Category Archives: Sdělení

Přihlášky nově, moderně

Přihlášky nově, moderně

Nový způsob přímo do systému umožňuje pracovat s daty až do uzávěrky, ušetří vysvětlování prostřednictvím mailů nebo telefonu a nervozitu, zda oprava byla provedena a další patálie, které pracovitý „šotek“ mnohdy způsobil. Dosud zasílané přihlášky byly také elektronicky, ovšem úrovně jsou rozdílné. Ale nemusíte se obávat, pro ty, kteří nemají k dispozici PC nebo mají jinou překážku, mohou dosavadní způsob použít, bude i nadále umožněn. Cílem celé změny je zklidnit přípravu před zahájením sezóny, vyhnout se závalům mailů, opravám oprav prostřednictvím nové aplikace.

Přihlašovací formulář bude spuštěn 15.1.2019

Číst více

Jak zaujala přednáška o mace bude překvapením příští sezóny

Jak zaujala přednáška o mace bude překvapením příští sezóny

Do pravidel International Federation Majorettes Sport (IFMS) byla po schválení zařazena nová disciplína „mace“. Mace je druh zbraně, které se dnes používají jen zřídka pro skutečný boj, ale jejich repliky slouží při slavnostních ceremoniálech, jako symbol autority. Ve východních zemích se užívá označení bulawa, velitelský palcát kozáckého hejtmana. U nás je palcát ve spojení s vyobrazením Jana Žižky. Obdobou mace je i dirigentská hůl pro kapelníka při živé pochodové hudbě, což nás může vést k domněnce, že dnešní hůlka – baton může vycházet i z této podoby.

Na celorepublikový seminář do Olomouce přijala pozvání paní Katarzyna Czyźak z Polska. Její výklad a předvedení některých prvků přiblížilo sobotním účastníkům práci s tímto náčiním. Jak přítomné předvedení mace zaujalo poznáme v nadcházející sezóně.
Paní Katarzyna Czyźak je členkou sportovně technické komice IFMS a sobotní seminář patřil k její aktivní snaze o přínos mažoretkovému sportu.

Pravidla se upravují následovně:
SEKCE (BATON) MACE – ZKRATKA MACE
• MACE je vyrobena ze dřeva. Může také obsahovat kovové prvky.
• Délka ramene – od 80 do 110 cm.
• Hmotnost – od 500 do 750 g.
• Knoflík může být dodatečně zdoben záhyby a pompony (třásněmi).
• Špice MACE musí mít ochrannou krytku.
• 1 MACE pro jednu mažoretku
• Věkové kategorie: juniorky, seniorky
• Disciplíny: Sólo, duo-trio, mini, skupiny (pódiová choreografie a pochodové defilé mají vlastní disciplínu)
Veškerá pravidla hodnocení (včetně povinných prvků) jsou totožná s náčiním BATON

 

Odkaz na pravidlaOdkaz na pravidla

Číst více

Věková kategorie LITTLE CADET

Věková kategorie LITTLE CADET

Protože tato věková kategorie v soutěžních pravidlech IFMS zařazená není (nejmladší kategorii jsou kadetky s věkovým rozpětím 8-11 let), řídí se little kadetky s věkovou hranici do 7 let primárně pravidly pro kadetky, respektuje se přesah 20 % starších o 1 rok, tj. 8 let, ale
– jsou zařazeny do výkonnostní třídy B
– dolní věková hranice stanovená není
– nepožadují se žádné povinné prvky
– je snížený čas skupinové sestavy, a to na 2 až 2 minuty 30 sekund

Monika Bergerová, hlavní rozhodčí

Číst více

ČFMS informuje registrované kluby

ČFMS informuje registrované kluby

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o skutečnost, že MŠMT vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotace na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Výzva je zveřejněna na webu MŠMT k prostudování.
Nejzazším termínem pro podání žádosti ve Výzvě MŮJ KLUB 2019 je 31. ŘÍJEN 2018.

odkaz na MŠMT – Výzva MŮJ KLUB 2019Official article

Číst více

VII. GP MAJORETTES SPORT, Moskva – info

VII. GP MAJORETTES SPORT, Moskva – info

Pokud potřebujete vyřídit vízum našim prostřednictvím, pak je nutné doložit:
* cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou
platnosti 6 měsíců!), s minimálně jedním volným listem (obě strany volné)
* 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum do Ruska!
* Telefonní a emailový kontakt na cestujícího
* zvací dopis včetně čísla TINu

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

WCH 2018 – info

WCH 2018 – info

Pátek 24.08.2018
Zahájení 09:00 beze změny
Malé formace baton komplet do cca 13:00 h
Oběd do cca 14:00 h
Malé formace pom-pom mini do cca 14:30 h

Skupiny budou soutěžit od 15:00 h, s natáčením ČT, v pořadí baton senior stage, pom-pom junior stage, baton senior march, pak bude odvysíláno na ČT Sport jako odložený přímý přenos v čase 20:25 – 21:55 h

Po skončení natáčení ČT bude soutěž pokračovat dokončením disciplíny baton senior march cca do 17:30 h
Pokračováním soutěže malých formací pom-pom
Vyhlášení výsledků obou disciplín cca ve 19:30 h

Po dobu natáčení ČT Sport se nebude vysílat živě

Časy jsou orientační, při bodování na tablety je hodnocení časově náročnější, jako i průběžné výsledky u seniorek sólo, dále mohou vzniknout prodlevy při instalacích ČT

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

První seznámení s novými uchazeči bývá na celorepublikovém semináři, místo, datum a další informace se zveřejňují na webových stránkách, kalendář a pak stačí kliknout na město označené malou šipkou. Účast není podmínkou. ale pomůže v první orientaci.

Přihlášky, pravidla, soutěžní řád, rozhodčí a další důležitosti jsou vyvěšeny v menu pod ikonou MČR.

Soutěží se ve dvou výkonnostních třídách A a B. Pro nové uchazeče se doporučuje B, principy jsou uvedeny v ústředních propozicích a soutěžním řádu, odkaz ZDEZDE

Ústřední propozice a soutěžní řád: v oddíle IX. Start soutěžících
Kluby se mohou stát pobočným spolkem nebo členem, pak se hradí členské příspěvky, každý člen má svůj průkaz, nebo se jen zaregistrují a uhradí registrační poplatek pro daný rok (předpis je vystavená faktura), a to podle počtu přihlášených formací.

Vždy pro následující sezónu se aktualizované předpisy, pravidla a informace včetně soutěžního kalendáře, zveřejňují na www.majoretsport.cz
Výběr místa startu dle soutěžního kalendáře je libovolný, omezení je jen v případech naplnění kapacity.

Dotazy na:
info@majoretsport.cz
mobil: 731440909

Váš dotaz nejen k pravidlům

 

Verification

 
Číst více

Postupy z Karviné jsou zveřejněny na webu

Postupy z Karviné jsou zveřejněny na webu

Pokud jste na postupy dosáhli a hodláte odhlásit formace ze Silesia Grand Prix a Memoriál Jiřího Necida, učiňte tak neprodleně. Na uvolněná místa čekají další zájemci. Informace o možných startech (uvolněné kapacitě) zveřejníme ještě jedenkrát s jednodenních předstihem od data znovuotevření přihlášek.

Odhlášky zasílejte volnou formou na registry@ifms-majorettes.com

Stránka: celostátní výsledkyOfficial article

Číst více