Školení Olomouc 08. – 10.11.

Školení pro instruktory mažoretek III. třídy (licence C) bylo zahájeno v prostorách University Palackého v Olomouci, v pátek, 8. listopadu 2020. 

Za Českou federaci mažoretkového sportu se zahájení zúčastnil pan Mgr. Milan Ludvík, člen rady instruktorů. Kurz je zařazen v programu Celoživotního vzdělávání a o osvědčení se v tomto turnusu uchází 28 osob z řad instruktorů a asistentů mažoretkového sportu. 

Tento, v pořadí 2. turnus, byl velice dobře naplněn, pestrý a náročný program, předepsaný pro odbornost licence C, spadá pod Fakultu tělesné kultury. Organizací byl pověřen pan Mgr. Karel Hůlka, Ph.D., Katedra sportu UP v Olomouci.

Všem zúčastněným přejeme úspěšné ukončení.

– – – – – – – – – –

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra sportu, udělila licenci C, instruktor mažoretek III třídy, absolventům třídenního školení a rozšířila tak počet držitelů o 28 osob. Všem přejeme hodně šikovných dětí, trpělivost a výdrž, úspěchy se pak dostaví.

Mgr. Karel Hůlka, Ph.D
Foto: Anna Merenusová

Instruktor mažoretek 


Přejít nahoru