ČFMS Newsletter VIII.

MČR 2021 – on-line vysílání již tuto sobotu 2.10.2021.

Přenos z finálových kol bude možné sledovat prostřednictvím www.majoretsport.cz (na titulní stránce / homepage), jako v předešlých letech, a to z finálových kol (Radotín, Ostrava) a z MS Praha

Přímý přenos z MS na ČT sport, je stanoven na sobotu, 23. října, od 16:00 -17:30 h, snad to vyjde.


Kvalifikační kola ukončena
Do kvalifikačních kol bylo přihlášeno celkem 553 formací, po změnách odhlášky/dodatečné přihlášky bylo ohodnoceno 549 formací (Bělotín 69, Hradec nad Moravicí 163, Stochov 136, Chotěboř 171)

Poděkování
Děkujeme vedení obce Bělotín, vedení města Hradec nad Moravicí, města Stochov a města Chotěboř za podporu mažoretkového sportu a děkujeme organizátorům a klubům Charlie Hradec n. M., Květinky Kladno a Junior Bella Chotěboř za přijetí a vstřícnost.

K postupům
Formacím, které se kvalifikovaly, může být mimo postupy do semifinále nebo finále udělena i „zelená karta“. Méně naplněné disciplíny, které by z finále (pro zachování počtu alespoň pěti formací v jedné disciplíně nebo věkové kategorii), postoupily všechny, dostaly přímý postup na MS nebo SMC. Tímto gestem se uvolnila místa dle celorepublikových výsledků a mohly tak být uděleny další postupy, viz startovní listiny Radotín A, B a Ostrava A – kalendář / postupy.

Přímé postupy na MS/SMC do Prahy (nebudou na startovních listinách Radotín nebo Ostrava)
– POM KADET STAGE (3)
– POM KADET MINI (5)
– POM JUNIOR STAGE (2)
– MIX KADET MINI (5)
– MIX JUNIOR MINI (3)
– MIX SENIOR MINI (5)
– MIX SENIOR DUO-TRIO (6)
– FLAG SENIOR MINI (4)
– 2 BATON SENIOR MINI (4)
– POCHODOVÉ DEFILÉ (2)
– DISCIPLÍNA KLASIK (2)
– MACE (1)

Další„zelené karty“ pro formace
– Sólo 2baton junior-Darina Urbaniecova (první pod čarou)
– Sólo 2baton senior-Vendula Stolarikova (druhé místo pod čarou)
Soutěžní řád připouští, že zelené karty mohou být uděleny do vyšších kol soutěžícím pořadatelského města

Časová indispozice mezi kvalifikačními a finálovými koly
Plně chápeme starosti vedoucích klubů s organizací výprav na finále, ale i náš štáb měl pro vyhodnocení kvalifikací a udělení postupů časovou tíseň. Pracoval pod tlakem a ten se zvyšuje o neustále dotazy na to, co by bez zdržování mohlo být o několik hodin dříve zveřejněno. Tlak způsobuje stres a pak se snadno může něco přehlédnout.

Je nutné si uvědomit několik věcí, a to že soutěžní ročník
– musí být vyhlášen dopředu, kdy je mnohé zcela neznámé
– byl odstartován po dlouhé době nečinnosti, průběžný počet přihlášek se měnil jen pozvolna (ještě v polovině srpna nedosáhl na tři sta formací)
– se konal za mimořádných opatření, v mimořádných termínech (řádné byly zastaveny)
– se musí konat po proškolení hodnotitelů, štábů, musí se aktivovat aplikace a aktualizovat pravidla a předpisy

Sestavit nový kalendář si vyžaduje volnou kapacitu sportovních hal, nelze si vybírat, kalendář se volným termínům musí přizpůsobit. Také závisí na možnosti dosažení dotací. Nebylo ani jisté, že soutěž bude ve všech avízovaných kolech naplněna, zda se nebudou zase rušit nebo zda pronajímatel neustoupí ve prospěch akce jiného sportu, jak bylo avizováno v Ostravě (tenis).

Postřehy z kvalifikačních kol
Mezi časté chyby, za které se udělují srážky, ale dá se na nich ještě zapracovat a do dalších kol (i příští sezóny) je eliminovat, patří:
1) Špatně provedená stop figura, srážka 0,2 bodu
– soutěžící neustojí těžkou pózu
– po skončení hudby ihned odchází (stačí napočítat alespoň do čtyř)
– po skončení hudby je náčiní stále v pohybu

2) Neúplný kostým, neukončení kostýmu lodičkou nebo její aplikací, srážka 0,3 bodu
– je vyžadována na hlavě čepička, či její imitace (aplikace, čelenka, květina, baret, kšilt, klobouček apod.), zakončení kostýmu musí být jasně viditelné z čelního pohledu na mažoretku

3) Chybějící povinný prvek, srážka 0,5 bodu
– povinné prvky jsou vypsány v pravidlech pro disciplíny dle druhu náčiní a dle velikosti (skupina, malá formace)

4) V choreografické kompozici s náčiním BAT, MACE, FLAG musí být zařazena sekvence taktů s klasickým mažoretkovým krokem, minimální délka je 1 takt (4/4), tj. 4 pochodové kroky.

5) Nízká pestrost a rozmanitost prvků, manipulací, monotónní náčiní (točení, výhozy, přehozy, výměny náčiní), nejčastěji chyběly výměny náčiní – přehozy u baton byly krátké, do dvou metrů, musí být i nad dva metry

6) U disciplíny pom-pom byla častá chyba nízká úroveň práce s náčiním (nestačí pomy pouze držet, musí se s nimi pracovat)

Aplikace QScore
Při aktualizaci databáze v části Přehledy – Členové klubů, aplikace znovu nahlásila shodná jména. Částečně jde o náhodnou shodu jmen, ale ještě se objevila stejná jména ve dvou (i více) klubech, kde je zřejmé, že jde o jedno jméno, ale vede jej více klubů, není vyřízený přestup (nelze řešit jen přesunutím do archivu). Přestupy mezi kluby se budou od příští sezóny zpoplatňovat, do konce roku lze však tuto věc napravit.

Pokud máte členky, o kterých víte, že k vám přestoupily, ověřte prostřednictvím vyhledavače. V soutěžním řádu je postup, jak pokračovat.

Pro příště: pokud nelze zadat v databázi do vašeho seznamu nové jméno, znamená to, že už v databázi je. Použijte vyhledavač a pokračujte dle soutěžního řádu.

Upozornění – Aplikace se pravidelně uzavírá vždy v průběhu předešlého dne před soutěží (soutěž v sobotu, uzavírá se v pátek), znovu je pak spuštěna následující den po soutěži. Pokud v tuto dobu v aplikaci zadáváte data, neuloží se.

 

Seriál Mažoretky
Ukázku z natáčení prvního dílu ve slunné Itálii mohli sledovat účastníci soutěže v Chotěboři. „Jsme na samém začátku, ale na prvních dílech už pracujeme a kdo se přihlásil do naší databáze a obává se, že nebyl vybrán, ať vydrží, plánujeme 100 dílů“ řekl Roman Florián, autor projektu a režisér

Spotify
Rozhovory můžete poslouchat z tohoto odkazu – SPOTIFY
Ve střižně už čekají další a redakce čeká na vaše ohlasy a také na podněty, koho byste rádi slyšeli.

Dotazy
Případné dotazy k MČR, organizaci, pravidlům apod., podávejte prostřednictvím https://majoretsport.cz/
Na titulní straně je umístěna rubrika DOTAZOVNA, je přístupná všem, dotazy se pak nemusí opakovat.

Přejít nahoru