K dodatečným a mimořádným postupům na ECH, WCH a další události

Dotazy na postupy do vyšších soutěží jsou stále živým tématem. Postupy z MČR jsou jasné, z výkonnostní třídy A se postupuje podle bodového ohodnocení a průměrné známky. Formace s nejvyššími bodyna startovních listinách mají přímý postup na WCH, další umístění za nimi mají postupy na ECH a podle výkonu pak dále ještě na Memoriál Jiřího Necida (MJN) nebo na Grand Prix v mažoretkovém sportu (GP). Pokud se formace s přímým postupem na WCH zúčastní ECH a počet bodů by nedosáhl na postupové místo, platí nominace z MČR. Postupy z MJN a GP se udělují podle nastavené průměrné známky z MČR.
Dodatečné postupy se mohou udělit formacím, které jsou za postupovými místy s malým bodovým rozdílem a formace z postupových míst nehodlají svou nominaci využít. Tuto skutečnost o nevyužití nominace však musí sdělit včas; na poslední chvíli ji následující formace z důvodu časových, tréninkových nebo finančních pak využít ani nemůže. Ve výjimečných a odůvodněných případech se mohou udělit postupy mimořádné.
Návrh na mimořádný postup na ECH 2017 obdržel klub Bohemia ZUŠ Přeštice. Tento klub se zúčastnil otevřené pohárové mezinárodní soutěže v Moskvě. Jako úspěšní reprezentanti si postupy na ECH zasloužili, stejně jako jejich vedoucí, paní Věra Sudková, jubilantka roku 2017. Bohemia ZUŠ Přeštice nabídku nevyužila a o postup děvčata usilovala na Memoriálu Jiřího Necida. Druhým návrhem bylo udělit mimořádný postup na ECH seniorkám Květinky Kladno s náčiním baton. Květinky si vybojovaly postup na ECH v Náchodě s třásněmi.Skupin ve věkové kategorii seniorky ubývá a podle přihlášek hrozilo, že tato věková kategorie nebude na ECH obsazena. Květinky Kladno jsou letitým příznivcem a pořadatelem některého z kol MČR ve Stochově a Kladně, mají těchto soutěží na kontě již 16. Paní Tůmové bylo v r. 2015 uděleno ocenění za rozvoj mažoretkového sportu.Tento mimořádný postup byl i vstřícným krokem pro uznání mnohaleté práce pro MČR.
Dodatečné i mimořádné postupy jsou oblast, pro kterou by se měly připravit ve vnitřních předpisech přesné definice a podmínky, za kterých lze o mimořádný postup také požádat ze strany soutěžících a zda těmto postupům věnovat větší publicitu, stejně jako dodatečným postupům, pokud se udělí.
Na ECH 2017 byly podány 2 protesty. Oba protesty byly zamítnuty, protože nesplňovaly podmínky jejich podání (nebyly podány v časovém limitu, dále je nutná finanční kauce). Protest je neplatný i v případě, že je podán po vyhlášení výsledků. Důvodem podání obou protestů bylo nedodržení věku soutěžících ve věkové kategorii grandsenior. Je důležité si uvědomit, že pokud platí výjimky nebo tolerance v národní soutěži (MČR), neplatí totéž na ECH nebo WCH, zde jsou podmínky pro všechny stejné. Národní soutěže mají svá specifika, která jsou podkladem pro další vývoj a rozvoj, mohou se předvádět nové prvky, disciplíny a hledá se pak způsob k jejich hodnocení a sjednocení v pravidlech pro mezinárodní soutěže.
Idea zavedení věkové kategorie grandsenior spočívala v nabídce možnosti pokračovat v soutěžení mažoretkám a příznivcům mažoretkového sportu po překročení věkového limitu 26 let. Pro tuto věkovou kategorii platí stejná pravidla, jako pro všechny ostatní, povinné prvky jsou stanoveny s nižší náročností a procentický věkový přesah je obráceně než u kadetek, juniorek, tzn., že se limituje počet mladších. Stanovení výše věku mladších, 26 let, bylo ostatně odsouhlaseno na celorepublikovém semináři a zohlednění ještě na 25 let bylo do soutěžního řádu zavedeno z důvodu, že v tomto věku soutěží mažoretky už jen výjimečně.
Na WCH 2017 jsou poprvé přihlášeni ve věkové kategorii grandsenior soutěžící z Kazachstánu. Uvidíme, čím nás tato skupina z Asie překvapí. Zajímavé je jejich věkové složení, limit mladších nevyužili a věkový průměr je 44 let.

WCH 2017 se koná pod záštitou MŠMT a Magistrátu hl. m. Prahy, který tuto akci finančně podpořil. Na podporu nemohla dosáhnout mezinárodní organizace, proto je místním pořadatelem Česká federace mažoretkového sportu. Za Magistrát hl. m. Prahy je delegován náměstek primátorky, Petr Dolínek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru