K hodnocení nejen ve finálových kolech

Ve finále MČR v mažoretkovém sportu jsou velice kvalitní výkony

Při vysoké úrovni a vyrovnanosti soutěžících není lehké posoudit každý detail, ale rozhodně není účelem někoho poškodit. Ve finále v Náchodě (třásně, mix, show majorettes, flag, 2BAT), shodně jako ve finále výkonnostní třídy B ve Valticích, byli nasazeni 4 bodoví rozhodčí, technický rozhodčí, pomocný technický rozhodčí (časomíra, pády) a hlavní rozhodčí. Při tomto počtu rozhodčích se při zpracování bodování škrtá nejvyšší a nejnižší známka v každé oblasti (choreografie, pohybová technika, práce s náčiním), tzn., že z 12 udělených známek se škrtá 6 známek a 6 známek se započítává (nejvyšší výsledná známka může být 60 bodů). Tento zavedený, léty ověřený a používaný model hodnocení napomáhá k objektivnosti výsledné známky; eliminuje možnost rozhodčího někomu vysokou známkou pomoci nebo naopak nižší známkou někoho poškodit. Rozhodčí hodnotí podle momentálního výkonu. Nad kterou chybou ještě v kvalifikaci přimhouří oči (o takových chybách rozhodčí informují, aby by se do dalšího kola mohly odstranit), to už ve finále neplatí. To může způsobit, že rozhodčí jsou ve finále přísnější. Nad rozhodčími je hlavní rozhodčí, jeho výsledky se nezapočítávají. Jeho hlavním úkolem není jen sledovat hodnocení a kontrolovat úplnost dat na odevzdaném hodnotícím formuláři, ale průběžně kontroluje, zda rozhodčí udělují bonifikace, zda je jejich individuální hodnocení v možném rozsahu, zadávání dat, vyjadřuje se k možnosti provedení opakovaného startu, komunikuje navenek jménem rozhodčích a rozhodčí komunikují jeho prostřednictvím. Spolupracuje na sestavení poroty, aby se rozhodčí během sezóny střídali a prolínali (aby nebyla sestavena porota zcela jiná). Jakékoliv informace, které o hodnocení podává jiná osoba než je osoba hlavního rozhodčího nebo jim pověřená osoba, jsou nezaručené a distancujeme se od nich.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru