Pár slov k postupům z finále výkonnostní třídy B

Hůlka (baton)

Ze sobotního klání jako první byly v samostatném bloku vyhlášeny výsledky skupin s náčiním hůlka v součtu pochodového defilé a pódiových sestav věkových kategorií kadetek, juniorek a seniorek s postupy do tabulky „A“, tj. do Karviné (finálového místa výkonnostní třídy „A“) Článek 2015. Věková kategorie grandseniorky, která měla historicky své první finále, pochodové defilé v soutěži zařazené nemá a o postupy do tabulky „A“ zatím neusiluje.
Z předvedených výkonů bylo jednoznačné, že jsou v soutěži zařazeny skupiny s kvalitními výsledky. O tom svědčí počet udělených postupů; z celkových 30 skupin si postupy vybojovalo 17 skupin (56 %).
Jako druhé byly vyhlášeny výsledky formací (solo, duo-trio a mini) ve věkové kategorii kadetky (8-11 let) a počet postupů do výkonnostní třídy „A“ byl vysoký. K tomuto není co dodávat, pochvala patří samozřejmě soutěžícím, ale také vedoucím; v kadetkách je základ pro budoucí vývoj a úspěšnost a lze se domnívat, že „první ovoce“ nese i znovu zařazená věková kategorie littlecadets do 8 let.
Třetí vyhlášení solo, duo-trio a mini patřilo juniorkám. Překvapivě nebyl v této kategorii udělen postup do tabulky „A“; žádná z medailistek nedosáhla na potřebný počet bodů, tj. alespoň nejnižší postupové body tabulky „A“. Po vyhlášení byl podán ústní návrh, aby v této věkové kategorii byla udělena výjimka a postupy medailistkám umožněny. Zda postupy udělit či neudělit je na zvážení; na straně pro udělení je líbivé gesto, na straně proti udělení je skutečnost, že zatímco soutěžící výkonnostní třídy „A“ měly pouze dva starty, soutěžící výkonnostní třídy měly na výkonnostní růst 3 starty. Pustit soutěžící do finále mezi výkonnostně silné soupeřky? Udělají takto postupující za 14 dnů takový kus práce, že se zařadí mezi ostatní? Pokud se umístí na konci výsledkové listiny nebude to pro ně demotivující?
Soutěžící, kteří nepostoupí, mají však „záchytný bod“ a tím je účast na Memoriálu Jiřího Necida Článek 2015. Podle počtu získaných bodů mohou být ještě z této soutěže nominováni do vyšších soutěží; tato možnost platí pro všechny, a to i pro juniorky – medailistky z tabulky „B“. Možná si tuto šanci ještě všichni neuvědomujeme, ale Memoriál Jiřího Necida není takto zařazen jen z piety, ale je v něm zakomponovaná i myšlenka „nic není ztraceno“. Záleží na každém, zda pracovat na svém výkonu chce a tuto možnost využije nebo si počká na příští sezónu.
Čtvrtým a posledním vyhlášením solo, duo-trio a mini sobotního dne byla věková kategorie seniorky. Postupy do tabulky „A“ si některé medailistky vybojovaly.
Výsledky sobotního dne:
Baton solo, duo-trio, mini Baton skupiny

Třásně (pom-pom)

Stejně jako v sobotu, tak i v neděli byly jako první vyhlášeny výsledky skupin. Pro změnu postupují soutěžící z finále ve Valticích s náčiním třásně do Náchodu Článek 2015. V této třídě startovalo celkem 27 skupin, z toho bylo 7 skupin ve věkové kategorii grandsenioky, které zatím stejně jako grandseniorky s náčiním baton o postupy do výkonnostní třídy „A“ neusilují. Vzhledem k počtu skupin udělila porota postupy všem 20 skupinám (kad, jun, sen) a to z důvodu, že pro příští rok skupiny s náčiním třásně ve výkonnostní třídě „B“ vyhlášeny nebudou. (V případě, že by opak byl pravdou, rozdělily by se po přihlášení skupiny na „A“ a „B“ podle zavedeného modelu).
Druhé, společné vyhlášení patřilo formacím. Opět bylo nejvíce postupů uděleno kadetkám, ale zde postoupily i juniorky a seniorky.
Účelem soutěže MČR mažoretek „B“ není vysokými body udělovat postupy do dalších soutěží nebo přestupy do výkonnostní třídy „A“; to ostatně není ani těžké. Ale účelem je ohodnotit jednotlivé výkony objektivně a spravedlivě; podle takového ohodnocení pak jsou nebo nejsou postupy do dalších kol a soutěží a to je základ k motivaci výkonnostního růstu soutěžících a následné kvalitě soutěží.
Výsledky nedělního dne:
Pom solo, duo-trio, mini Pom skupiny


Oficiální stránky finálového kola ve Valticích Článek 2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru