IFMS – International Federation Majorettes Sport

Praha 2013-03-25

Vážení pořadatelé soutěží mažoretek a mažoretkového sportu

Mažoretkový sport, který se vyvíjí v České republice, byl z vnějšího pohledu hodnocen jako nezařazený, na pomezí sportu a kultury. Aby se stal více sportem a tím dosáhl na státní dotace, bylo nutné posílit jeho fungování nejen na národní ale i mezinárodní úrovni. Za tím účelem bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra, po projednání s Ministerstvem zahraničích věcí a dalšími věcně příslušnými orgány, povoleno zřízení mezinárodní nevládní organizace s názvem International Federation Majorettes Sport (IFMS). Současně se jmenované organizaci povolilo mít sídlo v Praze a vyvíjet činnost v České republice. Povolení bylo potvrzeno a IFMS je vedena v evidenci mezinárodních nevládních organizací a bylo ji předěleno IČ: 014 32 991
IFMS je od svého zápisu dne 18.02.2013 sportovní spolkovou institucí působící na území ČR a jiných států v souladu s jejich právním řádem, jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost. IFMS zastupuje české sportovní hnutí mažoretek v mezinárodních asociacích a náleží ji samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní sportovní reprezentace mažoretek na všech úrovních.
IFMS je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem soutěží mažoretkového sportu na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových i audiovizuálních práv i ostatních práv výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízených IFMS na území ČR.
Na základě výše uvedeného sdělení si Vás dovolujeme oslovit jako pořadatele soutěží nejen k respektování tohoto sdělení, ale pro splnění základního poslání a cíle činnosti IFMS, kterým je péče o všestranný rozvoj sportu mažoretek a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně, jak na mezinárodní úrovni tak na klubové a státní reprezentaci, k nabídce spolupráce.
Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.


Rozhodnutím Ministerstva vnitra č.j.: MV-96578-14/VS-2012 ze dne 29.01.2013 bylo podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, povoleno zřízení mezinárodní nevládní orgaizace  s názvem International Federation Majorettes Sport se sídlem U Výstavby 492/5, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy.
V evidenci mezinárodních nevládních organizací je International Federation Majorettes Sport vedena s datem vzniku 18.02.2013
Mezinárodní nevládní organizaci bylo přiděleno IČ: 014 32 991
Stanovy IFMS ke stažení Stanovy IFMS
Povolení ke zřízení IFMS ke stažení Rozhodnutí IFMS
Potvrzení o zapsání ke stažení Potvrzená IFMS

Informace převzaty za stránek IFMS Informace převzaty za stránek IFMS
Historie IFMS Historie IFMS


Jsme členem IFMS Hradec nad Moravicí

Cooperata Together IFMS

3 názory na “IFMS – International Federation Majorettes Sport”

  1. cma je zapsaný spolek, IFMS je registrováno v rejstříku mezinárodních organizací a je střešní organizací mažoretkového sportu

  2. cma je zapsaný spolek, IFMS je zaregistrována v rejstříku mezinárodních organizací , je střešní organizací mažoretkového sportu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru