Pro nové uchazeče o zařazení do MČR v mažoretkovém sportu

První seznámení s novými uchazeči bývá na celorepublikovém semináři, místo, datum a další informace se zveřejňují na webových stránkách, kalendář a pak stačí kliknout na město označené malou šipkou. Účast není podmínkou. ale pomůže v první orientaci.

Přihlášky, pravidla, soutěžní řád, rozhodčí a další důležitosti jsou vyvěšeny v menu pod ikonou MČR.

Soutěží se ve dvou výkonnostních třídách A a B. Pro nové uchazeče se doporučuje B, principy jsou uvedeny v ústředních propozicích a soutěžním řádu, odkaz ZDEZDE

Ústřední propozice a soutěžní řád: v oddíle IX. Start soutěžících
Kluby se mohou stát pobočným spolkem nebo členem, pak se hradí členské příspěvky, každý člen má svůj průkaz, nebo se jen zaregistrují a uhradí registrační poplatek pro daný rok (předpis je vystavená faktura), a to podle počtu přihlášených formací.

Vždy pro následující sezónu se aktualizované předpisy, pravidla a informace včetně soutěžního kalendáře, zveřejňují na www.majoretsport.cz
Výběr místa startu dle soutěžního kalendáře je libovolný, omezení je jen v případech naplnění kapacity.

Dotazy na:
info@majoretsport.cz
mobil: 731440909


Napiš zprávu:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*