Category Archives: Aktuality

Postřehy z celorepublikového semináře

Postřehy z celorepublikového semináře

Vážení kolegové, přátelé mažoretek a mažoretkového sportu,
letošní celorepublikové setkání uteklo jako voda, nová soutěžní sezóna se kvapem blíží a je nutné se na ni připravit a z předešlé se poučit. Vaše připomínky, postřehy, dotazy, ať už zazněly přímo v kongresovém sále nebo je zasíláte, jsou pro udržení a rozvoj mažoretkového sportu nepostradatelnou součástí. Děkujeme za ně. Děkujeme za Vaši účast na semináři a příjemnou atmosféru, v přátelském duchu, tentokrát bez soutěžního napětí a starosti o svěřence. Pro připomenutí obsahu a také pro ty, kteří si tento zážitek museli nechat ujít, přinášíme následující resume.

Soutěžní kalendář je zveřejněn, reaguje na vaše podněty, soutěže pokrývají 9 krajů a tím by se měly optimalizovat i dojezdové vzdálenosti. Nejvíce soutěžních dnů je v kraji Moravskoslezském, což je pochopitelné, tento kraj má nejvyšší počet příznivců mažoretkového sportu. Počet kvalifikačních kol je letos 8, některé soutěže budou možná méně naplněny, ale na druhé straně to zaručuje, že se soutěžící dostanou domů v rozumném čase. Předpokládáme, že ze všech soutěží bude živé vysíláním s komentátory, hlásí se noví uchazeči, možnost stát se komentátorem mažoretkového sportu je stále otevřená. Podrobněji se soutěžemi budeme zabývat na koordinační poradě pořadatelských měst, v sobotu 10.2.2018, ve Valticích.

Ve stejném termínu, rozšířeném ještě o neděli, se koná aktiv rozhodčích. Rovněž se hlásí noví adepti o post hodnotitele a stejně jako u komentátorů je možnost podání přihlášky otevřená. Důvodem je, že přibývá soutěží, rozhodčí jsou nasazováni i do pohárových soutěží, a to klade nároky na časové možnosti. Sestavit porotu tak, aby rozhodčí nehodnotili „své“ svěřence, respektovat možnost dopravy do místa soutěže, nebývá snadné. Zvýšením počtu rozhodčích se tyto „útrapy“ omezí, časem snad i odstraní, vyškolení hodnotitele, než je nasazen, trvá obvykle 2 – 3 roky.

Někteří žadatelé o instruktora III. třídy už mají splněny téměř všechny podmínky pro udělení certifikátu (licence), některým pomohou ještě plánovaná školení, a to v pohybové průpravě, tam se plánuji dvě jednodenní školení, jedno na Moravě, v Olomouci a jedno v Čechách, v Praze, ve dnech 27.1. a 3.3.2018. Po potvrzení volného termínu školících prostor budou podrobnosti zveřejněny. Novinkou je školení pro osvojení a orientaci v pravidlech i způsoby hodnocení, určené vedoucím, instruktorům, asistentům a choreografům, 13.1. bude v Praze a 20.1. v Olomouci. Absolvování školení se započítává do předepsaných hodin z teorie pro instruktory III. třídy. Od tohoto školení očekáváme přínos nejen pro nové účastníky v soutěžích v rychlejším správném osvojení pravidel, ale především přínos v rozšíření povědomí o způsobu hodnocení a přínosem by také mohlo být předcházení různým mýtům, dohadům a nepravdám o objektivnosti hodnocení, které mohou poškozovat dobré jméno nejen hodnotitelů, ale také celé organizace, ať už místních pořadatelů nebo vyhlašovatele. Pochybnosti jsou zpravidla způsobeny nepřesným výkladem nebo neznalosti. První certifikáty pro trenéry III. třídy budou udělovány veřejně, k obřadu je pořízena i insignie.

Novinkou byly demonstrované ukázky předvedení jednotlivých prvků, jak z pohledu čelního i bočního, což je důležité pro správné pojmenování, správný nácvik a předvedení. To jsou aspekty, které určitě urychlí další vývoj, usnadní výuku, ulehčí hodnocení technickým i bodovým rozhodčím, což je cesta prostřednictvím správného nácviku k vyrovnávání výkonů.

Soutěžní pravidla se nemění, jsou jen drobná upřesnění, nově se zavádí duo-trio mix; totéž platí pro ústřední propozice a soutěžní řád, nově se doplňuje rozlišování poplatků pro registrované soutěžní formace a pro pobočné spolky. O více informací si můžete napsat e-meil: majoretsport@centrum.cz. Pobočné spolky jsou zakotveny ve stanovách a proces pobočných spolků je trvalá záležitost.

Na dotazy, zda bude a kdy zavedená sekce twirlingu můžeme zopakovat odpověď, že současná soutěžní pravidla, sekci twirlingu nemají. K zavedení do pravidel je několik způsobů. Ten nejjednodušší je opsat pravidla z jiné organizace, to je rychlé a v různých asociacích je opisování cizích předpisů dokonce hitem. Jinou možnosti je udělat prioritu z práce s náčiním (hůlkou) na úkor choreografie a pohybové průpravy, ale to bychom sami sobě vzali současné pojetí, které se udržuje a vyvíjí po čtvrt století. Přikláníme se ke stejnému principu tvoření pravidel jako dosud, pro vysokou a neomezenou práci s hůlkou tvořit pravidla postupně, což si vyžaduje delší časový úsek. Můžeme však sdělit, že se realizaci zabýváme, stejně jako pracujeme na zavedení sekce s bubínky. Vše je však podmíněno zájmem soutěžících a našim úkolem je pak reagovat na cítění a nároky mladé generace a změny definovat v předpisech.

Pro pobavení mažoretek vzniká choreografie společné skladby k novému hitu „Hooray majorettes“, po dokončení bude rovněž zveřejněno na webu ke stažení.

Ještě jednou blahopřejeme všem, kteří byli na celorepublikovém semináři oceněni, vítáme nové příznivce mažoretkového sportu jako i nové místní pořadatele, všem děkujeme za podporu, přejeme zdraví, elán, trpělivost a těšíme se na jubilejní 25. ročník mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek.

S pozdravem „Sportu zdar a mažoretkám obzvlášť“ Marta Pavelková

Oficiální stránka semináře 

Číst více

Změny pravidel od r. 2018

Změny pravidel od r. 2018

Srážky za chybný průběh soutěže, uděluje technický rozhodčí (jsou uvedeny v každé sekci v oblasti D – technické penalizace

• nepřipravenost k soutěži po ohlášení hlasatelem 0,1
• předčasný nástup na plochu pódia před ohlášením 0,2
• nepřipravenost hudby 0,1
• technicky nekvalitní přepis hudby 0,1
• přerušení sestavy soutěžícími 0,5
• nepovolený nosič hudby 0,5
• zvukový signál (pípnutí) na začátku hudby 0,1
• nepovolená komunikace soutěžících 0,5
– píšťalka, hlasité počítání, apod.
• nepovolená komunikace vedoucích 0,5
– pokyny soutěžícím během sestavy
• překročení vyznačení soutěžní plochy 0,1
• předvedení sestavy bez obutí (bez celé podrážky) 0,5
• obuv není s vysokou holeni (SEN BAT) 0,3
• nedodržená výše podpatků 0,5
• nevhodný kostým u BAT 0,3
• Pád části kostýmu 0,2
• aplikované sypké nebo gelové třpytky 0,5
• chybějící zakončení kostýmu lodičkou nebo její imitací 0,3
• pád soutěžící 0,4
• nezvednutí náčiní do konce sestavy 0,3
• odložené náčiní ( více jak 2 celé doby ) 0,4
• neprojiti všech soutěžících cílem defilé 0,5
• otočka defilé není provedena u příčné čáry (start, cíl) 0,2
• chybí název sestavy u SHOW 0,4
• v zakončení není provedená „stop figura“ 0,2
• úmyslné porušení pravidel 0,3

Nově se zařazuje duo-trio MIX, doplněny jsou zvýrazněné dvě odrážky, ostatní ustanovení jsou beze změn
10.2.MALÉ FORMACE (MINI, DUO-TRIO)

• Pouze pódiová sestava
• Plocha 12 x 12 m.
• Ochranné pásmo 2 m podél všech stran plochy.
• Čas: minimum 1,15 a maximum 1,30 minuty (bez času na nástup a odchod)
• Choreografie musí obsahovat důležité prvky obou užitých náčiní – hodnocení také pohybové techniky a techniky s náčiním
• Provedení minimálně 3 prvků V. levelu pro obě náčiní
• Výměna náčiní je povinná a musí být provedená tak, aby soutěžící prokázaly schopnost pracovat s oběma druhy náčiní

Upřesnění věkových kategorií (ročníky jsou uvedeny v soutěžním řádu)

• little kadet do 7 let, s možností 20 % starších, 8 let
• senior 15 -26 let, s možností 20 % starších, 27 let
• grand senior 27 a vice let, s možností mladších 20 %, 26 let

Odkaz na stránku s pravidly a soutěžním řádem + na této stránce se můžete dotazovat 

Číst více

Seminář v Crikvenici

Seminář v Crikvenici

Do vzdělávacího kalendáře pro členské země IFMS bylo zařazeno školení pro rozhodčí se zaměřením na způsob hodnocení technických rozhodčích a seminář pohybové průpravy v Chorvatsku. Na seminář byla delegována paní Monika Bergerová, hlavní rozhodčí a jako lektorka pro pohybovou průpravu Anna Bergerová. Obě akce se konaly dne 16.9.2017. Problém, se kterým se musely lektorky hned zpočátku vypořádat, spočíval v tom, že se školení pro trenéry a školení pro rozhodčí časově plně časově překrývalo a také se konalo na různých místech. Zatímco školení rozhodčích mělo omezený počet účastníků, ve sportovní hale v Crikvenici čekalo kolem 100 děvčat různého věku a s různou pohybovou vyspělosti.

Pořádání takovýchto seminářů je pro lektory velice náročné, a to nejenom na čas a přípravu, ale potom i na samotné předvedení. Nejen že všechna děvčata nerozuměla anglicky, ale překřičet halu bez ozvučení, při takovém počtu dětí je pro lektora namáhavé a vyložené úsilí pak ztrácí efekt.

Pro příští organizaci seminářů je nutná účast hlavně trenérů a jen několika děvčat (např. 3 děvčata na trenéra). Účelem jsou ukázky toho, jak mají trenéři a asistenti s dětmi pracovat a jakých se mají vyvarovat chyb. Účastníci musí dobře vidět převáděné prvky a rozumět výkladu, potom budou takové semináře přínosné a jejich efekt tak rychleji přispěje k rozvoji mažoretkového sportu.

Školení rozhodčích bylo zaměřeno na práci technického rozhodčího, který počítá prvky V. levlu. Účastníci také psali zkušební test k ověření znalosti pravidel. Diskuze byla zamřena na uplynulý 5. ročník WCH. Nejvíce se hovořilo o dalším vzdělávání rozhodčích cestou společného hodnocení s českými rozhodčími, nejlépe na některých soutěžích kalendáře 2018. Dále patřila diskuze disciplíně klasická mažoretka, byly připomínky k výběru hudby i kostýmům.

Monika Bergerová

Číst více

Doslov president WCH 2017

Doslov president WCH 2017

Sportovní hala Královka, která po 4 dny hostila mažoretky, osiřela a vrátila se ke každodenní činnosti. 5. ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a první komentované mistrovství světa, je již za námi a mohu s radostí konstatovat, že úspěšně.

Děkuji všem vedoucím, asistentům, trenérům a choreografům za zodpovědnou přípravu svých svěřenců; jejich zásluhou tak bylo na soutěži ohodnoceno 562 formací (na startu se vystřídalo takřka 4 tisíce soutěžících), uděleno stejné množství diplomů, rozdáno 57 sad medailí (1700 ks), 170 pohárů a 400 sportovních trofejí.
Rád bych vyjádřil kompliment zahraničním výpravám, které vážily do Prahy dalekou cestu: Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko. Je mi osobně líto těch zahraničních výprav, které se na soutěž těšily a nemohly se z různých důvodů zúčastnit: Madagaskar, Nigérie, Chile, Švýcarsko; moc jim přeji, aby se jejich sen, být součástí tak velké soutěže, splnil.

Děkuji za hladký průběh a dodržování plynulosti soutěže dle programu a časového harmonogramu všem organizátorům, štábům a místnímu pořadateli České federaci mažoretkového sportu, v čele s paní Martou Pavelkovou, která byla „pilířem“ všeho soutěžního dění. Zvláštní poděkování patří všem rodičům a donátorům; vysoká úroveň soutěže je i jejich zásluha a mají na ni svůj velký podíl.

Děkuji VIP hostům, kteří svou účastí přispěli k prestiži soutěže, zvláště pak zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, panu ing. Pavlu Kaňkovi, řediteli odboru sportu.

Poděkování právem patří všem přítomným platícím divákům, kteří podpořili a vytvořili jedinečnou sportovní atmosféru. Tisícům unikátních diváků, kteří přenos sledovali, bych přál, aby se mohli soutěže zúčastnit osobně a podílet se na vytvoření tak jedinečné atmosféry a vidět předvedené výkony přímo v hale.
Bylo mi ctí osobně se zúčastnit a spolupodílet se na této nádherné akci plné radosti z pohybu, elegance a soutěžního zapálení. Celou soutěž lze ještě sledovat ze záznamů, které jsou zveřejněny na www.ifms-majorettes.com.

Již teď se těším na příští, 6. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se bude konat ve dnech 21.-26. srpna 2018 na stejném místě, ve sportovní hale Královka a na které Vás srdečně zvu.

President IFMS Ing.Josef Doležel

Číst více

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Jak jsem se stala elévem komentátorů

Bylo zajímavé vrátit se do prostředí, které bylo po dlouhé roky mým životem, a to doslova. Nikdy jsem si nedokázala představit, že někdy budu muset skončit tancovat. Nikdy. Samozřejmě, čas každého přijde. Mažoretkový sport mě nepřestal zajímat, a proto jsem využila možnosti vrátit se k mažoretkám z jiné pozice, a to komentátorky. Měla jsem určité představy nebo očekávání, co se týče výkonnosti soutěžících, soutěžní atmosféry či celkové atmosféry v hale, apod., ale musím říci, že ta očekávání byla absolutně předčena, u sportovních výkonů v soutěžních sestavách jsem žasla. Nejvíce jsem asi žasla nad obrovským krokem kupředu, a to i u týmů, u kterých bych to až tolik nečekala. O to víc bych chtěla všem zúčastněným vzdát hold, a smeknout klobouk, a to i kadetkám, které už v tak brzkém věku dokáží s dvěma hůlkami taková kouzla. Stejně tak za zmínku určitě stojí disciplína pom-pom, která by nezůstala vůbec pozadu při srovnání s tak ceněnou disciplínou, jakou je např. gymnastika na různých mezinárodních soutěžích či olympiádách, a stejně tak samotná disciplína baton, která se díky možnosti gymnastických prvků posunula o několik levlů výše, a to v mnoha uměleckých pohledech.

Bylo pro mě potěšením pracovat v novém kolektivu komentátorů mažoretkového sportu. Doufám, že není daleko doba, kdy se mažoretkový sport dočká takové pozornosti médií i veřejnosti, jaké si doopravdy zaslouží a že pryč je doba, „směšných“ vojáků v dívčím provedení, kteří jen pochodují s hůlkou v ruce.

Udržovat mažoretkový sport v nastolené kvalitě bude i nadále pro všechny zainteresované náročné a bude mi velkým zadostiučiněním, že jako členka týmu komentátorů mažoretkového sportu mohu přispívat k věhlasu tohoto nového sportu a být v centru mažoretkového dění..

Eva Steppanová

Fotografie použita z FB vysilamezive.cz 

Číst více

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Sportovní komentátor – nový obor v mažoretkovém sportu

Mažoretkový sport, který se po léta vyvíjel za zdmi sportovních hal, se dostává do povědomí odborné i divácké veřejnosti . Vývoj, který jde dopředu, nabírá postupně atributy „stoletých“ sportů, jedním z nich je i komentování živého vysílání. Komentátorem se ovšem nikdo nenarodil a ke kvalitnímu okomentování je náročná cesta. Přesto, že po dlouhé roky může být adept na komentátora členem i trenérem některého z klubů se zaměřením na mažoretkový sport, s komentováním se dosud prakticky nesetkal. Možnost, být v týmu komentátorů je výzva, obnáší však nejen praktické zkušenosti, ale také znalosti, ať už se jedná o orientaci v pravidlech, v pohybové průpravě, zásadách choreografie či ve způsobu hodnocení; v neposlední řadě musí být komentátor osoba komunikativní. Představy o týmu komentátorů mohou být různé, ale obor sportovního komentátora je nový a vyvíjí se. Do týmu jsou vítáni všichni, kteří mažoretkový sport podporují a chtějí přispět k jeho propagaci, rozvoji a do vývoje nového oboru se zapojit. Prvním krokem je kontaktovat se prostřednictvím e-mailu: info@majoretsport.cz

Číst více

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita,….

5. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Nadšení, bojovnost, elegance, flexibilita, šminky, tužidla, pestré kostýmy – to byly mažoretky v Praze, tedy již na 5. mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Mažoretky již dávnou nejsou o pochodování a točení hůlkou a svědčí o tom nejen účast 560 formací, kdy se na startu vystřídalo necelých 4000 soutěžících z celého světa , ale i excelentní výkony, které řadí mažoretky do oblasti sportu.

WCH MajorettesSport_IFMS_201729Sportovní hala Královka patřila koncem srpna mažoretkám – účastnicím 5. World Championship Majorettes Sport. Soutěžící rozvířily své soutěžní sestavy v pestrých kostýmech v termínu 23. – 26.8.2017. Silné startovní pole zaplnily týmy z Česka, Slovenska, Ruska, Polska, Kazachstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska…… Mistrovství zaštítila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěžilo se ve čtyřech základních kategoriích: kadet, junior, senior a grandsenior a to buď ve skupinách (teams) nebo v malých formacích: sólo, duo- trio a mini. Soutěžní disciplíny byly pro všechny kategorie stejné: baton (hůlka), pom-pom (třásně), flag (prapor), mix (kombinace náčiní), show majorettes a v nově zavedené disciplíně „classic“.
Nejsilnější zastoupení měly české týmy, jak také jinak, vždyť Česká republika je kolébkou mažoretkového sportu. Není se tedy čemu divit, že na medailových pozicích české týmy kralovaly.

Bylo rozdáno 59 zlatých , 56 stříbrných a 54 bronzových medailí, většina zůstala domácím klubům, dobře si vedly také skupiny z Polska a Ruska.
Česká reprezentace udivuje mažoretkový svět nejen svým počtem, ale hlavně výkony. Původní pochodový krok je v choreografii nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je také baletní průprava. Vše je ztíženo o práci s náčiním, nejčastěji hůlkou a třásněmi, přibývají také kombinace náčiní a prapory, eliminuje se show majorettes. Z 99 % se jedná o sport pro ženské pohlaví, ale už i muži si našli cestu do mažoretkových skupin. Na mistrovství byli zastoupeni převážně v týmech věkové kategorie grandsenior (nad 27 let), kde předvedli spolu se ženami dokonalou choreografii s nápadem. To vše spolu s líbivým zjevem dodává mažoretkovým disciplínám ten správný šmrnc, jež přitahuje diváky všech věkových kategorií.

Víceprezidentka mažoretkové federace, Marta Pavelková , zhodnotila letošní mistrovství následně:
„Pokud se bude mažoretkový sport rozvíjet dosavadním tempem, pak bude nutné rozšířit světový šampionát o další den (pro srovnání: letošních pátý ročník 560 formací, první ročník 277 formací) a více jak třetina formací (36 %) byla ze zahraničí. Téměř obsazené tribuny, vydané akreditace, živé vysílání (on-line stream), vysílání záznamu na ČT Sport, to jsou důkazy zájmu o nový, moderní, mažoretkový sport. I nadále budeme připravovat jak soutěže, tak pravidla k podpoře rozvoje životního stylu a pocitů mladé generace, jejich hudebních, tanečních i kostýmových zálib, podporovat přirozenou kreativitu choreografů, trenérů a mažoretek. Je to úkol náročný, ale odměnou je zvyšující se zájem o mažoretkový sport jak u dětí a mládeže, tak u pořadatelských měst, divácké veřejnosti a v neposlední řadě i médií“.
Ing. Jana Poskerová, publicista

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu po páté

Sportovní hala Královka, nad Královskou oborou, Praha – Bubeneč, bude ve dnech 23.-26.8.2017 patřit mažoretkovému sportu. Začátek každého soutěžního dne je vždy v 09:00 h. Soutěž je určena především děvčatům do 26 let, ale shlédneme i 14 skupin věkové kategorie od 27 let. Na startu se vystřídá více než 3 tisíce mažoretek ve dvaceti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích. Mažoretkovému sportu, který vznikl v České republice v r. 2001, předcházelo několik let vývoje. V r. 1994 se konala v Hranicích (na Moravě) soutěžní přehlídka mažoretkových skupin a dala základ tvorbě prvních soutěžních pravidel v této oblasti. Zájem mažoretek o účast v soutěži v průběhu tří let dosáhl takového rozmachu, že se do Hranic WCH2017_IFMS_World Championship Majorettes Sport_web4hlásily skupiny i ze zahraničí a v Česku byly zavedeny kvalifikační kola. Hranice si ponechaly finále. Mažoretkové hnutí, nejvíce rozšířené ve Střední Evropě, dlouho balancovalo mezi kulturou a sportem. Postupně však dovedlo mažoretky do sportovních hal. Pro zvyšující se výkony stouply nároky na soutěžní prostory. Mažoretkám pro předvedení stále náročnějších soutěžních sestav už nestačily venkovní prostory s různými povrchy, často nerovnými, závislost na počasí nebo provizória včetně nedokonalého ozvučení. Dle slov pana Aleše Svobody, který vývoj sleduje několik let (v Hořicích se soutěže konají 16 let) je mažoretkový sport sportem gradujícím, nejen v České republice. Česká reprezentace v Praze je nejvíce zastoupená a výkony svěřenců udivují mažoretkový svět nejen svoji kvalitou, ale také svou kvantitou. Tento prim je nepochybně výsledkem vedení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které vychovává elitu mažoretek v Česku. Zavedením dvou výkonnostních tříd A a B, postupovými soutěžemi, kde mají talenty stále otevřenou cestu do vyšších a mezinárodních soutěží, tak motivuje schopné reprezentantky. Původní pochodový krok je nahrazován prvky z tanečního sportu, gymnastiky, nutná je baletní průprava, dobře sestavená choreografie a vše je ztíženo o práci s náčiním, nejvíce se používá hůlka a třásně, nyní přibývají prapory a oblibu si získává kombinace náčiní. Dalšími atributy mažoretek jsou pestré kostýmy, účesy, líčení. Vše si přijedou do Prahy porovnat s ostatními mažoretkové kluby z Polska, Slovenska, Ruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Itálie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Madagaskaru a ještě z dalších států, pokud si včas vyřídí visa, finance a další nezbytnosti pro účast v tak vysoké soutěži.

Všechny čtyři soutěžní dny bude možné sledovat prostřednictvím internetu tzv. živým vysíláním (on-line stream), dostupným na www.ifms-majorettes.com a také v záznamu vysílaném na ČT , dne 30.08.2017, v událostech v regionu Mistrovství se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy, který soutěž finančně podpořil.

Oficiální stránky WCH 2017 

Praha.eu Official article

Číst více

Dodatečné postupy MS 2017

Dodatečné postupy MS 2017

Skupiny:

POM CAD
· Severovýchod Zábřeh
· Šuměnky Šumná

POM JUN
· TK Dancong Roses Opava

BAT CAD
· Neonky Moravská Nová Ves
· Klub mažoretek Valtice
· Elité Kokino Ostrava

Formace:

duo-trio POM CAD
· Cheeky Ceerky HK – Prokopová D., Zbořilová A.
· DDM Hořice – Valentová N., Kadečková N.
· Gina Brodek – Blažková T., Zatloukalová N.

mini POM CAD
· MiKaDo Karviná
· Michelle Karviná

duo-trio POM JUN
· Cheeky Cheerky – Mlezivová ….
· Elité Ostrava – Lasková …
· Šuměnky Šumná – Mahrová

mini POM JUN
· Cheeky Cheerky HK – Petriáková ….
· Severovýcho Zábřeh

duo-trio BAT CAD
· Tan. klub JOY Orlová – Josefi…

mini BAT CAD
· Dračice Bystřice – Tozsková…
· Tan. klub JOY – Oborná …

Oficiální stránky WCH 2017 

Číst více

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

V Praze se odehraje Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

Od 23. do 26. srpna proběhne v Praze s finanční podporou hlavního města Prahy prestižní zápolení mažoretek z celého světa

Mnozí si je stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Přitom jsou dnes mažoretky zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Jde o vystoupení tanečnic, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou).

Mažoretkový sport prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, mažoretky většinou pochodují defilé na dechovou hudbu a sestavy na hudbu moderní.

Dvě základní kategorie

Mažoretkové sporty se dělí na klasické mažoretky, kde se klade důraz na techniku pochodu a držení těla. Pronikají sem však taneční prvky, kostýmy by měly vycházet z tradiční uniformy s kozačkami a lodičkou na hlavě. Klasická mažoretka tančí ve skupině.

Druhou kategorií je Twirling – Baton (hůlka), která je založena na pohybu hůlkou a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Hůlka je vyvážená tyč obvykle vyrobená z kovu, s gumovými či kovovými konci. Na soutěži se vyžaduje, aby twirler točil svisle nebo kolmo k zemi a vodorovně. Stejně tak se vyžaduje určitý počet chytnutí, puštění a prohození hůlky během sestavy.

Mistrovství světa bude v Praze

Na konci srpna v Praze proběhne mistrovství světa v tomto novém sportu. Účastníci jsou nominováni z národních mistrovství, mezinárodních soutěží a mistrovství či klubových soutěží.

Oficiální stránky WCH 2017 

Oficiální stránky článku 

Číst více