Vzdělání

Pro více informací rozklikněte dané téma.
Školení cheerleading Školení pochodové defilé
Školení gymnastické, taneční, baletní prvky Školení práce s náčiním
Školení pro pokročilé Školení zájmový tanec
Školení flag Výklad pravidel a způsob hodnocení
Odborný seminář mažoretkového sportu Soutěže