ČFMS Newsletter XXIV.

Z listopadového summitu

Program summitu byl proložen dotazy, diskuznímu příspěvky, poprvé i losováním. Zatímco v minulých letech byly jmenovány kluby „nej“, letos tomu bylo trochu jinak. V ohlédnutí za sezónou 2022 byly kluby losovány.

Podnět na změnu byl vyslyšen, přesto, že nepadl návrh, jak ocenit i ty, kteří s ohledem na velikost klubu nemohou na „nej“ dosáhnout. Do losování byly zařazeny všechny kluby 29. ročníku Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

Na rozjezd se vylosovalo šest klubů (šest se vyhlašuje na soutěžích). Pokud nikdo z vylosovaného klubu na summitu nebyl, losovalo se znovu. Vylosovaná „šestka“:
– Mažoretky Severovýchod Zábřeh
– Koloseum Dance Team Štěnovice
– MiKaDo Karviná
– Gina Brodek u Přerova
– Dračice Bystřice
– Grace Brno

Do dalšího losování, byla zařazena pořadová čísla dle prezenční listiny, celkem 102. Pokud vylosovaný už přítomen nebyl, losovalo se znovu, cenu si odnesli:
– Černá Hana, Elité Ostrava
– Drzewianá Ilona, Elements TJ Sokol Petřvald
– Duda Jiří, AMA Opava
– Janková Klára, MK Ballerisimo Hlučín
– Josefi René, Elements ZJ Sokol Petřvald
– Krečmerová Eva, Juventus Karviná
– Ondráčková Lenka, Bella junior Chotěboř
– Poláková Michaela, Michelle Karviná
– Roganská Lea, Lassies Brno
– Sedlářová Lenka, Lexy Kroměříž
– Stříbrská Ivana, Bailar Praha – Petrovice
– Valentová Bronislava, Fantasy Přerov

Jednou z cen byla Foto publikace z MS
Publikace obsahuje asi 200 fotografií, které náhodně vybral a poskytl fotoateliér Mijoka s.r.o. Je to zajímavý počin, publikaci lze sestavit různě, možná by se dalo zapracovat i na počtu zveřejněných snímků. Pokud se publikace líbila a obdržíme nějakou zpětnou vazbu, pak můžeme nejen pokračovat, ale především pracovat na obsahu.

Aktualizace soutěžních pravidel
Bodová hranice věku u sólových formací seniorek s hůlkou a třásněmi, stejně jako rozdělení disciplíny „klasik“ a „drums“, byly zveřejněny v předešlém vydání. V reakci na moderní trendy a vývoj, kdy se zvyšuje kvalitativní výkonnost mažoretkového sportu, se pravidla přizpůsobují vývoji v oblasti B – pohybová technika a v oblasti C – práce s náčiním.

Veškeré aktualizace jsou v pravidlech vyznačeny barevným podkladem. 
Aktualizovaná pravidla si můžete stáhnout ZDE

Anketa o slučování disciplín
Výsledky ankety v názorech na slučování formací, která byla zveřejněné na webu v květnu a ukončená v říjnu, jsou celkem jednoznačné:
– varianta I, slučovat do min. počtu pěti formací 50 ANO / 15 NE
– varianta II, nevyhlašovat formace málo naplněné 53 NE / 8 ANO,
– varianta III, jiné podněty 6 podnětů
– varianta IV, kluby se přizpůsobí 54 NE / 5 ANO.

 

Absolutní většina respondentů hlasovala pro variantu naplnění disciplíny do počtu nejméně pěti formací, což je současný stav a je uveden v soutěžním řádu. O případné změně, že by si klub sám vybral, kam formací zařadí v případě malého počtu přihlášek bylo jednoznačně hlasováno, že ne. O dalších podnětech podrobněji na webových stránkách

 

Školení, semináře 2023
V kalendáři akcí jsou zapsána následující školení:
– 07.01. pohybová průprava + hůlka, Hradec Králové, lektoruje Anna Merenusová,  (asistovat budou úspěšné závodnice dle výběru lektorky)
– 24.09., 08.10. a 15.10. – třídenní navazující seminář pohybové průpravy pro pokročilé  (pro absolventy jednodenních školení), s lektorkami UP Olomouc
– 10. – 12.11. školení pro získání odbornosti instruktor mažoretek III. třídy, licence C

 

Jednodenní školení jsou v přípravě, budou zařazeny v termínech po ukončení sezóny, do kalendáře budou včas doplňovány.

 

Zvažuje se termín školení pro získání licence B, počet uchazečů v turnusu bude omezený, předběžné přihlášky pro průzkum zájmu můžete zasílat volnou formou na info@majoretsport.cz

 

Mažoretkový sport a Okresní sdružení ČUS
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se mohou ucházet o členství v ČUS po okresní linii, je to úplně něco jiného než žádosti a přijímání svazů do ČUS.

 

Informace, jak fungují okresní sdružení ČUS a co nabízí je na webu ZDE:

Sociální síť rozšířena o TikTok – Jsme tam! 
TIKTOK
– Tato síť je v „rukou“ jednotlivých týmů.
– Rozjezd na TikToku zahájil tým Hraběnky Kamenice.
– Následovat jej bude tým Dračice Bystřice.
Další týmy se o přihlašují přes dotazník ZDE
Nově otevřený profil, který budeme opět plnit a využívat pro potřeby týmů a federace.
Sledujte nás na sítích!

 

Databáze instruktorů
Tato byla zavedena jak pro instruktory, kteří mají časovou dispozici a mohou případně výpomoci v některém z klubů ve svém okolí, tak pro kluby, kteří takovou výpomoc hledají.

 

První dva zájemci s licenci C jsou již do databáze přihlášeni, svoji výpomoc vidí od příštího školního roku.

 

Soutěžní řád a ústřední propozice
Soutěžní řád a ústřední propozice v některých ustanoveních upravuje dle poznatků z uplynulé sezóny, zde je přehled:
Postupy z finálových kol
– Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, třída A = postupy na evropský a světový pohár, na ME a MS
– Mistrovství ČR mažoretek, třída B = možná účast v soutěžích typu GP, MJN, Back Together, při vysokém výkonu možný postup jako třída A

Nízká obsazenost disciplín (méně než 5 formací) z celkových přihlášek se může neobsazená disciplína nebo věková kategorie zrušit a soutěžícím umožněn start sloučením s obdobnou disciplínou nebo v jiné věkové kategorii

 

Účastnický poplatek (startovné) se hradí místnímu pořadateli v každém soutěžním kole, na základě vystavené faktury na účet nebo v hotovosti. Způsob platby a storno podmínky se uvádí v místních propozicích k dané soutěži:
– formace sólo, duo-trio 500 Kč
– formace mini 1000 Kč
– skupina 1 500 Kč

 

Vstup doprovodu (povinné osoby)
V ceně startovného je volný vstup pro závodnice (dle startovní listiny) a povinný doprovod, který uhradil registrační poplatek dle bodu 1), v počtu jeden doprovod na každých deset závodnic a započatou desítku, závodnice ve věkové kategorii little kadetky a kadetky dvě osoby na každých deset závodnic a započatou desítku

 

Další start
Závodnici, kteří nejsou se svým výkonem v kvalifikaci spokojeni (včetně instruktora) a mají za to, že soutěžní sestavu předvedou lépe, pak se mohou přihlásit do některého z následujících kvalifikačních kola za podmínky, že uhradí startovné (nový start). Do celorepublikových výsledků se započítává hodnocení výkonu z posledního startu.

 

Další postup nelze uskutečnit z posledního kvalifikačního kola

 

Obdobně mohou další start využít zdravotně indisponovaní závodníci, kteří na start nenastoupili a limit 5 minut vyčerpali. U těchto závodníků ovšem platí, že ve výjimečných případech může kvalifikační kolo nahradit MJN

 

Vyplněná čestná prohlášení se odevzdávají na stanovišti pro zpracování výsledků

Rovnost bodů, různé pořadí
Při rovnosti bodů má přednost (prioritu) v umístění vyšší ohodnocení dle následujících kritérií:
1. B Pohybová průprava
2. A Choreografie a kompozice
3. C Práce s náčiním
4. porotce A v oblasti B Pohybová průprava
5. porotce A v oblasti A Choreografie a kompozice
6. porotce A v oblasti C Práce s náčiním
7. porotce B v oblasti B Pohybová průprava
8. porotce B v oblasti A Choreografie a kompozice
9. porotce B v oblasti C Práce s náčiním
10. porotce C v oblasti B Pohybová průprava
11. porotce C v oblasti A Choreografie
12. porotce C v oblasti C Práce s náčiním
Pozn.: tři bodoví rozhodčí je dolní hranice jejich počtu

 

„Totálové“ hodnocení
Hodnocení dle jednotlivých oblastí v součtu (A choreografie, B pohybová průprava, C práce s náčiním) se zveřejňují v kalendáři akcí, vždy u místa konání

 

Přestupní řád
Do přestupního řádu jsou zapracovány připomínky, jako první vyplní přestupní lístek přestupující člen, předá mateřskému klubu, mateřský klub novému klubu a mateřský klub odešle ke správci aplikace

 

„Výchovné“ se sjednocuje pro všechny kluby platí stejná výše.

 

Přejít nahoru