Rozhodčí

Rozhodčí pro MČR a pohárovky ČFMS

TAJEMNÍK RADY ROZHODČÍCH
Ing. Marta BUDINOVÁ
e-mail: judge.commissioner@ifms-majorettes.com
RADA ROZHODČÍCH
Monika Bergerová Ing.
Hana Novotná
MUDr.
Kamila Pečenková
HLAVNÍ ROZHODČÍ
Monika BERGEROVÁ
e-mail: judge.commissioner@ifms-majorettes.com
BODOVÍ ROZHODČÍ
Kamila Charvátová Libor Dušek Ing. Daniel Netušil
Ing. Hana Novotná MUDr. Kamila Pečenková Bc. Lea Roganská
Šárka Loubalová Michaela Strachanová Ing. Eva Dudová
Eva Jandová Mgr. Anna Merenusová Bc. Marcela Ostřížková
Michaela Jindrová
TECHNICKÝ ROZHODČÍ
Bc. Petra Jandová Bc. Natálie Holomková Denisa Poláková
Jiří Duda
ROZHODČÍ V ZÁCVIKU
Mgr. Michaela Kristová Bc. Lenka Sedlářová Tereza Jindráková
Lenka Ondráčková Denisa Gelnarová Petra Přívarová
Zuzana Dušková Ing. Dominika Horejšová Bc. DiS. Denisa Horejšová
Bc. DiS. Jana Šoukalová Jana Adamowiczová Eva Steppanová
Ing.Dominika Tkadlecová Barbora Homolová Ing. Dagmar Roszicsková
Mgr. Eva Koryťáková

AKTIV rozhodčích
2019
po MČR 2019, před MČR 2019
2018
před MČR 2018, schůzka 2018
2017
2016
před MČR 2016, trendy trendy 2016
2015
před MČR 2015

Chcete více rozumět principům hodnocení?
Nejste spokojeni s hodnocením vašeho týmu?
Staňte se součástí sboru rozhodčích – rozšiřujeme své řady!  Více INFO

Podmínky pro nové uchazeče o pozici rozhodčího

Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů
Termín přihlášek:
– průběžně
Přihlášky zasílejte:
– e-mailem na adresu: majoretsport@centrum.cz nebo info@majoretsport.cz
– osobně (např. na soutěžích)

Přejít nahoru