Kvalifikace z pohledu rozhodčích

Sobotní, v pořadí čtvrtým kvalifikačním kolem pro Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, byla u 549 formací splněna podmínka soutěžního řádu, že soutěžní formace se musí do mistrovství kvalifikovat.

Přes všechny obtíže, které se musely překonávat, se do kvalifikací zapojilo 52 klubů napříč republikou a počet formací předčil očekávání; po loňské sezóně, která musela být ukončena pouze celorepublikovými výsledky a protahování opatření, které bránily k zahájení letošní sezóny, to způsobovalo ztrátu motivace.

I když je počet formací k prošlým těžkostem úctyhodný, na rozdělení do dvou výkonnostních tříd vzhledem k počtu disciplín a věkových kategorií nestačí (k rozdělení je třeba cca 1 000 formací).

Varianta zapsání formací na jednu startovní listinu, slučování disciplín nebo věkových kategorií a rozdělení do dvou výkonnostních třída až na základě udělených bodů, to jsou atributy, kterými lze zachovat statut soutěže.

V každém letošním kvalifikačním kole bylo co vidět a hodnotit a také nešlo přehlédnout, že letos soupeřky více sledovaly předváděné soutěžní sestavy. A to je nejlepší učebnice mažoretkového sportu a cesta k možnému zvyšování výkonnostní úrovně.

Mezi časté chyby, za které se udělují srážky, ale dá se ještě na nich zapracovat a do dalších kol je eliminovat, patří:
– Špatně provedená stop figura, srážka 0,2 bodu
— soutěžící neustojí těžkou pózu
—- po skončení hudby ihned odchází (stačí napočítat alespoň do čtyř)
—- po skončení hudby je náčiní stále v pohybu

 

– Neúplný kostým, neukončení kostýmu lodičkou nebo její aplikací, srážka 0,3 bodu

– Je vyžadována na hlavě čepička, či její imitace (aplikace, čelenka, květina, baret, kšilt, klobouček apod.), zakončení kostýmu musí být jasně viditelné z čelního pohledu na mažoretku

– Chybějící povinný prvek, srážka 0,5 bodu Povinné prvky jsou vypsány v pravidlech pro disciplíny dle druhu náčiní a dle velikosti (skupiny, malé formace)

 

– V choreografické kompozici s náčiním BAT, MACE, FLAG musí být zařazena sekvence taktů s klasickým mažoretkovým krokem, minimální délka je 1 takt (4/4), tj. 4 pochodové kroky.

 

– Nízká pestrost a rozmanitost prvků, manipulací, monotónní náčiní (točení, výhozy, přehozy, výměny náčiní), nejčastěji chyběly výměny náčiní – přehozy u baton

– U disciplíny pom pom byla častá chyba nízká úroveň práce s náčiním (nestačí pomy pouze držet, musí se s nimi pracovat)

 

Čekají nás finálová kola a pokud se nic nestane, zakončíme sezónu až v Praze.
Tak ať se nám to podaří!

 

Monika Bergerová, hlavní rozhodčí

Přejít nahoru