ČFMS Newsletter XV.

Aktuální soutěžní kalendář

4. – 5. 5. Grand Prix Majorettes Sport Moscow, Russia
11. 6. Memorial J. Necid Karviná, Czech
22. 6. European Majorettes Cup Novigrad, Croatia
23. – 25. 6. European Championship Majorettes Sport Novigrad, Croatia
25. 8. World Majorettes Cup Praque, Czech
26. – 27. 8. World Championship Majorettes Sport Praque, Czech
Přímý přenos z Mistrovství světa je zařazen do vysílání dne 26. 8.2022, od 17:00.

 

– – – – – – – – – – – 

Pohárové soutěže
20. 3. Novopacký pohár
26. 3. Bělotínský pohár

 

– – – – – – – – – – – 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Kvalifikační kola (postupně se vyhotovují startovní listiny, sledujte, případné změny napište)
9. 4. Znojmo
10. 4. Ostrava, zde není vhodný prostor pro pochodové defilé, přihlašování ještě otevřeno
23. 4. Hradec nad Moravicí
24. 4. Hradec nad Moravicí
30. 4. Radotín
1. 5. Radotín/9, zde je volná kapacita
7. 5. Stochov
8. 5. Stochov

Semifinále
14.05. Nová Paka

 

Finálová kola
21. – 22. 5. Chotěboř, baton A
28. – 29. 5. Hranice, pom-pom A i B, mix, flag 
4. 6. Hranice, baton B

 

Případné doplnění kalendáře nebo změny opětovně zveřejníme

 

– – – – – – – – – – – 

Slučování disciplín
Pokud dojde v soutěži ke slučování disciplín nebo věkových kategorií, platí:
– rozhodčí hodnotí danou soutěžní formaci, bez ohledu na sloučenou disciplínu
– mladší, kteří jsou zařazeni do starší kategorie dostávají bodovou bonifikaci (zadává se jako poslední, na průběžných výsledcích, pokud jsou, nemusí být zřejmá)
– mladší věková kategorie, např. kadetky sloučené s juniorkami, nemusí mít povinnou výši podpatků, platí pro ně výše své věkové kategorie

 

Při slučování se vychází z celkového počtu přihlášených formací, a vychází to takto:
2 bat jun duo-trios 2 bat sen duo-trio
bat cad march → s bat jun march
flag cad solo → s flag jun solo
flag cad mini → s bat cad mini
flag jun duo-trio → s flag sen duo-trio
flag jun mini → s flag sen mini
mix cad stage, 4 starty → ponechat (skupiny)
mix jun stage (2 starty) → s pom jun stage
pom sen march → s pom sen stage

 

Nelze sloučit (zatím, ukončení přihlášek je až 19.03.)
Classic (kad 1x, jun 1x, sen 2x)
MACE JUN solo
MACE SEN solo

 

Po kvalifikačním kole zůstanou takové formace bez postupu, ale v případě naplnění těchto disciplín zahraničními závodnicemi na EMC anebo WMC bude start umožněn; jedná se pak o přímý postup (ovšem jen v případě naplnění disciplíny)

 

– – – – – – – – – – – 

Duplicity jmen
Dnem 17. 2. byly zapracovány poslední duplicity, tak snad máme alespoň pro ČR „uklizeno“.

 

Na odstranění duplicit se pracovalo průběžně, na podzim minulého roku jich bylo vygenerováno ještě 235, začátkem února už jen dvacet, které chtěly blíže prozkoumat. Práci ztěžovala nepřesní data narození (01.01.). Mezi duplicitními jmény zůstala jen opravdu jména shodná, je docela zajímavé, že tvoří několik desítek. Zdálo by se, když stejné jméno např. v klubu v Kopřivnici figuruje v pražském klubu, že jde o shodu jmen, ale omyl, šlo o dvojitý zápis stejné osoby, závodnice se přestěhovala. Takových případů bylo víc. Nejvíce dvojitých zápisů vzniklo tím, že klub přestal být aktivní, závodnice přešly jinam, výjimkou nebyly ani trojité zápisy.

 

Takový „úklid“ je v praxi důležitý, seznam je důvěryhodný, nikdo není zapsaný 2x, každá osoba i osoba vedená v archívu je jedinečná s rozlišovacím údajem, kterým je datum narození (pro GDPR je to méně citlivý údaj než rodné číslo). Takovou jedinečnost oceníme i v momentě, kdy bude spuštěn další modul aplikace pro vyhledávání historie závodnic i prostřednictvím webu, což určitě přivítají nejen samy závodnice, ale údaje budou důležité třeba pro sportovní komentátory při sportovních přenosech.

Dotaz, jak je možné, že naše bývalá závodnice je aktivní v jiném klubu, ale přes náš klub to nešlo? 
Odpověď: tento ojedinělý případ jsme dohledali, stalo se to u programátora přehlédnutím, omlouváme se. Závodnice už nebyla v mateřském klubu aktivní, tak ji přeřadil dle posledního data do klubu, kde byla vykazována aktivita (starty v soutěžích).

 

– – – – – – – – – – – 

Nepřesná data narození
Zatím není úplně dořešeno upřesnění dat narození závodnic (z xxx.01.01.), nezbývá jich sice k upřesnění už mnoho, ale ještě jsou. V této věci byly znovu obeslány kluby, kterých se to týká, ale asi s doháněním dlouhé tréninkové pauzy se administrativa zpomalila.

 

Nespravit data by bylo škoda, protože se mimo jiné dají přes datum odhalit duplikace, což je důležité i do budoucna.

Tak se zkuste s tímto vypořádat, protože se bude zanedlouho 
– znovu dokládat základna mažoretkového sportu
– startovat v kvalifikačních kolech
– spouštět nový modul pro vyhledávání aktivity závodnic

 

– – – – – – – – – – – 

Soutěžní řád a ústřední propozice (dále jen řád)
Řád se nemění, obsahově je zachován, v některých bodech reaguje na poznatky z předešlých dvou soutěžních sezón, které byly omezeny pandemii. Že se poznatky do řádu každoročně zapracovávají je po léta obvyklé. Pro rychlejší orientaci byla některá ustanovení upravená i redukovaná, především v těch částech, které se opakovaly.

 

Aktualizovaný řád je připravený a bude zveřejněný na webu nejpozději k 1. 3. 2022

 

– – – – – – – – – – – 

Výkonnostní třídy
Za zmínku stojí doplněná formulace dělení do výkonnostních tříd na A a B po kvalifikačních kolech (z celorepublikových výsledků). V minulé sezóně si tento model našel své příznivce i odpůrce. Hodnocení efektu by bylo předčasné, v kvalifikačních kolech bylo ohodnoceno sice více jak 500 formací. Mnohé postupy nebyly využity, odhlašování se konalo ještě v soutěžní dny před zahájením i v průběhu dne, důvodem byly karantény, zdravotní indispozice. Hledat v tom záměr, že bývalé závodnice ze třídy B nechtěly soutěžit se soupeřkami ve třídě A a naopak, to by byly jen spekulace. Naopak, nový model naznačuje, že žádný dobrý výkon nezůstane „doma“. Komu se předvedení sestavy nepovede, tak se může přihlásit do další soutěže, ze které může postoupit. 

 

Výhodou struktury je, že některé disciplíny jsou určeny jen pro danou výkonnostní třídu. 

 

– – – – – – – – – – – 

Poplatky
Zavedené registrační (roční) poplatky ve výši paušálu za skupinu a dle počtu členů klubu zůstává. Dříve se registrace hradily dle počtu přihlášených formací. Nový způsob má více donutit kluby pracovat s registry členů; nejen přidávat nové, ale i převádět do archivu členy neaktivní. Průběžný počet osob v mažoretkovému sportu je tak neustále aktuální, ale i transparentní.

 

Aktuální členská základna každého klubu je důležitá i pro přestupy mezi kluby, stav vedeného člena aktivní/archiv je pak důležitý pro stanovení výše částky za „výchovné“.

 

Při nejasnostech se pak lehce dohledá přehled aktivních členů, za které klub uhradil roční poplatek (na přehledu je datum pořízení).

 

– – – – – – – – – – – 

Hudba k soutěžním sestavám

Nahrávání hudby do aplikace je beze změn, označení skladby je nutné uvést dle sportovní kategorie:
– sóla, dua a tria se jmény (alespoň jedno), např. baton senior duo-trio, Beata Nebeátová
– mini a skupiny s názvem skladby, např. pom senior mini, All Days

Hudba se nahrává současně s přihláškami nebo ve startovních listinách.

 

Dotaz, zda by šlo „překlopit“ do vyšších kol formace i se zadanou hudbou (aby se nemusela hudba znovu přidávat v dalším kole)

Odpověď: ano, byla to původní varianta, se kterou vedoucí nesouhlasily, protože se obávaly, že by si nemohly po kvalifikaci doprovodné hudby upravovat. Po úpravě aplikace bude program fungovat tak, že se hudby „překlopí“ a kdo bude potřebovat změnu, tak si původní nahrávku smaže a hudbu nahraje ve startovací listině znovu

 

– – – – – – – – – – – 

Přestupy
Na summitu vyvolaly přestupy hojnou diskuzi, nejednotnost byla ve stanovení „výchovného“

„Úklidem“ přestupů se po této akci mohou přestupová pravidla doladit a zveřejnit, včetně podmínek pro stanovení „výchovného“, a také sankce za případné porušování, aby se omezily některé nešvary, jako např. vznik nových duplicit.

Tato pravidla budou součástí Soutěžní řádu a ústředních propozic. Pravidla nejsou dogma, mohou se měnit a upravovat dle vývoje a praktických poznatků. Důležití bude napomáhat rozvoji výkonnosti, hájit zájmy závodnic a současně brát ohled na dosavadní (mateřské kluby). Je i možné, že v budoucnu budou pravidla ještě obsáhlejší a že se vytvoří samostatný přestupní řád. Ve sportovním světě jsou přestupy téměř běžnou záležitostí, ovšem mažoretkový sport ještě zdaleka nepatří mezi sto a více leté sporty a zkušenosti sbírá a aplikuje dle vývoje. Poptávka po závodnicích roste se zvyšující se výkonnostní úrovni. Vychovat závodníci už dávno není přijít do tělocvičny, rozdat hůlky, pustit hudbu a holky jdeme, levá dva. Přestup není jen záležitosti závodnice, ale také zákonných zástupců. Z praxe víme, že mnohdy stačí jen změna kamarádky a tím hned i klubu…

 

Dotaz, je možný přesah věku u mini formací?
Odpověď: Není, v pravidlech je uvedeno, že věk u malých formací sólo, duo-trio a mini musí u všech soutěžících odpovídat dané věkové kategorii. Pokud věk soutěžících u formací (sólo, duo-trio, mini) neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách)

Pozn.: S ohledem na vzrůstající zájem ze strany klubů a trenérů, byla zavedena od soutěžní sezóny (s platností od 1.1.2021) možnost u mini formací (tj. 4-7 soutěžící) jedna náhradnice. Nasazení náhradnice se hlásí na vyplněném formuláři „Čestné prohlášení“ (je v příloze soutěžního řádu). Náhradnici je možné využít v případě indispozice soutěžící, která startovala v předchozím kole soutěže. Při postupu do dalších kol je možné opět startovat jak v původní, tak změněné sestavě.

 

Dotazy můžete průběžně zasílat, předejde se tak zbytečným chybám, a to nejlépe přímo do „dotazovny“ umístěné na hlavní stránce www.majoretsport.cz, odpovědi jsou tak k dispozici všem.

 

– – – – – – – – – – – 

Kdo dočetl Newsletter až sem, může tipovat
Kolik diváků sledovalo přímý přenos v mažoretkovém sportu, ze sportovní haly Královka, v roce 2021
– alespoň 3 minuty, tip ……
– až do konce, tip ………….

 

Vylosovaní výherci obdrží sadu pamětních medailí z této soutěže.
Své tipy sdílejte u příspěvku na Facebooku nebo Instagramu.

 

Přejít nahoru