Pracovní porada pro sezónu 2020

Vážení a milí,

ve věci soutěžní sezóny 2020 je svolána pracovní porada (místní pořadatelé, členové rady instruktorů, členové rady rozhodčích, výbor IFMS …) na 20. června 2020.

Na programu bude nejen MČR 2020, ale i mezinárodní soutěže, školení a semináře, technické záležitosti, informace z jednání ČUS (Česká unie sportu).

Jednání bude celkově vážné.
Sportovní hala Královka nabídla po jednáních konečný termín rezervace 19.-22.11.2020, ovšem s podmínkou uzavření smlouvy do konce května. Smlouva pravděpodobně uzavřena bude s tím, že pokud by nevyšla sezóna v původním rozsahu, pak by se v Praze mohla konat (pokud to okolnosti dovolí) alespoň otevřená, mezinárodní, pohárová soutěž většího rozsahu…
Město Nitra náhradní termín nezvládne, ale nabízí konání ME v roce 2021…

O závěrech z porady vás budeme informovat.

Přejít nahoru