Sdělte, na jakou adresu můžeme zásilku znovu odeslat

Zpět na adresu odesílatele byly doručeny následující zásilky (viz obrázky):


Napiš zprávu:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*