Rozhodčí

Hlavní rozhodčí

Rozhodčí
Monika Bergerová
Kontakt na rozhodčí sbor:
judge.commissioner@ifms-majorettes.com

Aktivní rozhodčí

Rozhodčí
Kamila Charvátová
Rozhodčí
Libor Dušek
Rozhodčí
Ing. Daniel Netušil
Rozhodčí
Ing. Hana Novotná
Rozhodčí
MUDr. Kamila Pečenková
Rozhodčí
Bc. Lea Roganská
Rozhodčí
Šárka Loubalová
Rozhodčí
Michaela Strachanová
Rozhodčí
Ing. Eva Dudová
Rozhodčí
Eva Jandová
Rozhodčí
Mgr. Anna Merenusová
Rozhodčí
Bc. Marcela Ostřížková
Rozhodčí
Michaela Jindrová

Technický rozhodčí

Rozhodčí
Bc. Petra Jandová
Rozhodčí
Bc. Natálie Holomková
Rozhodčí
Denisa Poláková
Rozhodčí
Jiří Duda

Rozhodčí v zácviku

 

Rozhodčí
Mgr. Michaela Kristová
Rozhodčí
Bc. Lenka Sedlářová
Rozhodčí
Tereza Jindráková
Rozhodčí
Lenka Ondráčková
Rozhodčí
Denisa Gelnarová
Rozhodčí
Petra Přívarová
Rozhodčí
Zuzana Dušková
Rozhodčí
Ing. Dominika Horejšová
Rozhodčí
Bc. DiS. Denisa Horejšová
Rozhodčí
Ing.Dominika Tkadlecová
Rozhodčí
Barbora Homolová
Rozhodčí
Ing. Dagmar Roszicsková
Rozhodčí
Bc. DiS. Jana Šoukalová
Rozhodčí
Jana Adamowiczová
Rozhodčí
Eva Steppanová
Rozhodčí
Mgr. Eva Koryťáková

Podmínky pro nové uchazeče o pozici rozhodčího

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů
Termín přihlášek:
– průběžně
Přihlášky zasílejte:
– e-mailem na adresu: info@majoretsport.cz
– osobně (např. na soutěžích)

Přerušená nebo pozastavená činnost (licence)

Lucie Vavříková, činnost (licence) pozastavena na vlastní žádost
Ivana Poláková, činnost (licence) pozastavena federací
Michaela Poláková, činnost (licence) pozastavena federací
Alžběta Rückerová, činnost přerušená na vlastní žádost