Ročenka 2019

Více jak dva měsíce čeká na distribuci 200 publikací, které dokládají poslední soutěžní sezónu 2019 a zároveň už tvoří součást historie vývoje mažoretkového sportu.

První výtisky by se mohly dostat ke svým klubům na červnové společné schůzi ve věci soutěžní sezóny 2020, poté pak do všech klubů a k fyzickým osobám, kterých se minulá soutěžní sezóna týkala.

Přejít nahoru