Category Archives: Aktuality

Seminář v Crikvenici

Seminář v Crikvenici

Do vzdělávacího kalendáře pro členské země IFMS bylo zařazeno školení pro rozhodčí se zaměřením na způsob hodnocení technických rozhodčích a seminář pohybové průpravy v Chorvatsku. Na seminář byla delegována paní Monika Bergerová, hlavní rozhodčí a jako lektorka pro pohybovou průpravu Anna Bergerová. Obě akce se konaly dne 16.9.2017. Problém, se kterým se musely lektorky hned zpočátku vypořádat, spočíval v tom, že se školení pro trenéry a školení pro rozhodčí časově plně časově překrývalo a také se konalo na různých místech. Zatímco školení rozhodčích mělo omezený počet účastníků, ve sportovní hale v Crikvenici čekalo kolem 100 děvčat různého věku a s různou pohybovou vyspělosti.

Pořádání takovýchto seminářů je pro lektory velice náročné, a to nejenom na čas a přípravu, ale potom i na samotné předvedení. Nejen že všechna děvčata nerozuměla anglicky, ale překřičet halu bez ozvučení, při takovém počtu dětí je pro lektora namáhavé a vyložené úsilí pak ztrácí efekt.

Pro příští organizaci seminářů je nutná účast hlavně trenérů a jen několika děvčat (např. 3 děvčata na trenéra). Účelem jsou ukázky toho, jak mají trenéři a asistenti s dětmi pracovat a jakých se mají vyvarovat chyb. Účastníci musí dobře vidět převáděné prvky a rozumět výkladu, potom budou takové semináře přínosné a jejich efekt tak rychleji přispěje k rozvoji mažoretkového sportu.

Školení rozhodčích bylo zaměřeno na práci technického rozhodčího, který počítá prvky V. levlu. Účastníci také psali zkušební test k ověření znalosti pravidel. Diskuze byla zamřena na uplynulý 5. ročník WCH. Nejvíce se hovořilo o dalším vzdělávání rozhodčích cestou společného hodnocení s českými rozhodčími, nejlépe na některých soutěžích kalendáře 2018. Dále patřila diskuze disciplíně klasická mažoretka, byly připomínky k výběru hudby i kostýmům.

Monika Bergerová

Číst více

Doslov president WCH 2017

Doslov president WCH 2017

Sportovní hala Královka, která po 4 dny hostila mažoretky, osiřela a vrátila se ke každodenní činnosti. 5. ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a první komentované mistrovství světa, je již za námi a mohu s radostí konstatovat, že úspěšně.

Děkuji všem vedoucím, asistentům, trenérům a choreografům za zodpovědnou přípravu svých svěřenců; jejich zásluhou tak bylo na soutěži ohodnoceno 562 formací (na startu se vystřídalo takřka 4 tisíce soutěžících), uděleno stejné množství diplomů, rozdáno 57 sad medailí (1700 ks), 170 pohárů a 400 sportovních trofejí.
Rád bych vyjádřil kompliment zahraničním výpravám, které vážily do Prahy dalekou cestu: Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko. Je mi osobně líto těch zahraničních výprav, které se na soutěž těšily a nemohly se z různých důvodů zúčastnit: Madagaskar, Nigérie, Chile, Švýcarsko; moc jim přeji, aby se jejich sen, být součástí tak velké soutěže, splnil.

Děkuji za hladký průběh a dodržování plynulosti soutěže dle programu a časového harmonogramu všem organizátorům, štábům a místnímu pořadateli České federaci mažoretkového sportu, v čele s paní Martou Pavelkovou, která byla „pilířem“ všeho soutěžního dění. Zvláštní poděkování patří všem rodičům a donátorům; vysoká úroveň soutěže je i jejich zásluha a mají na ni svůj velký podíl.

Děkuji VIP hostům, kteří svou účastí přispěli k prestiži soutěže, zvláště pak zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, panu ing. Pavlu Kaňkovi, řediteli odboru sportu.

Poděkování právem patří všem přítomným platícím divákům, kteří podpořili a vytvořili jedinečnou sportovní atmosféru. Tisícům unikátních diváků, kteří přenos sledovali, bych přál, aby se mohli soutěže zúčastnit osobně a podílet se na vytvoření tak jedinečné atmosféry a vidět předvedené výkony přímo v hale.
Bylo mi ctí osobně se zúčastnit a spolupodílet se na této nádherné akci plné radosti z pohybu, elegance a soutěžního zapálení. Celou soutěž lze ještě sledovat ze záznamů, které jsou zveřejněny na www.ifms-majorettes.com.

Již teď se těším na příští, 6. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se bude konat ve dnech 21.-26. srpna 2018 na stejném místě, ve sportovní hale Královka a na které Vás srdečně zvu.

President IFMS Ing.Josef Doležel

Číst více

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Bylo zajímavé vrátit se do prostředí, které bylo po dlouhé roky mým životem, a to doslova. Nikdy jsem si nedokázala představit, že někdy budu muset skončit tancovat. Nikdy. Samozřejmě, čas každého přijde. Mažoretkový sport mě nepřestal zajímat, a proto jsem využila možnosti vrátit se k mažoretkám z jiné pozice, a to komentátorky. Měla jsem určité představy nebo očekávání, co se týče výkonnosti soutěžících, soutěžní atmosféry či celkové atmosféry v hale, apod., ale musím říci, že ta očekávání byla absolutně předčena, u sportovních výkonů v soutěžních sestavách jsem žasla. Nejvíce jsem asi žasla nad obrovským krokem kupředu, a to i u týmů, u kterých bych to až tolik nečekala. O to víc bych chtěla všem zúčastněným vzdát hold, a smeknout klobouk, a to i kadetkám, které už v tak brzkém věku dokáží s dvěma hůlkami taková kouzla. Stejně tak za zmínku určitě stojí disciplína pom-pom, která by nezůstala vůbec pozadu při srovnání s tak ceněnou disciplínou, jakou je např. gymnastika na různých mezinárodních soutěžích či olympiádách, a stejně tak samotná disciplína baton, která se díky možnosti gymnastických prvků posunula o několik levlů výše, a to v mnoha uměleckých pohledech.

Bylo pro mě potěšením pracovat v novém kolektivu komentátorů mažoretkového sportu. Doufám, že není daleko doba, kdy se mažoretkový sport dočká takové pozornosti médií i veřejnosti, jaké si doopravdy zaslouží a že pryč je doba, „směšných“ vojáků v dívčím provedení, kteří jen pochodují s hůlkou v ruce.

Udržovat mažoretkový sport v nastolené kvalitě bude i nadále pro všechny zainteresované náročné a bude mi velkým zadostiučiněním, že jako členka týmu komentátorů mažoretkového sportu mohu přispívat k věhlasu tohoto nového sportu a být v centru mažoretkového dění..

Eva Steppanová

Fotografie použita z FB vysilamezive.cz 

Číst více

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Mažoretkový sport, který se po léta vyvíjel za zdmi sportovních hal, se dostává do povědomí odborné i divácké veřejnosti . Vývoj, který jde dopředu, nabírá postupně atributy „stoletých“ sportů, jedním z nich je i komentování živého vysílání. Komentátorem se ovšem nikdo nenarodil a ke kvalitnímu okomentování je náročná cesta. Přesto, že po dlouhé roky může být adept na komentátora členem i trenérem některého z klubů se zaměřením na mažoretkový sport, s komentováním se dosud prakticky nesetkal. Možnost, být v týmu komentátorů je výzva, obnáší však nejen praktické zkušenosti, ale také znalosti, ať už se jedná o orientaci v pravidlech, v pohybové průpravě, zásadách choreografie či ve způsobu hodnocení; v neposlední řadě musí být komentátor osoba komunikativní. Představy o týmu komentátorů mohou být různé, ale obor sportovního komentátora je nový a vyvíjí se. Do týmu jsou vítáni všichni, kteří mažoretkový sport podporují a chtějí přispět k jeho propagaci, rozvoji a do vývoje nového oboru se zapojit. Prvním krokem je kontaktovat se prostřednictvím e-mailu: info@majoretsport.cz

Číst více

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

5. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita, šminky, tužidla, pestré kostýmy – to byly mažoretky v Praze, tedy již na 5. mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Mažoretky již dávnou nejsou o pochodování a točení hůlkou a svědčí o tom nejen účast 560 formací, kdy se na startu vystřídalo necelých 4000 soutěžících z celého světa , ale i excelentní výkony, které řadí mažoretky do oblasti sportu.

WCH MajorettesSport_IFMS_201729Sportovní hala Královka patřila koncem srpna mažoretkám – účastnicím 5. World Championship Majorettes Sport. Soutěžící rozvířily své soutěžní sestavy v pestrých kostýmech v termínu 23. – 26.8.2017. Silné startovní pole zaplnily týmy z Česka, Slovenska, Ruska, Polska, Kazachstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska…… Mistrovství zaštítila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěžilo se ve čtyřech základních kategoriích: kadet, junior, senior a grandsenior a to buď ve skupinách (teams) nebo v malých formacích: sólo, duo- trio a mini. Soutěžní disciplíny byly pro všechny kategorie stejné: baton (hůlka), pom-pom (třásně), flag (prapor), mix (kombinace náčiní), show majorettes a v nově zavedené disciplíně „classic“.
Nejsilnější zastoupení měly české týmy, jak také jinak, vždyť Česká republika je kolébkou mažoretkového sportu. Není se tedy čemu divit, že na medailových pozicích české týmy kralovaly.

Bylo rozdáno 59 zlatých , 56 stříbrných a 54 bronzových medailí, většina zůstala domácím klubům, dobře si vedly také skupiny z Polska a Ruska.
Česká reprezentace udivuje mažoretkový svět nejen svým počtem, ale hlavně výkony. Původní pochodový krok je v choreografii nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je také baletní průprava. Vše je ztíženo o práci s náčiním, nejčastěji hůlkou a třásněmi, přibývají také kombinace náčiní a prapory, eliminuje se show majorettes. Z 99 % se jedná o sport pro ženské pohlaví, ale už i muži si našli cestu do mažoretkových skupin. Na mistrovství byli zastoupeni převážně v týmech věkové kategorie grandsenior (nad 27 let), kde předvedli spolu se ženami dokonalou choreografii s nápadem. To vše spolu s líbivým zjevem dodává mažoretkovým disciplínám ten správný šmrnc, jež přitahuje diváky všech věkových kategorií.

Víceprezidentka mažoretkové federace, Marta Pavelková , zhodnotila letošní mistrovství následně:
„Pokud se bude mažoretkový sport rozvíjet dosavadním tempem, pak bude nutné rozšířit světový šampionát o další den (pro srovnání: letošních pátý ročník 560 formací, první ročník 277 formací) a více jak třetina formací (36 %) byla ze zahraničí. Téměř obsazené tribuny, vydané akreditace, živé vysílání (on-line stream), vysílání záznamu na ČT Sport, to jsou důkazy zájmu o nový, moderní, mažoretkový sport. I nadále budeme připravovat jak soutěže, tak pravidla k podpoře rozvoje životního stylu a pocitů mladé generace, jejich hudebních, tanečních i kostýmových zálib, podporovat přirozenou kreativitu choreografů, trenérů a mažoretek. Je to úkol náročný, ale odměnou je zvyšující se zájem o mažoretkový sport jak u dětí a mládeže, tak u pořadatelských měst, divácké veřejnosti a v neposlední řadě i médií“.
Ing. Jana Poskerová, publicista

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Sportovní hala Královka, nad Královskou oborou, Praha – Bubeneč, bude ve dnech 23.-26.8.2017 patřit mažoretkovému sportu. Začátek každého soutěžního dne je vždy v 09:00 h. Soutěž je určena především děvčatům do 26 let, ale shlédneme i 14 skupin věkové kategorie od 27 let. Na startu se vystřídá více než 3 tisíce mažoretek ve dvaceti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích. Mažoretkovému sportu, který vznikl v České republice v r. 2001, předcházelo několik let vývoje. V r. 1994 se konala v Hranicích (na Moravě) soutěžní přehlídka mažoretkových skupin a dala základ tvorbě prvních soutěžních pravidel v této oblasti. Zájem mažoretek o účast v soutěži v průběhu tří let dosáhl takového rozmachu, že se do Hranic WCH2017_IFMS_World Championship Majorettes Sport_web4hlásily skupiny i ze zahraničí a v Česku byly zavedeny kvalifikační kola. Hranice si ponechaly finále. Mažoretkové hnutí, nejvíce rozšířené ve Střední Evropě, dlouho balancovalo mezi kulturou a sportem. Postupně však dovedlo mažoretky do sportovních hal. Pro zvyšující se výkony stouply nároky na soutěžní prostory. Mažoretkám pro předvedení stále náročnějších soutěžních sestav už nestačily venkovní prostory s různými povrchy, často nerovnými, závislost na počasí nebo provizória včetně nedokonalého ozvučení. Dle slov pana Aleše Svobody, který vývoj sleduje několik let (v Hořicích se soutěže konají 16 let) je mažoretkový sport sportem gradujícím, nejen v České republice. Česká reprezentace v Praze je nejvíce zastoupená a výkony svěřenců udivují mažoretkový svět nejen svoji kvalitou, ale také svou kvantitou. Tento prim je nepochybně výsledkem vedení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které vychovává elitu mažoretek v Česku. Zavedením dvou výkonnostních tříd A a B, postupovými soutěžemi, kde mají talenty stále otevřenou cestu do vyšších a mezinárodních soutěží, tak motivuje schopné reprezentantky. Původní pochodový krok je nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je baletní průprava, dobře sestavená choreografie a vše je ztíženo o práci s náčiním, nejvíce se používá hůlka a třásně, nyní přibývají prapory a oblibu si získává kombinace náčiní. Dalšími atributy mažoretek jsou pestré kostýmy, účesy, líčení. Vše si přijedou do Prahy porovnat s ostatními mažoretkové kluby z Polska, Slovenska, Ruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Madagaskaru a ještě z dalších států, pokud si včas vyřídí visa, finance a další nezbytnosti pro účast v tak vysoké soutěži.

Všechny čtyři soutěžní dny bude možné sledovat prostřednictvím internetu tzv. živým vysíláním (on-line stream), dostupným na www.ifms-majorettes.com a také v záznamu vysílaném na ČT , dne 30.08.2017, v událostech v regionu Mistrovství se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy, který soutěž finančně podpořil.

Oficiální stránky WCH 2017 

Praha.eu Official article

Číst více

Dodatečné postupy MS 2017

Dodatečné postupy MS 2017

Skupiny:

POM CAD
· Severovýchod Zábřeh
· Šuměnky Šumná

POM JUN
· TK Dancong Roses Opava

BAT CAD
· Neonky Moravská Nová Ves
· Klub mažoretek Valtice
· Elité Kokino Ostrava

Formace:

duo-trio POM CAD
· Cheeky Ceerky HK – Prokopová D., Zbořilová A.
· DDM Hořice – Valentová N., Kadečková N.
· Gina Brodek – Blažková T., Zatloukalová N.

mini POM CAD
· MiKaDo Karviná
· Michelle Karviná

duo-trio POM JUN
· Cheeky Cheerky – Mlezivová ….
· Elité Ostrava – Lasková …
· Šuměnky Šumná – Mahrová

mini POM JUN
· Cheeky Cheerky HK – Petriáková ….
· Severovýcho Zábřeh

duo-trio BAT CAD
· Tan. klub JOY Orlová – Josefi…

mini BAT CAD
· Dračice Bystřice – Tozsková…
· Tan. klub JOY – Oborná …

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Od 23. do 26. srpna proběhne v Praze s finanční podporou hlavního města Prahy prestižní zápolení mažoretek z celého světa

Mnozí si je stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Přitom jsou dnes mažoretky zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Jde o vystoupení tanečnic, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou).

Mažoretkový sport prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, mažoretky většinou pochodují defilé na dechovou hudbu a sestavy na hudbu moderní.

Dvě základní kategorie

Mažoretkové sporty se dělí na klasické mažoretky, kde se klade důraz na techniku pochodu a držení těla. Pronikají sem však taneční prvky, kostýmy by měly vycházet z tradiční uniformy s kozačkami a lodičkou na hlavě. Klasická mažoretka tančí ve skupině.

Druhou kategorií je Twirling – Baton (hůlka), která je založena na pohybu hůlkou a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Hůlka je vyvážená tyč obvykle vyrobená z kovu, s gumovými či kovovými konci. Na soutěži se vyžaduje, aby twirler točil svisle nebo kolmo k zemi a vodorovně. Stejně tak se vyžaduje určitý počet chytnutí, puštění a prohození hůlky během sestavy.

Mistrovství světa bude v Praze

Na konci srpna v Praze proběhne mistrovství světa v tomto novém sportu. Účastníci jsou nominováni z národních mistrovství, mezinárodních soutěží a mistrovství či klubových soutěží.

Oficiální stránky WCH 2017 

Oficiální stránky článku 

Číst více

K dodatečným a mimořádným postupům na ECH, WCH a další události

K dodatečným a mimořádným postupům na ECH, WCH a další události

Dotazy na postupy do vyšších soutěží jsou stále živým tématem. Postupy z MČR jsou jasné, z výkonnostní třídy A se postupuje podle bodového ohodnocení a průměrné známky. Formace s nejvyššími bodyna startovních listinách mají přímý postup na WCH, další umístění za nimi mají postupy na ECH a podle výkonu pak dále ještě na Memoriál Jiřího Necida (MJN) nebo na Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP). Pokud se formace s přímým postupem na WCH zúčastní ECH a počet bodů by nedosáhl na postupové místo, platí nominace z MČR. Postupy z MJN a GP se udělují podle nastavené průměrné známky z MČR.

Dodatečné postupy se mohou udělit formacím, které jsou za postupovými místy s malým bodovým rozdílem a formace z postupových míst nehodlají svou nominaci využít. Tuto skutečnost o nevyužití nominace však musí sdělit včas; na poslední chvíli ji následující formace z důvodu časových, tréninkových nebo finančních pak využít ani nemůže. Ve výjimečných a odůvodněných případech se mohou udělit postupy mimořádné.

Návrh na mimořádný postup na ECH 2017 obdržel klub Bohemia ZUŠ Přeštice. Tento klub se zúčastnil otevřené pohárové mezinárodní soutěže v Moskvě. Jako úspěšní reprezentanti si postupy na ECH zasloužili, stejně jako jejich vedoucí, paní Věra Sudková, jubilantka roku 2017. Bohemia ZUŠ Přeštice nabídku nevyužila a o postup děvčata usilovala na Memoriálu Jiřího Necida. Druhým návrhem bylo udělit mimořádný postup na ECH seniorkám Květinky Kladno s náčiním baton. Květinky si vybojovaly postup na ECH v Náchodě s třásněmi.Skupin ve věkové kategorii seniorky ubývá a podle přihlášek hrozilo, že tato věková kategorie nebude na ECH obsazena. Květinky Kladno jsou letitým příznivcem a pořadatelem některého z kol MČR ve Stochově a Kladně, mají těchto soutěží na kontě již 16. Paní Tůmové bylo v r. 2015 uděleno ocenění za rozvoj mažoretkového sportu.Tento mimořádný postup byl i vstřícným krokem pro uznání mnohaleté práce pro MČR.

Dodatečné i mimořádné postupy jsou oblast, pro kterou by se měly připravit ve vnitřních předpisech přesné definice a podmínky, za kterých lze o mimořádný postup také požádat ze strany soutěžících a zda těmto postupům věnovat větší publicitu, stejně jako dodatečným postupům, pokud se udělí.

Na ECH 2017 byly podány 2 protesty. Oba protesty byly zamítnuty, protože nesplňovaly podmínky jejich podání (nebyly podány v časovém limitu, dále je nutná finanční kauce). Protest je neplatný i v případě, že je podán po vyhlášení výsledků. Důvodem podání obou protestů bylo nedodržení věku soutěžících ve věkové kategorii grandsenior. Je důležité si uvědomit, že pokud platí výjimky nebo tolerance v národní soutěži (MČR), neplatí totéž na ECH nebo WCH, zde jsou podmínky pro všechny stejné. Národní soutěže mají svá specifika, která jsou podkladem pro další vývoj a rozvoj, mohou se předvádět nové prvky, disciplíny a hledá se pak způsob k jejich hodnocení a sjednocení v pravidlech pro mezinárodní soutěže.

Idea zavedení věkové kategorie grandsenior spočívala v nabídce možnosti pokračovat v soutěžení mažoretkám a příznivcům mažoretkového sportu po překročení věkového limitu 26 let. Pro tuto věkovou kategorii platí stejná pravidla, jako pro všechny ostatní, povinné prvky jsou stanoveny s nižší náročností a procentický věkový přesah je obráceně než u kadetek, juniorek, tzn., že se limituje počet mladších. Stanovení výše věku mladších, 26 let, bylo ostatně odsouhlaseno na celorepublikovém semináři a zohlednění ještě na 25 let bylo do soutěžního řádu zavedeno z důvodu, že v tomto věku soutěží mažoretky už jen výjimečně.
Na WCH 2017 jsou poprvé přihlášeni ve věkové kategorii grandsenior soutěžící z Kazachstánu. Uvidíme, čím nás tato skupina z Asie překvapí. Zajímavé je jejich věkové složení, limit mladších nevyužili a věkový průměr je 44 let.

WCH 2017 se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hl. m. Prahy, který tuto akci finančně podpořil. Na podporu nemohla dosáhnout mezinárodní organizace, proto je místním pořadatelem Česká federace mažoretkového sportu. Za Magistrát hl. m. Prahy je delegován náměstek primátorky, Petr Dolínek.

Číst více

ECH v Crikvenici podruhé

ECH v Crikvenici podruhé

XII. European Championship Majorettes sport (ECH) se konal stejně jako v minulém roce na pobřeží Jadranu, v letovisku Crikvenice, v městské sportovní hale. Místním pořadatelem bylo Hrvatsko Udruženje Mažoret Timova (HUMT), Ičići.

Letošní ročník byl obohacen o starty v nově zařazené disciplíně classic majorett a také poprvé na ME startovaly skupiny ve věkové kategorii grandsenior. Hodnotit přínos nově zařazovaných disciplín nebo věkových kategorií pro další rozvoj je předčasné, ale rozšiřování nabídky dává možnost startovat více účastníkům. Klade však nároky na osvětu v aktualizaci pravidel a na organizaci soutěže.
Postupy na ECH se praktikují dle výsledků v národních soutěžích, ale také je možné o ně usilovat ještě v mezinárodních soutěžích Memoriál Jiřího Necida a Grand Prix v mažoretkovém sportu. International Open Cup nepotupovou soutěží není. Účastníci z nečlenských států se mohou přihlásit přímo, ECH je dosud otevřenou soutěži.

Medals graphics 2017Na ECH se také udělovaly zvláštní ceny. Jednu z nich získal za největší výpravu klub AMA Opava za 29 přítomných formací. Dalšími velkými výpravami byl klub Elité Ostrava, 21 formací, Michelle Karviná, stejně jako Miraž Wronki, po 20 formacích. Zvláštní cenu obdržel klub Victory Brest, který obohatil šampionát nápaditými prvky v oblasti pohybové průpravy a v práci s náčiním. Pokud klub udrží tento trend, bude to silná konkurence v boji o prvenství. Příkladná byla jejich disciplinovanost v chování soutěžících; pozorně sledovali z tribuny své soupeře po celou soutěžní dobu. Zvláštní cenu obdržel také klub Mažoretkinje grada Crikvenica, hostitelské město. Za nejvyšší počet bodů ve skupině s náčiním baton si odnesly zvláštní cenu kadetky z Michelle Karviná (53,55 bodů) a staly se zároveň i absolutním vítězem za nejvyšší součet bodů ve dvou disciplínách (stage + march).

Každý národ má svá specifika, rozdílné pojetí a výkonnostní úroveň. V českých skupinách a malých formacích je síla, a to jak ve kvantitě co do počtu soutěžících, tak v jejich kvalitě, co do výkonů. Tento trend trvá stejně, jako v předešlých ročnících a ne všichni zahraniční účastníci mohou české síle konkurovat. Přáním IFMS je, aby se konalo i mistrovství Asie, Ameriky nebo Afriky či Austrálie. Živé přenosy (on-line stream) sice šíří osvětu, podle sledovanosti i ve jmenovaných světadílech, ale ne všude se tento sport setkává s podporou a pochopením.“ Stoleté sporty“ zařazené v olympijských hrách jsou oproti mažoretkovému sportu ve výhodě.

Podívanou pro veřejnost bylo každodenní zakončení soutěžního dne společnou skladbou a pro obohacení nabídky turistického ruchu byl sobotní podvečerní průvod na pobřežní kolonádě doprovázený orchestrem. Po průvodu pak následovala ještě pódiová show.
Milou pozorností od místního pořadatele pro vedoucí, rozhodčí, asistenty a pořadatele byl podvečerní výlet lodí. Pohled z moře na pevninu při zapadajícím slunci a později na osvětlená letoviska byl pěkným zážitkem. Snad se ještě na pobřeží Jadranu zase sejdeme.

Oficiální stránky ECH 2017 

Číst více