Rozhodčí

Hlavní rozhodčí

Rozhodčí
Monika Bergerová
Kontakt na rozhodčí sbor:
judge.commissioner@ifms-majorettes.com

Bodoví rozhodčí

Rozhodčí
Kamila Charvátová
Rozhodčí
Libor Dušek
Rozhodčí
Ing. Daniel Netušil
Rozhodčí
Ing. Hana Novotná
Rozhodčí
MUDr. Kamila Pečenková
Rozhodčí
Lea Roganská
Rozhodčí
Šárka Loubalová
Rozhodčí
Michaela Strachanová
Rozhodčí
Ing. Eva Dudová
Rozhodčí
Eva Jandová
Rozhodčí
Ivana Poláková
Rozhodčí
Marcela Ostřížková
Rozhodčí
Mgr. Alžběta Rückerová

Technický rozhodčí

Rozhodčí
Bc. Michaela Poláková
Rozhodčí
Natálie Mihalíková
Rozhodčí
Bc. Anna Bergerová
Rozhodčí
Denisa Poláková
Rozhodčí
Bc. Petra Jandová
Rozhodčí
Pomocný technický rozhodčí
Jiří Duda

Komisař pro zpracování výsledků

Komisař
Bc. David Serafin

Rozhodčí v zácviku

Rozhodčí
Mgr. Michaela Kristová
Rozhodčí
Lenka Sedlářová
Rozhodčí
Bc. Martina Jančíková
Rozhodčí
Michaela Jindrová
Rozhodčí
Mgr. Eva Koryťáková
Rozhodčí
Lucie Vavříková
Rozhodčí
Lenka Ondráčková
Rozhodčí
Denisa Gelnarová
Rozhodčí
Petra Přívarová
Rozhodčí
Zuzana Dušková

Podmínky pro nové uchazeče o pozici rozhodčího

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů
Termín přihlášek:
– průběžně
Přihlášky zasílejte:
– e-mailem na adresu: majoretsport@centrum.cz nebo info@majoretsport.cz
– osobně (např. na soutěžích)