ČFMS Newsletter I.

Česká federace mažoretkového sportu informuje – 10. 3. 2021

Mažoretkový sport v době epidemie

Vážení přátelé mažoretkového sportu,
pro pružnější informovanost o dění v mažoretkovém sportu nabízíme doručování nově zavedeného NEWSLETTERU.

Jeho prostřednictvím se můžete rychleji orientovat jak v aktuálním stavu pravidel a předpisů, tak nahlédnout do zajímavostí z HISTORIE, či dozvědět se jaká budou další témata audio vysílání formou PODCASTŮ.

Současný stav způsobený epidemií, kdy od 1. března 2021 ještě nabývají platnosti další omezení v prodlouženém mimořádném stavu, negativně zasahuje do dění v mažoretkovém sportu.

Dle našeho názoru to však neznamená, že nemožnost tréninku ve sportovních halách a tělocvičnách, která výrazně zasáhla již do dvou soutěžních sezón, mažoretkový sport uspí.

Pokud se stav, pro který jsou všechna opatření nařízena, uklidní, musíme být připraveni pokračovat v cestě udržení a dalšího vývoje.

KALENDÁŘ 2021 -> KVALIFIKAČNÍ KOLA , kterými měla být zahájena soutěžní sezóna koncem dubna, se konat nebudou. I kdyby se nařízení rozvolnila, chybí čas pro potřebné standardní dotrénování.

Jsme si vědomi, že výuka prostřednictvím internetu kvalitativně výuku omezuje, ale je skvělé, že se výuka alespoň tak realizuje, i když v některých případech je tato aktivita ponechána na vlastní iniciativě děvčat.

Přejeme si, aby se podařilo uskutečnit sezónu v náhradních termínech. Pokud to situace dovolí, uděláme pro to maximum.

Touto cestou děkujeme všem trenérkám a trenérům za zapálení a podporu mažoretkového sportu i v tuto nelehkou dobu. Taktéž děkujeme všem členům mažoretkových týmů, kteří trénování nevzdali a dále na sobě pracují. Tato nekomfortní doba jistě brzy skončí a uvidíme se nejen na startovní čáře!

Vloni bylo zavedeno zkušebně AUDIO vysílání – SPOTIFY a rychle si našlo svůj okruh posluchačů. Po letošním lednovém vysílání s technickou rozhodčí, komentátorkou mažoretkového sportu a instruktorkou mažoretek Natálií Holomkovou, budou dalšími hosty osobnosti jako koordinátorka praxí a studijní poradkyně pro MSc. Praha, Bc. Kamila Sýkorová, která jako stážistka v redakci ČT sport si pro svou bakalářskou práci zvolila téma mažoretkový sport.

Z řad „pamětníků“, kteří se zapsali do vývoje mažoretkového sportu, uslyšíte rozhovor s ředitelkou taneční školy TŠ Stardance Chomutov, paní Miladou Zelenkovou, s dlouholetým komisařem pro zpracování výsledků, grafikem a současným správcem aplikace QScore panem Bc. Davidem Serafinem nebo s vedoucím rady instruktorů a pedagogem UP panem Mgr. Milanem Ludvíkem.

 

Může se stát, že o zasílání Newsletterů projeví zájem další členové vašich klubů, k tomu bude možné se kdykoliv přihlásit prostřednictvím formuláře na našich web stránkách. A naopak, pokud o zasílání ztratíte zájem, pak se lze odhlásit přímo v dolní části newsletteru.

Přejeme Vám příjemný den
Média team ČFMS z.s.

 

Přejít nahoru