Kvalifikační kola jsou ukončena

Před pár dny byla ukončena kvalifikační kola, rozhodčí ohodnotili více než jeden tisíc sestav. Před zveřejněním celorepublikových výsledků mohli být soutěžící s vyšším počtem bodů v klidu, předběžné postupové hodnoty byly zveřejněny, postupy měli jisté. Ostatní netrpělivě očekávali, zda na ně postup ještě vyjde, či nikoliv.
Celkové hodnocení je předčasné, ale z dotazů a reakcí na hodnocení, lze již nyní usuzovat, že absence semifinálových kol některé soutěžící zaskočila. Přece jen kvóta postupů z kvalifikací do semifinále byla v minulých letech vysoká a větší selekce nastala až v semifinále. Soutěžící tak měli před finále čas pro vylepšení sestav a navíc také jejich práce byla znovu v semifinále ohodnocena rozhodčími. Letos je tomu jinak, selekce nastala již v kvalifikaci, což pro některé znamenalo, že na postupy nedosáhli, ačkoliv měli za to, že na postup mají a snadno jej dají a naopak, mnozí soutěžící svým výkonem překvapili i když až tak s postupem nepočítali. Mnozí si uvědomovali, že již v kvalifikaci mohou mnoho ztratit a odsunovali účast na pozdější termíny. Výsledkem bylo nenaplněné kolo v Hradci nad Moravicí a přeplněné kvalifikační kolo v Opavě. Přitom byli sami proti sobě; startovat v pozdních odpoledních hodinách, na plných startovkách, kdy tréma dělá své, i když program běžel „jako na drátkách“, klade na psychiku i těch nejsilnějších jedinců vysoké nároky.
Svádět neúspěch na rozhodčí je liché a odvolávat se na vlastní videonahrávky je zbytečné. Rozhodčí hodnotí momentální výkon, na bodovém formuláři nemají jména, pracují jen s čísly. Počet udělených bodů se zpracovává na PC a program je uzpůsoben tak, že při nasazení čtyř rozhodčích (tento počet byl ve všech kvalifikačních kolech), se škrtá nejvyšší a nejnižší známka v každé hodnocené oblasti. K bodovým rozhodčím jsou nasazeni rozhodčí techničtí. Jeden kontroluje počet provedených povinných prvků i počet provedených prvků podle levelů (tříd). Za provedený prvek se počítá prvek dokončený. Druhý technický zaznamenává počty pádů náčiní, přešlapy, měří čas … V porotě je nasazen ještě hlavní rozhodčí, který mimo jiné kontroluje úplnost průběžně odevzdaných formulářů (odevzdáním vyplněného formuláře končí rozhodčím hodnocení dané sestavy). Bodový rozhodčí možná rozhoduje subjektivně, objektivním se však hodnocení stává zpracováním bodových formulářů ode všech rozhodčích. Vyškrtáním známek se eliminuje možnost někomu ublížit nebo pomoci. Zveřejňování udělených bodů (i se škrtnutými známkami )na webu vede k další transparentnosti hodnocení a prestiži soutěže.
Neúspěch a jeho uznání, je možná obtížnější než stát na stupních vítězů. Nyní je důležité analyzovat si svůj výkon, srovnat se a „zamakat“. Nic není ztraceno, dveře zůstávají otevřené a to i pro ty, kteří neuspějí ve finále. Do konce května se dá ještě ledaco natrénovat. Utéct z boje lze také, ale nic to neřeší. Lepší je nechat emoce opadnout, zapracovat, vydržet a úspěch se dostaví. I ve sportu platí, co nás neporazí, to nás posílí. Soutěže podle soutěžního kalendáře jsou připraveny a řídí se výrokem p. Necida: „Jestli chcete, jsme tu pro vás, jestli nechcete, jedeme bez vás“.
Za všechny dotazy, které se týkaly vlastního hodnocení, děkujeme, pro nás jsou zpětnou vazbou k hodnocení. Snad jsme s odpovědí na nikoho nezapomněli. Přesto, že odpovídat nás časově zatěžuje, odpovídali jsme rádi, důležité je vše vysvětlit, aby nedocházelo k nedorozuměním. Ne vždy mohl být tazatel s odpovědí spokojen. Dotazy zasílaly i osoby, které nejsou účastníky soutěže, a to i bez vědomí vedoucího nebo trenéra. Aby nedocházelo k chaosu, je nutné ujednotit způsob „dotazovny“. V MENU je rubrika MČR a po jejím rozkliknutí je nabídka Pravidla a zde je pro dotazy následující pomůcka:
[vfb id=7]

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru