ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
Vážení příznivci mažoretkového sportu,
před pár dny skončil rok 2016 a s ním také po 20 let vžitý název vyhlašovatele MČR v mažoretkovém sportu, Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, založeného 1996. Výmaz názvu je důsledkem změny legislativy. Nový název byl zvolen s ohledem na skutečnost, že sdružení neslo již řadu let svazovou povahu.
Od letošního roku 2017 je zapsán nový název spolku, a to Česká federace mažoretkového sportu, z.s., se sídlem U Výstavby 492/5, 109 00 Praha 10 (používaná zkratka ČFMS), IČO zůstalo stejné.
Přejeme všem, aby pod novým názvem se všem pracovalo nejméně tak dobře, jak v předešlých letech a ještě lépe. Máme toho před sebou hodně, ale snad se nám společně podaří udržet i nadále u vašich svěřenců zájem, radost z dosahovaných výsledků, úsměv, jásot a nadšení, a to i z výsledků svých kamarádů a také, že budete i nadále šířit v podvědomí veřejnosti dobré jméno svých měst a obcí.
Dále pak u příležitosti zavedení nového názvu vyhlašujeme „amnestii“ pro registrační poplatky po termínu. Poplatky zůstávají až do zahájení prvních startů ve stejné výši.
Příští rok (2018) bychom měli společně oslavit 25. výročí konání nepřetržité řady soutěží, které se postupně propracovaly až k dnešní podobě. K této příležitosti shromažďujeme dokumentaci (texty i fota) k jednotlivým ročníkům a jak jsme se již přesvědčili, není to snadné. Pokud máte některé věci ve svých archivech a můžete je poskytnout, učiňte tak, historie jednotlivých let bude plněji zdokumentovaná.
Pro další vývoj mažoretkového sportu je mimo jiné důležitou změnou možnost zřízení pobočných spolků. Kluby, které se hlásí k mažoretkovému sportu se mohou zapsat jako pobočný spolek ČFMS, žádost o zápis k soudu podává hlavní spolek. Pobočný spolek má postavení samostatné právnické osoby, která vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost, má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost, může nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu se stanovami hlavního spolku a právními předpisy. Tuto možnost je třeba zvážit, o podrobnější informace pište na e-meil: majoretsport@centrum.cz, nebo na tel.: 731440909
Dle stanov se také zřizují následující odborné orgány – rady:
• Rada sboru rozhodčích
• Rada trenérů
• Koordinační rada spolupořadatelů
Pro obsazení rad se můžete přihlásit sami nebo doporučit osoby, které byste rádi v těchto orgánech viděli nebo se kterými byste rádi pracovali. Pokud bude vyšší počet přihlášek, bude proveden užší výběr, a to po konzultaci s nominovanými. Hlásit se můžete volnou formou, s uvedením celého jména, bydliště a klubu, případně můžete připojit další informace a zaslat na e-meil: majoretsport@centrum.cz, odeslání přihlášky neodkládejte.
Pokud zvažujete rozšíření sboru rozhodčích a zvažujete přihlášku, tak tuto věc také neodkládejte, podmínky pro nové rozhodčí jsou zveřejněny na www.majoretspor.cz, odkaz: https://majoretsport.cz/mcr/, přihlaste se obratem, abychom vám mohli zaslat program, schůze rozhodčích se bude konat ve dnech 25. a 26.02.2017, tradičně v Olomouci, pronájem učebny v ZUŠ je sjednaný.
Žádost na udělení licence „Instruktor mažoretek III. třídy“ podalo téměř 50 zájemců. Ještě před zahájením soutěží je možné zvládnout seminář, který připravujeme na 18. březen, tentokrát ve sportovní hale UP v Olomouci. Seminář bude pro první polovinu uchazečů, bude obsahovat důležité prvky pro práci s náčiním a pokud možno ještě přednášku ze zdravovědy nebo sportovního práva. Po sjednání lektorů vás budeme informovat jednotlivě podle zaslaných žádostí. Pro druhou polovinu a pro případné další žadatelé bude seminář v podzimním termínu. Pořadí je seřazeno podle délek praxí, tzn., že žadatelé s delší praxi budou vyzváni v březnovém termínu, pro žadatele s kratší praxí v podzimním termínu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru