Školení Trutnov

V Trutnově se školila děvčata z týmů z Náchoda, Roudnice, Nové Paky a nechyběl ani domácí tým z Trutnova. Koncept byl obdobný jako
v předešlém školení v Hradci Králové. Věnovaly jsme se základům baletu, protahování a posilování, technice specifických prvků pro mažoretkový sport, gymnastickým prvkům a konkrétním ukázkám chyb na čerstvých choreografiích, které děvčata předvedla. K dispozici jsme měly krásný zrcadlový sál v prostorách nového SVČ Trutnov.

Opět musím pochválit velmi zkušený pedagogický přístup Romany Ptáčkové, který je pro děvčata velmi přínosný, srozumitelný a zajímavý. Chválím i aktivně se zapojující trenérky, které se si vše vyzkoušely osobně a přínos pro ně a jejich svěřenkyně je o to cennější.

Anna Merenusová
Stránka školeníStránka školení


Napiš zprávu:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*