"NOVÝ IMPULS" PRO VÁŠ TÝM

Projekt “NOVÝ IMPULS” je vyhlášen u příležitosti 30. sezóny v mažoretkovém sportu.
Je určen soutěžícím a klubům, kteří se chtějí zapojit do MČR.

Federace tímto dává příležitost zapojit se do mažoretkového sportu a srovnat svůj um s ostatními závodnicemi v celorepublikových výsledcích, s možností využití dvou výkonnostních tříd dle svých schopností a zaměření. 

Třída B (MČR) je určena pro závodnice, které se s mažoretkovým sportem ještě seznamují, výkonnostní třída A (MČR) pak pro závodnice, které již o mažoretkovém sportu něco vědí. 

Bez rozlišení výkonnostních tříd lze startovat na otevřené, pohárové soutěži, Memoriál Jiřího Necida s mezinárodní účastí, ve které se také udělují postupy do vyšších soutěží evropského a světového formátu.

„NOVÝ IMPULS“ reaguje na podněty, připomínky, dotazy a přání trenérů, asistentů, choreografů, závodnic a rodičů z různých organizací sjednotit mažoretkový sport (jak tomu bylo do roku 2000). 

CHCETE ZAŽÍT „NOVÝ IMPULS“?

KONTAKTUJTE NÁS

A) přes e-mail info@majoretsport.cz

B) nebo přes kontaktní formulář

Ať už jste nebo nejste držiteli „Nominačního listu“.

Noví účastníci získají nejen nový impuls, zkušenosti a srovnání,
ale také VOUCHER na vybrané školení a semináře (práce s náčiním, pohybová průprava…).

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ "NOVÝ IMPULS"

  POŘADATELÉ NEPOSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ, kteří se chtějí do projektu zapojit

  si mohou zažádat o nominační listy a více informací na info@majoretsport.cz 

  Ilustrační nominační list

  Vyhlašovatel Šance talentům:
  – zařadí soutěž do soutěžního kalendáře 
  – zveřejní na www.majoretsport.cz propozice soutěže
  – v přihláškách do MČR, výkonnostní třídy B, ověří, zda jde o vytipované talenty
  – o počtu skutečně přihlášených bude informovat pořadatele (nominujícího) a uhradí částečné režijní náklady (50% registračního poplatku)
  – u místního pořadatele kvalifikačního kola upraví předpis pro výběr startovného

  Je určen všem příznivcům, kteří doposud na startovních listinách mistrovství zapsáni nebyli nebo závodili naposledy před rokem 2019 včetně.

  JIŽ JSTE U NÁS STARTOVALI?

  Můžete se přihlásit do aplikace > QSCORE <

  Návod, jak obsluhovat aplikaci:
  https://majoretsport.cz/qscore/

  Vyňatek z pravidel MČR

  „Mažoretkový sport je sportem moderním, reaguje na pocity mladé generace, na jejich hudební a pohybové cítění. Hudebním doprovodem je žánrově téměř neomezený, pohybově čerpá z oblasti baletu, moderní gymnastiky, tanečního sportu apod., je obohacený o práci s různými druhy náčiní.“

  • Skupiny 8 -25 členů
  • Malé formace sólo, duo-trio, mini (4-7 členů)

  Náčiní

  • BATON/hůlka
  • POM-POM/třásně
  • FLAG/prapory
  • MACE
  • MIX (kombinace náčiní)

  Hudba

  • Skupiny 2´30´´ – 3´ (skupiny little cadet 2´ – 2´30´´)
  • Malé formace 1´15´´ – 1´30´´
  • Doprovodná hudba se zadává přímo do aplikace Qscore, případný zvukový signál na začátku skladby (pípnutí) se hodnotí jako nesoulad hudby s choreografií srážkou

  Věk

  • Little kadetky – věk do 7 let (pouze náčiní BATON a POM-POM)
  • kadetky 8 -11 let (mimo náčiní MACE)
  • juniorky 12 14 let
  • seniorky 15 let a více let
  • seniorky sólo baton a pom-pom – pouze mistrovské soutěže – kategorie rozdělena na: 
  •                      seniorky mladší 15-18 let
  •                      seniorky starší 19 a vice let (bez horního věkového limitu)
  • grand seniorky – věk 27 let bez horního věkového limitu
  • Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže
  • U skupin je možný věkový přesah, počet mladších/starších je podrobně definován v pravidlech
  • Sloučení věkových kategorií je možný u málo obsazených disciplín (např. kadetky + juniorky = 8-14 let = kategorie juniorky)

  Struktura soutěžního vystoupení
  a) nástup bez hudby, vždy až po ohlášení hlasatelem
  b) zastavení, zahajovací pozice (výchozí figura), spuštění doprovodné hudby
  d) zastavení, konec hudby, závěrečná pozice (stop figura) v délce cca 4 s, pokud závěrečná pozice (stop figura) chybí či je příliš krátká – srážka -0,2 bodu technickým rozhodčím
  e) odchod bez hudby

  Soutěžní plocha 12×12 m, povrch umělohmotný (stilmat)

  Kostýmy

  • Kostým úplný, ukončený čepičkou (lodičkou) nebo viditelně její imitací (např. čelenkou)
  • Obuv se stanovenou výši podpatků dle věkových kategorií
  • Kozačky jsou předepsané pouze u věkové kategorie seniorky, s náčiním baton/hůlka
  • Nedoporučují se gelové ani sypké třpytky, pozor na kameny na kostýmech, spadané kameny mohou způsobit úraz

  Přihlašování

  • Přihlašovaní do výkonnostní třídy A a B je v kompetenci vedoucího klubu
  • Počet přihlašovaných formací je bez omezení
  • Přihlašování přímo do aplikace QScore

  Startovní listiny
  Pořadí na startovních listinách se nemění, výjimečně mohou být prohozeny ucelené disciplíny

  Výsledkové listiny
  Výsledky jsou zpracovány aplikací QScore, výsledkové listiny se zveřejňují ihned po vyhlášení výsledků v místě soutěže a na webových stránkách.

  Postupy
  Výsledky z kvalifikačních kol se seřazují do celorepublikových výsledků; tyto jsou podkladem pro udělení postupů do dalších kol.

  Poplatky
  Roční registrační poplatek činí 3000 Kč/klub + 200 Kč za každého aktivního člena, předpisem je faktura s přílohou seznamu členů dle aplikace QScore.
  Startovné se hradí místnímu pořadateli:

  • sólo, duo-trio 500 Kč
  • mini 1000 Kč
  • skupina 1500 Kč

  Vice najdete v ústředních propozicích a soutěžním řádu.

  Místní propozice ke každé soutěži se umísťují v kalendáři akcí přímo k dané soutěži, na stejné místo se vyvěšují výsledkové listiny, startovní listiny, fotodokumentace a případné další informace

  Pro výběr školení sledujte kalendář akcí, do přihlášky pak připíšete voucher Nový impuls (platí pro dvě osoby). Kontakty na vás registrujeme, pokud nabídku školení přehlédnete, připomeneme.  

  Přejít nahoru