Šance talentům

Projekt “Šance talentům” pokračuje v roce 2017, je určen soutěžícím a klubům, kteří dosud v MČR v mažoretkovém sportu nestartovali

Vyhlašovatele reagují na vývoj a poznatky z předešlých tří let a rovněž reagují na vaše podněty a připomínky. Soutěžní řád a ústřední propozice, bod IX., písm. d), zajišťuje přihlášeným talentům upravené startovné v kvalifikačním kole.

Pořadatel nepostupové soutěže

  1. nemusí do Šance talentům vyplňovat přihlášku
  2. na e-meil adresu majoretsport@centrum.cz zašle propozice soutěže
  3. do poroty zařadí dle vlastního výběru alespoň 2 rozhodčí, včetně rozhodčích v zácviku z MČR, (seznam rozhodčích najdete na www.majoretsport.cz, MČR, Rozhodčí)
  4. zašle výsledek – vytipované talenty, na výše uvedený e-mail, volnou formou, ve tvaru náčiní, věková kategorie, disciplína, jméno, POZOR, tato informace nenahrazuje přihlášku, tu si pak musí nominovaní vyplnit a odeslat

Vyhlašovatel Šance talentům

  1. zařadí soutěž do soutěžního kalendáře nepostupových soutěží
  2. zveřejní na www.majoretsport.cz propozice soutěže
  3. v přihláškách do MČR, výkonnostní třídy B, ověří, zda jde o vytipované talenty
  4. o počtu skutečně přihlášených bude informovat pořadatele (nominujícího) a uhradí částečné režijní náklady (50% registračního poplatku)
  5. u místního pořadatele kvalifikačního kola upraví předpis pro výběr startovného

Případné dotazy rádi zodpovíme