První Novopacký pohár byl udělen

Za vysoké účasti veřejnosti se poprvé v Nové Pace konala pohárová soutěž, Novopacký pohár. Přesto, že tato akce byla oznámena s krátkým časovým předstihem, těšila se hojné účasti.

„S potěšením jsme přijely do Nové Paky, po dlouhé odmlce, ukázat, co jsme dohnaly, vyzkoušet si úskalí a porovnat svou výkonnostní úroveň se soupeřkami před startem v kvalifikačních kolech. Poslední dva roky sportům nepřály, mažoretkový nebyl výjimkou. Proto si letos také každou aktivitu považujeme. Věříme, že se Novopacký pohár stane tradicí a že se můžeme těšit na další ročník“, byla slova účastnice pohárové soutěže.

„Ve městě se postupně obnovuje společenská činnost, jak v oblasti kulturní, tak sportovní, vítáme aktivity jako je ta dnešní, děti a mládež podporujeme“, řekl mimo jiné místostarosta města pan Milan Pospíšil.

„Dnešní soutěž je pro nás zpestřením naší činnosti“, podotkla paní Ivana Nováková, ředitelka DDM Stonožka, coby spolupořadatel soutěže.

Místostarosta města udělil I.Novopacký pohár skupině s nejvyšším počtem bodů a tou byly seniorky klubu Glory Praha, s náčiním hůlka. Nezapomněl ani na místní klub DDM Stonožka, kterému jako poděkování za reprezentaci města předal pamětní pohár na tento závod.

Přejít nahoru