Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2015

Vážená a milá „rodino“ mažoretkového sportu,

absolvovali jsme náročnou, ale určitě pěknou a dobrou soutěžní sezónu. Jestli se i Vám líbila, řekněte to dál, jestli jste zaznamenali nějaký nedostatek, řekněte to nám. Uplynulou sezónu jsme sice zhodnotili na celorepublikovém semináři, ale vždy je co dodat.
Z událostí, které stojí za zmínku, je nabídka z Maďarska na účast v jejich tradiční soutěži „O putovní pohár Siofóku“. Rádi by tam někoho od nás viděli. Předvedení sestav našimi soutěžícími je reálná ukázka úrovně v České republice. Pro účastníky jsme vyčlenili částku 10 tis. Kč, na web umístili přeložené propozice do češtiny a nabízeli jsme úhradu startovného. Odezva nebyla. Na druhé straně je to pochopitelné, u nás běžela soutěžní sezóna naplno. Ale nic není ztraceno, není všem dnům konec. ( Další ročník konaný 23.-24.4.2016 Informace převzaty za stránek IFMS )
Úspěšnější bylo naše podání žádosti na MŠMT v Praze o to, aby byl akceptován náš zájem o odbornost v mažoretkovém sportu a s účinností od 01.07.2015 je v přehledu jednotlivých odborností v oblasti sportu , ve vzdělávacích programech, s pořadovým číslem 67., do odvětví všeobecné sportovní činnosti, zapsán „Instruktor mažoretek“ . V celé existenci mažoretek v České republice je zápis této odbornosti na seznam MŠMT historická událost. Kéž by tak dopadla i další naše úsilí o legitimitu mažoretkového sportu.
O tom, že po zápise budeme udělovat titul odbornosti „Instruktor mažoretek III. třídy“, jste byli také informováni. Zbývá ještě několik věcí „dopilovat“ a na semináři v příštím roce bychom mohli tuto odbornost začít poprvé udělovat. Tomu budou předcházet ještě další školení a semináře. Zajímavé je, že vypsaná školení na Moravě jsou brzy obsazená, kdežto na území Čech jsou školení ojediněle a o účast je malý zájem.
Za zmínku také určitě stojí Memoriál Jiřího Necida. Soutěž dostala své místo a náplň. Tato novelizace pojetí přinesla první ovoce, některá děvčata si vybojovala postup, mažoretky ze Slovenska se dostaly až na MS do Prahy, kritika byla příznivá. Soutěž je to otevřená i pro zahraniční účastníky, je jakýmsi přestupovým můstkem mezi MČR a vyššími soutěžemi a jsou zde vítáni všichni soutěžící, kteří nejen ctí vzpomínku na „fandu“ mažoretek, ale také rádi předvedou své výkony před přísnou porotou a rádi si užijí soutěžní napětí a atmosféru. Pokud se vše povede, bude v příští sezóně připraveno pro účastníky milé překvapení, ale ať to nezakřikneme.
Při účasti na Grand Prix v mažoretkovém sportu , Opatija, Chorvatsko, jsme dostali pozvání na Mediterranean Cup (Středozemský pohár), který se konal v Crikvenici. Kolegové z Chorvatska zorganizovali v den před soutěží ještě seminář, který vedla Monika Bergerová a ukázky jednotlivých prvků předváděla Anička. O seminář byl nebývalý zájem a dosáhl téměř 100 účastnic na ploše. Večer pak vedla paní Bergerová výklad pravidel IFMS, na soutěži byla v porotě. Na obhlídce, která byla rovněž účelem „mise“, byly dojednány podmínky pro uspořádání ME.
Na podzim byly předvedeny v TOP hotelu Praha a v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, na prezentačních akcích, některé sestavy z mistrovství světa. Informace o tomto byly umístěny na web. Účelem vystoupení bylo další zviditelnění mažoretkového sportu, i když jen v malých formacích.
Účast zahraničních i českých klubů na ME byla ovlivněna velice pozdní informaci o tom, zda soutěž vůbec bude, či dopadne jak v předchozích dvou letech, kdy se nekonala. Vše bylo sice na poslední chvíli, ale přece jen se v Polsku soutěžilo. Krátký čas na přípravu se promítl do standardů soutěže.
MS po předchozích těžkostech se sportovní halou dosáhlo na vhodný objekt pro tak velkou soutěž. Pokud srovnáme např. rok 2010 ve Vyškově , kde byl 8. ročník ME, tak IMA trvalo 8 let než dosáhla účast 10 států a to pět z nich se podpisem k účasti zavázalo. IFMS takového počtu zemí dosáhlo již na 3. ročníku. Necháme se překvapit co přinese 4. ročník.
Členové taneční školy Černý lotos, Bělorusko, kteří byli shlédnout kvalifikační kolo v Hradci nad Moravicí, se kontaktují a chystají se na některou z vyšších soutěží. Možná se s nimi potkáme nejen v Crikvenici, ale rozšíří i počet států v Praze.
Pro rozvoj mažoretkového sportu je pozitivní, že nenápadný projekt Šance talentům pokračuje, že informace o nepostupových soutěžích jsou umístěny na webových stránkách majoretsportu. Nepostupové soutěže jsou pro MČR důležité, soutěžící si před veřejností a porotou odzkouší své formace a nové talenty se pak mohou za snížené startovné zapojit do MČR.
Do příští soutěžní sezóny přejeme všem členkám, aby byly účastnicemi největšího svátku mažoretek – mistrovství světa. Pokud se to někomu nepodaří, nevadí, další rok bude zas.


Autor: Marta Pavelková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru