Rozšíření sboru rozhodčích pro hodnocení mažoretkového sportu

Důvod:

Z postupného rozvoje mažoretkového sportu vyplývá, že je nutné početně rozšířit sbor rozhodčích. Zvyšuje se počet soutěžních dnů jak na národní úrovni tak i v mezinárodních soutěžích a pro objektivnost rozhodování je požadován i vyšší počet nasazovaných rozhodčích do jednotlivých soutěží. Udržení takového trendu klade nároky na sestavování poroty i v tom směru, aby se u nasazených hodnotitelů maximálně eliminovaly vazby na startující kluby a zároveň, aby každý klub, který má na startovní listině skupinu, měl ze svého středu vyškoleného rozhodčího. Zároveň jde o to, aby byl dostatek rozhodčích pro případy, že by se některé soutěže termínově překrývaly.

Charakteristika činnosti:

Funkce rozhodčího je důležitou součástí mažoretkového sportu; jen kvalitní rozhodčí mohou přispět k udržení jeho stability, k dalšímu rozvoji a jeho transparentnosti.
Na straně jedné se může na zdát, že funkce rozhodčího je nevděčná, ale na straně druhé je kvalitní rozhodčí přínosem pro tým; orientuje se v pravidlech, je průběžně proškolován ve způsobu hodnocení, je seznamován s novinkami, může podávat návrhy na změny a doplnění pravidel, získává aktuální přehled o výkonnostní úrovni v dané sezóně.
Doba k rozhodnutí v ohodnocení malých formací a skupin je sice časově omezená, ale aby rozhodčí nepracoval pod tlakem, stanovuje se kapacita formací pro jednotlivé soutěže, průběžnými výsledky se soutěž zvolňuje.
Hodnotitelé jsou za svou práci finančně ohodnocení, na vylepšení podmínek a výši odměn pro rozhodčí se průběžně pracuje.
Rozhodování vyžaduje umění se soustředit a především značné zkušenosti a znalosti pravidel.
A kdo tyto předpoklady má?
1. Závodnice bývalé i stávající – mají přesně ty nejlepší předpoklady pro rozhodování. Znají prvky, jejich provedení, pohybovou průpravu, choreografii, práci s náčiním, vidí chyby nebo naopak bezchybná provedení svých soupeřek, umí se již nyní, byť zatím v laickém hodnocení orientovat. Zařadit se do sboru rozhodčích a podívat se na závody z „druhé“ strany je výzva, jen ji využít
2. Instruktoři mažoretek – neváhejte, určitě tato zkušenost může obohatit sportovní přípravu vašich svěřenců a jejich vedení při soutěžích… Nebyl by pak větší nadhled? Jistě jste si všimli, že kluby, které mají ze svého středu rozhodčího, dosahují dlouhodobě dobrých výsledků. Pokud je rozhodčí zařazen nově, pak zpravidla výkon jeho týmu roste. Hodnotit a připomínkovat výroky rozhodčích, by měl pouze ten instruktor, který již sám hodnotil.
3. Rodiče závodnic jako nejpřísnější hodnotitelé výkonu rozhodčích – zapojte se, vyškolíme vás a pokud vydržíte, můžete to dotáhnout až na rozhodčího mezinárodních soutěží.
Těšíme se na „nový vítr do plachet“, aktiv pro rozhodčí se bude konat již v listopadu.
Přihlášky stačí zaslat volnou formou, nejlépe do 31.10.2019.
Podmínky pro nové uchazeče o pozici rozhodčího – ZDEPodmínky pro nové uchazeče o pozici rozhodčího - ZDE

Z doby minulé 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru