Category Archives: Aktuality

V Olomouci tentokrát školení z pravidel

V Olomouci tentokrát školení z pravidel

Druhý turnus školení z pravidel se konal v sobotu 20.1.2018 v Olomouci. Setkal se se stejným zájmem posluchačů jako na semináři v Praze, jen zdravotní indispozice nedovolily některým z přihlášených se zúčastnit. Ohlasy na oba semináře jsou pozitivní, ještě ex post bylo odpovězeno několik dotazů, za které děkujeme. Dotazy jsou důkazem pozorného vnímání přednášky a hlubšího zájmu o mažoretkový sport.

Účelem výkladu pravidel a především přiblížením způsobu hodnocení je pro absolventy návod při sestavování choreografií vedoucí k minimalizaci chyb, ale také další metoda k transparentnosti. Pro uchazeče o instruktora III. třídy se absolvování semináře započítává do absolvovaných hodin z teorie.

Číst více

úvodník sezóny 2018 – IFMS

úvodník sezóny 2018 – IFMS

Milé mažoretky, dámy a pánové,

před pár dny skončil nejen další kalendářní rok, ale také soutěžní rok, v pořadí existence International Federation Majorettes Sport (IFMS) již pátý. Pokud se za tímto ročníkem ohlédneme, můžeme konstatovat, že to byla sezóna náročná, ale i úspěšná. Velmi nás potěšil počet formací na všech mezinárodních soutěžích. Zvyšující se zájem svědčí o dobře určeném směru, který vede k vyšší výkonnostní úrovni soutěžících ve všech disciplínách a věkových kategoriích. Mezinárodní srovnávání výkonů je nejlepší cesta ke sjednocení mažoretkového sportu. Já touto cestu děkuji ještě jednou všem, kteří se na tomto trendu dosud podíleli.

Vyvrcholením celé sezóny je Mistrovství světa. Vedení IFMS zvolilo pro jeho konání Prahu, hlavní město Česka. Tato volba byla úmyslná. Troufám si říci, že Česko je v historii mažoretkovém sportu jedno z nejdéle působících zemí, ostatně, zde vzniklo sousloví “mažoretkový sport” a byl dán základ pravidel k tomuto novodobému sportu určenému především děvčatům. Výhodou konání této vrcholové soutěže právě v Praze je, že můžeme WCH naplnit kvalitní výkonnostní úrovni v těch diciplínách a věkových kategoriích, které nemají dostačné zastoupení od zahraničních účastníků. Česko zastřešuje největší portfolio účastníků, ale je i zárukou kvality.

Je skvělé, že se mažoretkový sport šíří Evropu, Asií a jinými světadíly. Věřím, že není daleko doba, kdy se poměr účastníků vyrovná a Mistrovství světa bude v hlavním městě jiného státu; ostatně, o stoupající úrovni zahraničních účastníků svědčí jejich umístění na medailových místech. Touto cestou ještě jednou děkuji všem zájemcům o mažoretkový sport ze zemí celého světa, kteří mají eminentní zájem zúčastňovat se soutěží pod hlavičkou IFMS nebo se s mažoretkovým sportem teprve seznamují. Nejen nám, ale i do soutěží přináší nové podněty a postřehy. My je využíváme ke zkvalitnění a doplnění disciplin v návaznosti na jejich zapracování do soutěžních pravidel.

Naším cílem je pravidelně organizovat nebo spoluorganizovat soutěže v mažoretkovém sportu na všech světových kontinentech. Víme, že je to cesta náročná. S radostí můžeme konstatovat, že Mistrovství Evropy nebo Grand Prix konané pod hlavičkou IFMS přináší své ovoce; stává se tradící a mapuje i rozšiřuje věhlas mažoretkového sportu. Děkuji pořadatlům z Polska, Chorvatska, Ruska, Česka a budoucím pořadatelům z Bulharska a Kyrgyzschánu za podporu.

Snažíme se o navazování nových kontaktů, což je činnost dlouhodobá; zařadit se do stávající výkonnostní třídy není pro nově vznikající kluby snadné. Podpora IFMS pro nové adepty je daná; IFMS vysílá nejzkušenější odborníky-lektory mažoretkového sportu do zemí, které se chtějí do mažoretkového dění zapojit ( např. Bělorusko, Kazachstán, Bulharsko, Chorvatsko).

Pro propagaci a lepší pochopení mažoretkového sportu jsou zaváděny on-line přenosy se sportovními komentátory. Děkuji všem současným komentátorům, kteří se této úlohy zhostovali. Je to zároveň i výzva pro nové adepty, neotálejte a přihlaste se (kontakt info@ifms-majorettes.com), naše pedstava je, že komentování bude i v jiných jazycích.

Budoucnost v oblasti lepší informovanosti je ve face booku. Za tímto účelem delegují jednotlivé členské státy svého moderátora; jeho úloha spočívá ve zveřejňování informací a zajímavosti z okruhu své působnosti.

Těším se na Vás
Hodně štěstí
Josef Doležel, president IFMS

Oficiální stránka článku – originál 

Číst více

Školení pravidla 13.1.2018 Praha

Školení pravidla 13.1.2018 Praha

Letošní vzdělávací program v mažoretkovém sportu byl zahájen už 13. ledna, a to školením z výkladu pravidel a způsobu hodnocení. Seminář, který se uskutečnil v Praze-Petrovicích, byl určen vedoucím, instruktorům a asistentům. Lektorovala jej paní Monika Bergerová, která působí jako hlavní rozhodčí a patří v současné době k nejerudovanějším odborníkům mažoretkového sportu v Česku i v zahraničí. V části věnované správnému provedení a hodnocení pohybových prvků asistovala Anna Bergerová, technická rozhodčí a komentátorka. Anička s dlouholetými praktickými zkušenostmi cvičící mažoretky, teoretickými znalostmi z fakulty pohybové kultury a dobrými radami ze sportovní rodiny, se orientuje ve znalosti a hodnocení pohybové průpravy více jak dobře.

Zájem o uvedené školení mile překvapil, do kurzu se přihlásilo 29 osob. Všem účastnícím děkujeme za přízeň a členkám klubu TOP mažoretky Praha děkujeme za zprostředkování. Totéž školení se koná i na Moravě, a to dne 20.1.2018, v ZUŠ Olomouc. Absolvování školení z pravidel se započítává do povinných hodin z teorie uchazečům o instruktora III. třídy.

Číst více

MČR 25.ročník, úvod

MČR 25.ročník, úvod

Milí kolegové, vážení příznivci mažoretkového sportu,
nastal opět čas, kdy je nutné se jednak ohlédnout, jednak podívat vpřed a uvážit stávající situaci. Utichly koledy, zmizely vánoční stromy, odezněly petardy, zhasly ohňostroje, které uzavíraly rok předešlý a vítaly rok letošní, Tři králové opět obdarovali nemluvně v Betlémě, čímž skončily Vánoce. My jsme vstoupili do další soutěžní sezóny, 25. ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu (MČR). Pokud se ohlédneme za rokem minulým, ušli jsme ve vývoji zase kus cesty. V celé historii se poprvé dosáhlo na „tisícovku“, přesně 1 007 zaregistrovaných formací na startovních listinách. Tento počet svědčí o tom, že mechanismus, který jsme vytvořili, funguje. Bude nadále důležité jej používat, v rámci možností vylepšovat a opatrně a uváženě reagovat na vějičky těch, kteří chtějí dělat mistry mažoretkového sportu pofiderními způsoby. Máme totiž konkurenci, která si díky své struktuře může dovolit nerozum jako slušné jednání a chybí ji smysl pro zdravou konkurenci.
Že bude letošní soutěžní sezóna náročná, to ostatně byly i předešlé, že bude děním „nabitá“, o tom svědčí soutěžní kalendář, že bude zajímavá, to slibují domácí i mezinárodní soutěže a jak si vše užijeme, to záleží jen na nás.

Do kalendáře byla de facto z vašich podnětů zařazena tematická školení k výkladu a způsobu hodnocení pravidel. Vedl nás k tomu váš zájem po zavedení zpětné vazby po skončení jednotlivých soutěžních kol, kdy hlavní rozhodčí definoval nejen klady, ale i oblasti, ve kterých je nutné přidat. Předpokládáme, že hlubší orientaci v pravidlech a ve způsobu hodnocení se může zvýšit důvěryhodnost k výrokům rozhodčích a může se pomoci eliminovat někdy i banální nebo opakované nedostatky v soutěžních sestavách.

Ve školeních v oblasti pohybové průpravy se rovněž pokračuje, pozitivní je váš zájem o taková školení. Zavádění poznatků do tréninků je efektivní; je viditelné čistější předvedení prvků a znatelný je skok k vyrovnávání výkonů. Absolvovaná školení se započítávají do počtu praktických hodin uchazečům o instruktora mažoretek III. třídy. Mnozí již mají tento počet splněný, chybí už jen písemná zkouška, která bude formou testu. Po znalostních testech obdrží instruktoři III. třídy certifikáty a budou předávány veřejně.

V soutěžním kalendáři jsou uvedeny i tentokrát pohárové soutěže, ale jen ty, které se hlásí k víceletému projektu Šance talentům. Na území republiky jsou kluby, které soutěží jen v pohárových, nepostupových soutěžích a není výjimkou, že jsou mezi nimi mažoretky, které určitě mají na zařazení do kvalifikace MČR. Účelem projektu je takovým účastnícím dát možnost, nominovat je a finanční úlevou je motivovat k účasti. Úspěchem od prvého vyhlášení projektu Šance talentům je skutečnost, že se některé formace probojovaly až k elitě mažoretkového sportu, což je skvělé.

Pravidla IFMS, kterými se MČR řídí, se od roku 2013 v podstatě nemění. Jejich úpravy spočívají pouze v doplňování počtu disciplín, případně věkové kategorie nebo jen „kosmetických“ úprav. Sbor rozhodčích se změnami zabývá, upřesňuje způsoby hodnocení, prohlubuje se v orientaci v pravidlech a rovněž absolvuje znalostní testy. V letošním, jubilejním ročníku, budou rozhodčí spolu s koordinační radou, před zahájením prvního kvalifikačního kola, zasedat ve Valticích. Před lety se konala ve Valticích setkání pravidelně, naposledy v roce 2011. Možná, že se ve Valticích sejdeme v říjnu na celorepublikovém semináři. To ovšem bude již podzim, konec soutěžní sezóny a čas na hodnocení uplynulých 25 let od první soutěžní přehlídky, na které byly zavedeny pravidla, které daly základ současnému mažoretkovému sportu.
S pozdravem „Sportu zdar a mažoretkám obzvlášť“,

Marta Pavelková

Číst více

Seminář pro trenéry, vedoucí, asistenty a mažoretky v Bulharsku

Seminář pro trenéry, vedoucí, asistenty a mažoretky v Bulharsku

Seminář pro trenéry, vedoucí, asistenty a mažoretky se ve městě Parazdhik, Bulharsko, tentokrát pro pořadatelské město Grand Prix.

Bulharsko je země se silnými historickými a národními kořeny, v oblasti hudby a tance to vyjadřuje jejich vztah k folkloru a národním krojům. V době pobytu jsme mohli vidět krojovanou zkoušku folklorního souboru. S obdivem jsme sledovali oddanost, pokoru, úctu a radost z předvedeného vystoupení.

Seminar for trainers, chiefs, assistants in Pazardzhik City (2)Mažoretkový sport, jeho pravidla a praktické ukázky prvků a choreografií jsou velice odlišné od národních tradic. Zatímco folklor uchovává poklady minulosti, mažoretkový sport reaguje na pocity mladé generace, na jejich pohybovou a hudební rozmanitost, rozmanitost v odívání, líčení i v účesech.

Seminar for trainers, chiefs, assistants in Pazardzhik City (1)Pokud si můžeme srovnat sice jen krátkodobý vývoj mažoretkového sportu v Bulharsku, pak za základ lze použít první účast mažoretek Mystery Pazardzhik, na III. ročníku WCH v Praze a zopakovat slova vedoucí klubu paní Slavy Andonové: „Jsme zde poprvé a jsme si vědomi, že poprvé nemusíme vyhrát, ale chceme se podívat na výkonnostní úroveň a úroveň organizace a mohli o tom přemýšlet pro budoucnost“. Na V. ročníku WCH už zazněla bulharská hymna pro vítěze, za 1. místo v disciplíně pom-pom, solo, věková kategorie seniorky a to je veliká výzva. Motivační bylo i umístění skupiny seniorek na 3. místě. Úspěchy, kterých Mystery dosáhlo, lze připsat zájmu jak ze strany svěřenců, tak podpoře Dětského komplexu, který vede paní EmiiyaSpasova, podpoře města a v neposlední řadě i kvalitnímu semináři s českými lídry mažoretkového sportu, který se konal v minulém roce.

Letošní seminář je důležitý pro přípravu klubů k účasti na Grand Prix, ve dnech 8.-10.6.2018, bude město Pazardzhik patřit mažoretkovému sportu. Účast trenérů a vedoucích klubů na semináři je zaměřeno nalepší orientaci v pravidlech a praktická část pak na kvalitativní posun v nácviku a pochopení mažoretkového sportu, s výsledkem možné účasti v mezinárodní soutěži na domácí půdě. Seminar for trainers, chiefs, assistants in Pazardzhik City (3)

Číst více

Seminář pro trenéry, rozhodčí a mažoretky

Seminář pro trenéry, rozhodčí a mažoretky

Seminář „master klass“ se konal stejně jako Grand Prix v hale sportovního centra CSKA Moskva. Poměrně náročný seminář se skládal ze dvou částí; první část byla zaměřená na pohybovou průpravu a práci s pom-pomy, druhá část byla zaměřená napráci s batonem, především na prvky twirlingu. GP2017_article2 První část lektorovala Monika Bergerová a Anna Bergerová, Česká republika, druhou pak pan Jean Michel Ruelle, Francie. Celkem se semináře zúčastnilo okolo 60 osob. Zájem trenérů a účastníků je dalším krokem k rozšiřování povědomí mažoretkového sportu a především krokem k růstu jeho kvality ve světě.

Fotogalerie 

Číst více

Grand Prix v Moskvě 2017

Grand Prix v Moskvě 2017

Soutěž v mažoretkovém sportu Grand Prix se konala ve dnech International sport festival Avangard a Moskevské taneční olympiády Avangard OPEN CUP. Moskva je vybavena mnoha sportovními centry, jedním z nich je i CSKA Moskva, místo konání letošního Grand Prix. Samotné centrum je vybaveno mnoha prostornými sály s tribunami, což je pro soutěže s vysokými počty účastníků ideální. Pan Andrey Kokoulin je zkušený organizátor a zařazení mažoretkové soutěže do společného programu může být pozitivní; tanečníci mohou sledovat mažoretky s různými druhy náčiní a mažoretky mohou sledovat tanečníky s různými pohybovými prvky. Účastníci se tak mohou vzájemně obohacovat jak v pohybové kultuře , tak v kultuře hudební či oděvní. Paní Marie Shamina, která měla organizaci Grand Prix v kompetenci, je také trenérkou mažoretek, soutěžily v bloku pro začínající a vystupovaly veřejně teprve podruhé.

Důležitá byla jednání na úrovni zástupců zúčastněných federací a hostů. Předmětem byl jak současný stav, tak další vývoj mažoretkového sporu. Závěry z jednání se budou postupně publikovat v pořadí jak budou realizovány.

Oficiální stránka soutěže 

Číst více

Medaile a upomínkové předměty

Medaile a upomínkové předměty

Letošní, pátý ročník, si zasloužil pečlivý výběr a originalitu vzhledu medailí, včetně stuhy. Byla použitá i složitější technologie výroby, která je časově i finančně náročnější. Celopotištěná stuha po zavěšení vypadá zajímavě, je výraznější. Bílá barva byla zvolena pro motiv míru a čistoty mažoretkového sportu. Podobná asociace byla zvolena i u grafiky, která je skrytá a je to silueta holubičky s větvičkou v zobáku.

Motiv holubičky je na obou stranách medaile, a to v horní části, mezi hůlkami, silueta holubičky může připomínat i srdce. Z kombinací výřezů a výčnělků, které byly v letošním roce použity také poprvé, vzniklo vyobrazení pěti hůlek , což rovněž symbolizuje V. ročník. Místo konání, hlavní město, zobrazuje čtvercové logo Prague.

Barevná kombinace na stuhách se stala motivem pro upomínkové předměty na V. World Champioship Majorettes Sport.

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

Postřehy z celorepublikového semináře

Postřehy z celorepublikového semináře

Vážení kolegové, přátelé mažoretek a mažoretkového sportu,
letošní celorepublikové setkání uteklo jako voda, nová soutěžní sezóna se kvapem blíží a je nutné se na ni připravit a z předešlé se poučit. Vaše připomínky, postřehy, dotazy, ať už zazněly přímo v kongresovém sále nebo je zasíláte, jsou pro udržení a rozvoj mažoretkového sportu nepostradatelnou součástí. Děkujeme za ně. Děkujeme za Vaši účast na semináři a příjemnou atmosféru, v přátelském duchu, tentokrát bez soutěžního napětí a starosti o svěřence. Pro připomenutí obsahu a také pro ty, kteří si tento zážitek museli nechat ujít, přinášíme následující resume.

Soutěžní kalendář je zveřejněn, reaguje na vaše podněty, soutěže pokrývají 9 krajů a tím by se měly optimalizovat i dojezdové vzdálenosti. Nejvíce soutěžních dnů je v kraji Moravskoslezském, což je pochopitelné, tento kraj má nejvyšší počet příznivců mažoretkového sportu. Počet kvalifikačních kol je letos 8, některé soutěže budou možná méně naplněny, ale na druhé straně to zaručuje, že se soutěžící dostanou domů v rozumném čase. Předpokládáme, že ze všech soutěží bude živé vysíláním s komentátory, hlásí se noví uchazeči, možnost stát se komentátorem mažoretkového sportu je stále otevřená. Podrobněji se soutěžemi budeme zabývat na koordinační poradě pořadatelských měst, v sobotu 10.2.2018, ve Valticích.

Ve stejném termínu, rozšířeném ještě o neděli, se koná aktiv rozhodčích. Rovněž se hlásí noví adepti o post hodnotitele a stejně jako u komentátorů je možnost podání přihlášky otevřená. Důvodem je, že přibývá soutěží, rozhodčí jsou nasazováni i do pohárových soutěží, a to klade nároky na časové možnosti. Sestavit porotu tak, aby rozhodčí nehodnotili „své“ svěřence, respektovat možnost dopravy do místa soutěže, nebývá snadné. Zvýšením počtu rozhodčích se tyto „útrapy“ omezí, časem snad i odstraní, vyškolení hodnotitele, než je nasazen, trvá obvykle 2 – 3 roky.

Někteří žadatelé o instruktora III. třídy už mají splněny téměř všechny podmínky pro udělení certifikátu (licence), některým pomohou ještě plánovaná školení, a to v pohybové průpravě, tam se plánuji dvě jednodenní školení, jedno na Moravě, v Olomouci a jedno v Čechách, v Praze, ve dnech 27.1. a 3.3.2018. Po potvrzení volného termínu školících prostor budou podrobnosti zveřejněny. Novinkou je školení pro osvojení a orientaci v pravidlech i způsoby hodnocení, určené vedoucím, instruktorům, asistentům a choreografům, 13.1. bude v Praze a 20.1. v Olomouci. Absolvování školení se započítává do předepsaných hodin z teorie pro instruktory III. třídy. Od tohoto školení očekáváme přínos nejen pro nové účastníky v soutěžích v rychlejším správném osvojení pravidel, ale především přínos v rozšíření povědomí o způsobu hodnocení a přínosem by také mohlo být předcházení různým mýtům, dohadům a nepravdám o objektivnosti hodnocení, které mohou poškozovat dobré jméno nejen hodnotitelů, ale také celé organizace, ať už místních pořadatelů nebo vyhlašovatele. Pochybnosti jsou zpravidla způsobeny nepřesným výkladem nebo neznalosti. První certifikáty pro trenéry III. třídy budou udělovány veřejně, k obřadu je pořízena i insignie.

Novinkou byly demonstrované ukázky předvedení jednotlivých prvků, jak z pohledu čelního i bočního, což je důležité pro správné pojmenování, správný nácvik a předvedení. To jsou aspekty, které určitě urychlí další vývoj, usnadní výuku, ulehčí hodnocení technickým i bodovým rozhodčím, což je cesta prostřednictvím správného nácviku k vyrovnávání výkonů.

Soutěžní pravidla se nemění, jsou jen drobná upřesnění, nově se zavádí duo-trio mix; totéž platí pro ústřední propozice a soutěžní řád, nově se doplňuje rozlišování poplatků pro registrované soutěžní formace a pro pobočné spolky. O více informací si můžete napsat e-meil: majoretsport@centrum.cz. Pobočné spolky jsou zakotveny ve stanovách a proces pobočných spolků je trvalá záležitost.

Na dotazy, zda bude a kdy zavedená sekce twirlingu můžeme zopakovat odpověď, že současná soutěžní pravidla, sekci twirlingu nemají. K zavedení do pravidel je několik způsobů. Ten nejjednodušší je opsat pravidla z jiné organizace, to je rychlé a v různých asociacích je opisování cizích předpisů dokonce hitem. Jinou možnosti je udělat prioritu z práce s náčiním (hůlkou) na úkor choreografie a pohybové průpravy, ale to bychom sami sobě vzali současné pojetí, které se udržuje a vyvíjí po čtvrt století. Přikláníme se ke stejnému principu tvoření pravidel jako dosud, pro vysokou a neomezenou práci s hůlkou tvořit pravidla postupně, což si vyžaduje delší časový úsek. Můžeme však sdělit, že se realizaci zabýváme, stejně jako pracujeme na zavedení sekce s bubínky. Vše je však podmíněno zájmem soutěžících a našim úkolem je pak reagovat na cítění a nároky mladé generace a změny definovat v předpisech.

Pro pobavení mažoretek vzniká choreografie společné skladby k novému hitu „Hooray majorettes“, po dokončení bude rovněž zveřejněno na webu ke stažení.

Ještě jednou blahopřejeme všem, kteří byli na celorepublikovém semináři oceněni, vítáme nové příznivce mažoretkového sportu jako i nové místní pořadatele, všem děkujeme za podporu, přejeme zdraví, elán, trpělivost a těšíme se na jubilejní 25. ročník mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek.

S pozdravem „Sportu zdar a mažoretkám obzvlášť“ Marta Pavelková

Oficiální stránka semináře 

Číst více

Změny pravidel od r. 2018

Změny pravidel od r. 2018

Srážky za chybný průběh soutěže, uděluje technický rozhodčí (jsou uvedeny v každé sekci v oblasti D – technické penalizace

• nepřipravenost k soutěži po ohlášení hlasatelem 0,1
• předčasný nástup na plochu pódia před ohlášením 0,2
• nepřipravenost hudby 0,1
• technicky nekvalitní přepis hudby 0,1
• přerušení sestavy soutěžícími 0,5
• nepovolený nosič hudby 0,5
• zvukový signál (pípnutí) na začátku hudby 0,1
• nepovolená komunikace soutěžících 0,5
– píšťalka, hlasité počítání, apod.
• nepovolená komunikace vedoucích 0,5
– pokyny soutěžícím během sestavy
• překročení vyznačení soutěžní plochy 0,1
• předvedení sestavy bez obutí (bez celé podrážky) 0,5
• obuv není s vysokou holeni (SEN BAT) 0,3
• nedodržená výše podpatků 0,5
• nevhodný kostým u BAT 0,3
• Pád části kostýmu 0,2
• aplikované sypké nebo gelové třpytky 0,5
• chybějící zakončení kostýmu lodičkou nebo její imitací 0,3
• pád soutěžící 0,4
• nezvednutí náčiní do konce sestavy 0,3
• odložené náčiní ( více jak 2 celé doby ) 0,4
• neprojiti všech soutěžících cílem defilé 0,5
• otočka defilé není provedena u příčné čáry (start, cíl) 0,2
• chybí název sestavy u SHOW 0,4
• v zakončení není provedená „stop figura“ 0,2
• úmyslné porušení pravidel 0,3

Nově se zařazuje duo-trio MIX, doplněny jsou zvýrazněné dvě odrážky, ostatní ustanovení jsou beze změn
10.2.MALÉ FORMACE (MINI, DUO-TRIO)

• Pouze pódiová sestava
• Plocha 12 x 12 m.
• Ochranné pásmo 2 m podél všech stran plochy.
• Čas: minimum 1,15 a maximum 1,30 minuty (bez času na nástup a odchod)
• Choreografie musí obsahovat důležité prvky obou užitých náčiní – hodnocení také pohybové techniky a techniky s náčiním
• Provedení minimálně 3 prvků V. levelu pro obě náčiní
• Výměna náčiní je povinná a musí být provedená tak, aby soutěžící prokázaly schopnost pracovat s oběma druhy náčiní

Upřesnění věkových kategorií (ročníky jsou uvedeny v soutěžním řádu)

• little kadet do 7 let, s možností 20 % starších, 8 let
• senior 15 -26 let, s možností 20 % starších, 27 let
• grand senior 27 a vice let, s možností mladších 20 %, 26 let

Odkaz na stránku s pravidly a soutěžním řádem + na této stránce se můžete dotazovat 

Číst více