ČFMS Newsletter V.

SOUTĚŽNÍ KALENDÁŘ – kvalifikace

Přihlašování do čtyřech kvalifikačních kol je v aplikaci QScore otevřeno
QScore, postupy jak v aplikaci pracovat naleznete -> ZDE

 

1. krokem je aktualizovat (editovat) ve QScore údaje o klubu → Přehledy → Kluby → editovat. Do kolonky „Pár slov o klubu“ doplňte alespoň datum založení klubu, respektive datum, kdy byla organizace zaregistrována soudem. Vhodné je přidat aktuální telefonní čísla.

 

2. krokem je aktualizovat (editovat) seznam členů → Přehledy → Členové klubů → Přidat člena nebo u změn editovat nebo dát do archivu. Nikoho nemazat!

 

Přestupy členů mezi kluby se volnou formou odesílají správci aplikace david.serafin@seznam.cz: Uvede se stávající klub, jméno a příjmení a klub nový. Tuto informaci by měl zasílat původní klub po vyřízení pohledávek a závazků, včetně kostýmů. Pokud se přestup v aplikaci neprovede mohou takoví soutěží být zapsáni pouze jako hostující.

 

V rámci zachování dobrých mravů je nutná komunikace jak ze strany členů klubů, tak jejich rodičů a v neposlední řadě vedoucích. Je smutné, když se kluby o již vytrénované členy přetahují nebo se vedoucí dozví o působení člena v jiné organizaci jako poslední. Vše je o vzájemném a korektním jednání.

 

Kluby, které na MČR ještě nestartovaly, požádají o přidělení „indetifikátora“ pro vstup do aplikace prostřednictvím webových stránek -> ZDE

 

 

SOUTĚŽNÍ KALENDÁŘ
Sestavování kalendáře v náhradních termínech není snadné, je nouze o volné termíny sportovních hal. Zmeškáno mají všichni a po uvolnění vládních opatření potřebují stejně jako my i ostatní dohnat ze zmeškaného maximum. V halách se dává přednost těm sportům, které se k hale váží celoročně, a tak nastává při sjednávání termínu „možná“. Přesto jsou všechna kola MČR sjednána, na kalendáři spolupracovali pořadatelé z jarního kalendáře a přihlásili se i další zájemci, všem děkujeme.

 

CHOTĚBOŘ – je bez pochodového defilé, to lze přihlásit do Stochova nebo Hradce nad Moravicí.
BĚLOTÍN – je jen pro malé formace, důvodem jsou prostorové podmínky. Proto také byl zařazen hned jako první kvalifikace, skupiny tak mají ještě chvíli pro trénink. Tělocvična vyhovuje více pro pohárové soutěže, ale ta se letos konat nebude. Dle ohlasů, že v srpnu je na soutěže ještě brzy a posunout kvalifikace na konec září by nebylo po loňské zkušenosti vhodné. Od pohárové soutěže se tedy upustilo a do Bělotína se zařadilo kvalifikační kolo v omezeném režimu a tím se nepřetržitá řada soutěžení od roku 2003 udrží.

 

Po naplnění kapacity daného kola se přihlašování může zavřít a pro dané místo se vyhlásí – STOP STAV. V takovém případě se již do aplikace na daný termín nedostanete a nemůžete tak provádět změny; ty zasíláte na mail: qscore@majoretsport.cz

 

V případě celkového vyššího počtu formací, než je kapacita čtyř hal, je jako rezerva neděle 12.09. a neděle 26.09.; pokud to bude situace vyžadovat, další kvalifikační kolo doplníme, pokud možno v tom regionu, kde by bylo více formací.

 

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky se doposud odvíjely z počtu přihlášených formací. Tento model byl zaveden v dávné minulosti a stal se tradicí. Dokud vyhovoval, nebyl důvod k jeho změně. Po situaci, která nastala s pandemií a vyskytly se nejasnosti mezi definici registrace a startovného, se od letošní sezóny registrační poplatky mění. Roční registrace již na počtu přihlašovaných formací závislá není, skládá se z paušální částky, další výše dle počtu členů rozlišuje velikost klubu:

 

1) registrační roční paušál za tým (klub) 3 000 Kč (pro všechny stejná výše) + za každého člena včetně členů povinných 200 Kč
2) pokud klub neuhradí poplatek dle bodu 1), může startovat, ale jako evidovaný člen, bez možnosti postupu na vyšší a mezinárodní soutěže, a hradí pouze startovné.

 

 

STARTOVNÉ
Startovné se pro skupiny snižuje. Malé formace zůstávají ve stejné výši. Startovné je v MČR v každém kole ve stejné výši:
1) malá formace (soutěžní čas max. 1,5 min) 500 Kč
2) skupiny (soutěžní čas max. 3 min.) 1 000 Kč

 

 

Dotazy nejen k MČR zasílejte na: info@majoretsport.cz | majoretsport@centrum.cz
Odpověď na svůj dotaz můžete najít také v DOTAZOVNĚ

 

 

Přejít nahoru