Category Archives: Sdělení

Věková kategorie LITTLE CADET

Věková kategorie LITTLE CADET

Protože tato věková kategorie v soutěžních pravidlech IFMS zařazená není (nejmladší kategorii jsou kadetky s věkovým rozpětím 8-11 let), řídí se little kadetky s věkovou hranici do 7 let primárně pravidly pro kadetky, respektuje se přesah 20 % starších o 1 rok, tj. 8 let, ale
– jsou zařazeny do výkonnostní třídy B
– dolní věková hranice stanovená není
– nepožadují se žádné povinné prvky
– je snížený čas skupinové sestavy, a to na 2 až 2 minuty 30 sekund

Monika Bergerová, hlavní rozhodčí

Číst více

ČFMS informuje registrované kluby

ČFMS informuje registrované kluby

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o skutečnost, že MŠMT vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotace na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Výzva je zveřejněna na webu MŠMT k prostudování.
Nejzazším termínem pro podání žádosti ve Výzvě MŮJ KLUB 2019 je 31. ŘÍJEN 2018.

odkaz na MŠMT – Výzva MŮJ KLUB 2019Official article

Číst více

VII. GP MAJORETTES SPORT, Moskva – info

VII. GP MAJORETTES SPORT, Moskva – info

Pokud potřebujete vyřídit vízum našim prostřednictvím, pak je nutné doložit:
* cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou
platnosti 6 měsíců!), s minimálně jedním volným listem (obě strany volné)
* 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum do Ruska!
* Telefonní a emailový kontakt na cestujícího
* zvací dopis včetně čísla TINu

Stránka soutěžeOfficial article

Číst více

WCH 2018 – info

WCH 2018 – info

Pátek 24.08.2018
Zahájení 09:00 beze změny
Malé formace baton komplet do cca 13:00 h
Oběd do cca 14:00 h
Malé formace pom-pom mini do cca 14:30 h

Skupiny budou soutěžit od 15:00 h, s natáčením ČT, v pořadí baton senior stage, pom-pom junior stage, baton senior march, pak bude odvysíláno na ČT Sport jako odložený přímý přenos v čase 20:25 – 21:55 h

Po skončení natáčení ČT bude soutěž pokračovat dokončením disciplíny baton senior march cca do 17:30 h
Pokračováním soutěže malých formací pom-pom
Vyhlášení výsledků obou disciplín cca ve 19:30 h

Po dobu natáčení ČT Sport se nebude vysílat živě

Časy jsou orientační, při bodování na tablety je hodnocení časově náročnější, jako i průběžné výsledky u seniorek sólo, dále mohou vzniknout prodlevy při instalacích ČT

Oficiální stránka soutěžeOficiální stránka soutěže

Číst více

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

První seznámení s novými uchazeči bývá na celorepublikovém semináři, místo, datum a další informace se zveřejňují na webových stránkách, kalendář a pak stačí kliknout na město označené malou šipkou. Účast není podmínkou. ale pomůže v první orientaci.

Přihlášky, pravidla, soutěžní řád, rozhodčí a další důležitosti jsou vyvěšeny v menu pod ikonou MČR.

Soutěží se ve dvou výkonnostních třídách A a B. Pro nové uchazeče se doporučuje B, principy jsou uvedeny v ústředních propozicích a soutěžním řádu, odkaz ZDEZDE

Ústřední propozice a soutěžní řád: v oddíle IX. Start soutěžících
Kluby se mohou stát pobočným spolkem nebo členem, pak se hradí členské příspěvky, každý člen má svůj průkaz, nebo se jen zaregistrují a uhradí registrační poplatek pro daný rok (předpis je vystavená faktura), a to podle počtu přihlášených formací.

Vždy pro následující sezónu se aktualizované předpisy, pravidla a informace včetně soutěžního kalendáře, zveřejňují na www.majoretsport.cz
Výběr místa startu dle soutěžního kalendáře je libovolný, omezení je jen v případech naplnění kapacity.

Dotazy na:
info@majoretsport.cz
mobil: 731440909

Váš dotaz nejen k pravidlům

 

Verification

 
Číst více

Postupy z Karviné jsou zveřejněny na webu

Postupy z Karviné jsou zveřejněny na webu

Pokud jste na postupy dosáhli a hodláte odhlásit formace ze Silesia Grand Prix a Memoriál Jiřího Necida, učiňte tak neprodleně. Na uvolněná místa čekají další zájemci. Informace o možných startech (uvolněné kapacitě) zveřejníme ještě jedenkrát s jednodenních předstihem od data znovuotevření přihlášek.

Odhlášky zasílejte volnou formou na registry@ifms-majorettes.com

Stránka: celostátní výsledkyOfficial article

Číst více

Společné vystoupení na národní i mezinárodní soutěže

Společné vystoupení na národní i mezinárodní soutěže

Hooray majorettes, skladba poprvé zazněla na V. World Championship Majorettes Sport, Praha, 2017 (slova Richard Wagner, hudební úprava KAPRON pro music servis s.r.o.). Choreografii pro společnou skladu připravila paní Hana Šimková, Základní umělecká škola Jirkov, video záznam pořídil pan Ondřej Veselý. Choreografie je určena všem věkovým kategoriím a záznam je pořízen pro baton i pom-pom. Hodně radosti při nácviku!


Číst více

Oznámení o změně startovního pořadí

Oznámení o změně startovního pořadí

Rada rozhodčích , komisař zpracování výsledků a ředitelka soutěže v Karviné, se po projednání počtu formací ve finálovém kole Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, s ohledem na jejich počet, rozhodli seřadit startovní pořadí v rozporu se Soutěžním řádem, ustanovením IX. Start na soutěžích, odst. 4 a seřadit startovní listiny sestupně dle celostátních výsledků u těchto disciplín:
Baton Stage kadet, junior a senior
Baton Solo kadet, junior a senior

Dle následujícího klíče:
Pořadí startů bylo přeneseno z celostátních výsledků. Jako první startuje poslední postupující z finálového kola MČR mažoretek „B“, které se konalo v Kladně. Výsledky ZDE Official article
Následuje poslední postupující z kvalifikačních kol MČR v mažoretkového sportu „A“, které se konalo v osmi městech a obcí ČR. Výsledky ZDE Official article

Stránka soutěže KarvináOfficial article

Číst více

MČR v mažoretkovém sportu – jmenné seznamy; startovní listiny Karviná a Náchod

MČR v mažoretkovém sportu – jmenné seznamy; startovní listiny Karviná a Náchod

Aktivací nové databáze pro správu soutěže včetně zpracování výsledků se otevírají nové možnosti:

1) Pojmenování soutěžní sestavy dále jen „team“ je dobrovolné, ale doporučené. Některý team svůj název již má. Teamy, které nejsou pojmenovány, jsou uvedeny pod zkratkami BCDT, BCM, PJS, aj. Příklad jmenných seznamů a startovních listin vypadá následovně:


Jak a kdy změnit název teamu?
Po zveřejnění startovních listin (nikoli jmenných seznamů pro kontrolu) zašlete e-mail na info@majoretsport.cz ve tvaru:
datum soutěže, startovní číslo, nový název teamu.
Příklad: 13.05.2018, 132, Srdíčka

2) U některých sestav je napsáno Exhibice. Jedná se o sestavy, kterých je nízký počet, nedosáhly minimálního počtu 5.
Formace se na startovní listinu nezařazují, ale mohou být předvedeny v exhibici, dobrovolně, nehradí startovné a nepřináleží jim tituly a medaile. Zda budou/nebudou ve finále vystupovat, zašle vedoucí klubu na e-mail: info@majoretsport.cz
Nominace do národní reprezentace na vyšší soutěže (ECH, WCH) jsou možné, ale i zde platí podmínka účastí minimálního počtu 5 soutěžních sestav.
Příklad: pom grandsenior mini, klasik senior mini.

3) U některých sestav je napsáno Exhibice/možné sloučení s. Jedná se o sestavy shodně jako v bodě 2), ale je možné sloučení s vyšší věkovou kategorií ve stejné disciplíně. Návrh na sloučení podá vedoucí/trenér dotčeného klubu na e-mail: info@majoretsport.cz Sloučené soutěžní sestavy se při hodnocení bonifikují. Pro nominování do národní reprezentace na vyšší soutěže (ECH, WCH) rozhoduje počet udělených bodů a v případě, že se zúčastní minimální počet formací, pak mohou startovat v příslušné věkové kategorii, v opačném případě ve sloučené.
Příklad: flag jun duo-trio do flag sen duo-trio, 2bat junior mini do 2bat senior mini

Jmenné seznamy ke kontrole KarvináOfficial article

Jmenné seznamy ke kontrole NáchodOfficial article

Číst více