Pravidla

Pravidla

 Kompletní PRAVIDLA IFMS ke stažení Kompletní PRAVIDLA IFMS

Ústřední propozice a soutěžní řád 2019

 Ústřední propozice a soutěžní řád 2019 ke stažení Ústřední propozice a soutěžní řád 2018

Věková kategorie LITTLE CADET

Protože tato věková kategorie v soutěžních pravidlech IFMS zařazená není (nejmladší kategorii jsou kadetky s věkovým rozpětím 8-11 let), řídí se little kadetky s věkovou hranici do 7 let primárně pravidly pro kadetky, respektuje se přesah 20 % starších o 1 rok, tj. 8 let, ale
– jsou zařazeny do výkonnostní třídy B
– dolní věková hranice stanovená není
– nepožadují se žádné povinné prvky
– je snížený čas skupinové sestavy, a to na 2 až 2 minuty 30 sekund

Monika Bergerová, hlavní rozhodčí


Videoukázky k disciplínám a věkovým kategoriím:

Videoukázky převzaty od IFMS Pódio


Váš dotaz nejen k pravidlům

 

Nejčastější dotazy: