Listopadové licenční školení bylo ukončeno předáním osvědčení

Školení se konalo na Universitě Palackého v Olomouci, katedře sportu UP. Garantem přípravy učebního plánu a programu byl Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Pan Hůlka obsadil výuku profesně zdatnými odborníky – lektory UP. Kurz byl zakončen písemnou zkouškou formou testu a předáním osvědčení panem Karlem Hůlkou, za asistence paní Moniky Bergerové, hlavní rozhodčí, za přítomnosti Elišky Roubalové, lektorky a Marty Pavelkové. Listopadoví absolventi licenčního školení instruktorů mažoretek zvýšili počet proškolených vedoucích, trenérů a asistentů zainteresovaných v oblasti mažoretkového sportu.

Uchazeči se netajili tím, že to bylo po všech stránkách náročné jak svým obsahem, tak i rozsahem. Osoby, které pracují s dětmi, to však mají náročné i v praxi. Kombinace odborných znalostí s víceletou praxí je základem dosažení dobrých výsledků; jen tak mohou být zajištěny standardy kvalitního rozvoje mažoretkového sportu.
Další běh školení se připravuje na rok 2019, termín zatím stanovený není, je závislý na soutěžním kalendáři. Současně se připravují učební plány pro instruktory mažoretek II. třídy (tato osvědčení jsou nutná pro vystavení živnostenských listů).
Prioritou je školit uchazeče z řad aktivních účastníků v Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu; v programu školení jsou zakomponovány i přednášky z pravidel, stanov a dalších předpisů a oblastí České federace mažoretkového sportu z.s.

V Olomouci 11. 11. 2018
Marta Pavelková

INSTRUKTOŘI MAŽORETEK

Přejít nahoru