Kroky k uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního

S politováním sdělujeme, že v době, kdy usilujeme o uznání mažoretkového sportu jako sportu oficiálního, musíme čelit ohrožení Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které je chráněno ochrannou známkou a hájit tento sport jako jedinečný před aktivitami MAC (Majorettes Association Czech),Valchařská 53, 614 00 Brno, IČ: 22747371.
Jedinečnost je důležitá pro zápis. Máme za to, že do ochranných práv zasahují i účastníci a organizátoři soutěže Mistrovství České republiky mažoretek a to jak na úrovni regionálních soutěží (Kyjov, Králíky, Těšany, Brušperk, Příbram), tak na úrovni Mistrovství Moravy (Vyškov), Mistrovství Čech (Hradec Kálové) a finále Mistrovství České republiky mažoretek (Jaroměř).
Přesto, že asociace byla upozorněna sdělením jak elektronicky, tak doporučeným dopisem, v organizaci soutěží hodlají pokračovat, což dokládá zpráva na webových stránkách, kdy byl zveřejněn soutěžní kalendář 2015.
Pro informaci zveřejňujeme sdělení ze dne 05.10.2015 zaslaný výše uvedené organizaci.

Sdělení k rukám prezidentky MAC Bc. Dagmar Kubíčkové

„Vážená paní prezidentko,
zastupujete organizaci, která je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže Mistrovství České republiky mažoretek. Možná jste přehlédla zveřejněnou informaci, že Úřad průmyslového vlastnictví zapsal ochrannou známku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, a to Občanskému sdružení Mažoretky, Olšovec 116, 753 01 Hranice, Česká republika. Ochranná známka je zapsána pod číslem 334426, s datem 23.10.2013. Ochranná známka je označení, které má schopnost odlišit na trhu služby jedné osoby od stejných služeb jiné osoby.
Ve Vašem případě je označení tvořeno slovním spojením „Mistrovství České republiky mažoretek“ bez jakýchkoli dalších rozlišovacích prvků. Dle Úřadu ho tudíž spotřebitel bude primárně vnímat jako označení popisující soutěžní akci s působnosti v České republice zaměřenou na mažoretkový sport. Soutěžní akce sebou samozřejmě nesou i jiné aktivity, s nimiž si ji dotčená veřejnost bude spojovat, jako propagační činnost či tvorba a správa webových stránek, včetně užívání stejného programu při zpracování výsledků. Obdobně si spotřebitel může s předmětným názvem spojovat vzdělávací či instruktážní aktivity, které mohou být poskytovány právě pod záštitou takovéto významné události jako je mistrovství České republiky.
Vzhledem k uvedenému považujeme za důvodné se domnívat, že se jedná o neoprávněný zásah do práv ochranné známky. Z uvedeného důvodu Vám doporučujeme soutěž „Mistrovství České republiky mažoretek“ ukončit. Pokud máte za to, že jste schopna jednoznačně prokázat rozlišovací způsobilost tak, aby svou formou a obsahem byla do té míry originální, že její osobité znaky mají schopnost individualizovat služby, které ji mají být označeny, pak Vám doporučujeme soutěž pozastavit, a to do doby prokázání této rozlišovací způsobilosti. V opačném případě jsme jako vlastník ochranné známky připraveni domáhat se u soudu práv z ochranné známky vyplývající.
Dle platné legislativy nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat:
– označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
– označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
– označení shodné s ochrannou známkou nebo ji podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Autor: Občanské sdružení Mažoretky, Marta Pavelková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru