MČR 26. ročník, úvod

Milí kolegové, vážení příznivci mažoretkového sportu, rok zase utekl a 25. soutěžní sezóna se stala minulostí.
Přínosem hned v úvodu roku byla koordinační rada místních pořadatelů s dobrým zastoupením dotčených organizátorů. Že jsou pořadatelé jednotlivých kol dobrými posluchači bylo vidět již od prvních kvalifikačních kol. Pro kluby, které se staly pořadateli poprvé, byla koordinační porada zdrojem informací a praktických rad a místem pro vzájemné seznámení pořadatelů. Na pořadu byla i stránka ekonomická, zvýšily se finanční nároky: na ozvučení, nájemné, sjednocením podmínek pro soutěžící o instalaci plochy, živým vysíláním a dalšími výdaji. Počet skupin tvoří minoritní část (20 %) z celkového počtu formací zařazených do soutěže, převažují malé formace (80 %) s nižším startovným. Nezbytná je podpora z veřejných prostředků a příjem ze vstupného, ne vždy je tento příjem jistý. Pro udržení zájmu pořadatelů je nutné zabývat se výši startovného pro příští sezóny.
Vývoj a cesta k metám nejvyšším se neobejde bez soustavného a opakovaného vzdělávání. Semináře a školení, původně vedenými trenérkami z vlastních řad, se postupně nahradily lektory z universitních kateder pro tělesnou kulturu. V průběhu dvou let od zapsání odbornosti instruktor mažoretek ministerstvem, se dosáhlo na základní stupeň udělování této odbornosti trenérům, kteří vyhlášené semináře a školení absolvovali a splnili písemnou zkoušku formou testu. První turnus, ve kterém převažovali trenéři s víceletou praxí, byl časově náročný; semináře a školení se konaly v delších časových intervalech (v době po a před soutěžní sezónou). První absolventi obdrželi osvědčení (licence) instruktor mažoretek III. třídy v době konání mistrovství světa a tato událost byla poprvé zapsaná do historie vývoje mažoretkového sportu. Druhý, listopadový turnus, se již konal přímo v učebnách University Palackého v Olomouci, předepsané hodiny výuky byly vtěsnány do prodlouženého víkendu a počet licencovaných instruktorů vzrostl.
Uplatňování nabytého vzdělání se pozitivně odráží ve výkonnostní úrovni svěřenců. Jsou zřejmé pokroky v postupném vyrovnávání pohybové vyspělosti, kultury v choreografiích a rozmanitosti s práci s náčiním. Podíl na vyšší úrovni nese i zvyšující se počet soutěžních formací, zvyšuje se tak konkurence v porovnávání výkonů a komentované živé vysílání, které postupně definuje mažoretkový sport navenek.
Neopomenutelný podíl na průběhu a úrovni soutěže mělo pružné zpracování výsledků, zpestřené ohlašováním průběžných výsledků pro vybrané disciplíny skupin a sólových formací. Soutěže se svými standardy, účasti osobností veřejného života, rychlým zpracováním výsledků, komentovaným živým vysíláním, účasti turistického doprovodu a ostatních diváků, se dostává stále více do povědomí veřejnosti. Náročnost, jaká byla kladena na celou strukturu mažoretkového sportu, přinesla své ovoce, je co ukázat. V televizi byl odvysílán půlhodinový sestřih z finálových kol Karviné a Náchodu, na ČT sport. Stejný kanál, ČT sport, odvysílal v přímém přenosu část soutěže z mistrovství světa. Zpravodajsky byly záznamy v regionálních televizích.
Pochvala patří mažoretkám, které nás reprezentovaly na mezinárodních soutěžích v Bulharsku a Rusku. Jejich umístění na předních místech potvrdilo vyspělost ve vysoké úrovni mažoretkového sportu u nás.
Stěžejní úlohu zaujímají rozhodčí, pro kterou byli i v této sezóně opakovaně proškolováni, aby byli připraveni ohodnotit nové prvky, rozeznat úroveň a rozsah pohybové průpravy, trendy v choreografiích, eliminovat nežádoucí prvky, nevyváženost v jednotlivých hodnocených oblastech a formulovat podněty k případnému doplnění pravidel směřující k jejich shodnému výkladu a objektivitě hodnocení. Do sboru rozhodčích budou dosazováni přísedící rozhodčí, po nezbytném prokázání znalosti pravidel a praktického hodnocení, se stanou jeho členy. V přípravě je úprava výše honorářů pro rozhodčí. Dosavadní sazba se několik let neměnila, i když finanční nároky na porotu vzrostly; porota byla rozšířena o hlavního a technického rozhodčího.
Nadcházející soutěžní sezóna, s pořadovým číslem 26, bude zahájena školeními a semináři se zaměřením na různé oblasti. V únoru budou zasedat rady, největší je koordinační rada místních pořadatelů a dále se bude konat předsezónní seminář rozhodčích. Další turnus školení pro instruktory III. třídy je plánovaný na podzim a pomalu se pracuje na přípravě náročnějšího kurzu pro instruktory II. třídy, odkud je osvědčení dokladem pro získání živnostenského listu.
Do soutěžního kalendáře 26. ročníku je zařazeno semifinále pro sóla s hůlkou, rovněž byl zvýšen počet kvalifikačních kol. Kluby budou přihlašovat své soutěžní formace přímo do systému (aplikace) prostřednictvím přihlašovacího hesla. Proces je obdobný jako dosud, zpočátku vyžaduje trochu trpělivosti. Pro kluby, které PC nemají nebo si z jiných důvodů novým způsobem zadat přihlášku nemohou, zůstávají v platnosti přihlašovací formuláře jako doposud. Zařazování do výkonnostních tříd A, B, je uvedeno v soutěžním řádu, na případné nejasnosti slouží dotazovací formulář umístěný u pravidel.
Podle počtu přihlášek do základních kol se zváží možné slučování málo obsazených disciplín a věkových kategorií. Názor na slučování není jednotný, slučování se můžeme vyhnout modelem specializace, což v praxi znamená, že se základní kola budou konat vždy jen pro některé disciplíny nebo omezováním vyhlašovaných disciplín. Takové změny jsou zásadní, specializace zvyšuje nároky na dopravu. Vývoj je však na klubech, jaké formace a v jakém počtu je přihlásí.
Pro soutěžící ve výkonnostní třídě B se připravuje mistrovství Evropy i světa. Místo přestupů formací do výkonnostní třídy A budou uděleny postupy do vyšší soutěže. Pro tuto výkonnostní třídu je to výzva a motivace. Finále výkonnostní třídy B je zařazeno do Hranic, což je symbolické, protože letošní soutěžní sezóna bude zároveň i oslavou 25 let trvání mažoretkových soutěží (1994-2019), první byly právě v Hranicích (do r. 1999).
Pohárové soutěže, zveřejněné na webu, jsou „předjezdcem“ mistrovství v mažoretkovém sportu a také možností, jak objevit talenty. Možnost postupu až na soutěže nejvyšší možná zaujme kluby, které v MČR ještě nesoutěžily. Pohárová soutěž nabízí možnost porovnání výkonu a udělením nominace je start pro nové kluby v MČR jednodušší. V propozicích jednoho nejmenovaného pořadatele bylo uvedeno, že se nemohou přihlásit profesionální mažoretky. Pokud někdo ví, kde lze profesionální mažoretky najít, dejte vědět. Pokud tím bylo myšleno, že se nemohou přihlásit mažoretky, které něco umí, pak musí být z vyhlášení zřejmé, pro jakou úroveň je soutěž určena.
Nechť se mažoretky, které něco umí, přihlásí do MČR. Rádi je přivítáme, určitě zpestří mažoretkový sport. Sbor rozhodčích zpětnou vazbou poradí a pokud na sobě „zapracují“, je cesta otevřená až na mistrovství světa.
S pozdravem Sportu zdar a mažoretkovému obzvlášť,

Vaše Marta Pavelková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru