ČFMS Newsletter IX.

MS, MÉDIA, INSTRUKTOŘI, SUMMIT

Po dvou letech ve sportovní hale Královka
Pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Dr. Zdeňka Hřiba a za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy, zaplnily sportovní halu Královka (nad Královskou oborou, Praha-Bubeneč), ve dnech 21.-23.10.2021, mažoretky.

Na již osmém Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a druhém Světovém poháru mažoretek závodily o prvenství skupiny a malé formace s různými druhy náčiní, ve věkových kategoriích kadetky (8-11 let), juniorky (12-14 let) a seniorky (15 a více let).

Největší výpravu tvořily tradičně domácí mažoretky, největší zahraniční výprava byla z Ruska. Soutěž byla sice poznamenaná prošlými i současnými opatřeními Covid 19, přesto přinesla děvčatům neskonalou radost ze srovnávání svých výkonů. Část soutěže mohli sledovat diváci na ČT sport nebo u živého vysílání prostřednictvím www.majoretsport.cz.

Narůstající kovidová čísla svědčí o tom, že se soutěžní dny konaly „v hodině dvanácté“. Problémy s účastí byly nejen od zahraničních klubů, ale také se promazávala jména na startovních listinách z řad domácích.

„Bohužel jsou situace, které nelze ovlivnit, jako například moment, kdy děvčatům došla zpráva o pozitivním výsledku na Covid 19 ve čtvrtek odpoledne a musely jsme vybalovat kufry. Samozřejmě jsme oba dny MS poctivě sledovaly a některá děvčata dokonce se slzami v očích. V současné době se těšíme až neočkovaným slečnám skončí karanténa a my se budeme moci zase naplno vrhnout do trénování a příprav na novou sezónu“ napsala Tereza Kremrová, SK mažoretky Paprsky Hlučín

Nevyzvednuté diplomy i zapomenuté věci byly doručeny „Chtěla bych poděkovat za zaslání diplomu a poháru našim děvčatům. Přejeme hodně pohody a odpočinek po náročném podzimu“, napsaly kolegyně z Rudy nad Moravou.

Velký dík patří všem, kteří se o realizaci osmého ročníku zasloužili, podíleli se na něm anebo jej divácky podpořili.

Závěrem si dovolíme citovat část textu Evy Oberherrové, která poděkovala jménem mažoretek v zahajovacím ceremoniálu, coby čerstvá junior Mistryně ČR v mažoretkovém sportu 2021: „Slibujeme, že budeme i nadále podporovat mažoretkové hnutí, přispívat ke sportovnímu vzdělání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat své sportovní výkony s cílem učinit sportovní svět bohatší, respektující mažoretkový sport, patřící nám, děvčatům“

 

Média
Články, které byly o vašem klubu otištěny v místním, regionálním nebo celostátním tisku zasílejte ke zveřejnění na majoretsport@centrum.cz

Článek v psané podobě, k tomu sken nebo foto novin či časopisu.

Zveřejněné články na sociálních sítích se na web nedostanou, nelze je přebírat.

Uvítáme i informace jako je přijetí na radnici, z předání ocenění, z lokálních anket sportovec roku a dalších aktivit. 

Těšíme se na ně. Zpestří webové stránky a jedině tak se dostanou do historie vývoje mažoretkového sportu.

Každý měsíc budeme z došlých „po(d)kladů“ losovat. Odměny = překvapení 🙂

 

Instruktor III. třídy (licence C)
Výuka se bude konat již tento víkend a bude zahájena v AC BALUO v proskleném sále v přízemí, stejně tak i sobotní výuka. Na neděli se pak účastníci přestěhují na Hynaisovu tělocvičnu (Hynaisova 9 – zelená budova v centru vedle zimáku) a vezmou s sebou převlečení do haly pro praktické lekce.

Každý účastník vezme s sebou POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ, PRODĚLANÉ NEMOCI NEBO TEST.

Letošní turnus je čtvrtý v pořadí, který je v gesci Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty tělesné kultury, Katedry sportu, pod vedením Mgr. Karla Hůlky, Ph.D. Za radu instruktorů bude přítomen Mgr. Milan Ludvík.

Do turnusu III/2021 je přihlášeno celkem 18 uchazečů z jedenácti klubů: Květinky T.J. Sokol Kladno pět uchazeček, Glory Praha, VerSário Hlučín a SeventSport Příbram po dvou uchazečkách a po jedné Daisy Ostrava, Lexy Kroměříž, MK Ballerisimo Hlučín, Mažoretky TS Airai Borek, Mona Náchod, MiKaDo Karviná, a SK mažoretky Paprsky Hlučín.

 

Celorepublikový seminář (summit)
Poznatky z právě ukončené sezóny 2021, stejně jako příprava na příští sezónu v roce 2022, to by měly být předmětem celorepublikového semináře.

V tuto chvíli se seminář pro sto a více osob obtížně plánuje. Řešením může být varianta pro menší počet účastníků, ve více termínech a může se dodržet systém Čechy/Morava. Tato varianta je pro organizátory časově náročná, ale pokud by se mělo začít soutěžit v jarních měsících, pak je nezbytná. Termíny, které budou zapsány do kalendáře jsou dva:
– 05.12.2021 Chotěboř
– 30.01.2022 Olomouc

Výzva! Kluby, které si hodlají poměřit síly v mažoretkovém sportu a v následující sezóně startovat v některém z kvalifikačních kol pro Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, je summit důležitým krokem a vhodnou příležitostí k seznámení se s předpisy a novým kolektivem. 

 

Vzdělávání v pohybové průpravě je ve dvou rovinách
1) Pro pokročilé
Školení v oblasti baletních a gymnastických prvků pro pokročilé je připraveno v sérii tři víkendů:
– 09.01.2022
– 16.01.2022
– 23.01.2022
Vždy v čase dopoledne 09-12 h a odpoledne 13:30-16:30 h

Školení je rozděleno
– na oblast baletní (taneční) s lektorkou paní Lucii Martinákovou (celkem 9 hodin)
– na oblast gymnastickou s lektorkou paní Eliškou Materovou (celkem 9 hodin)

Školení je určeno jako navazující a pokračující pro absolventy jednodenních kurzů pohybové průpravy z let 2014-2019, ale i pro další zájemce i z řad rozhodčích (není určeno začátečníkům). Uchazeči, kteří si vezmou pro praktický nácvik své asistentky (mažoretky) pak musí být jejich minimální věková hranice12 let. Místo konání: ZUŠ Žerotín, ulice Kavaleristů 6, Olomouc

Počet účastníků je omezený, minimální počet pro otevření kurzu je 12 osob, maximální počet je 18 osob. Kurzovné (za celý turnus, 3 dny): 2 250 Kč/ osoba, pro členy klubů aktivních v QScore 1 500 Kč/osoba

Termín ukončení přihlášek: 21. 12. 2021
Za organizaci školení na místě odpovídá Milan Ludvík (dotazy možné na tel. 731108653). 

2) Pro začátečníky
Jednodenní školení v oblasti tanečních, baletních i gymnastických prvků pro mažoretky, asistenty, instruktory a další, kteří si potřebují osvojit základy mažoretkového sportu, je připraveno
15.01.2022, v čase od 09-12 h a odpoledne 13:00 h – 16:00 h

Místo konání: ZUŠ Žerotín, ulice Kavaleristů 6, Olomouc
Kurzovné 750 Kč/osoba, pro členy klubů aktivních v QScore 500 Kč/osoba

Pokud by kovidová opatření nebo jiné události znemožnily konání kurzů, budeme jednat o náhradních termínech. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu a Nesletteru.

Do plánu školení můžeme zařadit i další kurzy, jako je práce s náčiním nebo z oblasti psychologie, sportovního tréninku, kineziologie…, záleží na poptávce, očekáváme vaše podněty.

 

Přestupy (od nového roku se zpoplatňují)
Znovu připomínáme článek z minulého čísla newsletteru.

Při aktualizaci databáze v části Přehledy – Členové klubů, aplikace znovu nahlásila shodná jména. Částečně jde o náhodnou shodu jmen, ale ještě se objevila stejná jména ve dvou (i více) klubech, kde je zřejmé, že jde o jedno jméno, ale vede jej více klubů, není vyřízený přestup (nelze řešit jen přesunutím do archivu). Přestupy mezi kluby se budou od příští sezóny zpoplatňovat, do konce roku lze však tuto věc napravit.

Pokud máte členky, o kterých víte, že k vám přestoupily, ověřte prostřednictvím vyhledavače. V soutěžním řádu je postup (návod).

Vychytávka! Pokud nelze zadat do databáze (do vašeho seznamu) nové jméno, znamená to, že už v databázi je. Použijte vyhledavač a pokračujte dle návodu v soutěžním řádu.

O přestup žádá vždy kmenový (původní) klub, bez tohoto kroku nebude přestup v databázi přepsán.

 

Spotify
Vysílání bude v následujícím období pokračovat. Ve střižně už čekají další díly.

Redakce čeká na vaše ohlasy a také na podněty, koho byste rádi slyšeli, na jaké téma se zaměřit, což můžete zasílat na e-mail info@majoretsport.cz

 

Dotazy
Na titulní straně je umístěna rubrika DOTAZOVNA, je přístupná všem, odpovědi na dotazy se pak nemusí opakovat.

 

DOTACE – NEPŘEHLÉDNĚTE!
Výzva Můj klub 2022, ukončení žádostí již tento měsíc!
ALOKACE: 1 600 mil. Kč
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30. 11. 2021 do 12:00 hod

 

Přejít nahoru