v Domě kultury železničářů v Bohumíně. Protože jsem se v dětství věnovala moderní gymnastice práce s hůlkou nebyla až tak těžká. V r. 1995 jsme v Hranicích vyhrály titul “absolutní vítěz“ a poté jsme objely téměř celou Evropu. V současné době se Radost-Impuls věnuje soutěžnímu tanci, s jeho ukázkami jsme dnes přijeli pozdravit MČR v mažoretkovém sportu. Od doby, kdy jsme naposledy soutěžili s mažoretkami v r. 2001, se změnily kostýmy od těch tradičních mažoretkových uniforem a překvapením pro mě bylo pochodové defilé, které je nyní pro diváky více atraktivní a pro pořadatele určitě snadnější. Dnes jsem ve VIP porotě a ráda jsem sledovala předvedení pódiových sestav. Výkony se mi líbily a ještě více se mi líbí, když je sestava obohacena o příběh.“, Lenka Krčová (Brečková) vedoucí taneční skupiny Radost-Impuls

„Mažoretky dělám už 17 let, od svých 8 let. V roce 2002 jsem byla poprvé na soutěži a hned jsem získala 3. místo v kategorii duo-trio kadetky. Dostaly jsme se na finále, kde jsme byly v první desítce. Potom mě začala trénovat starší sestra Hana Švidrnochová – Černá a poté jsme získaly titul 1. Vícemistryně Evropy v r. 2004 (Opole, Polsko). Následující rok jsem se stala Mistryní Evropy se sestavou v kadetkách. Další roky pokračovaly podobně, jen jsem nebyla mistryní, ale vždy na předních místech v MČR v mažoretkovém sportu. Mažoretky je můj koníček a můj svět, nyní i v roli trenéra. První trenérským úspěchem byla formace mix, která byla na 5. místě na Mistrovství Evropy“, prozradila Helena Švidrnochová, Elité Ostrava

„Každý rok se zúčastňuji této podívané, s nadšením sleduji vyšší a vyšší výkony a čím dál se mi tento sport jako nezasvěcenému začíná líbit. Možná i proto, že naše šestiletá dcera se přidala do velké mažoretkové rodiny. S nadšením spolu s manželkou sledujeme, jak ji tento sport uchvátil a plně ji v tom budeme jako rodiče podporovat. Můžu říct, že jako amatér začínám poznávat rozdíly ve výkonnosti a sám dobře vím, z vlastní zkušenosti, že každý sport potřebuje hodně odhodlání a bojovnosti. Na tomto sportu se mi také líbí krása a elegance v podání dívek a jejich kostýmů“, sdělil Marek Ponča, člen VIP poroty, Karviná

„Velice si vážíme důvěry uspořádat finálové kolo a být zároveň účastni na tak velkolepé soutěži jako je finále MČR v mažoretkovém sportu s náčiním baton. Prostorové podmínky haly Stars zimního stadionu jsou vhodné pro tolik soutěžících účastníků, kolik jich ve finále je; šatny, stravování v sousedící základní škole, noclehy na VŠ kolejích, na SPŠ a další kapacity škol, parkoviště u stadionu, u prodejny Billa a další, hala je v těsné blízkosti náměstí a dobře přístupná ze všech směrů. Našim přáním je, naplnit tribuny do posledního místa, pak by bylo v Karviné asi 7 000 diváků“, řekla Iva Poláková, zástupce ředitele soutěže

22. sezóna sice skončila, ale v červnových termínech pokračují soutěže s mezinárodní účasti, na které si skupiny a formace vybojovaly postupy:

1. ročník Grand Prix v mažoretkovém sportu, Opatija, Chorvatsko Článek 2015, 10. ročník Mistrovství Evropy Kedzirzyn-Koźle, Polsko Článek 2015. Velkou možností na další postup je 4. ročník Memoriálu Jiřího Necida Článek 2015, rovněž se zahraniční účasti. Efekt je v tom, že formace a skupiny, pokud si nevybojovaly postup do vyšších soutěží,  tak mají ještě možnost prostřednictvím Memoriálu o tento postup ještě zabojovat. Memoriál je soutěž otevřená a řídí se Soutěžním řádem a pravidly vydané federací IFMS


Oficiální stránky finálového kola v Karviné Článek 2015

Číst více

Finále v Náchodě ozdobily konfety

Finále v Náchodě ozdobily konfety

Ve dnech 23. a 24. května 2015 byl Náchod hostitelem finále výkonnostní třídy A s náčiním třásně, mix (kombinace náčiní), show majorettes, flag a 2BAT (dvě hůlky)

Na finále byly nominovány skupiny a formace téměř z celé republiky:
PREZIOSO Sokol Blatná, MIaMI TJ Sokol Brandýs nad Labem, Mažoretky EXCELENT Dolní Benešov, Berušky Dolní Lutyně, KALA Havířov, DDM Hořice, ZŠ NA Habru Hořice, CHEEKY CHEERKY Hradec Králové, B.A.Z. centrum Rosk Teens Hradec Králové, Charlie o.s.Hradec nad Moravicí, Lady Stars Hustopeče u Brna, TŠ STARDANCE Chomutov, Soukromá ZUŠ Jeseník, Juventus Karviná, MICHELLE Karviná, TJ Sokol Květinky Kladno, HQ Dance Team ZŠ Kynšperk nad Ohří, Andílci Lanžhot, Žabky DDM Magnet Mohelnice, O. S. Neonky Moravská Nová Ves, MONA Náchod, AMA Opava, Mažoretky ROSES Opava, Mažoretky ELITÉ Ostrava, TŠ Hapy Day Ostrava, LV2 Sokol Písek, OS Mažoretky Písek, DDM Postoloprty, Postřelmovské mažoretky Postřelmov, TJ Sokol Stochov Praha, Hvězdičky Prostějov, Fantasy Přerov, Bohemia ZUŠ Přeštice, DDM Smiřice, Koloseum Dance Team Štěnovice, Mirabell ZŠ Teplice, Klub mažoretek Valtice, ZŠ TGM Vimperk, Mažoretky o.s. Zábřeh, Berušky ZUŠ Zábřeh, Klub mažoretek Zakřany, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Angels Ždánice.
Některé účastnice jsme náhodně oslovili a jejich konstatování, přání a postřehy jsme zaznamenali.


„Trénujeme usilovně a těšíme se ještě na finále hůlky v Karviné. Doufáme, že se dnes povede všechno podle našich představ a že předvedeme ty nejlepší výkony, zde máme 8 startů. Byly bychom rády za kteroukoliv medaili, aspoň jednu…. “ Eliška Pejchlová, Michelle Karviná
„Náročnost v soutěži je, ale ke sportu to patří a v tom to je. Pro začátečníky a výkonnostně slabší je třída „B“, náš klub má soutěžící v obou třídách. Děvčata mají o tento sport zájem, baví je to i rodiče, je to časově náročné, ale rodiče děti podporují, trenéři pracují ze všech sil, zatím o vedoucí ani děti nemáme nouzi“, Aneta Brindová, Cheeky Cheerky Hradec Králové

„Minulý týden jsme byli na finále výkonnostní třídy „B“ a doufáme, že všechna finálová kola budou v duchu dobrých výkonů a skvělých výsledků pokračovat. Dnes byla cesta do Náchodu dlouhá, jeli jsme 4 hodiny, ale dojeli jsme plní sil bojovat a odvézt si medaile. Budou zde předvedeny určitě dobré výkony a my chceme patřit k nim“, Natálie Nosková, AMA Opava

„Myslím si, že se začíná více využívat práce s hůlkou (twirling) na úkor choreografie a techniky provedení. Některé soutěžící pracují více jako roboti než aby předvedly elegantní, ladné pohyby. Pokud jsou twirlingové prvky zařazeny, je nutné je dobře provést a na dokonalém provedení trvat“, Monika Pechová, Hvězdičky Prostějov

„V MČR se nám líbí, dnes jsme viděly hodně dobrých výkonů. Líbí se nám, že zde soutěží konkurence a je hodně soutěžících ve stejné disciplíně a věkové kategorii. Do sestav je zařazeno hodně tanečních, gymnastických a baletních prvků, nejvíce se nám líbí kombinace tanečních a gymnastických prvků. V Náchodě jsem byla na všech soutěžích, které se zde organizovaly. Organizace je zde dobrá, celý systém funguje, se šatnami jsme spokojené. Je tu chladněji, ale zato nikdo neomdlévá, vzduch je čerstvý, někdy bývá vydýchaný a to je špatné. Libí se nám povrch soutěžní plochy, startovaly jsme v Moravské Nové Vsi, tam nám taková plocha chyběla“, Aneta Švajdová, SZUŠ Jeseník

„Soutěž se nám líbí, jsme rády, že jsme se dostaly až sem. Jsme zvědavé, zda přijede do Prahy i někdo z Chile. Paní Lucie Skálová, která tam vede mažoretky, soutěžila za Žabky Mohelnice, tak bychom ji rády přivítaly“, Tereza Šindelářová, Žabky Mohelnice.

„Soutěžilo se mi dobře, babička a děda jsou s předvedeným výkonem nejen spokojeni, ale nadšeni. Společně čekáme na vyhlášení výsledků“, Romana Páčková, Cheeky Cheerky Hradec Králové
(pozn.redakce: Romana získala za svůj výkon stříbrnou medaili v disciplíně třásně, seniorky, sólo)

Úkolem místního pořadatele, kterým tentokrát byla MONA Náchod, je zajistit přípravu v souladu s Ústředními propozicemi a soutěžním řádem, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví soutěžících, informovat o stravování a ubytování soutěžících, zajistit řízení nástupů a další nezbytné věci.
„S nástupy soutěžících není žádný problém. Soutěžící jsou připraveny, včas nastupují ke startům podle stanoveného pořadí, respektují pokyny pořadatelů, včas jsou seřazeny k ceremoniálům. Dnes je v hale chladněji, ale na výkony to nemá žádný vliv“, Zdeněk Pecold, řízení nástupů, Mona Náchod

„Jako rodiče soutěžících jsme se na dnešek připravovali jinak, napekly jsme, připravili catering pro VIP, pořadatele i rozhodčí. Je to jiné než jen doprovázet děti na soutěže. Doma je to vážnější. Děti podporujeme, mají dnes výhodu domácího prostředí, ale nevíme zda je to pro ně snadnější. Dnes nám pomáhají i kolegyně z městského úřadu, město mažoretky podporuje. Dnes je to velice pěkná akce, nejvíce se nám líbí, že je tento sport zaměřen na děvčata a že je to sport zdravý, s pěknými kostýmy, hudbou, účesy, líčením, úsměvy a že je zde podpora místního publika“ Iveta Hánová, Milena Vacková, Martina Hejzlarová, cateringový tým, Náchod

IMG_3820

O tyto medaile se v Náchodě zápolilo

„Dnes jsme tu na výpomoc, diváci mají zájem a na soutěž postupně chodí, mají zájem. Letos je zde soutěžících více jak vloni. Tady všude kolem nás se rozcvičují, mají krásné a pestré kostýmy, je vidět, že je to baví, ostatně, nás také, rádi pomáháme s organizací a soutěži fandíme“, pořadatelský tým z Městského úřadu Náchod

„Na soutěže jezdím jako doprovod již několik let, vzpomínám si na začátky, to jsme jeli do Pardubic (kvalifikace 2002). Tehdy jsme hned z první soutěže přivezli 3. místo. Porota z nás tehdy asi neměla radost, protože jsme měli hodně dotazů jak se co hodnotí. Dnes je dceři 21 let a už aktivně nesoutěží, pomáhá s organizací a také s tréninkem. Jako doprovod jsme si po léta užili i legrace, někdy jsme se museli proti chladu a dešti chránit „tekutými tepláky“, jindy zase tím „správným“ pitným režimem v horku, do čehož jsme zapojovali i ostatní „sdružené“ soubory, abychom se sjednotili na značce“, Miloš Kotyza, Mona Náchod

„Absolvovala jsem jako doprovod všechna kola na kterých byly soutěžící z Přeštic. Nemůžu říct, že bych za celou dobu měla nějakou výhradu. Přeštice se zapsaly do historie mažoretkového sportu, letos jsme slavili 20 let založení mažoretek při ZUŠ, soutěžíme 18 let. Před 18 lety jsme se potkali s panem Necidem a v roce 1997 jsme pořádali Bohemia CUP Přeštice. Soutěž byla kvalifikaci pro MČR skupin, tehdy ještě formace v soutěži nebyly. Pak se u nás konala kola semifinálová i finálová, celkem jich byl 14. Rádi bychom v soutěžích pokračovali, ale nemáme vhodné prostory. Sokolovna už nestačí, stadion nemá „mokrou variantu“, tělocvična ve škole má nalakované parkety, i když dnes s mobilním umělým povrchem by se to mohlo zvážit… Ale mohu říct, že se soutěžemi, jak běží, jsme spokojená“, Věra Sudková, Bohemia Přeštice
(pozn. redakce: paní Sudková získala na summitu 2015 ocenění za přínos mažoretkovému sportu)

„Po finále výkonnostní třídy „B“ je dobrá nálada, s publikem jsme byli spokojeni, vše vyšlo podle plánů, ohlasy jsou dobré a to přeji i dnešnímu finále. Máme pouze 2 starty v disciplíně 2BAT, třásně zatím náš klub nemá. Jako doprovod si finále užívám, nemám takové starosti jako když soutěž organizuji. Těším se na prázdniny, že si po takovém soutěžním maratonu odpočinu. Pokud získáme nějakou nominaci na mistrovství světa, pak na odpočinek raději zapomenu…“, Lenka Poláková, Klub mažoretek Valtice

„Už tři roky na soutěžích pomáhám, dnes budu asistentem v medailovém ceremoniálu. Soutěž není jen o nějaké nahodilosti, ale je dopředu plánovaná, dobře připravená a to dá určitě hodně celoroční práce. Co jsem slyšel o soutěžících z Mony, tak to je, že je ostatní moc nemusí, protože vyhrávají. Ale výhra je dřina celého týmu“, Jakub Tatai, Kleny u Náchoda

„Doprovázím dceru, soutěží 3 roky, cvičí v kolektivu a sám vidím, že pokaždé děvčata nepředvedou stejný výkon. Jednou se to povede lépe jedné, jindy zase druhé. V sólo je každá sama za sebe, ale i tam není každý den posvícení. Důležité je to zažít a pracovat na sobě“, Ladislav Černý, Nové Město nad Metují

Ti nejlepší soutěžící dle počtu bodů z výsledkových listin jsou nominováni přímo na Mistrovství světa Článek 2015, další pak na Mistrovství Evropy Článek 2015 a Grand Prix v mažoretkovém sportu Článek 2015. přejeme jim skvělou formu, dobré soupeře, ty nejlepší soutěžní zážitky a šťastnou cestu na soutěž i zpět domů.

Stává se, že některé skupiny a formace nemohou své vybojované postupy využít a na finále nestartují. Ztratí tak možnost dalšího postupu a tím srovnání svých výkonů v mezinárodním měřítku. Letos tomu už tak není. Do soutěžního kalendáře byla zařazena soutěž Memoriál Jiřího Necida Článek 2015, která je určena jak pro soutěžící, kteří po kvalifikaci nebo semifinále nemohli z nějakého důvodu dále startovat, tak soutěžícím, kterým se sezóna zase až tak nepovedla a do dalšího kola nepostoupili, ale soutěž nevzdávají, přitom nezáleží na tom, ze které výkonnostní třídy jsou. Memoriál Jiřího Necida je soutěž otevřená i pro zahraniční účastníky, kteří se nemusí obávat té nejsilnější soutěžní konkurence, je to výzva, ale také záchytný bod a velká šance pro soutěžící, kteří ještě mohou účast na některou z mezinárodních soutěži vybojovat.


Oficiální stránky finálového kola v Náchodě Článek 2015

Číst více