Poznatky rozhodčích – kvalifikace Trutnov 2013

Kvalifikační kolo v Trutnově bylo první soutěží, kde rozhodčí hodnotili podle upraveného systému.

Jedná se o systém prezentovaný na odborných seminářích Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, jako vyhlašovatele soutěže MČR v mažoretkovém sportu; v Rychnově nad Kněžnou (03. a 04.11. 2012) a v Hranicích (19.01.2013). očekává se, že tento systém přispěje k transparentnosti výsledků a předpokládá se, že přinese zpětnou vazbu pro vedoucí, trenéry a choreografy soutěžních skupin a sóloformací.
Znovu je zavedeno zveřejnění dílčího hodnocení rozhodčích, a to po každém kvalifikačním kole soutěže. Zveřejnění hodnocení rozhodčích je forma zpětné vazby, kterou vedoucí, trenéři a choreografové potřebují pro další práci. Při analýze tohoto hodnocení je nutné si uvědomit, do které oblasti patří dané hodnocení (pohybová průprava, choreografie, práce s náčiním).
Pro lepší pochopení a implementaci současných pravidel, je možná krátká konzultace s rozhodčími, vždy po skončení soutěže skupin v každém kvalifikačním kole. Veškeré principy, které se od loňského roku změnily, mají přispívat ke zvýšení úrovně skupin. Zvýšení výkonnostní úrovně a technické náročnosti bylo znatelné již v 1. kvalifikačním kole v Trutnově u většiny skupin.
Během hodnocení se rozhodčí setkali s opakujícími se nedostatky a chybami soutěžících, což lze eliminovat přesnějším pochopením a dodržováním pravidel.
Nepřesné plnění povinných prvků s náčiním baton:

    • přehozu mezi všemi členkami se neúčastnily kapitánky – nelze započítat jako splnění povinného prvku – započítáno pouze jako podskupina,
    • při plnění „twirlingových“ povinných prvků (často náročných) se neúčastnily kapitánky či podskupiny, které dotvářely choreografii – tyto prvky technický rozhodčí nezapočítá jako provedené prvky celou skupinou,
    • u několika skupin se objevily prvky s hůlkou pouze ze 2. a 3. úrovně (levlu), proto výsledná známka hodnocení batonu v oblasti práce s náčiním se pohybovala na úrovni 8-9 bodů,
    • často chyběl u formací juniorek spin (výhozy byly pouze s jednoduchým obratem)
    • často chybělo splnění povinného prvku – v oblasti výhozů

V soutěži sóloformací baton často docházelo ve snaze zařazení mnoha obtížných prvků s batonem ke ztrátě choreografické hodnoty.
Rozhodčí udělovali srážky za nevyváženost pravé a levé ruky; v mnoha případech nebyl zařazen žádný prvek s hůlkou v levé ruce.
Zaměření soutěžního vystoupení pouze na práci s náčiním snižuje hodnocení v jiných oblastech. Pokud soutěžící zařadí více povinných prvků ve vysoké náročnosti, sestava není vyvážená v choreografii.
Každý vedoucí musí zvážit, zda jeho svěřenci zvládají zvolenou úroveň práce s náčiním. Na soutěži se objevily také případy, kdy byly uděleny velmi vysoké bodové srážky za nezvládnutou práci s náčiním ( jelikož zvolená úroveň byla pro mažoretky příliš obtížná).
Všechny „twirlingové“ prvky, které nejsou započítány do hodnocení technického rozhodčího (jelikož jsou provedeny podskupinou) zhodnotí bodový rozhodčí (u technického se dále nehodnotí, jeho úkolem je kontrola plnění povinných prvků)
V oblasti pom-poms byly v choreografiích zařazeny všechny povinné prvky, kombinace, „zvedačky“, obrazce i vlny. Zařazení povinných prvků přispělo ke zvýšení náročnosti a také k rychlejšímu sledu choreografií, které se staly zajímavějšími.
 

Kompletní výsledky kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu Oficiální stránky IFMS

Ing. Jana Augustinová

Hlavní rozhodčí kvalifikace MČR Trutnov 2013

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru