První kvalifikace v Bystřici

Bystřice odstartovala 1. kvalifikační kolo 25. ročníku MČR v mažoretkovém sportu. Soutěž se konala ve sportovní hale v areálu základní školy a mažoretky jej zaplnily ve všech jeho objektech. Na startovních listinách bylo zapsáno 140 formací, ve dvou výkonnostních třídách, v pěti věkových kategoriích, z 11 klubů. Své svěřence doprovodily do Bystřice jejich vedoucí:
Michelle Karviná, Lucie Kranželoková, TS Mažoretky Minnie Český Těšín, Zuzana Martinková, Andrianky Ostrava- Hrabová, Šárka Kolébalová , Juventus Karviná, Martina Jančíková, Mikado Karviná, Kateřina Doležalová, Elité Ostrava, Tereza Torčíková, Stars Ostrava, Jana Adamowiczová, Písek u Jablunkova, Silvie Pietrová, Rozetky DDM Třinec, Lucie Mazurová a domácí Dračice Bystřice a Rodičovský tým, Renata Holmeisterová.
Na kvalifikačním kole byli dále přítomni Bc. Jarmila Wróbelová, ředitelka DDM, která přijala funkci ředitelky soutěže, Mgr. Jan Čechura, ředitel školy a Mgr. Roman Wróbel, starosta obce, který zároveň soutěž za zahájil.
V doprovodném programu vystoupily nejmladší mažoretky, s mažoretkovým sportem se teprve seznamují a inspirativní folklorní soubor „Bystrzyca“, ten v obci působí od r. 1984.
V zahájení 25. soutěžní sezóny byly předány první osvědčení „Instruktor mažoretek III. třídy“ a licence rozhodčím. V předávání se bude pokračovat v dalších kolech, a to jak dle seznamu žadatelů se splněnými podmínkami pro instruktory, tak rozhodčím s absolvovanou písemnou zkoušku formou testu.
Vedle zavedených disciplín byla v soutěži poprvé předvedena sestava mini klasik a mini grand senior. Obě sestavy splnily podmínku kvalifikace, ale do finále zařazeny nebudou, počet přihlášených formací do MČR nedosáhl minimálního počtu 5 formací. V případě, že by zájem zahraničních účastníků o tyto formace na MS v Praze byl, mohou být na mistrovství také nominovány.
O zařazování soutěžících do tříd byla zveřejněna informace, zařazování je uvedeno v soutěžním řádu. Přesto nebyly některé soutěžící správně do příslušné výkonnostní třídy zařazeny. Takové zařazení bylo hodnoceno jako úmyslné porušení pravidel srážkou od technického rozhodčího. Aby se těmto srážkám předešlo, je ještě možné po kvalifikačním kole soutěžící formace přehlásit a zařadit je tak do správné třídy.
Termín konání soutěže 17. března může být pro soutěžící časný, především pro skupiny. Některým soutěžícím chyběla jistota předvedení, i když mnozí již startovali v pohárových soutěžích. Ve výsledku však úspěchy z nepostupových soutěžích nemusí odpovídat ohodnocení v kvalifikačním kole MČR. Nejednotná pravidla, různé zaměření rozhodčích z jiných asociací, rozdělení soutěžících do tříd již v nepostupové soutěži, často překročený počet optima zapsaných formací, nejednotné zpracování výsledků, to jsou atributy, které nekorespondují s linií mažoretkového sportu. Veřejnost, ani samotní soutěžící, zpravidla nerozlišují rozdílnost mezi pohárovými soutěžemi a kvalifikacemi, což bývá důvod k nedorozuměním a náprava se žádá od federace, která není ani jejich pořadatelem nebo vyhlašovatelem. Sjednocením způsobu hodnocení se stejným principem zpracování výsledků by mohl pozitivně přispět k dalšímu rozvoji mažoretkového sportu.
Chřipky a respirační choroby a jejich typický výskyt v tomto období částečně ovlivnily počet startujících; ti se pak přehlašovali do pozdějších kol. V každém případě však byly na ploše mažoretky s pěknými výkony, s některými se určitě uvidíme až na MS v Praze. Účastníce startující v prvních termínech mají však výhodu, a to více času pro „vyžehlení“ soutěžních sestav do dalších kol a pro odstranění chyb, na které byly ve zpětné vazbě upozorněny hlavní rozhodčí.
Vyhlašování výsledků bylo rozděleno do více bloků tak, aby nejmladší soutěžící, little kadetky a kadetky měly „pohodlí“. Postupy, na které soutěžící čekají, budou zveřejněny po 3. kvalifikačním kole na webových stránkách www.majoretsport.cz.
V Bystřici byla poprvé „naostro“ použitá nová aplikace (PC program) na zpracování výsledků. Její postupné zavádění do všech kol včetně mezinárodních soutěží a Mistrovství světa bylo zahájeno se vším všudy, takže teď snad už jen samá pozitiva včetně ohlídání zařazení do výkonnostních tříd. Aplikace se oproti původní rozšiřuje i o možnost uvádění názvů sestav, poprvé toto bude spuštěno ve finálových kolech. V praxi bude ohlášení soutěžení sestavy např.: Anna Marie Vikova, SVČ, Staré Město, Sweet Dream. Po zveřejnění postupů se mohou názvy sestav k doplnění do startovních listin zasílat na e-meil: info@majoretsport.cz
Celá soutěž byla vysílána živě, na jednu kameru, bez komentování. Pro zdokumentování soutěže a umožnění sledování dění na ploše nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí takové vysílání svým způsobem postačí, ale komentovaný přenos má větší vypovídající schopnost. Zajímavý je údaj, že ve stejný čas sledovalo přenos najednou více unikátních diváků z Prahy.
Soutěž oficiálně ukončila ředitelka soutěže, Bc. Jarmila Wróblová a společná skladba Hoooray majorettes. Paní ředitelka může být spokojena s aktivitou týmu Dračice Bystřice, s obětavostí rodičů při realizaci soutěže, s pořadatelským štábem kolegů vstřícnosti ředitele základní školy a s celkovou připraveností a průběhem soutěže.
Poděkování patří všem, kteří se o soutěž zasloužili a přispěli tak ke zdravému vývoji mladé generace, k jejich využití volného času kultivovaným pohybem, k přehlídce kostýmových kreací a k pěkné podívané pro ostatní veřejnost.

Stránka soutěžeOfficial article

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru