Příprava turnusu II/2019 – školení pro získání licence instruktor mažoretek III. třídy

1) uchazeči v registru již zařazení a splňující podmínky uvedené ve vnitřním předpise:
· v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje přípravu mažoretek
· dosáhl věk 21 let
· splnil praxi asistenta, nejméně 3 roky byli vyzváni k zařazení/nezařazení do II. turnusu, účast potvrdilo 5 uchazeček
2) do registru byli připsáni všichni uchazeči, kteří zaslali přihlášku v době od 01.10.2018 dosud (32 osob)
3) UP Olomouc připravuje aktualizovaný učební program a potvrdí možný počet posluchačů (kapacitu)
4) přednostně budou do školení umístěny uchazečky dle bodu 1)
5) do naplnění kapacity budou umístěni uchazeči dle bodu 2) splňující podmínky uvedené v bodu 1), o zařazeni do turnusu budou vyrozuměni
6) v případě, že počet uchazečů převýší kapacitu, bude otevřen další, III. turnus, rozhodující pro zařazení bude datum doručené přihlášky
7) pro informaci uvádíme osnovu školení uvedenou ve vnitřním předpise

1. Organizace a rozsah školení
1.1. Školení (kurzy, semináře) instruktorů mládeže u mažoretek v rozsahu 30-40 hodin, se zaměřují na:
1.1.1. Základní ustanovení
· pravidla rozhodování, zápisy sestav, terminologie
· organizace a systém mažoretkového sportu
· stanovy, plánování, evidence, dokumentace
· historie
1.1.2. Všeobecnou pohybovou průpravu
· klasická taneční technika (balet)
· akrobacie (rozvoj pohybových schopností)
· spolupráce, kolaborace, zvedací prvky, nácvik vln
· teorie a didaktika cvičení bez náčiní
· teorie a didaktika cvičení s náčiním
· kompenzační cvičení
1.1.3. Sportovní trénink
· didaktické aspekty tréninku mládeže
· základy kondičního tréninku u dětí do 14 let
· regenerace, výživa
1.1.4. Základy hudebního vzdělání
· hudebně pohybová výchova
· tvorba choreografie
1.1.5. Kineziologie
· zvláštnosti pohybového aparátu 6-14 let
· základní charakteristika a funkce svalů v těle
· energetický metabolismus, základní informace o zónách bioenergetického krytí pohybu
· základy první pomoci
1.1.6. Psychologie
· ontogeneze psychiky dítěte 10-14 let
· osobnost instruktora mládeže, řešení problémových situací spojených s tréninkem
· motivace dětí k tréninku
· „drop out“ a jeho předcházení, nábory, výběry dětí
1.1.7. Zkoušky
· písemná část – test (terminologie, zápisy, soutěžní řád, pravidla, atd.)
1.2. Plán a rozpis školení (kurzů, seminářů) vydává ČFMS ve spolupráci s UP Olomouc
1.3. Školení, která nejsou vyhlášená ČFMS, se pro získání kvalifikace instruktor mažoretek III. třídy nezapočítávají.

INSTRUKTOR MAŽORETEK

Přejít nahoru